18 sty

61 Światowy Dzień Trędowatych

  

 

Apel prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau

dra Kazimierza Szałaty

na 61 Światowy Dzień Trędowatych

26 stycznia 2014

   

 

  

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go:  Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. (Mk 1,40)     

 

               Ustanowiony z inicjatywy Sługi Bożego Raoula Follereau, Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia całemu światu, że w najuboższych rejonach świata żyją i cierpią ludzie dotknięci najstarszą i najstraszniejszą chorobą, jaką zna ludzkość. Od blisko trzydziestu lat ta groźna choroba zakaźna jest uleczalna. Kilkanaście milionów chorych na trąd zostało wyleczonych. Ale do całkowitego wyeliminowania tej groźnej choroby jest jeszcze daleko. Każdego roku pojawia się ponad 200 tys. nowych przypadków. Dlatego po raz kolejny w ostatnią niedzielę stycznia przed kościołami na całym świecie zbierane są pieniądze na rzecz ośrodków dla trędowatych. Większość z nich prowadzona jest przez placówki misyjne i inne instytucje opiekuńczo lecznicze związane z kościołem katolickim. Należą do nich fundacje, stowarzyszenia i ośrodki noszące imię Raoula Follereau. Podstawowe leki na trąd zapewnia OMS, ale potrzebne są środki na utrzymanie i rozwijanie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych, formację personelu medycznego, opiekę nad trędowatymi i ich rodzinami. Potrzebne są także środki na rozwijanie badań naukowych nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia, które pozwoliły by w najbliższych latach całkowicie wyeliminować trąd. 

             Każdy z nas może za Chrystusem powiedzieć: „Chcę, bądź oczyszczony” wspierając modlitwą i ofiarą tych, o których bogaty świat dawno zapomniał.

 

dr Kazimierz Szałata

prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau

fundator Międzynarodowej Unii Follereau

 

*********************************************

Pomysłodawcą Światowego Dnia Trędowatych był francuski filozof, podróżnik i misjonarz Sługa Boży Raoul Follereau (1903-1977).

Fundacja polska Raoula Follereau jest jedną z instytucji niosących pomoc chorym na trąd, cierpiącym z powodu głodu, ubóstwa i analfabetyzmu. Jest zrzeszona w Międzynarodowej Unii Stowarzyszęń Raoula Follereau. 

Fundacja organizuje każdego roku:

  • obchody Światowego Dnia Trędowatych
  • obchody Światowego Dnia Chorego z wizytami w szpitalach i dorocznym ogólnopolskim konkursem "Dzieci piszą listy do chorych"
  • Festiwal Misyjny "Bóg mnie kocha" w Zielonce
  • Spotkanie Niepełnosprawnych dzieci "Wszystkie Anioły Małej Ani"

Przy Fundacji działają: Misyjne Apostolstwo Niepełnosprawnych Dzieci oraz Konwersatorium Etyki "Medycyna na miarę człowieka".

W realizacji swoich celów Fundacja współpracuje z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskimi Dziełami Misyjnymi, Caritas, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Fundacja Polska Raoula Follereau 

ul. Rembielińska 10/24, 03-343 Warszawa

Numer KRS: 0000146387

e-mail: [email protected]

www.follereau.org

numer konta : 87 1240 1082 1111 0000 0387 2932 z tytułem wpłaty: "TRĄD"


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.14050602912903