Kalendarium

KALENDARIUM KOMISJI EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI 2020

 

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2019

Rozważając tajemnicę Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2020 r. przeżywaliśmy Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W nawiązaniu do tematu trzyletniego programu duszpasterskiego, dzień ten obchodzony był pod hasłem: „Eucharystia źródłem misji”. Św. Jan Paweł II, w Encyklice Ecclesia de Eucharistia, napisał: „Eucharystia buduje Kościół, a Kościół sprawuje Eucharystię”, której celem jest „zjednoczenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym” (Ecclesia de Eucharistia, 22). Ona daje ochrzczonym i posłanym siłę do wypełnienia powołania misyjnego. Nasza misja polega na tym, by będąc „jednego ducha i jednego serca” (Dz 4,32), stawać się głosicielami i świadkami Ewangelii, aż po najdalsze krańce ziemi.

Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał związek Eucharystii z działalnością misyjną Kościoła. Uczył: „Uczestnicząc w Ofierze Eucharystycznej pojmujemy głębiej powszechność odkupienia i wynikającą z tego pilną misję Kościoła” (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004). Na zakończenie każdej Mszy św., kiedy celebrans żegna zgromadzenie słowami: „Idźcie Ofiara spełniona”, wszyscy na wzór Trzech Mędrców wracających inną drogą do swojej ojczyzny, jesteśmy posłani jako „misjonarze Eucharystii”. Nieśmy innym radość z przyjścia Boga Zbawiciela - napisał w specjalnym komunikacie na ten dzień przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur SVD. Biskup zachęcał wszystkich do modlitwy w intencji misjonarzy oraz wsparcia materialnego. Osoby starsze i chore zapraszał do ofiarowania swoich cierpień w intencji misji, a dzieci do włączenia się w akcję Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kolędników Misyjnych. O godz. 9.00, Mszę św. w Kościele Św. Krzyża odprawił ks. bp Jerzy Mazur SVD. Koncelebransami byli księża przygotowujący się do wyjazdu na placówki misyjne, obecne były także siostry zakonne i osoby świeckie z CFM w Warszawie. Po Mszy św. mieszkańcy Centrum Formacji Misyjnej udali się na Plac Zamkowy, by wziąć udział w rozpoczęciu Orszaku Trzech Króli. Podczas uroczystości wolontariusze z Centrum Formacji Misyjnej rozdali 20 tys. egzemplarzy gazety „Pomagamy misjom”. W całej Polsce gazeta trafiła do 350 000 uczestników Orszaku.

O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Misyjnej odprawił Mszę św. i wygłosił homilię w Krakowie-Łagiewnikach, podczas Mszy św. porannej, transmitowanej przez TVP1. Tematyka misyjna pojawiła się na łamach prasy katolickiej: „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, jak również w programach Radia Warszawa i I Programu Polskiego Radia oraz w Telewizji Polonia 24 i Telewizjach internetowych.

Spotkania z misjonarkami i misjonarzami w Rwandzie i Burundi

W dniach 22 stycznia – 3 lutego 2020 r. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odwiedził polskie misjonarki i misjonarzy posługujących w Rwadzie i Burundi. W podróży po tych afrykańskich krajach towarzyszyli biskupowi o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Misyjnej oraz ks. prał. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Na szlaku odwiedzin znalazły się placówki misyjne prowadzone przez siostry od Aniołów, służki, karmelitanki Dzieciątka Jezus, kanoniczki Ducha Świętego, Franciszkanki Służebnice Krzyża oraz marianów, karmelitów i pallotynów. W obu tych krajach polscy misjonarze wnoszą także cenny wkład w dzieło przebaczenia i pojednania poprzez szerzenie kultu Matki Bożej z Kibeho oraz kultu miłosierdzia Bożego. Ubogi Kościół w Afryce jest Kościołem solidarnym z ubogimi. Dlatego misjonarki i misjonarze dzięki pomocy finansowej z Polski, prowadzą liczne dzieła medyczne, charytatywne, edukacyjne i opiekuńcze. Odwiedziliśmy szkołę dla niewidomych i niedowidzących dzieci w Kibeho sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Byliśmy u sióstr służek, sióstr od Aniołów oraz karmelitanek. Spotykaliśmy misjonarzy i tych, którym służą w ich szkołach i ośrodkach zdrowia. Podziwialiśmy oddanie, pracowitość, cierpliwość, odwagę oraz zdolności organizacyjne misjonarek i misjonarzy. Przy tej okazji wiele razy usłyszeliśmy słowa wdzięczności dla Kościoła w Polsce za wsparcie.

Z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Burundi abp. Wojciechem Załuskim i abp. Simonem Ntamwana, metropolitą Gitegi bp Jerzy Mazur SVD, uroczyście poświęcił szkołę podstawową i kaplicę w Gitega-Songa. Została ona zbudowana w ciągu dwóch lat staraniem sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy zaangażowaniu Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz darczyńców z diecezji ełckiej. Spotkaliśmy się także z abp. Andrzejem Józwowiczem, Nuncjuszem Apostolskim w Rwandzie.

Podczas pobytu w Rwandzie, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wręczył Medal „Benemerenti” ks. Leszkowi Czeluśniakowi MIC oraz br. Zdzisławowi Olejko SAC w Kibeho; natomiast w Burundi medal otrzymały siostry Zenobia Cecylia Masłoń ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gitega-Songa oraz s. Terezyta Julia Franus ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Gatara.

Akcja Misjonarz na Post

Misjonarze obok ewangelizacji zajmują się też poprawą jakości życia ludzi, wśród których pracują. Budują studnie, ośrodki zdrowia czy placówki edukacyjne. Oprócz wsparcia materialnego potrzebne jest także to duchowe. Uczestnicy inicjatywy Misjonarz na Post poprzez post, modlitwę, ofiarowanie cierpienia lub inne dobre postanowienia wykazują się troską o zadania misyjne, jakie stawia przed sobą Kościół. www.misjonarznapost.pl

Uroczystość wręczenia krzyży misyjnych

28 maja br. odbyła się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, na zakończenie roku formacyjnego, wzruszająca uroczystość przekazania krzyży misyjnych misjonarkom i misjonarzom, którzy w najbliższej przyszłości udadzą się na placówki misyjne do Kamerunu, Tanzanii, Republiki Środkowej Afryki, Zambii, Republiki Południowej Afryki, na Jamajkę, Kubę i Alaskę.

W CFM przez 9 miesięcy przygotowywała się grupa 8 kapłanów fideidonistów, 2 siostry zakonne oraz misjonarka świecka do posłania misyjnego. Do grupy tej dołączyły 3 siostry ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, które udadzą się do Kenii.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Koncelebrował ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz licznie zgromadzeni kapłani diecezjalni i zakonni.

Witając zgromadzonych bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds., Misji wyraził głęboką wdzięczność za to, że po roku solidnych przygotowań grupa 13 misjonarek i misjonarzy otrzyma krzyże misyjne z rąk przedstawiciela Ojca Świętego. Zapoczątkowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II tradycja wręczania krzyży misyjnych tym, którzy udają się na placówki misyjne, w tym roku z powodu pandemii przybrała inną formę. Nie w Gnieźnie, u grobu świętego Wojciecha, ale wyjątkowo w Centrum Formacji Misyjnej dokonało się posłanie nowych misjonarek i misjonarzy.

– Misja to nie zawsze łatwa droga. Wyruszamy na misje pełni entuzjazmu, ale powinniśmy być gotowi na różnego rodzaju próby, wynikające ze zderzenia z miejscowym środowiskiem i lokalnymi uwarunkowaniami – powiedział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski. – Nie lękajcie się! Odwagi! Tymi słowami Pan Jezus wielokrotnie dodawał otuchy swoim uczniom, kiedy widział ich wątpiących i smutnych. Pan zapewnił uczniów, że nie zostawi ich sierotami, obiecując dar Ducha Świętego, którego i my dzisiaj przyzywamy. W tych dniach poprzedzających Zesłanie Ducha Świętego, gromadzimy się wraz z Maryją i z Apostołami, aby wzywać dla Was wyruszających na pierwszą misję darów Ducha Świętego. Bo to właśnie Duch Święty jest prawdziwym bohaterem misji!

Macie przed swoimi oczami postaci wielu świętych tej błogosławionej ziemi: jest między nimi święty Wojciech i święty Jan Paweł II. Niech towarzyszą Wam w Waszej misji – dodał.

Przygotowania do posłania misyjnego obejmowały formację intelektualną, moralną i duchową oraz naukę języków obcych. Jak deklarują ci, którzy otrzymali krzyże misyjne, gdy tylko pozwolą na to okoliczności zewnętrzne i granice zostaną otwarte, udadzą się oni na misyjne drogi. Na zakończenie bp Jerzy Mazur SVD zaapelował o modlitwę w ich intencji oraz zapewnił o pomocy Kościoła w Polsce dla wszystkich misjonarzy.

Fundusz pomocy w czasie pandemii koronawirusa w krajach misyjnych

W związku z licznymi prośbami o pomoc ze strony polskich misjonarek i misjonarzy Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Dzieło Pomocy „Ad Gentes” podjęły w lipcu działania mające na celu wsparcie ubogiej ludności w krajach misyjnych.

17 czerwca, bp Jerzy Mazur SVD zwrócił się z apelem o modlitwę za polskich misjonarzy, którzy pozostali na placówkach misyjnych, mimo obaw o zdrowie i życie. Nie zaprzestali oni udzielania pomocy najuboższej ludności, zwracającej się głównie o pomoc żywnościową i lekarstwa. Misjonarki i misjonarze zgłaszali potrzebę zakupu środków higieny i dezynfekcyjnych. Skarżyli się na brak maseczek i mydła. W niektórych krajach restrykcje spowodowane pandemią pozbawiły ubogie rodziny środków do życia. Żywność i środki czystości podrożały 4 krotnie.

Dzieło Pomocy podjęło szeroką akcję informacji medialnej, zachęcając do solidarności z ludnością dotkniętą pandemią w krajach misyjnych. W akcję włączyła się telewizja polska, radio oraz media internetowe. Ruszyła również akcja sms-owa. Dzięki temu do akcji włączyło się 1700 darczyńców z całej Polski. W ciągu 15 dni lipca zebraliśmy również 72 tys. złotych w sms-ach.

W dniu 14 sierpnia, sms-a misyjnego promowano podczas koncertu poświęconemu św. Janowi Pawłowi II z Jasnej Góry.

Do akcji włączyła się także Para Prezydencka. Z jej inicjatywy, aktorzy biorący udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny” w Ogrodzie Saskim w Warszawie, w dn. 5 września przekazali swe honoraria na walkę z pandemią w krajach misyjnych. Wpłynęło 37 tys. złotych.

We wspólnym działaniu Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przekazano pomoc finansową 292 misjonarkom i misjonarzom. 154 placówki misyjne w Afryce otrzymały po 2 000 euro na zakup żywności, lekarstw, środków dezynfekcyjnych i higieny osobistej. Dzieło i Komisja Misyjna wsparły 110 placówek misyjnych w Ameryce Łacińskiej, 22 w Azji i 6 w Oceanii. Na pomoc wydano już 2 628 000 zł. 15 placówek misyjnych oczekuje nadal na wsparcie.

 

Nagrodzeni Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”

a)    Za wybitne zasługi w dziele misyjnym Kościoła

1. Siostry ze Zgromadzenia Świętego Józefa, gorliwie pracujące w delegaturze Afrykańskiej w Republice Konga, Gabonie, Kamerunie, Republice Demokratycznej Konga i Republice Środkowoafrykańskiej. Siostry obchodzą w tym roku Jubileusz stulecia śmierci św. Zygmunta Gorazdowskiego, swego Założyciela. Zgromadzenie jest obecne na misjach w Afryce od 1975 r. Zgromadzenie założyło placówki w różnych, rozwija się i cieszy się powołaniami tubylczymi;
2. Ks. prał. Henryk Kowalski, który 13 lat pracował na misjach we Wybrzeżu Kości Słoniowej, a po powrocie do Polski zaangażował się w budowę Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Ksiądz Prałat pełnił również funkcję krajowego sekretarza Papieskiej Unii Misyjnej oraz był redaktorem naczelnym Kwartalnika „Światło Narodów”;
3. Prof. dr hab. nauk medycznych Jerzy Stefaniak, kierownik Katedry oraz Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest to postać bardzo dobrze znana większości misjonarzy nie tylko z Kliniki, ale także z Centrum Formacji Misyjnej, z którym od lat Pan Profesor współpracuje.

b)    Kategoria I - W dziele misyjnym

1. O. Dominik Wasilewski jest nestorem misji franciszkańskich w Zambii, Kenii i Tanzanii. Do Zambii przybył w 1971 r. W latach 1985-1988 pracował w Kenii, przyczyniając się do założenia tam placówki,
a od 1988 roku po dziś dzień pracuje w Dar es Salaam w Tanzanii, na placówce, którą stworzył. Był przełożonym domów, formatorem powołań oraz proboszczem;
2. Pani Krystyna Malicka od 38 lat angażuje się w animację misyjną najpierw diecezji opolskiej, a od 1992 r. diecezji gliwickiej. Przez lata zbierała środki finansowe na pomoc misjonarzom diecezjalnym, wysyłała paczki, utrzymywała kontakty listowne. Za to była represjonowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Organizowała spotkania misyjne, zajmowała się kształceniem animatorów misyjnych
w diecezji oraz prowadziła koło misyjne w swej parafii. Pisze artykuły do „Gościa Niedzielnego” i „Misje Dzisiaj”. Organizuje Kolędników misyjnych i misyjne pielgrzymki dzieci I Komunijnych do katedry gliwickiej;
3. Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie. Powstał we wrześniu 1981 r. Realizuje swoją misję duchowo i materialnie pomagając misjonarzom i misjonarkom salezjańskim i świeckim wolontariuszom. Jego praca polega na wspieraniu projektów misyjnych w dziedzinie ewangelizacji, edukacji
i wychowania, leczenia, dożywiania, pomocy humanitarnej, infrastruktury i transportu. Ośrodek zajmuje się formacją i przygotowaniem wolontariuszy na krótko i długoterminowe wyjazdy misyjne. Prowadzi animację misyjną w parafiach, szkołach, przedszkolach, wspólnotach kościelnych, uczelniach, wyższych, grupach i stowarzyszeniach oraz na pielgrzymkach. Propagowaniu misji służy czasopismo „Misje Salezjańskie”.

c)    Kategoria II - Pomoc modlitewna i duchowa

1. Aneta Rayzacher-Majewska od lat jest związana z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci. Współtworzy misyjne materiały formacyjne dla dzieci, jest powoływana do oceny prac konkursowych, wspiera radami pracę animacyjną i formacyjną oraz angażuje się w formację misyjną katechetów – księży, sióstr i świeckich.
2. Siostra Scholastyka Bareła ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus oddała misjom 33 lata swego życia. W latach 1978-2011 pracowała jako pielęgniarka w Centrum Zdrowia na Misji Katolickiej w Musongati (Burundi). Po powrocie do Polski, mimo choroby i ograniczeń wieku, nadal wspiera misje swą modlitwą i cierpieniem.
3. Bracia i Ojcowie Paulini z Jasnej Góry. Paulini od lat modlitewnie wspierają dzieło misyjne.
W Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym codziennie włączali do Apelu Jasnogórskiego intencję za misje. Goszczą coroczne sympozjum misjologiczne i czuwanie modlitewne Papieskich Dzieł Misyjnych oraz jesienne spotkanie PDM i innych środowisk misyjnych.

d)    Kategoria III - Pomoc materialna i finansowa misjom

1. Siostra Celina Torończak od 2008 r. prowadzi Ognisko Misyjne w parafii św. Michała Archanioła w Kwielicach oraz szkolno-parafialne Ognisko Misyjne przy parafii św. Marcina i szkole podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach. Od kilku lat jest referentką misyjną w zgromadzeniu. Od 2008 r. należy do Papieskiej Unii Misyjnej. Jej praca polega na animacji misyjnej, pomocy materialnej, a przede wszystkim duchowej poprzez modlitwę, cierpienia i wyrzeczenia. W tym celu zachęca dzieci oraz młodzież, rodziców, parafie i szkołę. Dzieliła się wiedzą podczas Szkoły Animatorów Misyjnych w Legnicy. Przygotowywała i prowadziła warsztaty dla animatorów podczas Ogólnopolskiej Szkoły Animatorów w CFM w Warszawie. Organizowała pierwsze Diecezjalne Spotkania Grup Misyjnych oraz Spotkania Rejonowe dla Grup Misyjnych i ludzi zaangażowanych w pomoc misjom;
2. Pani Maria Koziarska, od 23 lat angażuje się jako wolontariuszka w inicjatywy misyjne przy Katedrze polowej w Warszawie. Wspiera modlitwą powołania misyjne. Popularyzuje akcję ADOMiS. Ofiarowuje co miesiąc dar serca na stypendium dla seminarzystów z krajów misyjnych. Umieszcza artykuły, relacje
i sprawozdania z wydarzeń misyjnych i akcji. Pisuje również w Dwutygodniku Ordynariatu Polowego WP „Nasza Służba”. Bierze udział w modlitwie różańcowej w parafiach wojskowych za misje;
3. Ks. kan. Stanisław Gajewski w latach 1983-2020, jako proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Niedzborzu animował dzieła misyjne. Otaczał opieką ognisko Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Wspomagał modlitewnie misjonarzy i misyjne wspólnoty. Prowadził takie akcje, jak: Kolędnicy misyjni, Dzieci Pierwszokomunijne Dzieciom Misji oraz loterie misyjne. Co roku uczestniczył w spotkaniach środowisk misyjnych. Zapraszał do parafii misjonarzy.

e)    Kategoria IV - Informacja medialna

1. Redakcję Programów Katolickich od lat owocnie współpracującą z Komisją Misyjną w promocji pomocy misjom ad gentes, animacji i formacji misyjnej. Ks. Maciej Makuła SDB systematycznie zaprasza do programów telewizyjnych misjonarzy i tych, którzy ich wspierają, przekazuje wiadomości
z misji oraz informuje o wydarzeniach organizowanych przez agendy Komisji Misyjnej;
2. Redakcję „Naszego Dziennika”, która żywo uczestniczy w animacji i formacji misyjnej wiernych w Polsce zamieszczając systematycznie artykuły, felietony i wywiady misyjne, wspiera akcje pomocowe prowadzone w ciągu roku. Szczególną aktywnością misyjną „Nasz Dziennik” wykazał się podczas IV Krajowego Kongresu misyjnego;
3. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, które na łamach Miesięcznika Formacyjnego „Różaniec” propaguje misje ad gentes oraz dzieło Sługi Bożej Pauliny Jaricot. „Redakcja Różańca” angażuje się w animację i formację misyjną kółek różańcowych w Polsce. Medal otrzymują siostry w Roku Jubileuszowym – 100. lecia istnienia zgromadzenia.

Sympozjum naukowe na UKSW oraz V Krajowy Kongres Misyjny.

Konkretnym owocem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który przeżywaliśmy w październiku 2019 r. jest rozpoczęcie prac organizacyjnych V Krajowego Kongresu Misyjnego. Jego celem jest ożywienie zapału misyjnego poprzez ukazanie piękna i powszechności powołania misyjnego każdego chrześcijanina. Chcemy integrować i wzmacniać wspólnotę środowisk, świętować i umacniać się wzajemnie w służbie na rzecz misji. Podczas V Krajowego Kongresu Misyjnego będziemy wnikać we współczesną rzeczywistość misyjną, przedstawianą przez misjonarzy ze wszystkich kontynentów. W ostatnich dziesięcioleciach zmieniły się realia misyjnego świata oraz uległo zmianie spojrzenie na misje. Dochodzą do głosu nowe pytania o paradygmaty i inkulturację misyjną; o to, co misje wnoszą w życie Kościoła powszechnego. Idąc za wskazaniem papieża Franciszka, podczas Kongresu udamy się „na peryferie misyjne”, by je lepiej poznawać. Oddamy głos misjonarkom i misjonarzom ze wszystkich kontynentów. Wsłuchamy się w ich doświadczenia i wiedzę, świadectwa z ich pracy na misjach oraz potrzeby.

Liczymy na to, że Kongres pomoże nam odkrywać prawdę o misjach we współczesnym świecie i zmobilizuje do adekwatnej odpowiedzi na potrzeby misyjne. Chcemy słuchać, by działać!

Kongres potrwa dwa dni. W sobotę odbędzie się ogólnopolskie spotkanie kongresowe w Warszawie, a w niedzielę Kongres przeniesie się do diecezji, parafii oraz wspólnot zakonnych.

Jednym z elementów przygotowujących do Kongresu będzie ogólnopolskie sympozjum naukowe na UKSW w dniu 22 czerwca 2021 r. Temat sympozjum brzmi: „Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego”. Zasadniczym pytaniem, na jakie uczestnicy sympozjum będą szukać odpowiedzi jest: Jak zmieniają się modele misji? Jakie są najważniejsze pola ewangelizacji? Jak te modele i pola postrzegają misjonarze na poszczególnych kontynentach?

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

Rozpoczęcie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej. 3 września 2020 r. uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji swój rok formacyjny rozpoczęło 17 osób, przygotowujących się do posłania misyjnego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych, pracownicy agend Komisji Misyjnej, wykładowcy misjologii UKSW, lektorki języków obcych oraz proboszczowie
z zaprzyjaźnionych z Centrum okolicznych parafii.

Witając zebranych, przewodniczący Komisji wyraził radość, że niepewny i trudny czas pandemii nie osłabił ducha misyjnego. W tym roku, do posłania misyjnego w Centrum będzie przygotowywać się 17 osób: 1 siostra zakonna, 1 brat zakonny, 5 osób świeckich oraz 2 kapłanów zakonnych i 8 kapłanów diecezjalnych. 7 osób uda się do Afryki, 5 do Ameryki Łacińskiej i na Alaskę, 4 do Azji.
– Ewangelia zawiera bardzo ważne przesłanie, które Jezus kieruje dzisiaj do was, rozpoczynających rok formacyjny, by dobrze przygotować się do posłania i pracy misyjnej. Chrystus wzywa wszystkich do wypływania na głębię – powiedział ks. bp Jerzy Mazur.
– Wypłyń na głębię – to znaczy wyjść ze skorupy, którą może otoczyłeś się w swoim życiu kapłańskim, zakonnym lub świeckim; wypłyń do solidnego i głębszego życia duchowego i ewangelizacyjnego; wypłyń na głębię charyzmatu Zgromadzenia – poznaj go na nowo i uczyń swoim.
I zarzuć sieci – to znaczy wykorzystaj wszystkie zdolności, czas, siły i środki, aby przynieść jak największy połów. Zaufajcie całkowicie w moc słowa Chrystusa i dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu – apelował hierarcha.
– Jako misjonarze i misjonarki żyjcie wiarą i przekazujcie ją tym, do których jesteście posłani. Bo być misjonarzem to być świadkiem Jezusa Chrystusa. Takie świadectwo przyciąga, bo jest czytelne. Takiej wiary my dziś potrzebujemy. To mocna wiara będzie tym znakiem, którym będziemy potwierdzanie naszej misji. Dzisiejszy świat czeka na świętych misjonarzy i misjonarki, bo potrzebuje Chrystusa – mówił ks. bp Jerzy Mazur.
Duchownymi opiekunami przygotowujących się do misyjnego wyjazdu będą ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW oraz o. Kazimierz Gergont SVD, wieloletni misjonarz w Ghanie.

 

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

6 stycznia, tradycyjnie Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wzięło udział w Orszaku Trzech Króli na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Na specjalnym stoisku Dzieło promowało książkę dla dzieci „Z Maryją na misjach” oraz inne pozycje misyjne dla dzieci. Wraz z wolontariuszami Komisji misyjnej rozdano prawie 15 tys. gazety „Pomagamy misjom”.

24 lutego 2020 r. zakończyliśmy tegoroczną akcję „Tornister misyjny”. Dzięki współpracy z Caritas kilku diecezji i archidiecezji w Polsce, udało się zebrać kilka kontenerów przyborów szkolnych, plecaków i zeszytów dla dzieci w Afryce (Kenia, Tanzania, Mauretania), i Papui Nowej Gwinei. Wraz z końcem stycznia ostatnie zebrane materiały zostały wysłane na placówki misyjne. W transporcie przyborów szkolnych pomagali m. innymi ojcowie franciszkanie, siostry benedyktynki misjonarki, werbiści oraz żołnierze z jednostki „Grom”. Rzeczy, zwłaszcza zeszyty, których nie udało się wywieść do Afryki, zostały za pośrednictwem Caritas dla przekazane do szkół na Białorusi i Ukrainie.

1 marca, Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozpoczęło akcję Jałmużna Wielkopostna 2020. W tym roku Dzieło zaangażowało się w budowę domów dla Pigmejów w Burundi we współpracy z o. Maciejem Jaworskim, karmelitą bosym z Bujumbura. Projekt polega na budowie domów dla najuboższych rodzin oraz naukę hodowli kóz. Każda rodzina w ramach projektu otrzyma kozę. Projekt realizowany przy współpracy stowarzyszenia Abatwa wspiera stopniowa reintegrację Pigmejów (alfabetyzacja dzieci i dorosłych, nauka podstaw rolnictwa, budowa domów). Karmelici obejmują opieką 10 wiosek, gdzie mieszka 730 rodzin: Nyagatobe – 60, Nyenharange – 40, Mubuga –120, Gifugwe – 60, Musenyi – 120, Kukabami – 45, Kabezi – 35, Kiyenzi –130, Giko – 50, Busekera – 70).

8 marca, w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce obchodził Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przyświecało mu hasło: „Eucharystia i misje”. Tradycyjnie już ofiary do puszek składane w tym dniu są przeznaczone na wsparcie dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych prowadzonych na misjach. Dzieło podjęło szeroką akcję promocyjna modlitwy i pomocy misjonarzom w mediach krajowych. Wpłynęło z ofiar do puszek, zbieranych w kościołach w całej Polsce 1 401 789,50 złotych.

8 marca bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odprawił Mszę św. w intencji misji w kościele pw. NMP Królowej Polski w Olecku. Podczas Mszy św. koncelebrowanej ks. biskup wygłosił homilię poświęconą zaangażowaniu misyjnemu. Msza św. była transmitowana przez TV Polonia.

Z zebranych ofiar Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 101 projektów dotyczących zakupu lekarstw oraz żywności i odzieży dla najuboższych podopiecznych misji, remonty kościołów i kaplic, wsparcie finansowe placówek opiekuńczo-wychowawczych dla sierot i dzieci ulicy, zakup materiałów szkoleniowych dla katechistów, zakup podręczników szkolnych i katechizmów dla dzieci i młodzieży. Kilka projektów dotyczyło organizacji wypoczynku letniego połączonego z rekolekcjami dla dzieci
i młodzieży oraz szkoleń dla liderów grup parafialnych i katechistów. Na realizację tych projektów przeznaczono 465 960 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3 500 zł na sumę 1 022 000 zł. Dzieło opłaciło również składki rocznego ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne) polskim misjonarkom i misjonarzom świeckim na kwotę 368 111,97 zł.

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom 2020 (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrało 161 132,34 zł. W tym roku realizujemy następujące projekty: 1. Zakup lekarstw dla ubogich chorych w Ayos (Kamerun) – siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej. Siostry prowadzą ośrodek zdrowia i porodówkę dla kobiet zarażonych AIDS, pomagają wielu ubogim chorym na malarię, i żółtaczkę typu B; 2. Remont sal przedszkolnych w przedszkolu św. Józefa w Bertua (Kamerun), prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Św. Dominika. Siostry prowadzą przedszkole od 2001 r. Uczęszcza do niego 110 dzieci w wieku 3-5 lat. Siostry planują zastąpienie drzwi drewnianych metalowymi, by chronić sale przed złodziejami, wężami i termitami. Chcą również położyć płytki na podłodze w 3 salach i biurze; 3. Założenie instalacji elektrycznej w izbie porodowej w Dubie (Demokratyczna Republika Konga) prowadzonej przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi. Projekt dotyczy instalacji elektrycznej w dwóch budynkach izby porodowej połączonych korytarzem. Porodówka posiada 16 łóżek, salę porodową, przedporodową, biuro oraz dwie werandy; 4. Rozbudowa ochronki dla dzieci w Ayos (Kamerun) prowadzonej przez o. paulinów. Rozbudowa pozwoli na dożywianie dzieci na miejscu, bez konieczności chodzenia do odległej kuchni parafialnej. Projekt obejmuje również wyposażenie i budowę magazynu, 5. Pomoc dla dzieci ulicy w świetlicy św. Rity w Iquitos w Peru. Świetlica działa od 2010 r. Korzysta z niej 60 dzieci i młodzieży z najbiedniejszych dzielnic Punchana w Iquitos. Dzięki projektowi zostanie sfinansowana praca świetlicy w ciągu roku, zakup materiałów szkolnych oraz leczenie dzieci i młodzieży. Dzieci otrzymują ciepły posiłek i są otaczane opieką.

Dzieło we współpracy ze Stowarzyszeniem Societas Christiana i diecezją ełcką współfinansowało budowę szkoły podstawowej w Gitega, w Burundi. Szkołę zbudowało Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. Siostry otworzyły nową placówkę, gdzie znalazło się przedszkole i szkoła podstawowa. Placówka już działa i docelowo będzie mogła kształcić 400 uczniów.

Dzieło Pomocy realizuje nadal priorytetowy projekt „Woda dla Afryki”. W ramach projektu, przy współpracy z Caritas wybudowano studnie cembrowane w Likumbi (Zambia). Powstała również w Tomasina (Madagaskar). Na realizację projektu przeznaczono 81 000 zł.

28 maja br. zakończyła się XVIII edycja konkursu „Mój szkolny kolega z misji”. Niestety, ze względu na ograniczenia związane z pandemia koronawirusa, nie mogliśmy zorganizować uroczystej Gali, nagrody dla laureatów konkursu zostały wysłane pocztą. W ramach kategorii charytatywnej Konkursu dzieci i młodzież zebrały 32 800 zł. Są one ich darem na wyposażenie nowopowstałej szkoły podstawowej w Gitega-Songa sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 ruszyła XIX edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”, który jest przeżywany pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjom”. W bieżącym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz muzyka.

W związku ze 100. leciem urodzin św. Jana Pawła II Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wraz z Komisja Episkopatu Polski ds. misji postanowiło uczcić Wielkiego Papieża wspierając budowę kaplicy pod Jego wezwaniem w Lome (Togo) (22 000 zł.) oraz kościoła w Minkama (Kamerun). Kaplica już jest otwarta, natomiast kościół budowany przez ojców marianów będzie jeszcze w tym roku zadaszony. Na ten cel przekazano 52 800 zł.

Staraniem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” ukazał się książka dla dzieci „Ze świętymi na misjach”, będąca kontynuacją rozważań „Z Maryją na misjach”. Pozycja zawiera ciekawe historie świętych misjonarzy z poszczególnych kontynentów. Zawiera wiele ciekawostek geograficznych i historycznych, które rozwijają wyobraźnię dzieci i pozwalają lepiej poznać rzeczywistość misyjną.

 

MIVA POLSKA

20. lecie działalności MIVA Polska

MIVA Polska (Mssion Vehicle Association) powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 jako agenda Komisji Episkopatu ds. Misji. Jej pierwszym był ks. Marian Midura. Biuro mieściło się w niewielkim pomieszczeniu w budynku Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Została nawiązana partnerska współpraca z MIVA Austria, która stała się jakby „organizacją matką” dla nowopowstającej MIVA Polska. Od niej przejęto Akcję św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr bezwypadkowej jazdy. MIVA Austria zobowiązała się w ciągu pierwszych pięciu lat wspierać w 50% wszystkie projekty realizowane przez MIVA Polska. Pierwsze obchody I. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa i akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr zorganizowano w lipcu 2000 r.

Od 2008 r. funkcję dyrektora MIVA Polska sprawuje ks. Jerzy Kraśnicki. W 2015 r. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut MIVA Polska.

Działalność MIVA Polska

Mottem działalności MIVA jest hasło: Niesiemy Chrystusa, nawiązujące do Imienia św. Krzysztofa.

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof

Głównym celem działalności MIVA Polska jest pomoc polskim misjonarzom i misjonarkom w zdobyciu środków transportu. Cel ten był realizowany poprzez zbiórki w parafiach na środki transportu dla misjonarzy podczas poświęcenia pojazdów w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa oraz poprzez pozyskiwanie indywidualnych dobroczyńców i regularny kontakt z nimi.

W ramach akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr podjęto działania duszpasterskie na rzecz wspierania poprawy bezpieczeństwa na drogach m. i. promocja zasad Kierowcy-chrześcijanina w formie tzw. Dekalogu Kierowcy MIVA. Działania MIVA na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach doprowadziły do powołania przez KEP w 2005 r. Krajowego Duszpasterstwa Kierowców.

Cykliczne wydarzenia zainicjowane przez MIVA Polska

1. Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę - odbyła się od 2002 r. Integruje różne środowiska kierowców, instytucje oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także misjonarzy, którzy dziękują za pomoc w zakupie środków transportu. W czasie pielgrzymki jest poświęcany pojazd na misje lub przekazywana pomoc na wybrany projekt jako dar pielgrzymkowy.
2. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców obchodzona od 2003 r. na początku sezonu motoryzacyjnego – obecnie w ostatnią niedzielę kwietnia.
3. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych obchodzony w Polsce od 2006 r. w trzecią niedzielę listopada. Owocem obchodów jest powstanie w 2012 r. pomnika Ofiar Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych „Przejście” w Zabawie k. Tarnowa.
4. Kursy Doskonalenia Techniki i Bezpieczeństwa Jazdy samochodem dla Kierowców Biskupów od 2002 r. oraz dla studentów CFM przygotowujących się na misje.
5. Z Ewangelią na motorze – zloty motocyklowe. Motocykliści w duchu solidarności z misjonarzami biorą udział w zakupie motocykli dla misjonarzy.
6. Akcja uCZYNek WIARY – na rzecz pomocy katechistom misyjnym w zakupie rowerów i motocykli. Bierze udział ok. 30 szkół. Dzięki tej akcji zakupiono ponad 2000 rowerów i 100 motocykli i motorowerów dla katechistów na misjach w Afryce.
7. Ratujemy Życie – Misyjny Ambulans – od 2012 r. W ramach akcji odbywają się Misyjne Wypominki za zmarłych dobroczyńców misji, misjonarzy oraz ofiary wypadków. Zebrane środki przeznaczone są na zakup ambulansów do misyjnych szpitali. Zakupiono już 16 ambulansów.
8. Promienie Miłosierdzia – akcja pomocy w zakupie wózków inwalidzkich na misjach – zainicjowana w Roku Miłosierdzia. Zakupiono 217 wózków – mechanicznych i elektrycznych do podopiecznych misjonarzy.
9. MIVA pływa – Odbyła się dwukrotnie: w 2014 r. w Krakowie na Wiśle z procesją statków i łodzi oraz w Mikołajkach w 2019 r. podczas rejsu „Z Maryją na Jeziorach”. Ukazywany jest trud pracy misjonarzy na Amazonii oraz prowadzony fundraising na łodzie motorowe dla misjonarzy.
10. Skuter śnieżny na misje – prowadzona jest w okresie zimowym w odpowiedzi na potrzeby misyjne z Arktyki i Alaski. MIVA Polska zakupiła 6 pojazdów śnieżnych.

Projekty misyjne

Fundusze MIVA Polska pochodzą zarówno ze zbiórki organizowanej w parafiach z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, jak i od indywidualnych Dobroczyńców i Przyjaciół MIVA Polska. Jest ich 17 905.

Pomoc od MIVA na zakup pojazdów misyjnych jest realizowana w formie projektów. Fundusze na nie są gromadzone we współpracy z różnymi organizacjami m.in. MIVA Austria, diecezjami, misyjnymi referatami i przełożonymi zgromadzeń zakonnych. Projekty MIVA Polska rozpatrywane są zasadniczo 3 razy w ciągu roku: w lutym, maju i październiku.

Łącznie przekazana przez MIVA Polska suma na pojazdy misyjne: 5 378 392 Euro. Liczba zrealizowanych projektów – 980 (Afryka – 618, Ameryka Płd. – 259, Azja i Oceania – 92, Ameryka Płn. – 6, Europa – 6). Zakupiono 3 352 pojazdy.

Projekty MIVA są realizowane w 73 krajach (Afryka – 35 krajów, Ameryka Płd. – 18 krajów, Azja i Oceania – 14 krajów, pozostałe – 6 krajów). Najwięcej projektów zostało zrealizowanych do Kamerunu – 106 oraz Zambii – 78. Spośród innych krajów afrykańskich dużą liczba projektów była realizowana na Madagaskarze – 48, Tanzania – 44, Togo – 42. W Ameryce Południowej czołowe miejsce pod względem liczby projektów zajmuje Boliwia – 57, następnie Peru – 47, Brazylia – 41, Argentyna – 39. W Azji i Oceanii, w liczbie projektów przoduje Kazachstan – 34 i Papua Nowa Gwinea – 27.

Zakupione pojazdy z pomocą MIVA Polska w latach 2000-2019: samochody – 627; busy – 19; ambulanse – 16; motocykle, motorowery i skutery – 243; quady – 6; skutery śnieżne – 6; motocary – 2; łodzie motorowe 16; barki rzeczne – 2; silniki do łodzi – 29; traktory – 6; zwierzęta pociągowe – 5; moto-taczka – 1; motolotnia -1; riksze – 1; rowery – 2156; wózki inwalidzkie (mechaniczne i elektryczne) – 217.

Ważniejsze działania promocyjne MIVA Polska

a) Organizacja festynów św. Krzysztofa w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Św. Krzysztofa;
b) Animacje misyjne w parafiach i szkołach prowadzone przez MIVA – ok. 15 rocznie;
c) Wystawy misyjne: m. in. Jak podróżują ludzie?”, „Z Ewangelią w drogę na krańce świata”, „MIVA Polska na wesoło”, „Katechiści na misjach”: Wystawy są prezentowane w kościołach i szkołach;
d) współpraca z mediami: m.in. z redakcją katolicką TVP, stacjami radiowymi, z tygodnikami katolickimi i innymi o zasięgu ogólnopolskim i lokalnymi;
e) Współpraca z kierowcami rajdowymi (Krzysztof Hołowczyc, Jacek Czachor);
f) Regularny kontakt z Dobroczyńcami: potwierdzenia wpłat w odstępach kwartalnych oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
g) Działalność wydawnicza: pomoce liturgiczno-duszpasterskie na Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – otrzymują wszystkie parafie w Polsce wraz z plakatem na akcję 1 gr za 1 km; plakaty, broszury, filmy dokumentalne.

Łączna pomoc MIVA Polska przekazana na wszystkie projekty wyniosła 30 mln zł. Tylko w roku 2019 sięgnęła ona ponad 3,5 mln zł.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
110 0.080232858657837