5 wrz

60 rocznica przybycia do Ameryki Południowej pierwszych misjonarzy chrystusowców

Brazylia to kraj, który w sposób szczególny jest w sercu każdego chrystusowca. To właśnie stąd na początku XX wieku napływały setki prośb polskich emigrantów proszących o opiekę kapłana.

W odpowiedzi na nie Prymas Polski, a zarazem duchowy opiekun Polonii, ksiądz kard. August Hlond wysłał do Ameryki Południowej ks. Ignacego Posadzego, w celu odwiedzenia polonijnych środowisk i zorientowania się w potrzebach rodaków. Konsekwencją tych duszpasterskich podróży było założenie w 1932 roku nowego zgromadzenia zakonnego o nazwie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którego głównym celem jest praca duszpasterska wśród rodaków żyjących poza granicami Polski. Drugą misją zgromadzenia stała się troska o piękno liturgii oraz szerzenie wśród wiernych znajomości Mszy św., jako centrum chrześcijańskiego życia.
Druga wojna światowa oraz sytuacja polityczna po jej zakończeniu spowodowały, że pierwsi chrystusowcy na kontynent południowoamerykański mogli przybyć dopiero na początku 1958 roku. W następnych latach, mimo trudnych warunków, w jakich przyszło pracować, zgromadzenie obejmowało kolejne parafie. oraz w myśl wskazówek Założyciela zaangażowało się w duszpasterstwo Kościoła lokalnego. W 60 letniej historii pracy naszego zgromadzenia na kontynencie południowoamerykańskim pracowało tu łącznie 85 braci i księży chrystusowców.

Dla uczczenia 60 rocznicy naszej obecności w Brazylii podjęto szereg inicjatyw:

Została wydana w języku portugalskim książka naszego Współzałożyciela ks. Ignacego Posadzego pod tytułem Drogą Pielgrzymów, w której autor opisuje zmagania pierwszych emigrantów polskich na tym kontynencie. Drugim wydawnictwem przygotowanych jest informator o naszej prowincji. Ten została przygotowana w dwóch językach.

Oprócz inicjatyw wydawniczych odbyły się też uroczystości jubileuszowe w poszczególnych parafiach prowadzonych przez naszych współbraci oraz uroczystość centralna w Kurytybie. Wszystkie te inicjatywy wpisane zostały w obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bo przecież utrata niepodległości oprócz sytuacji ekonomicznej była jedną z głównych przyczyn fali emigracyjnej naszych rodaków.

W pierwszych dniach sierpnia na zaproszenie naszej prowincji przyjechał do Brazylii młodzieżowy zespół polskiego folkloru Pilsko z Żywca. Przez 3 tygodnie zespół koncertował nie tylko w parafiach prowadzonych przez chrystusowców ale także i innych miejscowościach o dużym skupisku potomków polskich emigrantów. Na przykład w prowadzonej przez brazylijskiego księdza diecezjalnego parafii w Papanduva gdzie ponad 60% mieszkańców powiatu jest pochodzenia polskiego występy Pilska uświetniły także uroczyste wprowadzenie relikwi św. Jana Pawła II do miejscowego kościoła. Podczas występów ks. Kazimierz Długosz SChr przełożony prowincji przedstawiał zebranym rys historyczny odzyskania przez Polskę niepodległości oraz informował o zgromadzeniu i obchodzonej rocznicy pracy na kontynencie. W niektórych parafiach dodatkowo odbyły się uroczystości liturgiczne w których uczestniczyli również przedstawiciele miejscowych władz samorządowych. W Rio Claro do Sul przeniesiona nawet obrady Rady Powiatu aby prefekt oraz wszyscy radni mogli wziąść udział w uroczystości.

Występy zespołu Pilsko oraz towarzyszące temu wydarzenia nie tylko przyczyniły się do uatrakcyjnienia uroczystości ale także były kolejnym czynnikiem zauważalnego od kilku lat w Brazylii rozbudzania ducha polskości i przywiązania do kraju przodków wśród 5 a nawet 6 pokolenia naszych emigrantów. Ten powrót do korzeni jest niewątpliwie pewnym fenomenem który zasługuje na szczegółowe badania specjalistów.
Co prawda pierwszy chrystusowiec przybył do Brazylii w styczniu 1958 roku jednak główne uroczystości ze względu na wielki kult Matki Bożej Częstochowskiej wśród naszych rodaków w Brazylii, wyznaczone zostały na 25 i 26 sierpnia.
Zostaliśmy zaszczyceni obecnością wielu gości wśród których należy wymienić ks. Bp. Wiesława Lechowicza Delegata Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracyjnego, naszego współbrata ks. Bp. Stanisława Stefanka biskupa seniora z Łomży, abp. José Antonio Peruzzo ordynariusza Kurytyby, abp. Pedro Fedalto ordynariusza emeryta tej archidiecezji, wychowanka jednego z naszych księży bp. Celso Antonio Marchiori biskupa São José dos Pinhais, administratora diecezji União da Vitória ks. Mario Glaab, Rektor PMK w Brazylii, księży prowincjałów naszego zgromadzenia z Australii i Francji oraz Delegat prowincjała z Niemiec. Natomiast wśród gości reprezentujący świat polityki swoją obecnością zaszczycili nas pan Poseł Jan Dziedziczak, pełniąca funkcje Ambasadora RP. W Brazylii pani Marta Olkowska, Konsul RP w Kurytybie pan Marek Makowski wraz z panią wicekonsul Dorotą Bogutyn, prefektowie oraz radni powiatów gdzie prowadzimy parafie oraz wielu innych dostojnych gości i przyjaciół naszej prowincji zakonnej.

Mszy św w sobotę 25 sierpnia przewodniczył ks. Bp. Celso. W swoim słowie podkreslił swój związek z Towarzystwem Chrystusowym oraz ogrom pracy naszych księży na ziemi Krzyża Południa. Kaznodzieja mówił: jak Chrystus przyjął ludzką naturę tak również księża chrystusowcy pracującymi na brazylijskiej ziemi utożsamili się z tym krajem a powierzeni ich opiece wierni z Towarzystwem Chrystusowcym. Wielokrotnie też podkreślał ile sam osobiscie zawdzięcza jednemu z naszych współbraci który zawsze był i jest dla niego wzorem kaplaństwa i oddania ludowi Bożemu. Po zakończeniu Mszy św. obecni mieli możliwość obejrzenia występów zespołu Pilsko z Żywca.

Jednak główne uroczystości miały miejsce następnego dnia. Mszy świętej przewodniczył ks bp. Wiesław Lechowicz a współcelebrowali obecni abp Pedro Fedalto, bp. Stanisław Stefanek, księża prowincjałowie oraz zaproszeni kapłani. Msza św sprawowana była w języku portugalskim. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni wierni w tym także przedstawiciele wspólnot prowadzonych przez chrystusowców którzy specjalnie przyjechali na tę uroczystość do Kurytyby. Piękna liturgii dodawał śpiew polskich pieśni w wykonaniu zespołu Pilsko oraz związane z naszą misją symbole.

Po zakończeniu Eucharystii przedstawiciel państwa Polskiego pan poseł Jan Dziedziczak udekorował ks. Józefa Wojnara SChr krzyżem Kawalerskim przyznanym naszemu współbratu za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz brazylijskiej Polonii przez Prezydenta RP.
Następnie goście udali się do salonu parafialnego. Przed rozpoczęciem obiadu zabrali głos obecni hierarchowie Kościelni oraz Pan Poseł gratulując kapłanom z Towarzystwa Chrystusowego pracującym w prowincji. Natomiast ksiądz prowincjał poinformował o listach gratulacyjnych jakie zostały przysłane dla naszej prowincji między innymi od: abp. abp. Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Wojciecha Polaka Prymasa Polski, abp. Wacława Depo ordynariusza Częstochowy, bp. Jana Piotrowskiego ordynariusza Kielc, ks. Ryszarda Głowackiego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Marszałka Senatu RP. pana Stanisława Karczewskiego. pana Adama Kwiatkowskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Polski, Dariusza Piotra Bonisławskiego prezesa Wspolnota Polska. Listy do wglądu w załączniku obok.

Ostatnim punktem bogatego programu uroczystości był udział w festynie w parku Jana Pawła II który jest zarazem skansenem polskiej emigracji w Brazylii. Uczestniczył w nim także Rafael Greca prefekt Kurytyby a zarazem Wielki Przyjaciel mieszkających tu potomków polskich emigrantow.

Uroczystości jubileuszowe zakończyły się uroczystym błogosławieństwem obecnych księży biskupów.

Zdjęcia z sobotnio niedzielnych uroczystości można obejrzeć klikając tutaj

Za: www.brazylia.chrystusowcy.pl


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
120 0.12421298027039