Materiały Formacyjne

 

DIECEJALNE DROGI DO KONGRESU

 

Rok 2014 jest czasem intensywnych przygotowań do IV Krajowego Kongresu Misyjnego w diecezjach i parafiach.

Poszczególne diecezje zaplanowały szereg inicjatyw duszpasterskich, mających na celu refleksję nad problemami, którymi zajmie się Kongres. Przygotowano wiele wspaniałych działań w diecezjach i parafiach:

 

1)      duchowe:

a) apel do kółek różańcowych z prośbą o modlitwę (diec. drohiczyńska, diec. rzeszowska; ordynariat polowy) oraz dzieci z kół misyjnych (diec. rzeszowska);

b) nabożeństwa misyjne (w I czwartki miesiąca – diec. sandomierska, diec. pelplińska, świdnicka);

c) dni skupienia dla animatorów misyjnych (diec. gliwicka);

d) wydrukowanie i rozesłanie do parafii modlitwy w intencji misji (arch. krakowska);

e) modlitwa w parafiach w intencji owocnego przygotowania do IV Kongresu Misyjnego (arch. warszawska).

 

2)      katechetyczne:

a) specjalne katechezy misyjne (arch. warszawska);

b) alumni WSD przygotowali propozycję katechezy misyjnej (arch. wrocławska);

c) warsztaty misyjne dla katechetów, informowanie katechetów podczas spotkań rejonowych i rekolekcji (arch. krakowska, diec. świdnicka, diec. sosnowiecka, diec. rzeszowska, diec. świdnicka);

d) katechezy w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (diec. ełcka);

e) katechezy w Tygodniu Misyjnym (diec. pelplińska);

f) katechezy do wszystkich poziomów szkół (diec. sandomierska).

 

3)      ewangelizacyjne:

a) rekolekcje parafialne dla starszych, dzieci i młodzieży (diec. rzeszowska, arch. łódzka);

b) animacja misyjna misjonarzy będących na urlopach (diec. gliwicka;

c) rekolekcje misyjne w czasie Wielkiego Postu i wakacji (arch. krakowska);

d) informacje o Kongresie podczas pieszej pielgrzymki Wojska Polskiego na Jasną Górę i do Lourdes (ordynariat polowy).

 

Konferencje naukowe/sympozja:

a) Kongres Misyjny Żywego Różańca w Tygodniu Misyjnym - arch. szczecińsko-kamieńska,

b) Dzień Misyjny – arch. lubelska;

c) Dni poświęcone kard. Kozłowieckiemu – diec. sandomierska;

d) Konferencja przy współpracy PWT – arch. wrocławska;

e) w ramach XXI Spotkania Misyjnego w październiku sympozjum dla arch. gnieźnieńskiej oraz poznańskiej;

f) Konferencja naukowa w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach;

g) sympozjum teologiczno-misyjne – diec. świdnicka;

h) konferencja w październiku lub listopadzie dla dekanalnych animatorów misyjnych, kapłanów, katechetów i kleryków – diec. pelplińska;

i) konferencja dla animatorów misyjnych i prelegentów dekanalnych – diec. rzeszowska; Kongres Misyjny Dzieci – diec. drohiczyńska.

 

W parafiach i grupach przewiduje się animację misyjną:

a) Animacja w Centrach Pomocy Rodzinie i studenckich grupach apostolskich – ordynariat polowy;

b) parafie zapraszają misjonarzy, wystawy i spotkania grup misyjnych w parafiach – arch. warszawska;

c) animacja misyjna grup i wspólnot w Tygodniu Misyjnym – arch. krakowska;

d) animacja misyjna żywego różańca, doradców życia rodzinnego, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, służby zdrowia i katechetów – arch. gnieźnieńska;

e) animacja misyjna w czasie rekolekcji parafialnych – arch. łódzka;

f) spotkania i dni skupienia dla Żywego Różańca, Apostolstwa Chorych, PDMD na wiosnę i jesieni – diec. gliwicka;

g) spotkania rejonowe Żywego Różańca, Akcji Katolickiej – diec. ełcka;

h) spotkania żywego różańca w parafiach – diec. świdnicka, diec. drohiczyńska;

i) warsztaty dla animatorów misyjnych – diec. pelplińska.

 

W związku z IV Krajowym Kongresem Misyjnym są planowane dla dzieci i młodzieży następujące akcje duszpasterskie:

a) Wakacje z misjami - diec. rzeszowska, diec. świdnicka;

b) Kongres Misyjny dzieci – diec. rzeszowska, diec. drohiczyńska, diec. siedlecka;

c) spotkania misyjne przy okazji I Komunii św. – diec. sosnowiecka;

d) diecezjalny zjazd dzieci i młodzieży z ognisk misyjnych – diec. pelplińska;

e) rajd misyjny – diec. gliwicka;

f) rekolekcje dla młodzieży i dla dzieci – arch. krakowska;

g) animacja misyjna podczas wypoczynku dzieci w Ustce – ordynariat polowy.

 

Formy promocji idei misyjnej Kościoła:

a) audycje radiowe w diecezjalnym radiu – diec. rzeszowska, diec. radomska, diec. siedlecka, arch. szczecińsko-kołobrzeska; pelplińska, arch. krakowska;  

b) artykuły w prasie diecezjalnej – diec. drohiczyńska, diec. pelplińska, sosnowiecka, diec. świdnicka, diec. ełcka, diec. siedlecka, diec. gliwicka, arch. łódzka, arch. krakowska, arch. wrocławska, Ordynariat Polowy;

c) informacje na stronie internetowej: diec. świdnicka, diec. ełcka, arch. gnieźnieńska, diec. siedlecka;

d) wystawa fotografii misyjnej – diec. gliwicka; wystawa misyjna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

 

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
km@misje.pl

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
113 0.071637868881226