Modlitwa

 

fot.Monika Łoboda

Najważniejszą formą pomocy jest modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Misje to sprawa wiary i łaski, a łaskę upraszamy właśnie modlitwą. Najkrótsza nawet modlitwa w intencji misjonarzy jest wielkim darem dla nich. Ofiarować możemy w intencji misji wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności, cierpienia, których nie brak w naszym życiu. Jak wiele mogą ofiarować chorzy, niepełnosprawni, przeżywając z Chrystusem swoją chorobę! „Cierpienie włączone w Mękę Chrystusa jest wspaniałym darem człowieka dla drugiego człowieka” – powiedziała Matka Teresa z Kalkuty.

Możemy również w intencji tych, którzy trudzą się głoszeniem Chrystusowej Ewangelii w krajach misyjnych ofiarować uczestnictwo we Mszy św. Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności w intencji misji.

Przykładem takiego zaangażowania na rzecz misji jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która nie wyjeżdżając na misje, przez swoje duchowe i modlitewne zaangażowanie została ogłoszona Patronką misji.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, w swojej animacji misyjnej wskazuje na wielkie znaczenie modlitwy za mi­sje i misjonarzy. Tego uczy też Sobór Watykański II: „Mi­sjom służy się skutecznie przez modlitwę, ofiarowanie Bogu codziennego życia, a zwłaszcza cierpień i doświadczeń” (DM 29). Modlitwa za misjonarzy przypomina, że misje są sprawą wiary, a Chrystus pierwszym i najważniejszym misjonarzem. Jest ona potrzebna tym, którzy w dalekich krajach, obcym kulturowo środowisku, pokonując ba­rierę językową dają świadectwo Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi ludzi. 

Zobacz: Modlitwy misyjne

Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
108 0.075272083282471