Kalendarium

Kalendarium Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 2014

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2014

Tradycyjnie już od początku roku, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji kontynuowała animację misyjną. Szczególną okazją była Uroczystość Objawienia Pańskiego przeżywana pod hasłem „Pomóżmy misjonarzom świadczyć o Chrystusie”. Organizując tradycyjną zbiórkę środków finansowych na Krajowy Fundusz Misyjny, Komisja i jej agendy, razem z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Księdzem Biskupem Jerzym Mazurem SVD przygotowała specjalne materiały animacyjne. Ksiądz Biskup na ten Dzień Misyjny skierował Słowo Pasterskie do wiernych Kościoła w Polsce, których uwrażliwia na potrzeby tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina o zbawieniu i nie wkroczyli na drogę wiary. Dzień modlitw za misje – napisał Ksiądz Biskup – przypomina nam wszystkim abyśmy całym sercem włączyli się w misyjny trud Kościoła. Bez względu na to, jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył, na mocy chrztu świętego wszyscy odpowiadamy za misje. Wiara zobowiązuje do dzielenia się nią z innymi. Jesteśmy misjonarzami Chrystusa także poprzez sakramenty święte, modlitwę, cierpienie, świadectwo życia i pracę.

Mszy Świętej radiowej, transmitowanej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, przewodniczył Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD wraz z Ks. Prał. dr Zbigniewem Sobolewskim, Dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i Ks. Kan. Janem Fecko, Dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej. Liturgię przygotowali przyszli misjonarze i misjonarki, uczestnicy kursu formacyjnego 2013/14 w CFM, wraz z chórem „Coro Mater Ecclesiae”. 

O. dr Kazimierz Szymczycha SVD, Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przewodniczył Mszy Świętej telewizyjnej transmitowanej przez TVP1 z Łagiewnik. Tematyka misyjna pojawiła się na łamach prasy katolickiej: „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, jak również w programach radiowych Radia Warszawa i I Programu Polskiego Radia oraz w Telewizji Polonia 24 i Telewizji internetowej www.razem.tv.

Do tej pory, z ofiar zbieranych na tacę w dniu 6 stycznia 2014, a przeznaczonych na Krajowy Fundusz Misyjny, na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wpłynęło 3 420 240,29 PLN. 

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komisja Episkopatu Polski ds. Misji proponują utworzenie Zespołu Roboczego ds. Misji.

W dniu 12 lutego 2014 roku, podczas spotkania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i bp. Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji postanowiono, że MSZ i Komisja Episkopatu Polski ds. Misji powołają specjalny zespół roboczy ds. misji. Jego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji wszystkich polskich misjonarzy pracujących na świecie.

Podziwiamy i głęboko szanujemy wysiłki polskich misjonarzy na rzecz potrzebujących na całym świecie, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych – stwierdził w czasie spotkania min. Sikorski. Bp Jerzy Mazur podziękował z kolei MSZ za wszechstronną współpracę i utworzenie specjalnego zespołu ds. sytuacji polskich misjonarzy w ogarniętej wojną domową Republice Środkowoafrykańskiej. – Jesteśmy wdzięczni za wspólną troskę i harmonijną współpracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa polskich misjonarzy w RŚA – powiedział bp Mazur.

Szef MSZ podkreślił, że najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa polskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej jest obecnie ich natychmiastowa ewakuacja. - Wciąż jesteśmy gotowi ją przeprowadzić wraz z francuskimi partnerami. Ostrzegamy, że w razie zwłoki może być na to za późno - stwierdził.

W skład stałego zespołu z ramienia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wszedł: O. dr  Kazimierz Szymczycha SVD, Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Ks. Prał. dr Zbigniew Sobolewski, Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i Ks. Leszek Kryża TChr, Dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  Ze strony MSZ będą to przedstawiciele resortu włączani w prace w zależności od aktualnych tematów i potrzeb zespołu. Zespół ds. misji będzie działał niezależnie od powołanego niedawno przez MSZ, MON i przedstawicieli Episkopatu Polski tymczasowego zespołu ds. polskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej. Podczas spotkania omówiona została ponadto kwestia projektów rozwojowych finansowanych przez MSZ, a realizowanych przez polskich misjonarzy. Rozmawiano także o sytuacji prawnej polskich wolontariuszy wyjeżdżających na misje.

 

Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji

W dniu 25 lutego 2014 roku w Warszawie, w ramach Spotkania Dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, odbyło się Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji, któremu przewodniczył ks. bp. Jerzy Mazur SVD. Spotkanie to zawierało blok informacyjno-sprawozdawczy z działalności i zadań poszczególnych podmiotów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, natomiast głównym tematem spotkania były przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, zaplanowanego na 2015 r. Uczestnicy zapoznali się z inicjatywami diecezjalnymi, które już zostały zaplanowane na ten rok i stanowią bezpośrednie przygotowanie do Kongresu. – Cieszę się z tego, że diecezje a także zgromadzenia zakonne tak licznie włączyły się w przygotowania duchowe do Kongresu. Rok 2014 obfituje w wiele inicjatyw duchowych, katechetycznych i ewangelizacyjnych, którym celem jest ożywienie ducha misyjnego w naszych wspólnotach diecezjalnych, parafialnych, ruchach, stowarzyszeniach i wspólnotach, a nade wszystko w rodzinach – powiedział ks. biskup. Już w tym roku kilka diecezji organizuje sympozja naukowe i konferencje, przypominając o misyjnej naturze Kościoła. Chcemy dobrze wykorzystać katechezę szkolną, by zachęcić dzieci i młodzież do zaangażowania misyjnego. Przygotowaliśmy również ciekawe materiały formacyjne dla dorosłych. A wszystko to, by z nowym entuzjazmem i zapałem pomagać misjonarzom i być zapleczem, na które mogą zawsze liczyć – dodał przewodniczący Komisji misyjnej.

IV Krajowy Kongres misyjny, przygotowywany wspólnie przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Rozpocznie go sympozjum misjologiczne na UKSW. Kongres odbędzie się w 5 miejscach symbolizujących pięć kontynentów. Swoją stację misyjną będą miały dzieci i młodzież, a także rodziny i bliscy współpracownicy misjonarzy, członkowie ruchów, stowarzyszeń i wspólnot pomagającym misjom oraz środowiska akademickie. Obecnie trwają prace przygotowujące szczegółowy program trzech dni kongresowych.

Biskup Jerzy Mazur poinformował również o sytuacji w Republice Środkowej Afryki. Jest ona monitorowana na bieżąco wraz z MSZ. Uczestnicy spotkania wysłuchali również sprawozdań z działalności agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za rok 2013. Podsumowanie rocznej pracy stało się okazją do wyrażenia wdzięczności dla tych wszystkich, którzy duchowo i materialnie pomagają misjom.

 

Krajowa Rada Misyjna

W dniu 20 marca 2014 roku, w Warszawie, w Centrum Formacji Misyjnej, odbyło się II spotkanie Krajowej Rady Misyjnej. Uczestnicy skupili się na przygotowaniach do IV Kongresu Misyjnego, który zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Hasło Kongresu brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. 

Papież Franciszek podczas ostatniej wizyty ad limina wielokrotnie wracał do tematu misji. Dzielił się z polskimi biskupami swym doświadczeniem duszpasterskim z Argentyny i zachęcał, by nasz Kościół rozbudził w sobie zapał misyjny. Dlatego jego słowa zainspirowały nas, a adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” stała się myślą przewodnią Krajowego Kongresu, który przygotowujemy – powiedział Bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. – Bardzo zależy nam na tym, by wszyscy w Kościele uświadomili sobie misyjny wymiar chrztu i wiary. Tego nas uczył Jan Paweł II wychowując do poczucia odpowiedzialności za misje. Dlatego pragniemy poprzez Kongres i działania go poprzedzające zaangażować się w odnowę misyjną wszystkich: diecezje, parafie, zgromadzenia zakonne, ruchy i stowarzyszenia katolickie, a nade wszystko dzieci i młodzież – dodał Ks. Biskup.

Podczas spotkania członkowie Rady zapoznali się z propozycją Statutu Krajowej Rady Misyjnej. Jednak głównym zadaniem Rady było wypracowanie wytycznych dla wykorzystania roku przygotowań do Kongresu. Akcentowano konieczność umisyjnienia tych działań duszpasterskich, które są już prowadzone w diecezjach i parafiach. Ks. biskup poinformował o pracach nad materiałami formacyjnymi dla różnych grup kościelnych. Będą one, wraz ze stroną internetową Kongresu dostępne jeszcze w tym miesiącu.

W trakcie tego spotkania Krajowej Rady Misyjnej zrodziła się myśl, by trzeci dzień Kongresu był przeżywany w parafiach jako „niedziela kongresowa”. Owszem, odbędą się centralne uroczystości w Warszawie, ale najbardziej zależy nam na tym, by wszystkie wspólnoty w tę niedzielę aktywnie włączyły się w obchody kongresowe. To ma być wielkie świętowanie połączone z modlitwą i darem serca dla misjonarzy. Bardzo pragnę, i o to się modlę, aby na 1050 lecie Chrztu Polski wyjechało na misje 105 misjonarzy – powiedział Ks. Bp Jerzy Mazur.

Krajowa Rada Misyjna ustanowiona w 2005 roku, wznowiła swą działalność dzięki staraniom Przewodniczącego Komisji Misyjnej w ub. roku. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskie Dzieła Misyjne, członkowie zgromadzeń zakonnych, ruchów apostolskich, wolontariatu misyjnego oraz innych stowarzyszeń, grup i wspólnot kościelnych.

 

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Dnia 23 kwietnia 2014 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się finał XII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (MOZA). Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 2623 uczniów ze 159 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polski. I miejsce zajęła Justyna Różycka z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Olimpiadę organizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Misjologii na Wydz. Teologii UKSW) przy współudziale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Instytutu Papieża Jana Pawła II. We wrześniu 2014 r. zainaugurowano jej XIII edycję. Olimpiada organizowana jest w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Konkurs misyjny

W dniu 23 kwietnia 2014 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się finał XIII edycji konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”. Hasło konkursu brzmiało: „Kto wierzy nigdy nie jest sam”. Konkurs odbył się pod patronatem Joanny Kluzik-Rostkowskiej Minister Edukacji Narodowej, abpa. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz bpa Jerzego Mazura, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W Konkursie misyjnym wzięło udział 458 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/15 ruszyła XIV edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z Misji”,   który jest przeżywany pod hasłem „Radość ewangelii źródłem misyjnego zapału.”. W tym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz kategorię muzyczną. Dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację projektu Budowa przedszkola w Kolwezi - Demokratyczna Republika Konga. 

 

Spotkanie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

W  sobotę 4 maja 2014 roku, po zakończeniu Uroczystości odpustowych ku czci Świętego Wojciecha i Wręczeniu Krzyży Misyjnych w Gnieźnie obradowała Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Na posiedzeniu w Gnieźnie biskupi i konsultorzy komisji dyskutowali nad następującymi zagadnieniami: propozycja Regulaminu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji; przygotowanie Statutu Krajowej Rady Misyjnej do oficjalnego zatwierdzenia przez KEP; przekazanie informacji o różnych działaniach w drodze do IV Krajowego Kongresu Misyjnego w roku 2014; omówiono propozycje kongresowe wypracowane przez Prezydium Krajowej Rady Misyjnej i Komitet Organizacyjny IV Krajowego Kongresu Misyjnego, między innymi: hasło Kongresu: Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału, Logo – dokonano oficjalnego wyboru spośród przygotowanych propozycji, święty patron Kongresu: Św. Jan Paweł II, patronat honorowy Kongresu, patronat medialny, plan przebiegu Kongresu, lista gości honorowych z kraju i zagranicy oraz prelegentów, finansowanie Kongresu i materiałów formacyjnych, wystawy związane z Kongresem, schematyzm przedstawiający misjonarzy, oficjalna strona internetowa.

Dokonano również uzupełnienia składu personalnego Konsultorów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Na miejsce Siostry Iwony Osękowskiej SSPC, która została posłana do posługi misyjnej zaproponowano jej współsiostrę Elżbietę Sołtysik SSPC. Natomiast na miejsce O. Ryszarda Szmydki OMI, który został Dyrektorem Generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary (PDRW) w Rzymie, zaproponowano O. dra Konrada Kelera SVD i przedstawiono również propozycję, aby w skład Komisji Episkopatu Polski ds. Misji weszła przedstawicielka osób i misjonarzy świeckich pani Barbara Uszko-Dudzińska. 

Przedstawiono również propozycję Statutu MIVA Polska i poproszono wszystkich członków Spotkania o zapoznanie się z jego treścią i przesłanie do Sekretariatu Komisji spostrzeżeń i uwag.

W wolnych wnioskach ustalono, że misjonarze nie Polacy po formacji w Polsce, nie będą posiadali statutu polskiego misjonarza i nie będą mogli być włączeni w bezpośrednią pomoc jaka przysługuje misjonarzom pochodzącym z naszej ojczyzny. Dyskutowano też nad propozycją odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych misjonarzy i animatorów ruchu misyjnego w Polsce. 

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego

W dniu 9 maja 2014 roku, w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Pracom przewodniczył Ks. Bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Celem spotkania było wypracowanie programu Kongresu, który zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r.

Podczas spotkania powołano trzy grupy robocze, które zajmą się przygotowaniem stacji kongresowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wypracowano również program sesji naukowej na UKSW w Warszawie, która otworzy Kongres. Zaprezentowano również logo Kongresu. – Jest to kolejny, ważny i konieczny krok przybliżający nas do Kongresu, planowanego na 2015 rok –  powiedział bp Jerzy Mazur. 

– Cieszę się, że udało nam się już wypracować ramy trzech dni kongresowych. Teraz czas, by wypełnić  je konkretną treścią. Chcemy, by Kongres stał się „festiwalem misyjnym” – wielkim świętem tych wszystkich, którzy służą misjom. Ufam, że refleksja nad misyjną naturą Kościoła ożywi zapał misyjny, a radość bycia uczniami Chrystusa, radość Ewangelii, stanie się dla wszystkich silnym impulsem do zaangażowania misyjnego. Nasze wspólnoty parafialne i rodziny winny jeszcze bardziej otworzyć się na misje, byśmy z entuzjazmem i gotowością bezinteresownej służby odpowiedzieli na misyjny nakaz Chrystusa – mówi biskup odpowiedzialny za dzieła misyjne Kościoła w Polsce. 

Ks. bp Jerzy Mazur poinformował również, że przekazał zaproszenie na Kongres Kard. Ferdinando Filoniemu, Prefektowi Kongregacji ds. Ewangelizacji narodów. Ks. Kardynał z radością przyjął informację o pracach organizacyjnych. – Najprawdopodobniej prefekt Kongregacji odpowiedzialnej za misje w świecie weźmie udział w Kongresie – dodaje hierarcha.

Tradycja organizacji Kongresów misyjnych sięga czasów przedwojennych. Już wtedy Kościół w Polsce miał głęboką świadomość swej misyjności. Mimo ubóstwa społeczeństwa organizowano wydatną pomoc dla misji ad gentes. Celem Kongresu jest integracja środowisk misyjnych, poszukiwanie nowych sposobów animacji oraz budzenie ducha misyjnego. Uczestnicy Kongresu będą także modlili się w intencji powołań misyjnych. Organizatorzy Kongresu pragną – idąc za adhortacją „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka – przypomnieć, że wszyscy wierni na mocy chrztu i bierzmowania są „uczniami-misjonarzami”. 

 

XII Festiwal Misyjny

W niedzielę 1 czerwca 2014 roku odbył się w Zielonce koło Warszawy XII Festiwal Misyjny z udziałem kilkudziesięciu misjonarzy z całego świata oraz kilkuset młodych członków Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polska Raoula Follereau we współpracy z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji, Uniwersytetem Otwartym UKSW, Burmistrzem Miasta Zielonka oraz harcerzami z 58 Szczepu ZHR.

Doroczne wielkie święto misjonarzy i ich dobroczyńców rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji O. dra Kazimierza Szymczychy SVD. Witając licznie zgromadzonych w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej uczestników uroczystości ks. proboszcz Mieczysław Stefaniuk (Proboszcz Roku 2013) przeczytał specjalne posłanie, jakie do uczestników Festiwalu skierował ks. abp Henryk Hozer. Transmitowaną na cały świat przez TVP POLONIA Mszę św. uświetniły śpiewy artystów filharmonii w Łucku, zespołów „Siewcy Lednicy”, „Barwy Kresowe” oraz miejscowej scholi.

Po południu na Placu Jana Pawła II odbył się wielki koncert, podczas którego wystąpili zespoły „Siewcy Lednicy, „Barwy Kresowe” oraz przybyły do Zielonki prosto z Sopotu, gdzie na festiwalu TOP TRENDY 2014 otrzymał prestiżową nagrodę publiczności zespół „Future Folk”.

Każdego roku na Festiwalu Misyjnym wręczana jest Nagroda im. Małej Ani z Zielonki przyznawana za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu najcenniejszych wartości kultury chrześcijańskiej wśród dzieci 

i młodzieży. W tym roku laureatem Nagrody im. Małej Ani z Zielonki został zespół „Familijnej Jedynki” Polskiego Radia. W imieniu zespołu z rąk Mamy Ani, proboszcza i burmistrza Zielonki nagrodę odebrał dyrektor Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia ks. Krzysztof Ołdakowski SJ.

 

Wakacyjne spotkanie misjonarzy

W dniach 23-26 czerwca 2014 roku, odbyło się kolejne coroczne spotkanie polskich misjonarzy i misjonarek przebywających na urlopie w Polsce. W spotkaniu w Centrum Formacji Misyjnej uczestniczyło 97 osób z 30 krajów, w tym: 18 kapłanów diecezjalnych, 35 kapłanów zakonnych, 36 sióstr zakonnych i 8 misjonarzy i misjonarek świeckich. Przez te 4 dni blisko setka misjonarzy miała okazję do wielu spotkań, wspólnej modlitwy, do wymiany doświadczeń z posługi misyjnej i czerpania siły do dalszej pracy.

Program tego kilkudniowego spotkania był bardzo bogaty. Pierwszego dnia zjazdu misjonarze uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem abp Henryka Hosera. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji ks. prof. Tadeusza Guza poświęconej filozoficznym źródłom i problemowi ideologii „gender”, a następnie wystąpienia p. Marcina Przeciszewskiego, prezesa zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), na temat aktualnych wyzwań Kościoła w Polsce. Misjonarze wysłuchali także wykładu o. prof. Jarosława Różańskiego OMI o współczesnych tendencjach misyjnych oraz zostali poinformowani o działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz jej agend – Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska. Po południu uczestnicy spotkania wybrali się do kina na film „Jack Strong”.

Następnego dnia rano misjonarze uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura, Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Życzę Wam miłości i tego, byście byli błogosławieństwem dla tych, do których Pan Was posyła – powiedział podczas Mszy św. bp Jerzy Mazur składając życzenia misjonarkom i misjonarzom, którzy tego dnia świętowali swe jubileusze swoich święceń kapłańskich, ślubów zakonnych lub pracy na misjach. Tego samego dnia, odbyła się konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i misjonarzy polskich. Spotkanie odbyło się w Pałacyku Przeździeckich w Warszawie i poświęcone było wymianie doświadczeń i poszukiwaniu dróg współpracy między misjonarzami a MSZ. Podczas konferencji o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz o. Tomasz Grabiec OFMCap, prezes zarządu Fundacji Kapucyni i Misje, zostali uhonorowani odznakami MSZ „Bene Merito” za „działalność wzmacniającą Polskę na arenie międzynarodowej i za współpracę z polską dyplomacją”.

Ostatnie popołudnie było również bardzo bogate w ważne wydarzenia. Jego centralnym punktem było spotkanie z ks. bp Jerzym Mazurem SVD, Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, który zapoznał uczestników wakacyjnego spotkania misjonarzy z przygotowaniami do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Drugim, ważnym punktem programu było spotkanie z ks. Grzegorzem Suchodolskim, dyrektorem Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży i generalnym sekretarzem Komitetu organizacyjnego ŚDM 2016 w Krakowie. Ksiądz dyrektor podzielił się z misjonarkami i misjonarzami informacjami o stanie przygotowań do spotkania młodzieży z papieżem Franciszkiem. Ks. Grzegorz Suchodolski udzielił wielu konkretnych rad i wskazówek dla organizatorów grup młodzieżowych oraz przybliżył historię ŚDM oraz omówił plany związane z przyjazdem młodzieży do Krakowa.

Tak samo jak w dwóch pierwszych dniach zjazdu, pracowity dzień zakończyły nieszpory, podczas których o. dr Konrad Keler SVD wygłosił konferencję ascetyczną. Wieczór zamknęło wspólne grillowanie na świeżym powietrzu przy muzyce zespołu muzycznego. Tegoroczne wakacyjne spotkanie misjonarzy zakończyła Msza św. pod przewodnictwem Ks. prał. dr Tomasza Atłasa, Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego

W dniu 11 września br., po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia nowego roku formacji w Centrum Formacji misyjnej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Obradom przewodniczył Ks. Bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Członkowie Komitetu zapoznali się z propozycjami szczegółowymi programu Kongresu, które zostały uprzednio wypracowane w grupach roboczych, odpowiedzialnych za poszczególne stacje.

Podczas spotkania poczyniono wiele konkretnych kroków w drodze do Kongresu. Wiemy już, jak będą wyglądały poszczególne dni kongresowe. Cieszy mnie entuzjazm członków naszego Komitetu organizacyjnego oraz umiejętność zgodnej współpracy – dodał. Powodzenie Kongresu, to czy uda nam się rozpalić zapał misyjny w całym Kościele zależy od zaangażowania wszystkich wiernych, tak duchownych, jak i świeckich. Chcemy zaprosić do współpracy jak najszersze grono osób, by Kongres odbywał się nie tylko w Warszawie, ale w każdej diecezji i parafii. Właśnie 14 czerwca 2015 r. będzie takim „Festiwalem misyjnym”. Liczymy na inwencję, dobre pomysły kół misyjnych w parafiach, zaangażowanie zgromadzeń zakonnych oraz wspólnot kościelnych. Chodzi o to, byśmy odkryli na nowo misyjne wymiary naszej wiary i to, że wszyscy jesteśmy „uczniami-misjonarzami”, jak powiedział papież Franciszek. Podczas spotkania podjęto decyzje o utworzeniu komitetów programowo-logistycznych, które zajmą się bezpośrednimi działaniami przygotowawczymi do Kongresu w 2015 r. 

 

Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji i Dyrektorów PDM

W dniach 15-17 września 2014 roku, odbyło się jesienne spotkanie dyrektorów  Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegatów biskupich ds. misji,  referentek i referentów. Temat tego spotkania brzmiał: „Świeccy w misyjnym dziele Kościoła”. Ostatni dzień obrad zdominowały przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Organizatorami  Kongresu są Komisja misyjna oraz PDM. Kongresowi patronuje św. Jan Paweł II, największy współczesny Misjonarz świata.

Ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przedstawił program misyjnych stacji kongresowych dzieci, dorosłych oraz młodzieży. – Największą przeszkodą w rozwoju misji jest brak zapału misyjnego – powiedział ks. biskup podczas Mszy św. – Przeżywając radość z wiary, nie możemy zachować jej dla siebie. Trzeba byśmy z odnowionym zapałem głosili ją tym, którzy nie znają Chrystusa. Radość ewangeliczna jest pomnażana, gdy dzielimy się nią z innymi – dodał kaznodzieja. Ks. bp Jerzy Mazur zaprosił do uczestnictwa w Kongresie wszystkich , którym sprawa misji jest droga. – każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Będą sesje naukowe, a dla dzieci warsztaty, gry i zabawy na warszawskim Torwarze. Będzie też moment wspólnotowej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla dzieci przygotowujemy modlitwę różańcową w kilku językach. Podczas Kongresu utworzymy telemost z misjonarkami i misjonarzami pracującymi na wszystkich kontynentach.

W czasie spotkania wiele mówiono o pracy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz jej agend: Dzieła Pomocy Ad Gentes, Centrum Formacji Misyjnej. Swój raport z działalności przekazała także MIVA Polska. Ks. biskup podziękował wszystkim za ofiarność i troskę o polskich misjonarzy. Obecnie 2015 misjonarek i misjonarzy z Polski posługuje w krajach misyjnych. W tej grupie jest 20 biskupów. – spodziewamy się, że w Kongresie weźmie udział pokaźna liczba misjonarzy, którzy przyjadą z misji. Chcemy także zaprosić tych, którzy zakończyli pracę misyjną i powrócili do kraju.

 

Sympozjum misjologiczne

W dniu 17 października 2014 r., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe „Od dekretu soborowego Ad gentes do adhortacji Evangelii gaudium”. Wydarzenie, o czym przypomniał Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wpisuje się w przygotowania do przyszłorocznego IV Krajowego Kongresu Misyjnego. „Celem jest też zrobienie sobie rachunku sumienia, czy Polska wystarczająco robi, jeśli chodzi o misje ad gentes, bo misja ad gentes jest ciągle aktualna. Czy wysyłamy wystarczająca liczbę misjonarzy i misjonarek? Czy wspieramy tych wysłanych misjonarzy i misjonarski?” – pytał bp Jerzy Mazur. 

W spotkaniu uczestniczyli misjolodzy z całej Polski, przyszli misjonarze przygotowujący się w Centrum Formacji Misyjnej i przedstawiciele środowisk misyjnych zaangażowanych w dzieło misyjne Kościoła.

 

LICZBA POLSKICH MISJONARZY

Stan na 01.11.2014 r. wg. danych zgłaszanych do archiwum Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

Kontynent

Razem

Kapłani 

Fidei donum

Osoby świeckie

Siostry zakonne

Zakonnicy

Afryka

840

80

31

355

374

Ameryka Południowa i Środkowa

804

170

22

167

445

Ameryka Północna

18

7

-

1

10

Azja i Azja Mniejsza

332

44

7

131

150

Oceania

71

13

1

7

50

Status – liczba wszystkich

2065

314

61

661

1029

 

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

Wręczenie krzyży misyjnych

W dniu 4 maja 2014 roku, w Gnieźnie odbyło się ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II. Uroczyste „Te Deum” wyśpiewane przez licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych świeckich jest częścią dziękczynienia polskiego Kościoła za świętego pasterza, który obok św. Stanisława i Wojciecha stanowi powód do chluby. Podczas dorocznego odpustu ku czci św. bp Wojciecha, patrona Polski grupa 41 misjonarzy otrzymała z rąk abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce krzyże misyjne.

Uroczystość miała miejsce podczas sumy pontyfikalnej, której przewodniczył abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. Na wzgórzu, przy katedrze, gdzie spoczywają relikwie odważnego misjonarza ziem Polskich i Pruskich, zgromadzili się wierni z całej Polski, by wraz ze swymi pasterzami dziękować za kanonizację Jana Pawła II, który poszedł w ślady św. bp Wojciecha i innych wspaniałych świadków wiary na polskiej ziemi. 

W koncelebrze wzięli udział arcybiskupi i biskupi z Polski i Niemiec oraz Czech, krajów związanych ze Świętym Męczennikiem. Mszę św. koncelebrowała liczna grupa kapłanów. 

Witając dostojnych gości Ksiądz Prymas dostrzegł również 41 osobową grupę misjonarzy, którzy od grobu św. Wojciecha wyrusza na misyjne szlaki. Powiedział „Niech Bóg ich prowadzi i umacnia w dziele głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie Zmartwychwstałym!”

Podczas Mszy św. homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Kaznodzieja podkreślił, że kanonizacja zobowiązuje nas do wypełniania powszechnego powołania do świętości. W nim wzrastał od najmłodszych lat Jan Paweł II. Ks. Kardynał mówił: „Karol Wojtyła już od młodości żył Ewangelią. Nie był pierwszym w podjęciu takiego wyzwania i miał się na kim wzorować. Na przestrzeni tysiąca lat Kościół w Polsce doczekał się licznego grona szczególnych świadków Jezusa Chrystusa i Jego Dobrej Nowiny. W tym gronie jaśnieje postać św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Jego męczeńska krew użyźniła polską ziemię u zarania wiary chrześcijańskiej w naszym narodzie. Z tej gleby w kolejnych wiekach wyrastali nowi świadkowie Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana, a ostatnim z nich, najbliższym nam, ale także milionom chrześcijan na świecie, jest święty papież Jan Paweł II. Świadectwo jego życia, jego wiary i jego służby przemówiło do współczesnego świata. Doświadczyliśmy tego po raz kolejny w tych dniach”.

Ks. Kardynał przypomniał związki Świętego Papieża z Gnieznem, które sięgały czasów, gdy Karol Wojtyła posługiwał w Krakowie, a które nieprzerwanie trwają do dziś – choć już w inny sposób. W katedrze gnieźnieńskiej spoczęły bowiem relikwie św. Jana Pawła II, który nie przestaje orędować za Kościołem w Polsce i nadal mu służyć. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że Kościół pragnie nadal, pomimo braków i niedociągnięć, gorliwie służyć naszemu Narodowi.

Po komunii św. miało miejsce uroczyste wręczenie krzyży misyjnych. Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce, przekazując je tym, którzy w tym roku opuszczą kraj i udadzą się na wszystkie kontynenty, wyraził szczególną wdzięczność za przypomnienie misyjnej natury Kościoła. Większość posłanych misjonarzy i misjonarek, w liczbie 35 osób, przygotowywała się do tej chwili podczas dziewięciomiesięcznej formacji w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Poznawali języki obce, kulturę i uwarunkowania życia w krajach misyjnych, do których zostaną posłani. Formacja obejmowała również modlitwę osobistą i wspólnotową, dni skupienia i rekolekcje, pomagające w należytym odczytaniu powołania misyjnego.

Krzyże misyjne otrzymało 41 misjonarzy i misjonarek: 22 kapłanów (w tym: 19 diecezjalnych), 

2 diakonów, 9 sióstr zakonnych i 8 świeckich. Pojadą do następujących krajów: Boliwia (3), Brazylia (1), Czad (7), Ekwador (3), Ghana (3), Gruzja (1), Islandia (1), Kamerun (3), Kazachstan (1), Kenia (1), Kolumbia (2), Kongo (1), Kuba (2), Madagaskar (1), Pakistan (1), Papua Nowa Gwinea (2), Peru (5), Sudan Południowy (1), Tanzania (2), Urugwaj (1). Najwięcej misjonarzy i misjonarek pojedzie do Czadu i Peru. Posłani misjonarze i misjonarki pochodzą z 26 diecezji. Najwięcej misjonarzy jest z następujących diecezji: tarnowskiej (5), gnieźnieńskiej (4), gliwickiej (3), opolskiej (3), rzeszowskiej (3) i sosnowieckiej (3). Pierwszy raz krzyże misyjne w Gnieźnie wręczył św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Gniezna w dniu 3 czerwca 1979 r. Wówczas krzyż misyjny wręczył 12 werbistom.

- To dla nas wielki i wspaniały dzień, a naszej radości i entuzjazmu nie schłodził nawet lodowaty wiatr – powiedział ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Patrząc na tych młodych misjonarzy: siostry zakonne, kapłanów i świeckich dziękujemy Bogu i prosimy, by dzieło misyjne Kościoła w Polsce jeszcze bardziej się rozwijało. Widzimy, jak bardzo współczesny świat potrzebuje oddanych Bogu i ludziom misjonarzy. Módlmy się więc, by jak najwięcej serc odpowiedziało na misyjne zawezwanie Chrystusa – dodał Ks. Biskup.

 

Zakończenie roku formacyjnego

W dniu 30 maja 2014 r. w Centrum Formacji Misyjnej odbyło się zakończenie roku formacyjnego. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD – Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Rok formacyjny 2013/2014 ukończyło 35 osób: 17 kapłanów diecezjalnych z 11 diecezji: bydgoska – 1, częstochowska – 1, gliwicka – 1, kielecka – 1, opolska – 1, płocka – 2,  sandomierska – 1, rzeszowska – 2, tarnowska – 5, zamojsko-lubaczowska – 1, zielonogórsko-gorzowska – 1, 2 kapłanów zakonnych: 1 Pallotyn i 1 Oblat Maryi Niepokalanej, 1 brat zakonny ze Zgromadzenia Albertynów, 9 sióstr zakonnych: Benedyktynki Misjonarki – 1, Dominikanki – 1, Elżbietanki - 1, Franciszkanki od Cierpiących – 1, Nazaretanki - 3, Orionistki – 1,Siostry Matki Bożej Miłosierdzia -1,  oraz 6 osób świeckich: gliwicka – 1, opolska – 2, sosonowiecka – 1, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich – 1, warszawsko-praska – 1. Po odbyciu dodatkowych kursów i praktyk językowych za granicą, misjonarze wyjechali do krajów przeznaczenia

 

Rozpoczęcie roku formacyjnego

Formację misyjną w roku 2014/2015 rozpoczęło 30 osób: 12 kapłanów diecezjalnych z 8 diecezji: białostocka - 2, krakowska - 1, przemyska - 3, radomska - 1, sandomierska - 2, siedlecka - 1, tarnowska - 1, warszawsko - praska - 1, 1 kapłan zakonny z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i  1 Brat z Zakonu Mniejszych Konwentualnych; 12 sióstr zakonnych: Dominikanki - 1, Dominikanki Misjonarki - 1, Elżbietanki - 3, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia - 2, Pallotynki - 1, Karmelitanki od Dzieciątka Jezus - 1, Siostry od Aniołów - 1, Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego - 1, Sługi Jezusa – 1 oraz 4 osoby świeckie: opolska - 1, tarnowska - 2, warszawsko-praska - 1.

 

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

„Z misjonarzami głośmy Chrystusa” – pod takim hasłem odbyła się II Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Ad Gentes (16.03.2014 r.). Została przeprowadzona szeroko rozwinięta akcja reklamowa w telewizji publicznej, Polskim Radiu i katolickich rozgłośniach radiowych. W akcję włączyły się czasopisma katolickie takie jak: Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Przewodnik Katolicki, Nasz Dziennik, Różaniec, List do chorych, Tak Rodzinie, List do Pani. Pojawiła się również informacja o akcji sms Pomóż polskim misjonarzom. 

Z ofiar zebranych do puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 498 764,21 zł. 

Z dotychczasowych ofiar Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 66 projektów dotyczących zakupu lekarstw oraz żywności i odzieży dla najuboższych podopiecznych misji, remonty kościołów i kaplic, wsparcie  finansowe placówek opiekuńczo-wychowawczych dla sierot i dzieci ulicy, zakup materiałów szkoleniowych dla katechistów, zakup podręczników szkolnych i katechizmów dla dzieci i młodzieży. Kilka projektów dotyczyło organizacji wypoczynku letniego połączonego z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla liderów grup parafialnych i katechistów. Składających projekty było:

 • księża diecezjalni – 15
 • księża zakonni – 22
 • siostry zakonne – 27
 • osoby świeckie – 2

Na realizację tych projektów przeznaczono 252 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3500 zł na sumę 966 000 zł.

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrało w ub. r. 120 408, 00 zł, które przekazano już misjonarzom. 

W tym roku realizujemy projekty: 

 • Projekt alfabetyzacji podstawowej w Tibga, Burkina Faso
 • Budowa świetlicy dla dzieci ubogich i osieroconych w Ayos, Kamerun
 • Zakup aparatu Reflotron Plus do Ośrodka Zdrowia Muxima wa Jezu w Luandzie, Angola
 • Wyposażenie przedszkola w Subukia, Kenia
 • Sala komputerowa dla dzieci, ofiar terroryzmu w Chontabamba, Peru

 

MIVA POLSKA

VIII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i inauguracja akcji uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce – Olsztyn, Parafia MB Fatimskiej, 27.04.2104 w dniu kanonizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.

W czasie Mszy św. o godz.11.30, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. dr Marian Midura, modlono się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji wszystkich kierowców i bezpieczeństwo na polskich drogach. Homilię wygłosił ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska. Podczas całej szczególnej Niedzieli nie zapomniano o misjach i misjonarzach, pamiętając jak wielkim misjonarzem był kanonizowany Papież Jan Paweł II, który odbył 104 zagraniczne podróże, głosząc wszędzie Ewangelię Chrystusa i wzywając do szacunku dla życia oraz pokoju i pojednania. Zainaugurowana została akcja MIVA Polska – uCZYNek Wiary – rowery dla katechistów w Afryce. Po każdej Mszy św. wierni – dzięki inicjatywie ks. Proboszcza – wychodząc z kościoła wspierali, swoją ofiarą do puszki, zakup rowerów i motorowerów dla misjonarzy i katechistów w Afryce. Po Mszy św. o godz. 10.00, dzieci, które licznie przybyły z rodzicami na Mszę św. by uczcić św. Jana Pawła II, otrzymały od MIVA Polska skarbonki „Majowa złotówka na rowery dla katechistów w Afryce”, aby zbierać swoje ofiary w maju na ten cel.

 

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę, 10 maja 2014

Hasłem Pielgrzymki były słowa: „Z radością Ewangelii w drogę pod opieką Maryi”. Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim w przeddzień, 9 maja. Rozważanie apelowe wygłosił Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. Marian Midura. Zgromadzonych pielgrzymów powitał o. Nikodem Kilnar, pomysłodawca pielgrzymki. Wśród przybyłych gości byli misjonarze, przedstawiciele środowisk misyjnych, duszpasterze, przedstawiciele instytucji i służb zajmujących się bezpieczeństwem na drodze - w tym Grupy Mobilne Służby Celnej, policjanci. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a homilię wygłosił biskup – misjonarz Krzysztof Białasik SVD z Boliwii, w której podkreślił ważną rolę pojazdów w pracy każdego misjonarza.

 

Obchody XV Tygodnia św. Krzysztofa 20 – 27 lipca 2014

Tydzień św. Krzysztofa był obchodzony pod hasłem: „Niesiemy Chrystusa na krańce świata”. Z okazji Tygodnia św. Krzysztofa, Przewodniczący KEP ds. Misji Bp Jerzy Mazur wystosował specjalny komunikat, który otrzymały wszystkie Kurie za pośrednictwem Sekretariatu KEP, a także parafie. Inauguracja 15. Tygodnia św. Krzysztofa odbyła się w kościele Wniebowzięcia NMP w Milówce na Żywiecczyźnie w niedzielę 20 lipca 2014. Inauguracyjnej Eucharystii i modlitwie o bezpieczną jazdę dla kierowców przewodniczył i wznosi homilię bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. Na kościelnym dziedzińcu w Milówce można było obejrzeć fotograficzną wystawę dokumentującą dotychczasową działalność i zakupione przez MIVA Polska samochody i inne pojazdy dla misjonarzy. W czasie uroczystości została też przekazana doroczna nagroda MIVA Polska – Złota Kierownica św. Krzyszofa. Otrzymał ją Zygmunt Janicki z Bielska-Białej z przedsiębiorstwa ROBI zajmującego się produkcją dewocjonaliów.

 

Dzień św. Krzysztofa (Dzień Bezpiecznego Kierowcy), 25 lipca 2014, Skarszewy

Centralne obchody Dnia św. Krzysztofa Patrona Kierowców z udziałem Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska odbyły się w Skarszewach na Kociewiu na terenie diecezji pelplińskiej. Honorowy Patronat honorowym nad obchodami objął Bp Ryszard Kasyna, Ordynariusz pelpliński oraz Burmistrz Skarszew Pan Dariusz Skalski. W godz. 10.00-12.00 – przy rondzie w Skarszewach miał miejsce happening ,,Dzień bez mandatu” z udziałem Policji WRD. Kierowcy  za drobne przewinienia nie otrzymywali mandatów, ale musieli skorzystać z symulatorów dachowania i zderzeń. W godzinach popołudniowych  na Placu Zamkowym w Skarszewach było otwarte miasteczko BRD z symulatorem zderzeń i symulatorem dachowania. Były też różne stoiska: MIVA Polska, stoisko akcji ,,Krzyś - trzeźwy i życzliwy kierowca”, stoisko PORD-u, stoisko Policji i Służby Celnej. O godz. 17.00 z placu targowego przy dworcu PKP ruszył korowód wszelkich pojazdów mechanicznych ulicami Skarszew. Przed Urzędem Miasta odbyło się poświęcenie pojazdów. 

O godz. 18.00 odprawiona została Msza święta za polskich kierowców z udziałem Krajowego Duszpasterstwa Kierowców i MIVA Polska. Mszy św. przewodniczył Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura, zaś okolicznościową homilię wygłosił dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki. W uroczystości wziął udział misjonarz z Argentyny ks. Mirosław Żadziłko. Uroczystości towarzyszyła Wystawa FOTOMIVA – Z Ewangelią w drogę na krańce świata. W czasie uroczystości pani Alicja Rezmer, współpracująca przez wiele lat z MIVA Polska i Krajowym Duszpasterstwem Kierowców, za swoją działalność została uhonorowana doroczną nagrodą MIVA: Złotą Kierownicą św. Krzysztofa.  

 

Akcja uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce

Myśl akcji zrodziła się w Roku Wiary 2012/13. W głoszeniu wiary na misjach, zwłaszcza w Afryce, ważną rolę wypełniają świeccy pomocnicy spośród tubylców – katechiści. Są to zwykle wolontariusze. Potrzebują oni prostych środków transportu, aby docierać do ludzi. Do akcji rowerowej, dzięki publikacjom w Naszym Dzienniku, Echu Katolickim, informacjom na portalach internetowych, w Biuletynie MIVA oraz w rozgłośniach radiowych, włączyło się wielu chętnych: parafie, katecheci i szkoły, grupy rowerowe, kapłani i wielu indywidualnych ofiarodawców. Na 96 misyjnych rowerów znaleźli się indywidualni sponsorzy. Wśród sponsorów są dwaj mistrzowie kierownicy: Jacek Czachor i Marek Dąbrowski. Indywidualni sponsorzy otrzymają za pośrednictwem misjonarzy i MIVA także podziękowania od katechistów.

 

Projekty zrealizowane przez MIVA Polska w 2013 r. W bieżącym roku (do 10.09.2013 r.) MIVA Polska przekazała sumę 815.000 zł na realizację 50 projektów:

 • 21 – samochody;
 • 5 – motocykle i skutery
 • 1 – skuter
 • 1 – łódź z silnikiem
 • 1 – skuter śnieżny
 • 1 – quad
 • 22 - (moto) rowery dla katechistów

Na 8 kolejnych projektów (zatwierdzonych) na zakup samochodów wkrótce będą przekazywane fundusze. Udział MIVA w tych projektach to 228.000 PLN (53.720 Euro).

W ramach nowej akcji uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce – zostały zrealizowane 22 projekty i przekazano fundusze na zakup 245 rowerów dla katechistów i 7 motorowerów. Suma przekazana na te projekty to: 144.300 PLN (34.360 Euro).

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
111 0.06607985496521