26 paź

Abp Skworc: misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii

Tym zdaniem rozpoczął swój wykład pt. „Misja Kościoła” metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. Wygłosił go w Bibliotece Śląskiej w ramach spotkania z cyklu „Wszechnica”.

- Nakaz misyjny – idźcie i głoście – otrzymali apostołowie i uczniowie zebrani w Wieczerniku, gdzie był cały Kościół – kontynuował metropolita katowicki podczas wykładu w ramach spotkania „Wszechnicy” zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności – Stację Badawczą w Katowicach i Bibliotekę Śląską. - Misja Kościoła jest zawsze dwuwymiarowa: ad intra i ad extra; na zewnątrz i niejako do środka (…). Ja chciałbym bardziej zająć się misją ad extra, do narodów – ad gentes, ale z tej misji będzie wynikała także misja ad intra, do człowieka i do konkretnego społeczeństwa – mówił abp Wiktor Skworc podczas swojego wykładu.

Mówiąc o Kościele powszechnym abp Skworc zauważył, że „Katolicyzm już się nie ogranicza do świata śródziemnomorskiego czy europejskiego”. – Mówią o tym także przemiany w Episkopacie świata, który – szczególnie podczas pontyfikatu Jana Pawła II i Następców – stał się bardziej afrykański i azjatycki – mówił abp Skworc.

Hierarcha podzielił się także z trudnościami ewangelizacyjnymi, jakie napotyka przesłanie Ewangelii. Zauważył, że w Ameryce Łacińskiej „wskazywano na problemy społeczne, przede wszystkim ubóstwo mas i nieograniczone bogactwo wąskich elit”. Wskazał, że w Afryce „zmagano się z problemami rodzimości Kościoła, jego inkulturacji”. – Azja, najmniej przeniknięta ewangelizacją, zdawała się wciąż zmagać z problemami typowymi dla mniejszości, często prześladowanej, w której na plan pierwszy wysuwał się dialog międzyreligijny – mówił hierarcha.

Metropolita górnośląski w swoim wystąpieniu wskazał na fakt, że symbolika geograficzna w rozumieniu misyjności Kościoła „jest dzisiaj zastępowana przez inną symbolikę, odwołującą się do spotkania i różnorodności świata ludzkiego”. Hierarcha wyróżnił trzy obszary spotkania: obszar kultury, obszar religii, obszar życia gospodarczo-społecznego.

Nawiązując to wspomnianych obszarów abp Skworc zauważył, że „działalność misyjna dzisiaj to: ewangelizacja, edukacji i działalność prozdrowotna”.

Hierarcha poświecił też fragment swojego wystąpienia na refleksje nad dialogiem z „braćmi o innych przekonaniach”. – Dialog międzyreligijny pozwala na uczestnictwo w szacunku, jakim Bóg darzy ludzką wolność, wzywa do otwarcia się na różnorodność myślenia i działania. Domaga się również pokory – powiedział abp Skworc.

Kończąc swoje wystąpienie metropolita górnośląski wskazał, że „misja Kościoła to nie tylko misja ewangelizacyjna”. – Jest to misja, która z Bożej optyki widzi człowieka integralnie, całościowo i pragnie wspomóc każdego człowieka i całą ludzką rodzinę w budowaniu wspólnoty Dzieci Bożych na ewangelicznych wartościach – powiedział abp Skworc.

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. W jej trakcie szeroko zostały poruszone zagadnienia związane z działalnością i misją Kościoła tak powszechnego, jak i lokalnego. – Nasi klerycy kształcą się na Wydziale Teologicznym i chcemy, żeby zdobyli jak najlepsze wykształcenie – mówił hierarcha odpowiadając na jedno z pytań.

Spotkania z cyklu „Wszechnica” są organizowane regularnie od kilku lat. Raz w miesiącu w Bibliotece Śląskiej ma miejsce spotkanie z wybitnymi przedstawicielami różnorakich dziedzin wiedzy, w czasie których dzielą się oni swoją wiedzą i refleksją.

ks. sk / Katowice


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.11755204200745