Niezwykli misjonarze

Był on nazywany „posługaczem trędowatych”. Przyszedł na świat 15 maja 1850 r. w Beyzymach na Wołyniu. Ukończył gimnazjum w Kijowie w 1872 r. i wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 26 lipca 1881 r. w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Władze zakonne skierowały go do pracy wychowawczej wśród młodzieży w kolegiach w Tarnopolu i Chyrowie. Mając 48 lat zdecydował się na wyjazd na misje (23 października 1897 r.). W prośbie do generała zakonu napisał:

Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to wszystko jednak mnie nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł wynagrodzić za swoje grzechy.

O. Beyzym udał się na Madagaskar w 1898 roku. Tam zetknął się z przerażającą nędzą moralną i materialną wśród chorych na trąd. Zamieszkał wśród nich na stałe i wszystkie swe siły poświęcił ich pielęgnacji. Pierwszą placówką o. Beyzyma była miejscowość Ambahivoraka, gdzie w ciągu niespełna 4 lat rozbudował schronisko dla trędowatych. Zamieszkał wśród nich, opiekował się nimi, zbierał jałmużnę by ich nakarmić i uratować przed śmiercią głodową. Pod koniec września 1902 roku musiał opuścić likwidowane schronisko i wyruszył w drogę pieszo do odległej o ok. 400 km Marany koło Fianarantsoa. Tam z ofiar zebranych głównie wśród rodaków w kraju (w Galicji) i na emigracji wybudował pierwszy w historii misji na Madagaskarze szpital dla trędowatych, by zapewnić im leczenie i przywracać nadzieję. Szpital ten pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej istnieje do dziś. W głównym ołtarzu szpitalnej kaplicy znajduje się sprowadzona przez o. Beyzyma kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Ojciec Jan Beyzym zmarł 2 października 1912 r., wyczerpany pracą, w opinii świętości. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski 18 sierpnia 2002 r.. Papież powiedział wtedy:

Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło błogosławionego Jana Beyzyma – jezuitę, wielkiego misjonarza – na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służył dniem i nocą tym, którzy byli niejako wyrzuceni poza nawias życia społecznego. Przez swoje czyny miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych i wzgardzonych dawał niezwykłe świadectwo Ewangelii. Najwcześniej odczytał je Kraków, a potem cały kraj i emigracja. Zbierano fundusze na budowę na Madagaskarze szpitala pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej pomocy był św. Brat Albert. Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma była wpisana w jego podstawową misję: niesienie Ewangelii tym, którzy jej nie znają. Oto największy dar: dar miłosierdzia – prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości. Proszę was zatem, módlcie się, aby w Kościele w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchu miłosierdzia nieustannie wspierajcie misjonarzy pomocą i modlitwą.

Więcej informacji o błogosławionym: http://beyzym.pl/home/ 

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.075012922286987