Materiały Formacyjne

WPROWADZENIE

Kościół z natury swej jest misyjny. Wracając do Ojca, Chrystus Pan powierzył Kościołowi  zadanie: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

Zadaniem Apostołów i uczniów Chrystusa stało się głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom. Jak ukazuje historia Kościoła, mandat ten był wiernie wypełniany poprzez wieki przez misjonarzy duchownych i świeckich, którzy wielkodusznie głosili Ewangelię ludziom wszystkich kultur, narodowości i języków. Św. Jan Paweł II przypomniał w „Redemptoris missio”, że mandat misyjny Kościoła nie wygasł; przeciwnie, współczesny świat potrzebuje ofiarnych misjonarzy. „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły” (Redemptoris missio nr 1).  Obecnie ponad 5 mld ludzi nie zna Chrystusa, ponieważ nie dotarła do nich Dobra Nowina o zbawieniu.

Papież Franciszek rozpoczynając swój pontyfikat, przypomniał, że wszyscy jesteśmy „uczniami-misjonarzami”, a Kościół winien z odnowionym zapałem misyjnym udać się na peryferie współczesnego świata z orędziem Ewangelii. Podczas audiencji środowej (15 stycznia 2014 r.) papież wyjaśnił: „Na mocy chrztu stajemy się uczniami-misjonarzami, powołanymi, by nieść Ewangelię światu (por. adhort.  apost. Evangelii gaudium, 120). «Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji (...). Nowa ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm» wszystkich, całego ludu Bożego, nowe odgrywanie znaczącej roli przez każdego z ochrzczonych. Lud Boży jest ludem uczniem — ponieważ otrzymuje wiarę — i misjonarzem — ponieważ przekazuje wiarę. I to czyni w nas chrzest: daje nam łaskę i przekazuje wiarę. Wszyscy jesteśmy w Kościele uczniami, i jesteśmy nimi zawsze, przez całe życie; i wszyscy jesteśmy misjonarzami, każdy w miejscu, które Pan mu wyznaczył. Wszyscy: nawet najmniejszy jest misjonarzem; a ten, kto wydaje się największy, jest uczniem. Lecz ktoś z was powie: «Biskupi nie są uczniami, biskupi wiedzą wszystko; Papież wie wszystko, nie jest uczniem». Nie, także biskupi i Papież muszą być uczniami, bo jeśli nie są uczniami, nie czynią dobra, nie mogą być misjonarzami, nie mogą przekazywać wiary. My wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami”.

Wprawdzie nie wszyscy mogą oddać się całkowicie działalności misyjnej, jednak wszyscy powinni stać się współpracownikami misjonarzy. Istnieje wiele sposobów realizowania powszechnego powołania misyjnego.

 

KONGRES

IV Krajowy Kongres Misyjny, organizowany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne, odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 czerwca, a 14 czerwca – w całej Polsce. Jego hasło: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” zwraca uwagę na potrzebę odnowienia zapału misyjnego oraz ożywienia naszego zaangażowania w sprawy misji.

Kongres ma charakter naukowy i pastoralny. 12 czerwca br. odbędzie się na UKSW sympozjum poświęcone aktualności misji. Wśród poruszonych tematów znajdą się m. innymi: animacja i współpraca misyjna, umisyjnienie struktur kościelnych w Polsce, nowe spojrzenie na misje, formy współpracy środowisk misyjnych, rola parafii, rodzin, ruchów i stowarzyszeń kościelnych w służbie na rzecz misji. Na zakończenie pierwszego dnia kongresowego Mszę św. w katedrze warszawsko-praskiej odprawi abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

W dniu 13 czerwca zostały zaplanowane 3 stacje kongresowe: dziecięca na „Torwarze”, młodzieżowa w Bazylice księży salezjanów przy ul. Kawęczyńskiej oraz dorosłych, w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim.

Program stacji przewiduje konferencje, wspólną modlitwę i śpiew pieśni misyjnych, występy zespołów ewangelizacyjnych, warsztaty i dyskusję. Mszę św. w sobotę wieczorem odprawi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z Rzymu, a homilię wygłosi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Pełny program stacji Kongresowych znajduje się na www.misje.pl.

Komitet organizacyjny Kongresu oraz Krajowa Rada Misyjna zachęcają, by na niedzielę 14 czerwca zaplanować  wydarzenia  Kongresowe w diecezjach i parafiach. W katedrach lub sanktuariach diecezjalnych zostanie odprawiona Msza św. w intencji misji pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego. We wszystkich parafiach trzeba zorganizować uroczyste Msze św. oraz spotkania misyjne. Od pomysłowości i zaangażowania wspólnot parafialnych zależy ich przebieg i charakter. Propozycje zagospodarowania parafialnej stacji kongresowej znajdują się na www.misje.pl oraz w załączniku.

Organizatorzy Kongresu serdecznie zachęcają do zaangażowania się wszystkich członków wspólnot parafialnych w przeprowadzenie i przeżywanie niedzieli kongresowej. Szczególną rolę mają tu członkowie kół misyjnych i dzieci zaangażowane w PDMD.

 

PYTANIA DO DYSKUSJI:

  1. Należymy do Kościoła, który z natury jest misyjny. Jak wygląda nasze dotychczasowe parafialne zaangażowanie misyjne?
  2. W III tysiącleciu chrześcijaństwa winniśmy ożywić zapał misyjny i stawiać nakaz Chrystusa „Idźcie i nauczajcie…” w centrum całego duszpasterstwa. Co możemy zrobić, by wypełniać nasze powołanie do bycia „uczniem-misjonarzem”?
  3. Jak wykorzystać IV Krajowy Kongres Misyjny do ożywienia zapału misyjnego w naszej wspólnocie parafialnej? Jakie konkretne działania podejmiemy w związku z Kongresem?
  4. W jaki sposób zaangażować dzieci, młodzież oraz wspólnoty działające w parafii w zorganizowanie parafialnej stacji kongresowej?

 

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
km@misje.pl

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
113 0.064113140106201