Kalendarium

Kalendarium Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 2013

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2013

Tradycyjnie już od początku roku, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji kontynuowała animację misyjną. Szczególną okazją była Uroczystość Objawienia Pańskiego przeżywana pod hasłem „W Roku Wiary wspieram misjonarzy”. Organizując tradycyjną zbiórkę środków finansowych Komisja i jej agendy, razem z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Księdzem Biskupem Jerzym Mazurem SVD przygotowała specjalne materiały animacyjne. Ksiądz Biskup na ten Dzień Misyjny skierował Słowo Pasterskie do wiernych Kościoła w Polsce, których uwrażliwia na potrzeby tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina o zbawieniu i nie wkroczyli na drogę wiary. Dzień misyjny – napisał Ksiądz Biskup – uświadamia wszystkim odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła i wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce ziemi.

Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD przewodniczył i homilię wygłosił we Mszy Świętej radiowej, transmitowanej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Tę Mszę Świętą koncelebrował wraz z O. Kazimierzem Szymczychą SVD Ks. Jarosławem Buchowieckim, Ks. Januszem Paciorkiem i prezbiterami przygotowującymi się do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej. Liturgię przygotowały siostry i osoby świeckie przygotowujące się w CFM, natomiast oprawa muzyczna prowadzona była przez Scholę „Benedicamus Domino”, Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Otwocka.

Tematyka misyjna pojawiła się na łamach prasy katolickiej: „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, jak również w programach radiowych Radia Warszawa i I Programu Polskiego Radia oraz w Telewizji Polonia 24 i Telewizji internetowej www.razem.tv oraz na portalach, m.in. misje.pl, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i nawet na „facebooku”. Misjonarze i misjonarki z Centrum Formacji Misyjnej brali również udział w programie TVP1 „Miedzy niebem a ziemią” podczas Orszaku Trzech Króli w Warszawie.

Do tej pory, z ofiar zbieranych na tacę w dniu 6 stycznia 2013, a przeznaczonych na Krajowy Fundusz Misyjny, na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wpłynęło 2 623 840,52 PLN.

 

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

17 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się finał XI edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (MOZA). Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 4152 uczniów z całej Polski. I miejsce zajęła Magdalena Chmura z Liceum Ogólnokształącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. Olimpiadę organizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Misjologii na Wydz. Teologii UKSW) przy współudziale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II. We wrześniu 2013 r. zainaugurowano jej XII edycję. Olimpiada organizowana jest w szkołach ponadgimnazjalnych. Finał kolejnej edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki odbędzie się w dniach 28 kwietnia 2014 r. na UKSW w Warszawie. Szczegółowe informacje (regulamin, zasady, zgłoszenia, terminy) na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl.

 

Konkurs misyjny

W dniu 1 czerwca 2013 r. w Sokołowie Podlaskim, odbył się finał XII edycji konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”. Hasło konkursu brzmiało: Powołani, aby ukazywać blask Słowa prawdy. Główne uroczystości odbyły się podczas Międzydiecezjalnego Kongresu Misyjnego Dzieci w Sokołowie Podlaskim. Wszelkie informacje (regulamin, zasady, zgłoszenia, terminy, materiały) o konkursie znajdują się na stronach: www.adgentes.misje.pl.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/14 ruszyła XIII edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z Misji”, który jest przeżywany pod hasłem „Kto wierzy, nie jest nigdy sam”.

W tym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz kategorię muzyczną. Dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację projektu Budowa przedszkola w Kolwezi - Demokratyczna  Republika Konga. Finał XIII edycji odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. na UKSW w Warszawie i będzie połączony z finałem XII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.

 

Krajowa Rada Misyjna

W dniu 20 czerwca 2013 roku  w Warszawie, w Centrum Formacji Misyjnej, obradowała Krajowa Rada Misyjna, której działalność reaktywował biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Celem jej działania jest „osiągnięcie większej jedności i skuteczności podejmowanych inicjatyw w dziedzinie animacji i współpracy misyjnej” (CM 12).

Biskup Mazur, który będzie także przewodniczył posiedzeniom Rady, wręczył nominacje członkowskie jej pozostałym 38 członkom. Spośród członków KRM powołano również 9-osobowy zespół koordynujący, który na bieżąco będzie kierował jej działaniami, ponieważ cała Rada będzie zbierała się raz w roku.

 

XI Festiwal Misyjny

Fundacja Polska Raoula Follereau zorganizowała w dniu 23 czerwca 2013 r. XI Fesiwal Misyjny w Zielonce. Tegoroczny festiwal objęty został patronatem Ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej J.E. Ks. Abpa Henryka Hosera SAC i Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji J. E. ks. bpa Jerzego Mazura SVD, Ordynariusza Diecezji Ełckiej. W trakcie święta misjonarzy i ich dobroczyńców została wręczona doroczna nagroda im. Ani Szałaty, czyli „Małej Ani z Zielonki”. Jej tegorocznym laureatem zostało Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce.

 

Wakacyjne spotkanie misjonarzy

W dniach 25–28 czerwca 2013 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbył się Wakacyjny Zjazd Misjonarzy. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 99 osób z 37 krajów świata, w tym: księża diecezjalni - 20, ojcowie i bracia zakonni -  32, siostry zakonne – 39 oraz 8 misjonarzy świeckich. Misjonarze wysłuchali wykładów o tożsamości  misjonarskiej i współczesnych tendencjach misyjnych, zostali poinformowani o działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz jej agend - Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska. Misjonarze uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz wybrali się do kina na film „Cristiada”. Ważnym gościem spotkania była pani prof. doktor Wanda Półtawska, która mówiła do misjonarzy o problemach bioetycznych związanych z regulacją narodzin – antykoncepcją, sztucznym zapłodnieniem in vitro – w świetle nauczania Jana Pawła II. Spotkanie zostało ubogacone wizytą i Eucharystią pod przewodnictwem ks. bpa Wojciecha Polaka, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Gospodarzem spotkania był ks. bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, z którym misjonarze dzielili się swoimi radościami i troskami.

 

Wizyty w krajach misyjnych

W dniach od 8 lipca do 2 sierpnia 2013 r., Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Jego Ekscelencja Biskup Jerzy Mazur SVD i Sekretarz tejże Komisji, O. Kazimierz Szymczycha SVD, odwiedzali polskich misjonarzy i misjonarki pracujących w Brazylii. Brazylia jest krajem gdzie posługuje najwięcej polskich świadków Jezusa Chrystusa w liczbie 262 osób. Pracują tutaj: księża diecezjalni (Księża Fidei Donum), księża i bracia zakonni, siostry zakonne i osoby świeckie. Najważniejszym celem pobytu Księdza Biskupa i jego Sekretarza wśród polskich misjonarzy i misjonarek było zapoznanie się z ich warunkami,  specyfiką pracy i potrzebami oraz wyzwaniami realizowanymi przez nich. Jest to w duchu zatroskania się Kościoła w Polsce poprzez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, aby w sposób integralny wspierać naszych misjonarzy i misjonarki w ich działalności misyjnej.

 

Spotkanie Delegatów  Biskupich ds. Misji

W dniu 17 września 2013 roku w Niepokalanowie, w ramach Spotkania Dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, odbyło się Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji. Spotkaniu przewodniczył ks. bp. Jerzy Mazur SVD. Spotkanie to zawierało blok informacyjno-sprawozdawczy z działalności i zadań poszczególnych podmiotów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i MIVA Polska. Drugą część spotkania zdominowały przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Ks. bp Jerzy Mazur przedstawił stan przygotowań oraz główne założenia Kongresu. Wyraził nadzieję, że zaplanowany na 2015 rok Kongres poprzedzą konferencje, sympozja i akcje diecezjalne i parafialne, które ożywią duchem misyjnym te wspólnoty. – Naszym gorącym pragnieniem jest, by wszystkie środowiska misyjne w Polsce włączyły się w organizację i przebieg Kongresu. Chcemy przypomnieć całemu Kościołowi, że jest z natury misyjny, a na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za misje „ad gentes” – powiedział bp Jerzy Mazur. – Będziemy nie tylko wspominać rocznicę uchwalenia Dekretu soborowego „Ad Gentes”, ale żyć jego duchem i realizować zadania, które przed Kościołem stawia dziś Chrystus, pierwszy i najważniejszy Misjonarz. Naszym najważniejszym zadaniem jest budzenie odpowiedzialności za misje. Trzeba, by Kongres został powiązany ze wspólnotową i indywidualną modlitwą oraz konkretnymi działaniami. Potrzebujemy misjonarek i misjonarzy, także spośród wiernych świeckich. Potrzebujemy tych, którzy wesprą ich modlitwami i ofiarami – dodał przewodniczący Komisji Episkopatu ds. misji.

 

LICZBA POLSKICH MISJONARZY

Stan na 31.10.2013 r. wg. danych zgłaszanych do archiwum Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Kontynent

Razem

Kapłani

Fidei donum

Osoby świeckie

Siostry zakonne

Zakonnicy

Afryka

826

81

23

345

377

Ameryka Południowa i Środkowa

788

162

20

163

443

Ameryka Północna

17

6

-

1

10

Azja i Azja Mniejsza

314

41

6

125

142

Oceania

70

13

1

5

51

Status – liczba wszystkich

2015

303

50

639

1023

 

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

Wręczenie krzyży misyjnych

W niedzielę, 28 kwietnia 2013 r., podczas uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, poświęcił i nałożył krzyże misyjne misjonarzom i misjonarkom, którzy już niebawem rozpoczną posługę misyjną w różnych zakątkach świata. W tym roku otrzymało je 36 osób – księży diecezjalnych, diakonów oraz braci i sióstr zakonnych. Trzon grupy (30 osób) stanowili misjonarze z Centrum Formacji Misyjnej.

 

Zakończenie roku formacyjnego

28 maja 2013 r. w Centrum Formacji Misyjnej odbyło się zakończenie roku formacyjnego. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Rok formacyjny 2012/2013 ukończyło 30 osób: 14 kapłanów diecezjalnych z 13 diecezji: ełcka – 1, gliwicka – 1, kaliska – 1, katowicka – 2, kielecka – 1, lubelska – 1, sandomierska – 1, płocka – 1, przemyska – 1, rzeszowska – 1, siedlecka – 1, warszawsko-praska – 1, zamojsko-lubaczowska – 1, 5 kapłanów zakonnych: 4 Pallotynów i 1 Oblat Maryi Niepokalanej, 1 brat zakonny ze Zgromadzenia Albertynów, 8 sióstr zakonnych: Elżbietanki - 1, Misjonarki Świętej Rodziny – 1, Nazaretanki - 3, Służebniczki Dębickie - 1, Szarytki – 1, Urszulanki Unii Rzymskiej – 1 oraz 2 osoby świeckie: bielsko-żywiecka – 1, siedlecka – 1. Po odbyciu dodatkowych kursów i praktyk językowych za granicą, misjonarze wyjechali do krajów przeznaczenia.

 

Rozpoczęcie roku formacyjnego

Formację misyjną w roku 2013/2014 rozpoczęły 33 osoby: 17 kapłanów diecezjalnych z 11 diecezji: bydgoska – 1, częstochowska – 1, gliwicka – 1, kielecka – 1, opolska – 1, płocka – 2,  sandomierska – 1, rzeszowska – 2, tarnowska – 5, zamojsko-lubaczowska – 1, zielonogórsko-gorzowska – 1, 2 księży zakonnych – 1 Pallotyn i 1 Oblat Maryi Niepokalanej, 1 brat zakonny ze Zgromadzenia Braci Albertynów, 9 sióstr zakonnych: Benedyktynki Misjonarki – 1, Dominikanki Misjonarki – 1, Elżbietanki - 1, Franciszkanki od Cierpiących – 1, Nazaretanki - 3, Orionistki – 1, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia – 1 oraz 4 osoby świeckie: gliwicka – 1, opolska – 1, sosnowiecka -1, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich – 1.
W październiku dołączyła jeszcze 1 osoba świecka z diecezji warszawsko-praskiej. Obecnie nasza wspólnota przyszłych misjonarzy i misjonarek w CFM liczy 34 osoby.

 

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

Pomagajmy misjonarzom w Roku Wiary” - pod takim hasłem odbyła się II Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Ad Gentes (24 luty 2013 r.). Z ofiar zebranych do puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 750 543,38 zł.

Z dotychczasowych ofiar Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 75 projektów. Z tego m. in:

 • Wyposażenie mieszkania i kuchni - Kazachstan - Karaganda
 • Adaptacja i wyposażenie auli w WSD - Kazachstan - Jasna Polana
 • Adaptacja budynku mieszkaniowego dla potrzeb wspólnoty Sióstr - Madagaskar - Antananarivo
 • Leczenie pracowników Misji - Kamerun - Bertoua
 • Zakup żywności i leków dla więźniów - Madagaskar - Toamasina
 • Reperacja domu katechetycznego- Tanzania - Masasi
 • Zakup leków do ośrodka zdrowia - Burundi - Ngozi
 • Zakup leków - Kamerun - Bertoua
 • Pomoc dla dzieci i młodzieży - Kamerun - Yaounde
 • Zakup leków - Czad - Ndjamena

Składających projekty było:

 • księża diecezjalni – 15
 • księża zakonni – 31
 • siostry zakonne – 27
 • osoby świeckie – 2

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrało 58 721,39 zł, co pozwoliło na zrealizowanie 2  projektów edukacyjnych i medycznych:

 • Wyposażenie Laboratorium w Ośrodku Zdrowia Noter Dame Desperance w Thiaroye – Gare – Senegal
 • Wyposażenie przedszkola (zakup małych stolików i krzeseł, materiałów edukacyjnych, zabawek, książek) w Kolwezi - Demokratyczna Republika Kongo

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało także roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3.500PLN na osobę. Każdy misjonarz, podczas swojego wakacyjnego pobytu w Polsce, otrzymuje dotację urlopową w wysokości 500PLN (dotacja jest przyznawana co roku) lub ma prawo do tygodniowego pobytu w Domu Misyjnym w Jastrzębiej Górze.

 

MIVA POLSKA

Obchody XIV Tygodnia św. Krzysztofa 21 – 28 lipca 2013

Inauguracja obchodów XIV Tygodnia św. Krzysztofa w Warszawieodbyła się dn. 21 lipca br. w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. Uroczystości przewodniczył Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. Marian Midura, a homilię wygłosił dyrektor MIVA Polska. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów wokół kościoła na parkingach. W czasie uroczystości, w której wzięli udział misjonarze, przedstawiciele instytucji misyjnych oraz instytucji zajmujących się bezpieczeństwem na drodze, wręczone zostały dwie nagrody „Złota Kierownica św. Krzysztofa”, przyznawana przez MIVA Polska. Pierwsza przypadła Prezesowi PFSSK, Krzysztofowi Szymańskiemu w uznaniu zasług za promocję MIVA Polska wśród instruktorów jazdy i pomoc w zakupie środków transportu, druga zaś Naczelnikowi BRD KGP, insp. Rafałowi Kozłowskiemu za współpracę z MIVA Polska na polu promocji bezpieczeństwa na drogach. Zorganizowany też został piknik bezpieczeństwa ruchu drogowego we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego. Wielu odbywało próby na symulatorze dachowania. Wśród atrakcji znalazły się stoiska misyjne przygotowane przez SMA, Papieskie Dzieła Misyjne oraz MIVA Polska

 

Akcje i działalność MIVA

W ciągu całego roku MIVA angażuje się w animację misyjną w parafiach poprzez kazania, prelekcje z wystawami misyjnymi i projekcjami multimedialnymi. MIVA uczestniczy w wielu działaniach i obchodach związanych z bezpieczeństwem na polskich drogach.  

 

Biuletyn Informacyjny MIVA

Co trzy miesiące ukazuje się promujący działania MIVA Polska na rzecz pomocy misjom. Regularnie ukazują się w nim informacje o nowych potrzebach, podziękowania od misjonarzy za otrzymaną pomoc na pojazdy misyjne wraz z materiałem zdjęciowym, wywiady
z misjonarzami, a także  materiały z zakresu promocji bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Biuletyn jest adresowany głównie do indywidualnych ofiarodawców MIVA. Otrzymują go również partnerskie parafie (25 parafii), parafialne koła misyjne, koła misyjne w seminariach duchownych.

 

Akcja „Skuter śnieżny na misje”

Była prowadzona w styczniu i w lutym br. Jej celem było zwrócenie uwagi na pracę polskich misjonarzy w regionach „wiecznych zmarzlin” i różnorodność potrzeb misjonarzy w zakresie środków transportu. Zebrane podczas akcji fundusze przeznaczone były na pomoc w zakupie skutera śnieżnego do pracy misyjnej w Arktyce kanadyjskiej.

 

Akcja „Z Ewangelią na motorze”

To akcja wśród motocyklistów, służąca solidarnej pomocy polskim misjonarzom w zakupie motocykli i skuterów, a także rowerów dla katechistów. Związana jest z rozpoczęciem sezonu motocyklowego i poświęceniem motocykli. W ramach akcji motocykliści mogą otrzymać egzemplarz kieszonkowej Ewangelii jako niezbędnik chrześcijańskiego motocyklisty oraz naklejkę z logiem akcji. Zostały również przygotowane banery promujące akcję.

 

Event „MIVA pływa bliżej Rio na lądzie i wodzie” w Krakowie, 27-28 lipca br.

Najważniejszym punktem całego wydarzenia było poświęcenie i procesja św. Krzysztofa statków, barek i łodzi, w której wzięli udział wszyscy krakowscy armatorzy. Przed rozpoczęciem uroczystości krakowscy marynarze wraz z pocztami sztandarowymi Krakowskiej Żeglugi Pasażerskiej wnieśli figurę św. Krzysztofa na Przystań Wawel przy śpiewie „Barki”. Następnie została odczytana Ewangelia o uciszeniu burzy przez Chrystusa i odmówiona modlitwa poświęcenia i błogosławieństwa statków, barek i łodzi. Wszystkie statki, barki i łodzie znajdujące się na zakolu wiślanym z katamarana poświęcił ks. Kan. Stanisław Sudoł, proboszcz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie delegowany przez bp. Damiana Muskusa. W ceremonii wziął udział ks. Tadeusz Dziedzic, delegat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ds. Misji. Statkiem Nimfa popłynęli Przyjaciele i Dobroczyńcy MIVA Polska. W sobotę odbył się piknik misyjny na Bulwarze Czerwieńskim. Obecni byli przedstawiciele środowisk misyjnych ze swoimi stoiskami. W niedzielę w salezjańskim kościele rektoralnym na Dębnikach została odprawiona Msza Św.  intencji kierowców, żeglarzy i krakowskich armatorów. Krakowscy marynarze w darze ołtarza przynieśli wiosło oraz koło ratunkowe. W imieniu polskich misjonarzy siostry św. Piotra Klawera przyniosły Księgę Wdzięczności MIVA Polska. Podczas rejsów misjonarze i wolontariusze misyjni prowadzili animacje misyjną. . Event zakończyła projekcja filmu „Cristiada”. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „MIVA na krańcach świata – Brazylia”, którą nadal można oglądać w restauracji „Aquarius”.

 

Projekty zrealizowane przez MIVA Polska w 2013 r. W bieżącym roku (do 10.09.2013 r.) MIVA Polska przekazała sumę 225 035 Euro na realizację 37 projektów:

 • 30 – samochody;
 • 2 - ambulance
 • 4 – motocykle i skutery
 • 1 – traktor

Wartość całkowita tych projektów to 957 220 Euro. Wśród zrealizowanych projektów były również rozpatrzone w 2012 roku.

Zrealizowane projekty według przynależności kościelnej: siostry zakonne – 13; księża FD – 9; księża i bracia zakonni – 14; świeccy misjonarze – 1.

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.061095952987671