Kalendarium

KALENDARIUM KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI 2019

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2019

Rozważając tajemnicę Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r. przeżywaliśmy Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom pod hasłem „Mocni Duchem dla Misji”. Uświadamiamy sobie, że w sakramencie chrztu i bierzmowania, Duch Święty wprowadza nas w głębię życia z wiary, w relację z każdą Osobą Trójcy Świętej. W drodze człowieka do Boga, Duch Święty wychodzi mu naprzeciw: oświeca, poucza, wspiera, oczyszcza, pociesza, stawia w prawdzie, uczy modlitwy, przewodzi w wierze, uzdalnia do miłości, prowadzi do nowego życia w Kościele, uświęca każdy wysiłek człowieka. Duch Święty otwiera ludzkie serca na Ewangelię i czyni misjonarzy skutecznymi jej głosicielami i świadkami. Misje dokonują się mocą Ducha Świętego, zatem cokolwiek czynią misjonarze – czynią Jego mocą. Jeszcze 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. Dlatego otoczmy modlitwą misjonarzy. Wypraszajmy światło i moce Ducha Świętego ich przepowiadaniu Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska ukazywali drogę do Niego – napisał w specjalnym komunikacie na ten dzień przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur SVD. Biskup zachęcał wszystkich do modlitwy w intencji misjonarzy oraz wsparcia materialnego. Osoby starsze i chore zapraszał do ofiarowania swoich cierpień w intencji misji, a dzieci do włączenia się w akcję Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kolędników Misyjnych. O godz. 9.00, Mszę św. w Kościele Św. Krzyża odprawił ks. bp Jerzy Mazur SVD. Koncelebransami byli księża przygotowujący się do wyjazdu na placówki misyjne, obecne były także siostry zakonne i osoby świeckie z CFM w Warszawie. Po Mszy św. mieszkańcy Centrum Formacji Misyjnej udali się na Plac Zamkowy, by wziąć udział w rozpoczęciu Orszaku Trzech Króli. Podczas uroczystości wolontariusze z Centrum Formacji Misyjnej rozdali 20 tys. egzemplarzy gazety „Pomagamy misjom”. W całej Polsce gazeta trafiła do 350 000 uczestników Orszaku.

O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Misyjnej odprawił Mszę św. i wygłosił  homilię w Krakowie-Łagiewnikach, podczas Mszy św. porannej, transmitowanej przez TVP1. Tematyka misyjna pojawiła się na łamach prasy katolickiej: „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, jak również w programach Radia Warszawa i I Programu Polskiego Radia oraz w Telewizji Polonia 24 i Telewizji internetowej www.razem.tv

Odwiedziny polskich misjonarzy i misjonarek przez przewodniczącego, członków i konsultorów Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W dniach 30 I – 14 II 2019 r. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odwiedził polskie misjonarki i misjonarzy posługujących w Papui Nowej Gwinei.  W podróży po Rajskiej Wyspie towarzyszyli biskupowi o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Misyjnej oraz ks. prał. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Na szlaku odwiedzin znalazły się 2 diecezje, których biskupami są polscy misjonarze: bp Józef Roszyński SVD diec. Wewak) oraz bp. Dariusz Kałuża MSF (diec. Goroka). Bp Jerzy Mazur spotkał się również z abp. Kurianem Vayalukal, Nuncjuszem Apostolskim w Niezależnym Państwie Papui Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona, kard. Johnem Ribat MSC  oraz 12 biskupami – ordynariuszami. Wszyscy biskupi zgodnie dziękowali za pracę ponad 60 misjonarek i misjonarzy, podkreślali ich wkład w ewangelizację wyspy oraz prosili, by Kościół w Polsce nadal posyłał misjonarzy.W większości są to członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego i misjonarze Świętej Rodziny. Zobaczyliśmy młody, dynamiczny i bardzo otwarty Kościół – mówi ks. bp Jerzy Mazur SVD. Chrześcijaństwo, choć zakorzeniło się stosunkowo niedawno na papuaskiej ziemi, jest bardzo dynamiczne. (…) Poważnym zagrożeniem są sekty, których na wyspie jest bardzo dużo. Żerują one na strachu przed duchami oraz naturalnym pragnieniu wartości religijnych Papuasów. Tam, gdzie są misjonarze z Polski dzieje się wiele dobra. Nadzieją Kościoła w Papui Nowej Gwinei są nieliczne lokalne powołania kapłańskie i zakonne oraz zaangażowanie katechistów. Wyzwaniem zaś mnogość języków i 800 różnych kultur. Tradycyjne religie istniały niegdyś w konkretnym plemieniu i stanowiły tajemnicę klanu. Chrześcijańscy misjonarze przynieśli wiarę, która charakteryzuje miłosierdzie, uzdrowienie, przebaczenie i zrozumienie. To pociąga najbardziej – wyjaśnia kard. John Ribat, pierwszy papuaski kardynał. – Ewangelia połączyła nas wszystkich i dziś jednoczy nas jako naród. Choć istnieją różnice, nie mamy problemu głosić pokoju, miłości braterskiej i przebaczenia, które pochodzą od Boga. Nie brak poważnych wyzwań duszpasterskich. Jednym z nich są nadal utrzymujące się zabobony i przesądy. Ludzie boją się czarów. Są one zakorzenione tak mocno, że jedni zabijają drugich z ich powodu. Gdy umiera ktoś, mieszkańcy wioski obwiniają za to kogoś, kto rzucił czar. I wymierzają sprawiedliwość. Powoli jednak to się zmienia – mówi kardynał.

„Misjonarz na Post”

Misjonarze obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których pracują. Budują studnie, ośrodki zdrowia czy placówki edukacyjne. Oprócz wsparcia materialnego potrzebne jest także to duchowe. Uczestnicy inicjatywy Misjonarz na Post poprzez post, modlitwę, ofiarowanie cierpienia lub inne dobre postanowienia wykazują się troską o zadania misyjne, jakie stawia przed sobą Kościół. www.misjonarznapost.pl

Wakacyjne Spotkanie Misjonarek i Misjonarzy

W dniach 10-13 czerwca odbyło się Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy i Misjonarek. Około 100 osób, księży, zakonników, sióstr zakonnych i świeckich  misjonarzy spędziło czas w domowej atmosferze w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Pierwszego dnia, podczas Mszy św. porannej, w homilii bp Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, podkreślił, że być świadkiem Chrystusa to prawdziwy przywilej. Po Mszy św. uczestnicy spotkania odwiedzili Instytut Papieża Jana Pawła II, gdzie wysłuchali wykładu poświęconego postaci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a następnie wzięli udział w wystawie multimedialnej „Śladami Jezusa”, która jest interaktywną podróżą do Jerozolimy sprzed 2000 lat. Misjonarze odwiedzili również Świątynię Opatrzności Bożej. Po powrocie do Centrum Formacji Misyjnej misjonarze wysłuchali konferencji Pana Wojciecha Zięby o możliwości wsparcia dla misyjnych projektów charytatywnych ze strony Ruchu MAITRI. Wieczorem wybrali się do kina na film w reżyserii Marka Kondrata „Miłość i Miłosierdzie”, dokument fabularyzowany o Bożym Miłosierdziu i misji Siostry Faustyny Kowalskiej. Kolejnego dnia podczas Mszy św. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w sposób szczególny docenił tych, którzy przeżywali w tym roku swoje jubileusze – kapłańskie, zakonne czy pracy misyjnej. Ordynariusz diecezji ełckiej w homilii podkreślił, że na misjach trzeba głosić całą Ewangelię i niczego nie wolno ujmować ani dodawać do tego, co objawił Bóg. Następnie misjonarze wysłuchali m.in. wykładu ks. Marka Garncarczyka, prezesa Fundacji Opoka, pt. „Kościół a media w Polsce”. Następnie Pan Marcin Przeciszewski, prezesa KAI-u opowiedział o aktualnych wyzwaniach Kościoła w Polsce. Ciekawe było również wystąpienie Pań Jolanty Stachacz i Agnieszki Waś na temat Orszaku Trzech Króli na świecie oraz Pani Barbary Uszko-Dudzińskiej, konsultor KEP ds. Misji, o doktor Wandzie Błeńskiej. Misjonarki i misjonarze zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie ataku terrorystycznego na placówkę misyjną. Zostali poinformowani o tym, w jaki sposób komunikować się w razie zagrożenia życia. Uczestników spotkania odwiedził również minister Michał Woś, członek Rady Ministrów, który odpowiada za koordynację pomocy humanitarnej do krajów trzeciego świata oraz rejonów dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Misjonarze zapoznali się z pracą Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Jej przewodniczący, bp Jerzy Mazur mówił o inicjatywach ostatniego roku oraz o przygotowaniach do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019 r. Dyrektorzy MIVA Polska, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz Centrum Formacji Misyjnej opowiedzieli misjonarzom o możliwościach uzyskania pomocy i współpracy z tymi agendami. Wieczór zamknęło wspólne grillowanie na świeżym powietrzu przy muzyce zespołu muzycznego.Ostatniego dnia spotkania uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kan Jan Fecko, Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej, który obchodził swój złoty jubileusz kapłaństwa. Tego dnia Misjonarze otrzymali również ornaty i różańce, przekazane przez bpa Jana Piotrowskiego, biskupa kieleckiego. Są one darem na misje młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania. To wieloletnia, cenna i bardzo pomocna inicjatywa, pozwalająca ubogacić liturgię w ubogich kościołach i kaplicach misyjnych. Konferencje ascetyczne głosił w tym roku misjonarzom ks. Marek Matusik.

Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych

Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, do dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych oraz reprezentantów innych środowisk misyjnych na zakończenie pierwszego dnia obrad w Częstochowie jesienią 2019 r. Powiedział: To my, odpowiedzialni za animację i formację misyjną mamy pomagać innym odkrywać misyjną naturę Kościoła, który Pan posyła na krańce świata. To my powinniśmy pomagać odnaleźć innym miejsce w misyjnym dziele Kościoła. Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych zdominował temat przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który papież Franciszek ogłosił na październik 2019 r. Biskup ełcki przedstawił program II Diecezjalnego Kongresu Misyjnego w Ełku, który będzie swoistym przedłużeniem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przewodniczący Komisji Misyjnej zapowiedział także V Krajowy Kongres Misyjny w 2021 r. Chcemy zaprosić misjonarki i misjonarzy z całego świata, by podzielili się z nami swym doświadczeniem misyjnym. Przyszły Kongres będzie słuchaniem, z którego mają narodzić się konkretne i skuteczne formy zaangażowania w misyjne dzieło Kościoła. Pragniemy, by misje przyszły do nas – mówił biskup. Poprzedni Kongres odbył się w 2015 r. Stacje kongresowe dzieci, młodzieży i dorosłych w Warszawie zgromadziły kilka tysięcy osób zaangażowanych w misyjne dzieło Kościoła w Polsce. Gościem honorowym Kongresu był kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2020 r. zostanie zorganizowane ogólnopolskie sympozjum naukowe, które pozwoli lepiej poznać szanse i wyzwania rzeczywistości misyjnej. W następnym roku, w czerwcu, przedstawiciele wszystkich środowisk misyjnych spotkają się w Warszawie, by wsłuchiwać się
w głosy misjonarek i misjonarzy z całego świata.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

23 października 2019 r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbyła się II Gala wręczenia Medalu Benemerenti in Opere Evangelizationis, ustanowionego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji celem uhonorowania osób, instytucji i wspólnot najbardziej zasłużonych dla misji ad gentes. Wśród gości znaleźli się: abp Tadeusz Wojda SAC, bp Jerzy mazur SVD, bp Jan Piotrowski, bp Jan Ozga z Kamerunu, bp Szymon Stułkowski oraz bp Leszek Leszkiewicz. Uroczystość poprowadziła red. Katarzyna Supeł-Zaboklicka z Radia Warszawa, a tańcami i pieśnią uświetnił Chór i Orkiestra z Palmarito z Boliwii pod dyr. ks. prof. Piotra Nawrota SVD. Zwracając się do nagrodzonych medalem bp Jerzy Mazur powiedział: Patrząc na Was, na Wasze oddanie dla misji, serdecznie dziękuję za Wasz codzienny trud, nieustanną modlitwę, ciężką pracę, cierpienie i wierność powołaniu misyjnemu.

Nagrodzeni Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

a)    Za wybitne zasługi w dziele misyjnym Kościoła

O. prof. Piotr Nawrot SVD, wybitny misjonarz i muzykolog; 38 lat na misjach. W latach 1981–1985 podjął pracę misyjną w Paragwaju. Od 1995 r. był dyrektorem muzycznym w kościele katedralnym w La Paz (Boliwia). Organizuje festiwale Muzyki Renesansu i Baroku oraz projekty badawcze z zakresu muzykologii. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród uniwersyteckich za ocalenie i propagowanie muzyki Indian w Ameryce Łacińskiej. W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej. Obecnie wykłada na kilku Uniwersytetach (Polska, Boliwia, USA). Prowadzi seminaria oraz szkolenia w zakresie konserwacji, inwentaryzacji oraz katalogowania manuskryptów dla doktorantów The University of Western Ontario, London, Canada.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalane Poczętej (starowiejskie), zasłużone dla ewangelizacji Afryki. Od ponad 90-ciu lat ewangelizują w Zambii i Republice Południowej Afryki. Dla przykładu: s. Anna Garwol  - na misjach pracuje od 1979 r. Początkowo w Johannesburgu (1979-1985), następnie w Zambii (1985-1991). Pracowała w Mumbwa i Lusace jako nauczyciel w szkole gospodarczej dla kobiet. W latach 1994-1996 była pracownikiem nuncjatury w Harare w Zimbabwe. Od 1996 ponownie pracuje na misji w Zambii. Od 1998 r. jest dyrektorem szkoły gospodarczej dla kobiet
i dziewcząt. Prowadzi kursy gospodarstwa domowego dla dziewcząt oraz zajmuje się praca w kuchni. Organizuje pomoc materialną dla ubogich uczniów. Dzięki jej staraniom odnowiono studnię, zbiornik wodny oraz pompę wodną na terenie misji. S. Krystyna Kazimiera Kochman, Pracuje w Zambii od 1982 r. Pracowała 25 lat w nuncjaturze w Lusace. Prowadziła kursy dla kobiet w misji Matero. Od 2007 r. pracuje w Kasisi gdzie wybudowała i prowadzi misyjny dom rekolekcyjny dla grup i indywidualnych rekolektantów. Obecnie go powiększa. Organizuje pomoc materialną dla ubogich uczniów, by mogli uczęszczać do szkoły. 37 lat na misjach. S. Marta Maria Ewa Górska, Pracuje w Zambii od 1985 r. Pracowała również na Filipinach i na Jamajce. Prowadziła kliniki w Zambii, wiejski ośrodek zdrowia ze szpitalem w Chalabesa oraz obsługiwała 12 punktów dojazdowych. Wybudowała przedszkole dla 75 dzieci. Organizowała pomoc materialna i opiekę medyczną dla dzieci ubogich. We wrześniu 2014 wyjechała na Jamajkę i zaczęła pracę pielęgniarską i pastoralną na nowo otwartej palcówce w Reading.

Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji – nieustannie trwające od 1990 r. w Nysie na modlitwie za misje. Siostry żyjąc w ścisłej klauzurze pełnią swe apostolstwo poprzez posługę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą, codzienne obowiązki
i ofiarę z życia. Główną intencją ich modlitwy i ofiary jest niesienie pomocy misjonarzom.

b)    Kategoria I - W dziele misyjnym

O. Andrzej Madej OMI, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie.
W latach 1994-1997 pracował na Ukrainie, gdzie przyczynił się w pierwszych latach działania Kościoła do jego odrodzenia w Kijowie. Od 1997 r. pracuje w Turkmenistanie jako przełożony wspólnoty oblackiej oraz przedstawiciel watykańskiej dyplomacji. Prawie 22 lata pracuje w kraju muzułmańskim. Kościół tu wzrasta mimo, że nie ma własnego budynku. Obecnie wspólnota liczy ok. 350 osób. Są pierwsi zakonnicy i kapłani miejscowi. Ojciec Andrzej sprawuje swą posługę w duchu ewangelicznej wrażliwości, roztropności, dyplomacji i dialogu międzyreligijnego. Jest autorem licznych książek i tomów wierszy.

Pani Elżbieta Wryk, misjonarka świecka.
W latach 1997-2003 pracowała w Bouar, Bohong i Baboua jako nauczycielka. Uczyła kroju
i szycia w Centrum Promocji Kobiet. Pracowała w buszu z grupą najmłodszych dzieci (nauczanie początkowe). Prowadziła przedszkola w 4 wioskach, zajęcia krawieckie dla kobiet, formowała dzieci i prowadziła działalność charytatywną. Musiała opuścić kraj, gdyż było zbyt niebezpiecznie i udała się do Kamerunu, gdzie pracowała w przedszkolu, uczyła katechezy w liceum, pomagała w sesjach dla katechistów oraz prowadziła animację pastoralną w wioskach. W 2008 r. uruchomiła szpital w Bagandou. Zadbała o rozbudowę szpitala i stworzenie kadry. Sprowadziła z Europy personel i kształciła miejscowych pracowników. Przeżyła rebelię. Ze szpitala w 2016 r. skorzystało 4700 pacjentów, a 1854 było hospitalizowanych.

Dr Helena Pyz, Instytut Prymasa Wyszyńskiego.
Posługuje w Jeevodaya w Indiach od 17 II 1989 r. Objęła opieką tysiące trędowatych. Jest lekarzem, internistą, pediatrą, chirurgiem, a nade wszystko matka dla trędowatych. W ciągu 30 lat pracy wyleczyła wraz z zespołem medycznym 5170 trędowatych. Mieszkańcy Jeevodaya nazywają ją „Mami” (Mama).

c)    Kategoria II - Pomoc modlitewna i duchowa

Pani Renata Przewoźnik, animatorka misyjna.
Świecka moderatorka Żywego Różańca w diec. drohiczyńskiej, od wielu lat popularyzuje osobę Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Przygotowuje pomoc modlitewną i materialną dla misjonarzy (duchowa adopcja dzieci oraz wspiera inicjatywy PDM). Zaproponowała modlitwę w intencji beatyfikacji Pauliny Jaricot każdego 9 dnia miesiąca. Odpowiada za Apostolat Margaretka i tworzy „Margaretki” za misjonarzy.
W wielkim Poście podjęła post o chlebie i wodzie w intencji świętości kapłanów. Włączyło się w jej inicjatywę 400 osób. Kontaktuje się z siostrami zakonnymi, misjonarkami pochodzącymi z diecezji drohiczyńskiej i organizuje dla nich pomoc. Współorganizuje diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca, w czasie której jest zawsze akcent misyjnej modlitwy i wsparcia misjonarzy.

Kampania Społeczna „Misjonarz na Post”
Inicjatywa powstała w 2014 r. Jej pomysłodawcą był o. Marcin Wrzos OMI, misyjne media oblackie Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi” oraz Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Ta inicjatywa zachęca do szczególnego wsparcia duchowego misjonarzy w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy modlą się
i poszczą w intencji konkretnych misjonarzy. Akcja prowadzi stronę internetową i jest obecna w mediach społecznościowych. W 2019 r. w 6. edycji wzięło udział prawie 20 tys. ludzi młodych. Akcję wspierają aktorzy i sportowcy.

Pani Wanda Socha, na stale mieszkająca w Dębicy.
Jest osobą niepełnosprawną. Od ponad 16 lat otacza modlitwą misje oraz wspiera misje sióstr służebniczek starowiejskich. Osoba niezwykle oddana misjom.

d)    Kategoria III - Pomoc materialna i finansowa misjom

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio     
Organizacja powstała w 1992 r. w Poznaniu. Jej działalność statutowa skupia się na udzielaniu pomocy medycznej na rzecz ośrodków misyjnych za granicą. Uwrażliwia również studentów na ludzkie cierpienie i konieczność pomagania. Przez ponad 27 lat działalności Fundacja objęła swą pomocą 47 państw
w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Oceanii i w Europie. Zorganizowała 576 dużych transportów pomocy materialnej, pomogła 202 ośrodkom i placówkom, kierując do pracy na misjach 216 wolontariuszy, w tym: 68 lekarzy, 27 dentystów, 93 studentów medycyny, 11 pielęgniarek, 8 położnych, 2 ratowników i 7 osób innych specjalności.

S. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi
Jest katechetką i animatorką misyjną. Pracuje w par. św. Barbary w Łęcznej, a obecnie
w Zakopanem. Jest inicjatorką i moderatorką Kolędników misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej (Okuniew) i arch. lubelskiej (Łęczna). Zasłużona dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, znana z ofiarności materialnej (Kolędnicy misyjni, dzieci komunijne dzieciom misji, kiermasze
i inne przedsięwzięcia). Angażuje się w redakcję materiałów PDMD, spotkania formacyjne, prelekcje, kongresy i konkursy. Od 2005 r. współpracuje z sekretariatem krajowym PDMD poprzez działalność w animacji misyjnej w parafii i szkole, na szczeblu diecezjalnym i krajowym oraz poprzez działalność literacką i medialną. Jest autorką scenariuszy katechez, inscenizacji, programów szkoleniowych dla katechetów oraz współautorką materiałów formacyjnych PDMD. Publikuje artykuły poświęcone misjom w prasie lokalnej i krajowej. Z jej udziałem i dzieci przygotowanych przez nią zrealizowano wiele audycji radiowych oraz spot filmowy promujący akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”.

Państwo Grażyna i Jacek Broniewscy z Łodzi.
Małżeństwo od 1991 r. prowadzi w par. Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi-Widzewie Koło Przyjaciół Misji. Zaprosili już do parafii 87 misjonarzy i misjonarki, którym udzielili pomocy finansowej
i materialnej. Założyli Muzeum Misyjne w gmachu kościoła. Organizują od 25 lat zbiórki pieniężne dla misjonarzy. Ich Koło Misyjne odwiedza chorych, zachęcając do modlitwy za misje. Państwo Broniewscy zajmują się edukacją misyjną dzieci i młodzieży w Muzeum.

e)    Kategoria IV - Informacja medialna

Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”
Reprezentuje Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Informuje o misjach prowadzonych przez wszystkich misjonarzy. Prowadzi animację i formację misyjną wiernych w Polsce.

Katolicka Agencja Informacyjna
Od wielu lat KAI przekazuje informacje o wydarzeniach misyjnych, pracy misjonarzy oraz aktywnie wspiera animację misyjną w parafiach współpracując z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji i jej agendami. Bardzo często pisze o wydarzeniach misyjnych w diecezjach. Drukuje wywiady
z misjonarzami. Promuje sms-a „Misje” oraz ofiarność na  misje.

Pani Magdalena Gronek dziennikarz „Radia Warszawa”
Od 1997 r. Radio emituje cotygodniową audycję „Wybrani-posłani”, prowadzoną przez red. Magdalenę Gronek, poświęconą misjom. Na antenę zapraszani są polscy misjonarze, którzy opowiadają o realiach pracy na misjach, przybliżają związane z nią problemy i promują idee misyjne. W ciągu 22 lat wyemitowano ok. 1000 audycji. Radio Warszawa przygotowuje także bogate bloki tematyczne w tygodnikach misyjnych. Promuje na swych falach Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6 stycznia), Niedzielę „Ad Gentes”, Akcję św. Krzysztof oraz Tydzień Misyjny. Włącza się w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz misji. Między innymi organizuje bal karnawałowy i licytację.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Jego motto: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie” akcentował powołanie misyjne wszystkich ochrzczonych. Papież pragnął, aby obchody tego miesiąca przyczyniły się do rozbudzenia świadomości misyjnej ad gentes i podjęcia z nową mocą nawrócenia misyjnego i reformy struktur duszpasterskich w duchu misyjnym. Ojciec Święty w przeżywaniu NMM zwrócił uwagę na:

1)    osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2)    czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3)    pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji
ad gentes,
4)    pomoc duchową i materialną na rzecz młodych Kościołów misyjnych.

Papież osobiście zaangażował się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, biorąc udział w celebracjach w Wiecznym Mieście i kierując słowa zachęty do wiernych, by zaangażowali się w misyjne dzieło Kościoła. Powierzając Papieskim Dziełom Misyjnym odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie tego miesiąca w Kościele powszechnym, chciał by był on przeżywany przede wszystkim w diecezjach i parafiach, zgromadzeniach zakonnych oraz ruchach, stowarzyszeniach i fundacjach kościelnych. W Polsce wielu cennym inicjatywom propagującym misje w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zaangażowała się Komisja Misyjna i jej agendy.

a)    Modlitwa za misje

W czasie przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, przez 9 miesięcy siostry klauzurowe w Polsce modliły się każdego dnia o owocne przeżycie tego czasu oraz wspierały swymi duchowymi ofiarami misjonarzy. Modlitwa stała się ważnym rysem przeżywanych obchodów.
Zgodnie z wolą Ojca Świętego, na rozpoczęcie miesiąca misyjnego zorganizowano w wielu katedrach, sanktuariach diecezjalnych i kościołach parafialnych uroczystą Mszę św. w intencji misji. Liturgii przewodniczyli księża biskupi lud ich delegaci. Do udziału w Eucharystii i podejmowania czynów miłosierdzia wobec ubogich Kościołów misyjnych biskupi zachęcali kapłanów, siostry zakonne, kleryków, chorych dzieci i młodzież oraz wiernych świeckich.

b)    Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w mediach

W propagowanie Nadzwyczajnego miesiąca Misyjnego włączyły się media publiczne i katolickie. Temat misji wybrzmiewał w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych. Był stale obecny na stronach internetowych.

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach została odprawiona Msza św. w intencji misji, transmitowana przez TVP, ze szczególnym uwzględnieniem Miesiąca Misyjnego:  6 października – przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki; 20 października – ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych oraz 27 października – bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski.20 października bp Jerzy Mazur SVD przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilie podczas Mszy św. radiowej, transmitowanej z kościoła św. Krzyża w Warszawie.

Członkowie Komisji Misyjnej wygłosili sobotnie katechezy poranne w „Radiu Maryja”: 5 października – abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki; 12 października – bp Jan Ozga, biskup diec. Doumé Abong’Mbang w Kamerunie; 19 października – bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diec. toruńskiej oraz 26 października – bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki. 28 października odbyło się poniedziałkowe spotkanie Rodziny Radia Maryja w Ełku. Mszę św. odprawił i homilię poświęcona misjom wygłosił ks. bp Jerzy Mazur SVD. Po Mszy św. transmitowano „Rozmowy niedokończone”. Ich tematem było powołanie misyjne.

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

Wręczenie krzyży misyjnych. 28 kwietnia 2019 r., podczas uroczystej Mszy św. odpustowej ku czci św. Wojciecha Patrona Polski w Gnieźnie 11 misjonarek i misjonarzy otrzymało krzyże misyjne z rąk abp Salvatore Pennachio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce,. Ten święty wciąż inspiruje i fascynuje. Aktualna jest jego gorliwość misyjna i troska, aby nieść Ewangelię na krańce ziemi tym, którzy jej nie znają, ale także tym, którzy o niej zapomnieli – powiedział abp Stanisław Budzik, główny celebrans i kaznodzieja. Mówił on również o kard. Stefanie Wyszyńskim i św. Janie Pawle II, który po raz pierwszy pielgrzymował do Ojczyzny 40 lat temu. Abp Salvatore Pennacchio pod koniec Mszy św. poświęcił i przekazał krzyże misyjne 11 misjonarkom i misjonarzom udającym się na misje. Są wśród nich księża, osoby konsekrowane i świeccy z archidiecezji: gdańskiej, gnieźnieńskiej, warszawskiej, szczecińsko-kamieńskiej oraz diecezji: białostockiej, bydgoskiej, elbląskiej, gliwickiej, kieleckiej i tarnowskiej. Będą pracować  w Kamerunie, Boliwii, Szwecji, Republice Środkowoafrykańskiej, na Kubie i Jamajce.
W Niedzielę Miłosierdzia cieszę się, że i w tym roku mogę wręczyć nowym misjonarzom znak chrześcijańskiej nadziei. Pod tym znakiem, znakiem zwycięstwa pójdziecie do dalekich krajów, aby ludziom spragnionym Boga nieść prawdę o Jezusie Chrystusie. Mówię za siebie, ale sądzę, że dołączą się do mnie pozostali uczestnicy naszej liturgii: będę o was pamiętał, szczególnie w modlitwie. Byłem nuncjuszem w krajach misyjnych i wiem, co znaczy ta praca i związany z nią trud. Polecam waszą misję wstawiennictwu Matki Bożej i św. Wojciecha – powiedział Nuncjusz.
Obrzęd wręczania krzyży misyjnych u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie ma czterdziestoletnią tradycję. Po raz pierwszy uczynił to papież Jan Paweł II podczas wspomnianej pierwsze wizyty w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku.

Zakończenie roku formacyjnego. Największym darem, który możecie ofiarować ludziom to Dobra Nowina – podkreślił bp Romuald Kamiński podczas Mszy św. 29 maja 2019 r., na zakończenie czasu formacji w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Poprzez wykłady misjologiczne, naukę języka, formację duchową w naszej wspólnocie do wyjazdu przygotowywało się dziewięć osób. W tym gronie było czterech kapłanów, w tym jeden zakonnik, cztery osoby konsekrowane i jedna osoba świecka.
W homilii biskup warszawsko-praski zwrócił uwagę, że podstawowym zadaniem chrześcijanina jest głoszenie prawdy o Zmartwychwstałym Panu. – Jeśli to było główną misją Syna Bożego, to nie szukajmy innych zadań, nawet jeśli wydają się ważne, czy wręcz konieczne – mówił duchowny. Przestrzegł jednocześnie przed postrzeganiem i ocenianiem wartości swojej posługi poprzez pryzmat dostrzegalnych owoców. – Ten kto sieje ziarno, by wydało plon - musi czekać kilka miesięcy. Tymczasem, by ziarno Bożego Słowa przyniosło w ludzkich sercach owoce, musi niekiedy upłynąć kilka dekad – zwrócił uwagę ordynariusz. Przyznał, że istnieje pokusa angażowania się w konkretne dzieła, które można zmierzyć, sfotografować, czy otrzymać za nie pochwałę. – W Dziejach Apostolskich nie ma jednak ani słowa, by św. Paweł martwił się ludzką porażką. Robiło swoje i szedł dalej. Miał bowiem świadomość, że do niego należy siać, zaś wzrost i owocowanie – to dzieło Ducha Świętego – powiedział bp Kamiński. Zachęcał misjonarzy do zawierzenia Chrystusowi i otwartości na Boże prowadzenie.
W to dziękczynienie włączono także: 50 lat kapłaństwa Ks. Jana Fecko, 35 lat pracy Pani Krystyny Sabik i 28 lat pracy Pani Ewy Bylickiej, których rok 2018/2019 był ostatnim w posłudze lektorek języków angielskiego, hiszpańskiego i portugalskiego dla przygotowujących się do misji.
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych, Ad Gentes, MIVA Polska i grona profesorskiego misjologii, ojcowie duchowni, proboszczowie Parafii, w których duszpasterstwo wspomagali kapłani z CFM-u, Panie lektorki języków obcych, stali pracownicy dzieł misyjnych i 8 studentów Kursu (jeden kapłan diecezjalny przed zakończeniem kursu wyjechał już na placówkę misyjną w Boliwii). Z 11 osób rozpoczynających kurs we wrześniu, ukończyło go 9. Stopniowo będą opuszczać kraj, udając się na utrwalenie języka francuskiego we Francji, by następnie wyjechać do Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki, inni bezpośrednio wylecą do Boliwii, na Jamajkę i na Kubę.
Po zakończonej liturgii wszyscy zebrali się w refektarzu, gdzie płomienne podziękowania wygłosili o. Kazimierz i ks. Jan dziękując za bogaty wkład wychowawczo – misyjny naszych Pań lektorek odchodzących na zasłużony odpoczynek. Biskupowi Romualdowi podziękowano za obecność, modlitwę, a szczególnie za ważne słowa Homilii wskazujące dobrą drogę misyjną.
Po wspólnym obiedzie i pożegnaniu gości studenci złożyli też swoje podziękowania Sekretarzowi Komisji Episkopatu ds. Misji, Ks. Dyrektorowi i pracownikom CFM-u. Tego samego dnia pożegnaliśmy się z ks. Maciejem i Ks. Pawłem, którzy już odjechali do swoich diecezji. Inni studenci pozostali na kilka dni, by uporządkować różne swoje sprawy w przygotowaniu do misji.

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020. Przyszli misjonarze w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie rozpoczęli wspólne zajęcia w poniedziałek 2 września, natomiast uroczysta inauguracja roku formacyjnego 2019/2020 miała miejsce 10 września 2019 r. Wykład inauguracyjny pt. „Współczesne wezwania misji ad gentes” wygłosił Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji. W homilii podkreślił, że działalność misyjna jest wyrazem żywej wiary w Boga, który nas wybiera, obdarza swoją łaską i posyła. Przywołując przykład św. Matki Teresy z Kalkuty bp Mazur zaapelował do przyszłych misjonarzy by zawsze byli świadkami miłości Pana. Podkreślił, że warunkiem skuteczności apostolstwa jest otwartość na Ducha Świętego. Na koniec Mszy Świętej bp Mazur wręczył przyszłym misjonarzom encyklikę Redemptoris missio – wielką kartę misyjnej działalności Kościoła powszechnego. Wyraził wielką radość, że wśród przyszłych misjonarzy jest kapłan z Białorusi. Wśród osób przygotowujących się do wyjazdu misyjnego formację w CFM podjęło 11 osób. 8 kapłanów diecezjalnych: archidiecezja łódzka – 1, archidiecezja warszawska – 1, przemyska – 1, tarnowska – 1 , toruńska – 1, ełcka – 1, grodzieńska – 1, płocka – 1; 2 siostry zakonne ze zgromadzeń: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanki Rodziny Maryi – 1, Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Marii Panny – 1; 1 osoba świecka z diecezji łomżyńskiej. 6 osób wyjedzie do Afryki: Kamerun – 2, Tanzania – 1, RCA – 1, RPA – 1; 4 osoby do Ameryki Łacińskiej i Północnej: 4 Kuba – 2; Peru – 1, Alaska – 1, (kraj jeszcze nie określony) – 2. Duchownymi opiekunami przygotowujących się do misyjnego wyjazdu będą ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW oraz o. Kazimierz Gergont SVD, wieloletni misjonarz w Ghanie.


DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

„Misjonarze mocą Ducha”– pod takim hasłem odbyła się II Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Ad Gentes (17.03.2019 r.). Została przeprowadzona szeroko rozwinięta akcja reklamowa w telewizji publicznej, Polskim Radiu i katolickich rozgłośniach radiowych. W akcję włączyły się czasopisma katolickie takie jak: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, „Nasz Dziennik”, „Różaniec”, „List do chorych”, „Tak Rodzinie”, „List do Pani”. Pojawiła się również informacja o akcji esemesowej Pomóż polskim misjonarzom.  w TVP. Z ofiar zebranych do puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 965 390,86 zł.

Z zebranych ofiar  Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 186  projektów dotyczących zakupu lekarstw oraz żywności i odzieży dla najuboższych podopiecznych misji, remonty kościołów i kaplic, wsparcie  finansowe placówek opiekuńczo-wychowawczych dla sierot i dzieci ulicy, zakup materiałów szkoleniowych dla katechistów, zakup podręczników szkolnych i katechizmów dla dzieci i młodzieży. Kilka projektów dotyczyło organizacji wypoczynku letniego połączonego z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla liderów grup parafialnych i katechistów. Na realizację tych projektów przeznaczono 900 000,- zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3 500 zł na sumę 1 036 000,00 zł. Dzieło opłaciło również składki rocznego ubezpieczenia ( ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne) polskim misjonarkom i misjonarzom świeckim na kwotę 393 722,00 zł.

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom 2019 (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrał do tej pory 66 227,56  zł. W tym roku realizujemy następujące projekty: Zakup lekarstw dla ubogich chorych w Ayos (Kamerun) – siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej, Remont sal przedszkolnych w przedszkolu św. Józefa w Bertua (Kamerun), prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Św. Dominika, Założenie instalacji elektrycznej w izbie porodowej
w Dubie (Demokratyczna Republika Konga) prowadzonej przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, Rozbudowa ochronki dla dzieci w Ayos (Kamerun) prowadzonej przez o. Paulinów.

Dzieło we współpracy ze Stowarzyszeniem Societas Christiana i diecezją ełcką  współfinansowało budowę szkoły podstawowej w Gitenda, w Burundi. Szkołę zbudowało Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Siostry otworzyły nową placówkę, gdzie znalazło się przedszkole i szkoła podstawowa.

23 maja br. Odbył się finał XVIII edycji konkursu „Mój szkolny kolega z misji” grupa 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wraz z ich rodzicami, nauczycielami i katechetami spotkała się w gmachu Sejmu na uroczystości wręczenia nagród konkursowych. Uroczystość poprowadziła pani Anna Popek, znana z wystąpień telewizyjnych i radiowych. Wśród dostojnych gości w Sali Kolumnowej sejmu znalazła się pani Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP oraz ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ramach kategorii charytatywnej Konkursu dzieci i młodzież zebrały 52 661,87 zł. Są one ich darem na ma remont i wyposażenie przedszkola prowadzonego przez polskie siostry w Rezegat k. Armat w Egipcie.

Wraz z r rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 ruszyła XIX edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”, który jest przeżywany pod hasłem: "Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom". W bieżącym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz muzyka. Dochód z kategorii charytatywnej, tzn.  z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację projektu „Wyposażenie szkoły podstawowej prowadzonej przez siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gitega, w Burundi”.

W początkach września Dzieło Pomocy „Ad Gentes” po raz drugi organizuje akcję „Tornister misyjny”. Zbieramy przybory szkolne, kredki, farbki, zeszyty i piórniki które przekażemy dzieciom na misjach w Afryce i Papui Nowej Gwinei. W chwili obecnej do akcji włączyły się już: Caritas Bydgoszcz,  Szczecin, Kraków, Siedlce, Łomża, Poznań. 

 

MIVA POLSKA

W 2018 roku MIVA Polska zrealizowała 97 projektów w 34 krajach świata na 647 różnych pojazdów dla misjonarzy: 40 samochodów – osobowe i terenowe, 64 motocykli i motorowerów; 516 rowerów dla katechistów, 3 busy, 2 ambulanse, 2 traktory, 1 moto-taczka, 3 łodzie, 2 quady, 3 skutery śnieżne, 5 wózków inwalidzkich, 3 konie i 3 wozy. Z pomocy skorzystali misjonarze Fidei Donum, bracia i księża oraz siostry zakonne, a także misjonarze świeccy. MIVA Polska przekazała na wszystkie pojazdy sumę – 633 592,65 Euro.

Sugestia dla misjonarzy i misjonarek: Gdy istnieje potrzeba pomocy w zakresie środków transportu, misjonarze proszeni są najpierw o złożenie pisemnej prośby (bez formularza) drogą mailową lud dostarczyć do biura. Do prośby mogą być załączone zdjęcia obrazujące pracę misyjną i jej warunki, a także prognozowane  koszty projektu z możliwością współfinansowania. W następstwie otrzymują od MIVA Polska formularz wniosku do wypełnienia. W sprawach projektów MIVA Polska, komisja alokacyjna ds. projektów zbiera się 3 razy do roku: w lutym, w maju i w październiku i przyznawana jest pomoc na środki transportu dla misjonarzy. Kompletne wnioski pod względem formalnym z kosztorysem proforma pojazdu powinny wpłynąć do biura MIVA na adres [email protected] przed końcem poprzedzającego miesiąca. Oryginały dokumentów wysłane pocztą mogą dotrzeć później.

Wydarzenia i działania MIVA Polska w 2019 r.

Kurs  dla Kierowców Biskupów, 12.03.2019 r.
Po raz piętnasty MIVA Polska we współpracy z Akademią Jazdy Opel zorganizowała Kurs Bezpieczeństwa i Doskonalenia Techniki Jazdy dla Kierowców Biskupów. Wydarzenie miało miejsce na warszawskim Bemowie na Autodromie Automobilklubu Polskiego dn. 12 marca 2019 roku w dniu obrad sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. W kursie udział wzięło blisko 30 kierowców najwyższych dostojników Kościoła w Polsce.

MIVA Polska z motocyklistami – akcja „z Ewangelią na motorze” 27 IV 2019 r. w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”, przejechali ulicami Warszawy motocykliści służb podległych MSWiA, MON oraz stowarzyszeń i klubów motocyklowych. Motocykliści podczas Mszy Św. przekazywali ofiary na zakup motocykla do Republiki Środkowej Afryki do Bouar.

IV MOTO-majówka dla misji w Pozezdrzu, 1.05.2019 r.
W parafii św. Stanisława w Pozezdrzu k. Giżycka na Mazurach w diecezji ełckiej odbyła się już
4. Moto-Majówka pod patronatem MIVA Polska i kapłanów z grupy „God’s Guards”. Po Mszy Św. ponad 400 motocyklistów wyruszyło w paradę po mazurskich okolicach.

W Przyjaźni z MIVA Polska
Na Kaszubach w parafii św. Jana Ewangelisty w Przyjaźni w niedzielę 12 V 2019 r. odbył się pierwszy regionalny zlot motocyklowy. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody przybyło 120 miłośników jednośladów na swoich maszynach. Ofiary zbierane podczas poświęcenia pojazdów oraz składane przy stoisku MIVA z pamiątkami przeznaczono na zakup motocykla dla misjonarza w Republice Środkowej Afryki.

Motocykliści w Piaśnickiej Nekropolii
15 IX 2019 r. odbył się II Motocyklowy Rajd Piaśnicki. Wzięło w nim udział prawie 500 motocyklistów, którzy wspólnie udali się do Lasów Piaśnickich k. Wejherowa na Pomorzu, by uczcić pamięć zamordowanych tam w czasie II wojny światowej. Obecność MIVA Polska na
II Motocyklowym rajdzie Piaśnickim poprzedzona była animacją misyjną w parafii pw. Św. Boromeusza w Wejherowie.

XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę, 11.05.2019
18. Pielgrzymka Kierowców odbyła się na Jasnej Górze w sobotę, 11 maja. Hasłem pielgrzymki były słowa: „Mocni w Bożym Duchu”. Na każdej pielgrzymce kierowcy zachęcani są do włączenia się w akcję „1 grosz za 1 kilometr”. W ten sposób kierowcy dziękują za bezpiecznie przejechane kilometry, a misjonarze na całym świecie mogą otrzymać środki transportu potrzebne w pracy misyjnej.

Obchody XX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, 21-28.07.2019 r.
W dn. 21-28 VII 2019 r. obchodzono XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa”. W Mikołajkach, w diec. ełckiej został zainaugurowany jubileuszowy – XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa.

Z Maryją na Jeziorach MIVA pływa – z Mazur do peruwiańskiej Amazonii
W sobotę 20VII odbyło się w Mikołajkach spotkanie pod hasłem Z Maryją na Jeziorach MIVA pływa – z Mazur do peruwiańskiej Amazonii. Podczas rejsów po jeziorach uczestnicy modlili się za misje, rozmawiali z misjonarzami. Z okazji wydarzenia diec. ełcka włączyła się w pomoc przy zakupie łodzi motorowej na placówkę misyjną do Peru.

Ogólnopolski Misyjny Festyn św. Krzysztofa w Mikołajkach, 21.07.2019 r.
Główne obchody miały miejsce w niedzielę 21 lipca w Mikołajkach. Msze święte z modlitwą za kierowców i misjonarzy z okolicznościową homilią i świadectwem misjonarzy oraz poświęceniem pojazdów i błogosławieństwem kierowców odbywały się w porządku niedzielnym w dwóch mikołajskich parafiach: pw. Matki Bożej Różańcowej oraz pw. św. Mikołaja. Wierni otrzymywali od MIVA breloczki z wizerunkiem św. Krzysztofa oraz Dekalog Kierowcy MIVA Polska. Przy stoiskach MIVA wierni mogli zaopatrzyć się w przedmioty z misji i inne materiały oraz wspomóc zakup łodzi motorowej na misje.
O godz. 13.00 na pl. Wolności w Mikołajach oraz przy parafii pw. Św. Mikołaja rozpoczął się Misyjny Festyn św. Krzysztofa. Podczas Festynu wystąpił zespół „Los Companieros” z Peru, wykonujący piosenki folkloru peruwiańskiego oraz Ricky „Lion” Lumanisha.

Obchody św. Krzysztofa w Inowrocławiu
28 lipca, na Kujawach w Inowrocławiu w Parafii pw. Chrystusa Miłosiernego odbyło się zakończenie XX. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. W ramach uroczystości miał miejsce festyn „Bezpiecznie w drogę dla misji”.

Misyjne Wypominki razem z MIVA Polska
W listopadzie MIVA Polska zorganizowała już po raz siódmy Misyjne Wypominki we wspólnocie CFM w Warszawie. Wypominki za zmarłych Dobrodziejów misji, za zmarłych z rodzin Dobrodziejów, zmarłych misjonarzy, a także za tych, którzy stracili życie w wypadkach drogowych odprawiane były codziennie w Godzinie Miłosierdzia. Modlitwa wypominkowa jest częścią misyjnej  akcji Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans. W 2019 r. realizowany był projekt na zakup ambulansu do Szpitala Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Musongati w Burundi.

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach wypadków Drogowych, 17.11.2019
Centralne obchody Światowego Dnia Pamięci  odbyły się w Zabawie k. Tarnowa, w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny, gdzie powstał jeden z nielicznych na świecie Pomnik ofiar wypadków drogowych. Zaproszenie do obchodów i modlitwy za ofiary wypadków otrzymały wszystkie diecezje za pośrednictwem Sekretariatu KEP.

Obchody upamiętniające ofiary wypadków w parafii  Miłosierdzia Bożego w Ząbkach, 17.11.2019 r.
O godz. 10.00 Mszę św. w intencji zmarłych w wypadkach drogowych oraz poszkodowanych,  ich rodzin i bliskich – odprawił i homilię wygłosił, ks. Jerzy Kraśnicki.

Wystawy misyjne przygotowane przez MIVA Polska:
- wystawa  fotografii: Z Ewangelią w drogę na krańce świata;
- wystawa obrazów: MIVA Polska na wesoło;
- wystawa i prezentacja zabawek motoryzacyjnych z misji.

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.054762125015259