27 lis

Sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej Górze

fot.: Papieskie Dzieła Misyjne

W sobotę 26 i w nocy z 26 na 27 listopada 2022 r. na Jasnej Górze przedstawiciele środowisk misyjnych modlili się o rozbudzenie w ochrzczonych odpowiedzialności za powszechną misję Kościoła i za niosących Ewangelię światu. Czuwanie, poprzedzone sesją misjologiczną, zorganizowała Papieska Unia Misyjna. Gościem spotkania był o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej.

Misyjne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. „Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na Niedzielę Misyjną tego roku powiedział, że Kościół nie byłby Kościołem, gdyby nie głosił Ewangelii. Chrystus powołał Kościół dla głoszenia Ewangelii słowami: «Idźcie i nauczajcie wszystkie narody». «Wierzę w Kościół Chrystusowy» jest wołaniem w duchu Papieskiej Unii Misyjnej o jedność, o którą zabiegał jej założyciel bł. Paweł Manna, co było też marzeniem bł. Pauliny Marii Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca, i o zjednoczenie w Kościele wszystkich wierzących w Chrystusa. Dlatego gromadzimy się tu z różnych środowisk misyjnych, aby wspólnie wyznać wiarę w jeden, święty i apostolski Kościół” – powiedział dyr. krajowy PDM ks. Maciej Będziński.

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jan Piotrowski, który przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie misyjnego zjazdu, zachęcał w homilii, by budować Chrystusowy Kościół we własnych sercach, środowisku i aż po krańce świata. Podkreślił, że świadek Chrystusa to ten, kto jest zatroskany, aby Zbawiciel miał nowych uczniów. „Módlmy się, aby obecna sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej z rozważaniem prawdy «Wierzę w Kościół Chrystusowy», pod opieką Maryi, Matki Kościoła, Jasnogórskiej Pani oraz błogosławionych Marii Teresy Ledóchowskiej, Pawła Manny i Pauliny Jaricot, były owocne dla misyjnego dzieła Kościoła w Polsce i na całym świecie” – zakończył homilię bp Piotrowski.

Sesję naukową w Bastionie św. Barbary otworzył o. Luca Bovio IMC, sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej. Uczestnicy odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji powszechnej misji Kościoła.

Pierwszy wykład pt. „Papieska Unia Misyjna sercem Kościoła misyjnego” wygłosił o. prof. Dinh Anh Nhue Nguyen, sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. Gość z Watykanu podkreślił znaczenie Papieskiej Unii Misyjnej, zwanej duszą wszystkich dzieł misyjnych, w misyjnej działalności Kościoła. Przybliżył historię rozwoju tego dzieła i uzasadnienie jego działalności w dokumentach papieskich oraz zachęcił osoby duchowne do gorliwego otwierania serca na misje.

Z kolei s. Kazimiera Serafin SSPC wygłosiła referat pod tytułem: „Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, patronka współpracy misyjnej, i rodzina Ledóchowskich dla Kościoła powszechnego”, w którym przedstawiła liczne dzieła Błogosławionej na rzecz pomocy misjom w Afryce. „Dzięki jej intensywnej pracy publicystycznej, odczytowej i zorganizowanej systematycznej pomocy duchowej i materialnej tysiące ludzi w Afryce zostało uchronionych od upokarzającego jarzma niewolnictwa” – podkreśliła prelegentka. Siostry Misjonarki św. Piotra Klawera realizują dziś charyzmat bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, prowadząc animację misyjną. „Jej osoba nadal inspiruje wiele osób duchownych i świeckich do włączenia się w dzieło ewangelizacji” – powiedziała klawerianka.

Następnie ks. dr Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, podzielił się swoim doświadczeniem misyjnym z posługi dla Kościoła w Urugwaju. „Sytuacja społeczna Urugwaju jest dość trudna, bo naród jest od kilkunastu lat poddawany eksperymentom społecznym. Po masonerii doszła tam do władzy dość silna lewica komunistyczna. Kościół, z 2% praktykujących, nie ma żadnego wpływu społecznego. Ksiądz nie może wejść bez powodu do urzędu i szkoły, a mimo to Ewangelię można tam głosić, bo dla Boga najważniejszy jest każdy człowiek” – podkreślił ks. Tomaszewski, który z nadzieją patrzy na przyszłość urugwajskiego Kościoła.

Czuwanie modlitewne rozpoczęto Apelem Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Modlitwie przewodniczył o. Luca Bovio IMC, który powiedział: „Założyciel PUM bł. Paweł Manna często przypominał: «Cały Kościół dla całego świata»”. Prośmy więc Panią Jasnogórską o rozwój misji Kościoła, by coraz więcej braci i sióstr było gotowych iść aż na krańce ziemi i głosić Ewangelię tym, którzy nie znają Chrystusa”.

Po apelu odbyła się prezentacja osób przygotowujących się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdu na misje, które poprowadziły też część radosną różańca.

Następnie o. Łukasz Kręgiel OSPPE wygłosił konferencję ascetyczną, opartą na Ewangelii z pierwszej niedzieli Adwentu, w której Jezus swoje powtórne przyjście na ziemię porównuje do czasów Noego i wzywa do nawrócenia i nieustannej czujności.

Mszy św. o północy przewodniczył o. Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv,

sekretarz generalny PUM, a homilię wygłosił o. Michał Gawryluk OSPPE. Ojciec paulin wprowadził uczestników czuwania w Adwent, zachęcając do bycia czujnym i gotowym na spotkanie z Panem. „Współczesny człowiek nie ma czasu na refleksję nad zbliżającym się spotkaniem z Bogiem i dlatego Pan daje nam czas Adwentu, aby się nawrócić” – zachęcał zakonnik.

Po Mszy św. sekretarz generalny PUM przyjął 23 nowe osoby do Papieskiej Unii Misyjnej, wręczając im legitymacje członkowskie.

Następnie zebrani wysłuchali świadectwa o posłudze misyjnej w Tanzanii włoskiej wolontariuszki Clary Pautasso, posłanej przez Zgromadzenie Matki Bożej Pocieszenia. (Misjonarze Consolata), która jako pielęgniarka służyła chorym na COVID-19. W tym roku przyjechała do Polski, aby posługiwać wśród uchodźców z Ukrainy.

Adorację Najświętszego Sakramentu w duchu misyjnym poprowadzili ojcowie paulini.

Po adoracji odbyło się nabożeństwo za wstawiennictwem bł. o. Pawła Manny, przewodniczyli mu klerycy z WSD w Pelplinie.

Spotkanie animowała muzycznie Schola Parafialna Leśna Podlaska.

Czuwanie zakończyło się o godz. 4.00 rano jutrznią i uroczystym zawierzeniem Pani Jasnogórskiej misyjnych spraw Kościoła w Polsce i na świecie.

W spotkaniu na Jasnej Górze wzięli udział ci, którym bliskie są sprawy misji, a tysiące ludzi, zwłaszcza starszych i chorych, łączyło się duchowo.

Sesja misjologiczna i czuwanie PUM organizowane są od 33 lat z okazji wspomnienia liturgicznego św. Franciszka Ksawerego, patrona Papieskiej Unii Misyjnej.

Unia Misyjna powstała 106 lat temu we Włoszech. W Polsce zatwierdzona została przez Konferencję Episkopatu w Częstochowie w 1924 roku.

Celem Papieskiej Unii Misyjnej jest formacja misyjna kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych, seminarzystów, świeckich animatorów misyjnych, a za ich pośrednictwem kształtowanie świadomości misyjnej katolików.

mk/pdm / Częstochowa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.10398411750793