Kalendarium

Kalendarium Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 2015

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2015

Tradycyjnie już od początku roku, Komisja Episkopatu Polski ds. Misji kontynuowała animację misyjną. Szczególną okazją była Uroczystość Objawienia Pańskiego przeżywana pod hasłem „Misjonarze w służbie pojednania i pokoju”. Organizując tradycyjną zbiórkę środków finansowych na Krajowy Fundusz Misyjny, Komisja i jej agendy, razem z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji,księdzem biskupem Jerzym Mazurem SVD, przygotowała specjalne materiały animacyjne. Ksiądz biskup na ten Dzień Misyjny skierował Słowo Pasterskie do wiernych Kościoła w Polsce, których uwrażliwiał na potrzeby tych, do których nie dotarła jeszcze Dobra Nowina o zbawieniu i nie wkroczyli na drogę wiary. - Dzień Pomocy Misjom przypomina, że misjonarze potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej. Otoczmy ich naszą modlitwą, by mogli stać się skutecznym narzędziem Bożego pokoju, który zwiastowali aniołowie przy Narodzeniu Pańskim – zachęcał bp Jerzy Mazur. 

Mszy Świętej radiowej, transmitowanej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, przewodniczył Ksiądz Biskup Jerzy Mazur SVD wraz z ks. prał. dr Zbigniewem Sobolewskim, dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i ks. kan. Janem Fecko, Dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej. Liturgię przygotowali przyszli misjonarze i misjonarki, uczestnicy kursu formacyjnego 2014/15 w CFM. Śpiewy wykonała  Schola „Benedicamus Domino”, Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek  z Otwocka. W homilii ks. bp powiedział między innymi: Wpatrując się dzisiaj w Mędrców ze Wschodu poznajemy ich drogę prowadzącą do Betlejem, na spotkanie z Panem. Uświadamiamy sobie, że nasze życie także jest wędrowaniem. Naszą wędrówkę na spotkanie z Jezusem oświetla gwiazda, którą jest Słowo Boże. Wpatrujmy się w światło tej gwiazdy i podążajmy wytrwale za pragnieniami naszego serca. Mędrcy ze Wschodu uczą nas, że nawet wtedy, kiedy stracimy światło gwiazdy, nie możemy się załamywać, nie możemy wątpić. Oni również stracili swoją gwiazdę w pałacu Heroda. Stracili światło w miejscu gdzie panowały ciemność, zakłamanie, nieufność, lęk i terror. Tylko wiara Pismom i słowom proroków, pomogła im przezwyciężyć chwile ciemności u Heroda. Nie poddali się przeciwnościom, ale podjęli na nowo trud szukania drogi do Betlejem i ponownie ujrzeli gwiazdę, która zaprowadziła ich do Nowonarodzonego Chrystusa. 

Podczas Orszaku Trzech Króli Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozprowadziło 300 tys. egzemplarzy gazety „Pomagamy misjom”. Informowała ona o pracy 2065 polskich misjonarzy w 97 krajach świata i promowała ideę IV Krajowego Kongresu Misyjnego, przeżywanego w dniach 12–14 czerwca 2015 r. w Warszawie.

O. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przewodniczył Mszy Świętej telewizyjnej transmitowanej przez TVP1 z Łagiewnik. Tematyka misyjna pojawiła się na łamach prasy katolickiej: „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, jak również w programach radiowych Radia Warszawa i I Programu Polskiego Radia oraz w Telewizji Polonia 24 i Telewizji internetowej www.razem.tv 

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego

W dniu 29 stycznia 2015 roku, w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Pracom przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Celem spotkania było wprowadzenie w tematykę IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który zaplanowano na 12–14 czerwca 2015 r., ustalenie gości honorowych Kongresu, zatwierdzenie programu Kongresu i promocja Kongresu w mediach.

 

Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji

W dniu 9 lutego 2015 roku w Warszawie, w ramach Spotkania Dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych, odbyło się Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji, któremu przewodniczył ks. bp. Jerzy Mazur SVD. Spotkanie to zawierało blok informacyjno–sprawozdawczy z działalności i zadań poszczególnych podmiotów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, natomiast głównym tematem spotkania były przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, zaplanowanego na 12–14 czerwca 2015 r. Przewodniczący Komisji ds. Misji bp Jerzy Mazur przedstawił program poszczególnych dni kongresowych. Przygotowania i przebieg Kongresu polecono Bogu i orędownictwu świętych patronów misji podczas Mszy św. Celem Kongresu było ożywienie współpracy wszystkich środowisk misyjnych w Polsce oraz „nawrócenie misyjne”, o którym mówi papież Franciszek.

 

Krajowa Rada Misyjna

W dniu 17 lutego 2015 roku, w Warszawie, w Centrum Formacji Misyjnej, odbyło się spotkanie Krajowej Rady Misyjnej. Uczestnicy skupili się na przygotowaniach do IV Kongresu Misyjnego, który zaplanowano na 12–14 czerwca 2015 r. Hasło Kongresu brzmi: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. 

Rozpoczynając obrady bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, postawił pytanie: w jaki sposób środowiska misyjne mogą włączyć się w Kongres?

Ks. prof. Wojciech Kluj OMI, przedstawił referat zatytułowany „Kościół III tysiąclecia wspólnotą z odnowionym zapałem misyjnym w centrum działalności duszpasterskiej”. Zwrócił uwagę, że Kościół od zarania swego istnienia był wspólnotą misyjną, prowadzoną przez Ducha Świętego do tych, którzy nie znali Chrystusa. Był otwarty na ludzi innych kultur i nie bał się przenikać do nich. Oblat zauważył, że współcześnie Kościół przestaje być europejski. Rozwija się dynamicznie w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Trzeba zaakceptować to nowe tchnienie Ducha Świętego, który sprawia, że nadchodzi czas chrześcijaństwa nieeuropejskiego.

Podczas dyskusji podkreślano, że istnieje konieczność „nawrócenia misyjnego”, obudzenia świadomości misyjnej natury Kościoła oraz włączenia wiernych w dzieła misyjne. Dużo mówiono o konieczności zaangażowania dzieci i młodzieży, roli wolontariatu misyjnego oraz stworzenia zaplecza duchowego i materialnego misji.

- Cieszę się z tego kolejnego spotkania Rady, które nas mobilizuje do gorliwszej pracy misyjnej. Chcielibyśmy, aby zapał, który udzielił się nam dzisiaj, wypełniał serca duchownych i świeckich w całym Kościele. Zależy nam na tym, by Kongres nie był jednorazowym wydarzeniem – powiedział bp Jerzy Mazur, prowadzący obrady Krajowej Rady Misyjnej. – Trzeba jeszcze bardziej umisyjnić struktury parafialne i diecezjalne. Myślę tu przede wszystkim o parafialnych radach duszpasterskich, które wspierają księży proboszczów, o rodzinach, wspólnotach zakonnych żeńskich i męskich, wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Ciągle jesteśmy u początku misyjnej drogi – dodał biskup. – Ciągle też poszukujemy nowych sposobów mówienia o konieczności ewangelizacji, by zachęcić do zaangażowania się duchowego i materialnego na rzecz misji. Kongres jest dobrą okazją, by podjąć poważną dyskusję o misyjności polskiego Kościoła – stwierdził bp Jerzy Mazur.

Krajowa Rada Misyjna skupia przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych i delegatów biskupich ds. misji, członków różnych środowisk misyjnych zaangażowanych w niesienie pomocy misjom, misjologów, członków misyjnych zgromadzeń zakonnych, przedstawicieli laikatu misyjnego, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wolontariatu. Jej celem jest animacja działalności misyjnej Kościoła w Polsce.

 

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Dnia 15 kwietnia 2015 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się finał XIII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (MOZA). Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 2666 uczniów ze 168 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polski. Laureatką pierwszego miejsca została Karina Krzoska z Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. Olimpiadę organizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Misjologii na Wydz. Teologii UKSW) przy współudziale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. We wrześniu 2015 r. zainaugurowano jej XIV edycję. Olimpiada organizowana jest w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Konkurs misyjny

W dniu 15 kwietnia 2015 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się finał XIV edycji konkursu „Mój szkolny kolega z Misji”. Hasło konkursu brzmiało: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Konkurs odbył się pod patronatem Joanny Kluzik–Rostkowskiej, Minister Edukacji Narodowej, abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W Konkursie misyjnym wzięło udział 450 szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/15 ruszyła XV edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z Misji”,   który jest przeżywany pod hasłem „Wszyscy jesteśmy uczniami–misjonarzami”. W tym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz kategorię muzyczną. Dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację projektu Budowa przedszkola w Kolwezi – Demokratyczna Republika Konga

 

Spotkanie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

W sobotę 25 kwietnia 2015 roku, po zakończeniu Uroczystości odpustowych ku czci Świętego Wojciecha i Wręczeniu Krzyży Misyjnych w Gnieźnie obradowała Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Na posiedzeniu w Gnieźnie biskupi i konsultorzy komisji dyskutowali nad następującymi zagadnieniami: informacje dotyczące regulaminów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Centrum Formacji Misyjnej i Statutu MIVA Polska; sprawozdanie z dotychczasowych prac Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego i jego Komisji, pokongresowa perspektywa działań misyjnych w duszpasterstwie i animacji, medal okolicznościowy – powołanie Kapituły medalu,  beatyfikacja polskich misjonarzy w Peru – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, obchody 100 rocznicy Papieskiej Unii Misyjnej w 2016 r.

Dokonano również uzupełnienia składu personalnego konsultorów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Na miejsce ks. Janusza Paciorka, który zakończył swą pięcioletnią posługę konsultora Komisji, zaproponowano ks. prał. dr. Zbigniewa Sobolewskiego, dyrektora Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 

 

Wakacyjne spotkanie misjonarzy

W dniach 10–14 czerwca 2015 roku, odbyło się kolejne coroczne spotkanie polskich misjonarzy i misjonarek przebywających na urlopie w Polsce. W spotkaniu w Centrum Formacji Misyjnej uczestniczyło 92 misjonarzy pracujących w 30 krajach świata, w tym: 2 biskupów misyjnych, 45 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, 37 sióstr zakonnych i 8 osób świeckich. Przez te 4 dni, blisko setka misjonarzy miała okazję do wielu spotkań, wspólnej modlitwy, do wymiany doświadczeń z posługi misyjnej i czerpania siły do dalszej pracy.

Program spotkania wakacyjnego był bardzo bogaty, m.in. misjonarze wysłuchali wystąpienia p. Marcina Przeciszewskiego, prezesa zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), na temat aktualnej sytuacji Kościoła w Polsce i stojących przed nim wyzwań. Na temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie podzielił sie informacjami ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Misjonarze spotkali się również z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zostali poinformowani o działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, oraz jej agend – Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy "Ad Gentes" oraz MIVA Polska. Pracowity dzień zakończyły nieszpory, podczas których ks. Stefan Moszoro–Dąbrowski wygłosił konferencję ascetyczną. Wieczór zamknęło wspólne grillowanie na świeżym powietrzu przy dźwiękach zespołu muzycznego.

Coroczne spotkanie polskich misjonarzy zostało ubogacone wizytą samego prezydenta elekta – Andrzeja Dudy. Na początku tego spotkania o. Kazimierz Szymczycha SVD podkreślił, że to wielka radość dla polskich misjonarzy i misjonarek, mających możliwość spotkania się z Prezydentem, który pragnie zaszczepić dobro w naszą Ojczyznę. Pan Prezydent podziękował za modlitwę i poprosił misjonarzy o duchowe wsparcie w swojej posłudze polskiemu narodowi. – Wasza modlitwa będzie mi teraz może nawet bardziej potrzebna niż była do tej pory. Trudno bowiem wyobrazić sobie wykonywanie tego niezwykle trudnego urzędu w obecnych czasach, które nie należą do łatwych, a i dzieło do którego się zobowiązałem jest też dziełem wielkim – podkreślił prezydent elekt. Nazwał misjonarzy "ambasadorami polskości". – Misjonarze i misjonarki reprezentują nas jako państwo, jako  ludzi, jako społeczeństwo, jako Polaków, dając piękne świadectwo wartościom oraz polskości, która oparta jest na wierze chrześcijańskiej. Tak przecież powstała Polska. Czas istnienia naszego państwa liczymy przecież od chrztu. To jest ten nasz pień i to są nasze korzenie. Nie byłoby pewnie Polski gdyby nie wiara, nie religia, a co za tym idzie także, gdyby nie Kościół katolicki, który w wielu momentach, także i tych nieodległych był ostoją wolności, ostoją dla tych którzy byli prześladowani – przypomniał Andrzej Duda.

Następnego dnia (12 czerwca), misjonarze wzięli udział w konferencji naukowej na UKSW, która odbyła się w ramach IV Krajowego Kongresu Misyjnego, natomiast w sobotę (13 czerwca), uczestniczyli w jednej z trzech stacji kongresowych (dziecięcej, młodzieżowej lub dorosłej), które odbyły się w Warszawie.

 

IV Krajowy Kongres Misyjny

Aby Kościół w Polsce żył radością przepowiadania Ewangelii – to przesłanie, jakie prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni przekazał uczestnikom IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który w dniach 12–14 czerwca 2015 r. odbywał się w Warszawie. To było wielkie święto misji – podkreślają jego organizatorzy i uczestnicy. Towarzyszyły mu też symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i ikona Salus Populi Romani.

W programie trzydniowego kongresu przewidziano czas zarówno na refleksję naukową jak też spotkania z misjonarzami, warsztaty i koncerty. Ostatnim akcentem była „niedziela kongresowa”, w ramach której biskupi we wszystkich diecezjach odprawili Msze w intencji misji, a w wielu parafiach zorganizowano festyny i spotkania z misjonarzami.

Kongres odbywał się pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Jego celem było m.in. uczczenie 50. rocznicy opublikowania dekretu „Ad gentes” Soboru Watykańskiego II, 40–lecie adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandii” oraz 25–lecie encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

 • Misje zapisane w DNA Kościoła w Polsce

Pierwszym punktem kongresu było sympozjum naukowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur SVD, otwierając obrady życzył, by Kongres wytyczył kierunki dalszej pracy i zaangażowania na rzecz misji. Wyraził też nadzieję, że stanie się on zaczynem i przyczyni się do pogłębienia dzieła misyjnego i większego zaangażowania na rzecz misji ad gentes, w nową ewangelizację, animację i współpracę misyjną.

Zdaniem bp. Jana Piotrowskiego, który wiele lat spędził na misjach w Afryce i Ameryce Łacińskiej, tylko odpowiedź na misyjne wezwanie Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” czyni Kościół wiarygodnym w oczach Boga i ludzi. – Podstawową formą współpracy misyjnej jest modlitwa, ofiara duchowa i świadectwo życia chrześcijańskiego. Współpraca misyjna wyraża się w trosce o powołania misyjne, co stanowi sedno tej współpracy. Głoszenie Ewangelii wymaga głosicieli. Żniwo potrzebuje robotników. Misji dokonują przede wszystkim mężczyźni i kobiety poświęceni na całe życie dziełu Ewangelii, gotowi iść na cały świat i nieść Ewangelię – mówił bp Piotrowski. Zwrócił uwagę, że materialne potrzeby misji to nie tylko zakładanie Kościoła z jego strukturami, takimi jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, ale jest to również troska o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i wspierających rodziny.

Obecnie w 97 krajach świata pracuje 2065 polskich misjonarek i misjonarzy. Najwięcej, bo 840, pracuje w Afryce (w takich krajach jak: Kamerun, Zambia, Madagaskar, Tanzania, Republika Południowej Afryki). W Ameryce Południowej i Środkowej jest 804 polskich misjonarzy, w tym 445 zakonników, 170 kapłanów „fidei donum” oraz 167 sióstr i 22 osoby świeckie. Na terenie Azji jest obecnie 332 misjonarzy, w tym najwięcej w Kazachstanie, Japonii i na Filipinach, zaś w Ameryce Północnej jest zaledwie 18 misjonarzy. 

Misja ad gentes, o której wspominał już Sobór Watykański II, jest nadal ważnym zadaniem Kościoła, gdyż ciągle jeszcze ok. 5,5 miliarda ludzi na całym świecie czeka na Ewangelię – zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na UKSW kard. Fernando Filoni, gość honorowy Kongresu. Podkreślił, iż trzeba, aby Kościół katolicki w Polsce podążał drogą misyjną w tej perspektywie, do jakiej zachęca św. Jan Paweł II w swej encyklice „Redemptoris missio”. Zwrócił też uwagę, na ważną rolę misyjnej świadomości świeckich. 

Wychodząc od pierwotnego uznawania świeckich jako „prawie dodatków” do misyjności duchownych i osób zakonnych, doszliśmy obecnie do uznania prawdziwego mandatu misyjnego świeckich, którzy nie tylko jako świadkowie biorą udział w głoszeniu Ewangelii – wskazał gość z Watykanu.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych nt. „Misyjność w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie ruchów i stowarzyszeń podmiotem ewangelizacji i animacji oraz współpracy misyjnej”, zauważono, że doświadczenie misyjne wnosi nową, ożywczą jakość do działalności polskich ruchów kościelnych.

Na sympozjum dyskutowano też m.in. o tym, czy i jak można łączyć dialog międzyreligijny z misyjnymi zadaniami Kościoła, jakie są związki między nową ewangelizacją a misjami, a także mówiono o problemach inkulturacji wiary na innych kontynentach.

Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore podczas Mszy wieńczącej pierwszy dzień Kongresu powiedział, że misje zapisane są w DNA Kościoła w Polsce, który rodził się, wzrastał i kształtował w społeczeństwie dzięki działalności misyjnej swojego patrona św. Wojciecha. Zwrócił uwagę, że tam gdzie religia chrześcijańska napotyka na opór w życiu publicznym, czy jest z niego eliminowana, może to być reakcja na rozdźwięk między przesłaniem a życiem, czyli między Słowem Bożym a postawami tych, którzy je głoszą. – W takich przypadkach nasze odrzucenie każdej formy przemocy oraz nasza stanowczość wobec mniej lub bardziej zakamuflowanych form marginalizacji wiary, powinna iść w parze z osobistym rachunkiem sumienia – podkreślił abp Migliore.

Na zakończenie liturgii organizatorzy wraz z uczestnikami kongresu wystosowali telegram do papieża Franciszka. Wyrazili w nim wdzięczność papieżowi za adhortację „Evangelii gaudium”, zwłaszcza słowa o duszpasterskim i misyjnym nawróceniu i wyjściu Kościoła na peryferie świata do ubogich i odrzuconych. Złożyli przy tym papieżowi życzenia, by radość Ewangelii stale wypełniała jego serce i umacniała w apostolskiej posłudze Kościołowi. 

 • Misje to ludzie

Sobota na kongresie miała charakter pastoralny. W trzech punktach Warszawy zorganizowano osobne spotkania z misjonarzami dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. W kościele Wszystkich Świętych misjonarze opowiadali o tym, że praca na misji to pełna trudów praca od podstaw. W tych trudach pomaga im jednak modlitwa i świadomość, że inni modlą się za nich.

Dr Helena Pyz, zasłużona wieloletnia misjonarka z Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach przyznała, że jej powołanie do pracy na misjach pojawiło się nieoczekiwanie. Nie była osobą, która od dziecka marzyła o wyjeździe do innego kraju. Podjęciu decyzji o pracy na misjach na pewno nie ułatwiała jej niepełnosprawność (choruje od dziecka na chorobę Heinego–Medina). Do Indii pojechała dowiedziawszy się, że w chwili śmierci współzałożyciela Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych ks. Adama Wiśniewskiego SAC, brakuje tam opiekuna potrzebujących. Jeevodaya, gdzie pracuje od 1989 r., jest miejscem, gdzie trędowaci znajdują swój dom, odzyskują ludzką godność, dostają szansę na nowe życie.

Ks. Jacek Olszak, od 15 pracuje w peruwiańskich Andach, gdzie wraz z innym kapłanem diecezji tarnowskiej objął parafię znajdującą się na wysokości 2,5 tys. m n.p.m., obejmującą 95 wiosek, usytuowanych nawet na 4 tyś. m n.p.m. Przybył tam po 36 latach nieobecności jakiegokolwiek księdza. – Była to zatem rzeczywiście praca ad gentes i od podstaw – mówił. Parafia doświadczyła w przeszłości okrucieństwa terroru komunistycznych oddziałów „Świetlistego Szlaku”, które zdewastowały tamtejszą świątynię, w tym figurę patrona, św. Antoniego z Padwy. Misjonarz przyznał, że najważniejsze było jednak to, by okazać miejscowym zainteresowanie, być blisko ich potrzeb i trudów codziennego życia, tego bowiem oczekiwali.

S. Dawida Strojek ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego, po kilkunastu latach pracy m.in. w Rumunii i Mołdawii, od sześciu lat posługuje w Papui–Nowej Gwinei, wśród ludzi zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Otacza szczególną opieką ich dzieci oraz sieroty po rodzicach, którzy zmarli wskutek tej choroby. Ważnym wyzwaniem w pracy misjonarki jest troska także o kobiety. Zgromadzenie s. Dawidy pomaga m.in. organizowaniu warsztatów aktywizacyjnych (rachunkowość, szycie, gotowanie), czy prowadzeniu podstawowej nauki czytania i pisania, gdyż ok. 40 proc. mieszkańców to analfabeci. Wykształcenie zaś pomaga kobietom w zdobyciu lepszej pozycji w społeczeństwie.

Pracę misjonarzy mogły poznać także dzieci zaangażowane w różnego rodzaju grupy misyjne. Ponad 5 tys. małych pomocników misji wzięło udział w kongresowej stacji dziecięcej, przygotowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne na Torwarze. W krużgankach na najmłodszych czekali misjonarze, przygotowano warsztaty, quizy, a nawet była możliwość przebrania się w stroje z różnych regionów świata.

 • Misja dla Polaków

Ostatnim punktem dnia pastoralnego kongresu była uroczysta Msza św. pod   przewodnictwem prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów w stołecznym kościele Wszystkich Świętych.

Kard. Filoni zachęcał by, zarówno świeccy jak i duchowni podjęli na nowo wezwanie do głoszenia Ewangelii zbawienia świata, by stało się ono „czymś własnym” dla nich. Życzył też, by uczestnicy kongresu podjęli je z zapałem i zaangażowaniem, jak to czyni papież Franciszek, który często mówi o radości głoszenia Ewangelii. Stwierdził też, że Kościół jest chory, jeśli brakuje mu entuzjazmu głoszenia Ewangelii. Zdaniem gościa z Watykanu, największym misjonarzem naszych czasów jest św. Jan Paweł II i to nie tylko dlatego, że pielgrzymował do wielu miejsc na całym świecie, ale przede wszystkim pozostawił jedną z najpiękniejszych encyklik misyjnych – „Redemptoris missio”. – Pomyślcie o tych słowach: misja zbawiciela, misja zbawienia – gdyż to jest moje przesłanie dla was – mówił do uczestników IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Nie ma większej i piękniejszej misji, niż ta ukierunkowana na zbawienie świata – dodał.

Żywotność Kościoła wyraża się wtedy, kiedy jest misyjny – podkreślił również kard. Kazimierz Nycz. W homilii, którą wygłosił podczas Mszy wieńczącej drugi, pastoralny dzień IV Krajowego Kongresu Misyjnego przywołał postać kolegi z seminarium – misjonarza w Tanzanii. Był dla nas wyrzutem sumienia ale też źródłem zapału – opowiadał. I o to samo prosił misjonarzy, by przyjeżdżając do Polski, budzili tu misyjny zapał. Metropolita warszawski zwrócił też uwagę, że misyjność Kościoła w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa była skoncentrowana na Europie, w drugim tysiącleciu – na krajach obu Ameryk, natomiast teraz papież Franciszek przypomina, że trzecie tysiąclecie będzie należało do misji azjatyckich, które są wielkim wyzwaniem dla Kościoła. Dodał też, że byłoby wielkim dramatem, gdyby trudności wewnętrzne Kościoła, osłabiły jego zapał misyjny.

Organizatorem IV Krajowego Kongresu Misyjnego były Komisja Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne. 

 

XIII Festiwal Misyjny

W niedzielę 21 czerwca 2015 roku odbył się w Zielonce koło Warszawy XIII Festiwal Misyjny z udziałem kilkunastu misjonarzy z całego świata oraz ponad tysiąc młodych uczestników z różnych stron Polski. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polska Raoula Follereau pod patronatem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds Misji ks. bp. Jerzego Mazura, ks. abp. Henryka Hosera i Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego.

Doroczne święto misjonarzy i ich dobroczyńców rozpoczęło się od Mszy św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył dyrektor Centrum Formacji Misyjnej ks. Jan Fecko. Homilię wygłosił pallotyn z Republiki Demokratycznej Konga, ks. Benjamin Bahashi. Podczas Mszy św., w której wzięło udział kilkuset przedstawicieli Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci wystąpił chór miejski im. Józefa Gromali. Po południu na Placu Jana Pawła II odbył się wielki koncert, podczas którego wystąpił zespół DIKANDA oraz MALEO REGGAE ROCKERS. W trakcie koncertu wręczona została doroczna Nagroda im. Małej Ani z Zielonki. Tym razem za nieoceniony wkład w tworzenie i rozwój ruchu misyjnego wśród dzieci i młodzieży uhonorowany został 58 Szczep DHH i GZ „Rosa Venti” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przez cały dzień na Placu Jana Pawła II czynne były liczne stoiska misyjne oraz „Kawiarnia u Żyrafy” ze słynną zupą z krokodyla. Uczestnicy Festiwalu mogli obejrzeć wystawę zdjęć obrazującą pracę Fundacji Polskiej Raoula.

 

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego

W dniu 14 września 2015 r., po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia nowego roku formacji w Centrum Formacji misyjnej odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Obradom przewodniczył Ks. bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Spotkanie miało na celu podziękowanie członkom Komitetu za przygotowanie Kongresu.

 

Spotkanie Delegatów Biskupich ds. Misji i Dyrektorów PDM

W dniach 15–17 września 2015 roku, odbyło się jesienne spotkanie dyrektorów  Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegatów biskupich ds. misji,  referentek i referentów. Głównymi tematami tego spotkania było: podsumowanie IV Krajowego Kongresu Misyjnego, zadania, jakie stoją przed Papieskimi Dziełami Misyjnymi w związku z Rokiem Miłosierdzia Bożego, Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, 1050. rocznicą chrztu Polski oraz obchodami stulecia Papieskiej Unii Misyjnej,

 – Celem naszego jesiennego spotkania Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych jest wspólna refleksja nad tym, jak wykorzystać charyzmaty Papieskich Dzieł Misyjnych, aby umisyjnić wszystkie struktury Kościoła, tak aby móc wyjść z jeszcze większym entuzjazmem poza jego bramy i pójść na peryferie, do czego zachęca i wręcz nawołuje papież Franciszek – powiedział dyrektor krajowy PDM ks. prał. dr Tomasz Atłas, który przewodniczył spotkaniu.

Podczas spotkania, bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, podziękował dyrektorom diecezjalnym PDM oraz referentom i promotorom misyjnym za przygotowanie i udział w wielkim świętowaniu misyjnym, jakim był IV Krajowy Kongres Misyjny: Był on czasem wyprostowania nóg, aby ruszyć w dalszą drogę z Ewangelią i zanieść ją tym, którzy jej jeszcze nie poznali – stwierdził Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

LICZBA POLSKICH MISJONARZY

Stan na 01.10.2015 r. wg. danych zgłaszanych do archiwum Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Kontynent

Razem

Kapłani

Fidei donum

Osoby świeckie

Siostry zakonne

Zakonnicy

Afryka

819

81

25

355

358

Ameryka Południowa i Środkowa

797

173

19

172

433

Ameryka Północna

20

7

-

1

12

Azja i Azja Mniejsza

336

45

7

136

148

Oceania

68

11

1

8

48

Status – liczba wszystkich

2040

317

52

672

999

 

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

 

Wręczenie krzyży misyjnych

W dniu 26 kwietnia 2015 roku, Podczas Mszy św. sprawowanej w uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie, abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce poświęcił i nałożył krzyże misyjne duchownym i świeckim misjonarzom. Tradycyjnie, wyruszą oni od grobu św. Wojciecha na misje ad gentes. Krzyże misyjne otrzymało 35 misjonarzy i misjonarek.

W dzisiejszych czasach wręczenie krzyża ma głębokie i zobowiązujące znaczenie. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami, jak w różnych zakątkach świata pojawiają się postawy gwałtowne, barbarzyńskie, mordercze wobec krzyża. Naszej postawie potępienia wobec wszelkich form przemocy towarzyszy dziś rachunek sumienia, który pobudza nas do jeszcze gorliwszego świadectwa wobec przesłania krzyża Chrystusowego. Wy jesteście przygotowani do dawania takiego świadectwa – mówił do misjonarzy abp Celestino Migliore. Podziękował im za „wielkoduszną gotowość” poświęcenia części, a nawet całego życia pracy na misjach. – Przekazując wam krzyż towarzyszymy wam naszą solidarnością, modlitwą i chrześcijańskim świadectwem – zakończył nuncjusz apostolski w Polsce.

Spotykając się z misjonarkami i misjonarzami, którzy otrzymali krzyże misyjne, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. misji serdecznie podziękował im za gotowość udania się na misje. Słowa wdzięczności bp Jerzy skierował do biskupów diecezjalnych oraz przełożonych zgromadzeń zakonnych za posyłanie nowych misjonarzy do krajów misyjnych. Podziękował również ich rodzinom: rodzicom i bliskim za to, że stworzyli atmosferę sprzyjającą wzrostowi w powołaniu misyjnym. Biskup życzył, by wszystkie rodziny i parafie miały świadomość misyjną.

Krzyże misyjne otrzymało 35 misjonarzy i misjonarek: 12 kapłanów (w tym: 11 diecezjalnych), 1 brat zakonny, 2 diakonów, 16 sióstr zakonnych i 4 osoby świeckich. Zostali posłani do następujących krajów: Boliwia (5), Bostwana (1), Burundi (1), Dżibuti (1), Etiopia (1), Jamajka (1), Kamerun (3), Kazachstan (1), Kaukaz (2), Kolumbia (1), Kongo Brazaville (1), Kuba (4), Madagaskar (1), Paragwaj (1), Peru (1), RCA (3), RPA (1), Tanzania (3), Sierra Leone (1), Zambia (2). Najwięcej misjonarzy i misjonarek pojedzie do Boliwii i na Kubę. 

Posłani misjonarze i misjonarki pochodzą z 26 diecezji. Najwięcej misjonarzy jest z następujących diecezji: tarnowskiej (4), przemyskiej (3), białostockiej (2), koszalińsko–kołobrzeskiej (2), poznańskiej (2), i sandomierskiej (2). Pierwszy raz krzyże misyjne w Gnieźnie wręczył św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Gniezna w dniu 3 czerwca 1979 r. Wówczas krzyż misyjny otrzymało 12 werbistów.

 

Zakończenie roku formacyjnego

W Centrum Formacji Misyjnej dobiegł końca rok formacyjny. Zakończenie kursu odbyło się 29 maja 2015 r. Przyszli misjonarze wspólnie zgromadzili się w kaplicy CFM, która przez ostatnie dziewięć miesięcy była dla nich najważniejszym miejscem. Uroczystej Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Tegoroczny rok formacyjny 2014/2015 ukończyło 30 osób: 12 kapłanów diecezjalnych z 8 diecezji: białostocka – 2, krakowska – 1, przemyska – 2,  radomska – 1, sandomierska – 1, siedlecka – 1, tarnowska – 1, warszawsko–praska – 1, 1 kapłan zakonny z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i  1 brat z Zakonu Mniejszych Konwentualnych; 12 sióstr zakonnych: Dominikanki – 1, Dominikanki Misjonarki – 1, Elżbietanki – 3, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia – 2, Pallotynki – 1, Karmelitanki od Dzieciątka Jezus – 1, Siostry od Aniołów – 1, Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego – 1, Sługi Jezusa – 1 oraz 4 osoby świeckie: opolska – 1, tarnowska – 2, warszawsko–praska – 1. Po odbyciu dodatkowych kursów i praktyk językowych za granicą, misjonarze wyjechali do krajów przeznaczenia.

 

Rozpoczęcie roku formacyjnego

Bądźcie Apostołami Bożego Miłosierdzia – zaapelował do przyszłych misjonarzy przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego. Przez najbliższe dziewięć miesięcy 29 osób poprzez ćwiczenia duchowe, studia z zakresu misjologii i naukę języka będzie przygotowywało się do wyjazdu na misje. Formację misyjną w roku 2015/2016 rozpoczęło 29 osób: 15 kapłanów diecezjalnych z 10 diecezji: białostocka – 1, bielsko–żywiecka – 1, częstochowska – 1 , ełcka – 1, gliwicka – 1, katowicka – 1, lubelska – 1, przemyska – 2, siedlecka – 2, tarnowska – 4, 1 kapłan zakonny z Zakonu Braci Mniejszych; 12 sióstr zakonnych: Dominikanki Misjonarki – 1, Elżbietanki – 2, Michalitki – 3, Siostry Jezusa Miłosiernego – 1, Siostry Misjonarki św. Rodziny – 1, Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 3, Szarytki – 1 oraz 1 osoba świecka z archidiecezji łódzkiej.

 

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

 

Z misjonarzami głośmy pojednanie”– pod takim hasłem odbyła się II Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Ad Gentes (01.03.2015 r.). Została przeprowadzona szeroko rozwinięta akcja reklamowa w telewizji publicznej, Polskim Radiu i katolickich rozgłośniach radiowych. W akcję włączyły się czasopisma katolickie takie jak: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, „Nasz Dziennik”, „Różaniec”, „List do chorych”, „Tak Rodzinie”, „List do Pani”. Pojawiła się również informacja o akcji sms Pomóż polskim misjonarzom.

Z ofiar zebranych do puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 478 213,79 zł. 

Z ofiar zebranych w ub. r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 175 projektów, m.in.:

 • zakup lekarstw oraz żywności i odzieży dla najuboższych podopiecznych misji,
 • remonty kościołów i kaplic,
 • wsparcie  finansowe placówek opiekuńczo–wychowawczych dla sierot i dzieci ulicy,
 • zakup materiałów szkoleniowych dla katechistów,
 • zakup podręczników szkolnych i katechizmów dla dzieci i młodzieży,
 • projekty dotyczące wypoczynku letniego połączonego z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży,
 • szkolenia dla liderów grup parafialnych i katechistów.

Na realizację tych projektów przeznaczono 145 000,00 €.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3500 zł na sumę 1 065 500zł.

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrało do tej pory 98 554,38  zł, które przekazano już misjonarzom. W tym roku realizujemy projekty: 

 • Dożywianie osób psychicznie chorych w Ghanie
 • Zapobieganie niedożywianiu dzieci pigmejskich w szkole „O–R–A”  w RCA
 • Zakup instalacji pompy głębinowej oraz zbiornika na wodę dla przedszkola  misyjnego w Zambii
 • Rozbudowa Ośrodka Zdrowia, Kenia

 

MIVA POLSKA

 

MIVA Polska (Mission Vehicle Association Poland) istnieje i działa w Polsce od 2000 roku przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zgodnie ze swoim statutem MIVA Polska zajmuje się realizacją następujących celów:

 1. Pomoc polskim misjonarzom Kościoła Katolickiego w zakupie i dostarczeniu środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego jak również innych środków, potrzebnych do pracy misji katolickich.
 2. Koordynowanie działań w tym zakresie na terenie całej Polski i poza jej granicami.
 3. Animacja misyjna w Polsce i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności misyjnej wśród społeczności kierowców w Polsce, w tym promocja poszanowania zasad kierowcy chrześcijanina.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy, w szczególności związanej z wykorzystaniem środków transportu MIVA Polska.
 5. Niesienie pomocy misjonarzom Kościoła Katolickiego w prowadzeniu działalności na rzecz rozwoju w miejscach ich posługiwania.

 

15 lat MIVA Polska

Minęło 15 lat od pierwszych festynów organizowanych w Ostródzie, Mielcu i Wadowicach Górnych w 2000 roku. Od tamtego czasu zadomowiła się w parafiach i świadomości wielu ludzi w Polsce poprzez „Akcję św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”, a także wiele innych inicjatyw na rzecz pomocy misjonarzom i wspierania poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach m.in. Niedzielę Modlitw za Kierowców, Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę, akcję Trzeźwy i Życzliwy Kierowca, Dekalog Kierowcy czy Odblaski Życia. Na bazie działań MIVA powołane zostało też Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. MIVA Polska wprowadziła też obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych czego owocem było powstanie jednego pierwszych w świecie Pomnika Ofiar Wypadków Drogowych – „Przejście”, który znajduje się przy Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie k. Tarnowa.

W ostatnich latach powstały nowe akcje promujące MIVA na rzecz coraz bardziej potrzebnej pomocy polskim misjonarzom na różne rodzaje pojazdów: „Z Ewangelią na motorze – motocykle na misje” (z udziałem polskich motocyklistów); „Ratujemy życie – misyjny ambulans”; uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce (z majową złotówką na rowery); „MIVA pływa” promująca wodne pojazdy oraz „Skuter śnieżny na misje” z promocją pracy polskich misjonarzy na Arktyce.

Od sześciu lat MIVA Polska wydaje swój Biuletyn Informacyjny, który służy upowszechnianiu dzieła prowadzonego przez MIVA oraz promowaniu pracy polskich misjonarzy i misjonarek, a  także wspieraniu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Owocem prowadzonych akcji i serdecznej pomocy wszystkich Przyjaciół, Dobroczyńców MIVA i Kierowców są wszystkie zakupione z pomocą MIVA Polska pojazdy na misje.

 

IX Niedziela Modlitw za Kierowców i akcja „uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów na misjach”, 26 kwietnia 2015

Ostatnia niedziela kwietnia to zatwierdzony dzień w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski poświęcony szczególnej modlitwie za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Organizatorem Dnia jest Krajowe Duszpasterstwo Kierowców oraz MIVA Polska. Jednocześnie MIVA Polska po raz drugi zorganizowała akcję „uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów na misjach”. Akcja jest kontynuacją dzieła rozpoczętego wraz zakończeniem Roku Wiary. Ubiegłoroczna akcja pokazała wielkie zrozumienie dla potrzeb katechistów misyjnych i zarazem ich ważnej roli jaką odgrywają w przekazywaniu wiary i jej umacnianiu.

 

XIV Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę, 9 maja 2015

Apelową modlitwą przed Jasnogórskim obrazem rozpoczęła się 8. maja br. XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasnej Górze pod hasłem: „Z odnowionym sercem w drogę”. Mszy św. w intencji wszystkich kierowców przewodniczył arcybiskup koadiutor archidiecezji warmińskiej Józef Górzyński. Razem z MIVA Polska i Krajowym Duszpasterstwem Kierowców modlili się misjonarze, przedstawiciele instytucji misyjnych, policjanci, instruktorzy ze Szkół Szkolenia Kierowców, celnicy z mobilnych Służb Celnych, motocykliści. Tradycyjnie zostały poświęcone pojazdy na parkingach wokół Jasnej Góry. Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa w intencji ofiar wypadków drogowych.

 

Akcja „Z Ewangelią na motorze – motocykle na misje”

Jest to akcja solidarności motocyklistów z misjonarzami. Każdy motocyklista i posiadacz jednośladu, a także grupy i kluby motocyklowe mogą się włączyć do akcji. Polega ona na zbieraniu moto–kilometrów, aby pomóc misjonarzom w zakupie motocykla do pracy misyjnej.

26 kwietnia br. uroczystą Mszą św. rozpoczęła się IV Pielgrzymka Motocyklistów do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Przybyło ponad 500 motocyklistów z Polski, a także i z Niemiec, aby w ten sposób rozpocząć nowy sezon motocyklowy. W czasie Mszy św. w Sanktuarium modlono się o bezpieczne podróże dla motocyklistów, kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Motocykliści przejechali uroczyście od Figury Chrystusa Króla w Świebodzinie do Sanktuarium w Rokitnie. Ks. Mirosław Żadziłko z MIVA Polska zachęcał motocyklistów do udziału w akcji „Z Ewangelią na motorze” i przekazał od MIVA MOTOkarty św. Krzysztofa oraz niezbędnik motocyklisty–chrześcijanina: kieszonkowy egzemplarz Ewangelii wg św. Łukasza. Motocykliści do kasku składali ofiary na misyjne motory.

4 lipca br. w Stoczku Łukowskim w diecezji siedleckiej odbył się trzeci zlot motocyklistów im. kpt. Henryka Nowosielskiego. Około 500 motocyklistów uczestniczyło w polowej Mszy św. z błogosławieństwem motocyklistów i poświęceniem motocykli, a następnie parada  udała się do Starych Kobiałek. Organizatorem był Klub Motocyklowy „Armaty” ze Stoczka Łukowskiego. W imprezę włączyła się MIVA Polska ze swoją akcją „Z Ewangelią na motorze – motocykle na misje”. Motocykliści otrzymali od MIVA Polska MOTOkartę św. Krzysztofa i duchowy ekwipunek – kieszonkowy egzemplarz Ewangelii. 

 

XVI Tydzień św. Krzysztofa, 19–26 lipca 2015

Hasło Tygodnia: „Niesiemy Chrystusa na peryferie świata”

19 lipca br. w Mińsku Mazowieckim w parafii św. Antoniego z Padwy MIVA Polska zainaugurowała obchody 16. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Głównym punktem była uroczysta Msza św. z udziałem MIVA, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Kierowców i założyciel MIVA Polska ks. dr Marian Midura. Była ona zarazem dziękczynieniem za 15 lat MIVA Polska. Obchodom towarzyszyły stoiska misyjne i wystawa MIVA Polska.

26 lipca br. odbyły się w Tychach uroczyste obchody z zakończeniem Tygodnia św. Krzysztofa. Po raz pierwszy zorganizowany został Misyjny Festyn św. Krzysztofa. Odpustowym uroczystościom w Parafii św. Krzysztofa przewodniczył bp pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło. Oprócz Mszy św. za kierowców z poświęceniem samochodów, była też specjalna Msza św. dla rowerzystów i motocyklistów z poświęceniem jednośladów. Na placu miejskim „Pod żyrafą” odbył się 1. Festyn Misyjny św. Krzysztofa.

 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych i akcja „Ratujemy Życie – misyjny ambulans, 15 listopada 2015.

Jest to szczególny dzień modlitwy za tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć na drogach. Przez cały miesiąc listopad MIVA modli się za ofiary wypadków na drogach oraz za swoich zmarłych ofiarodawców. Od 4 lat MIVA Polska łączy ten dzień z akcją „Ratujemy życie – misyjny ambulans”, zachęcając do wsparcia zakupu ambulansów do Ośrodków Zdrowia, Przychodni i Szpitali prowadzonych przez misjonarzy. Misjonarze dzięki tym pojazdom ratują życie wielu ludziom.

W tym czasie MIVA Polska propaguje noszenie elementów odblaskowych (ODBLASKI ŻYCIA) przez pieszych poruszających się po zmroku, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. Te odblaski sprawiają, że piesi mogą być łatwiej i szybciej zauważeni przez kierowców i w ten sposób poprawiają bezpieczeństwo pieszych. W kościołach przy okazji dystrybucji znaczków, breloczków i pasków odblaskowych z wizerunkiem św. Krzysztofa, przygotowanych przez MIVA Polska, zbierane są ofiary na misyjny ambulans. 

 

PROJEKTY MIVA Polska

Pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu jest realizowana w formie projektów. Misjonarze przedkładają swoje pisemne prośby (e–mail-em lub tradycyjną pocztą) bezpośrednio do biura MIVA Polska. Następnie otrzymują aktualne formularze wniosków. Wnioski do MIVA Polska rozpatrywane są komisyjnie trzy razy do roku – w lutym, maju i październiku.  

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.04300594329834