9 Maj

Alians kierowców z misjonarzami - rozmowa z ks. Marianem Midurą, krajowym duszpasterzem kierowców

 

Na Jasnej Górze trwa XX Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców zmowa z ks. dr Marianem Midurą z okazji na Jasną Górę – inicjatorem Pielgrzymki Kierowców. "To pielgrzymka o zabarwieniu misyjnym. „Wymyślił” ją misjonarz z krainy Zulusów Paulin o. Nikodem Kilnar i od początku biorą w niej udział polscy misjonarze z całego świata" - mówi ks. Marian Midura, pomysłodawca wydarzenia w rozmowie z ks. Jerzym Kraśnickim, dyrektorem MIVA Polska. Organizacja ta zajmuje się gromadzeniem funduszy na środki transportu dla misjonarzy.

Publikujemy treść rozmowy:

Ks. Jerzy Kraśnicki: Księże Marianie, 20. Jubileuszowa Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę jest okazją, aby zapytać o początki tej szczególnej Pielgrzymki. Pierwsza Pielgrzymka odbyła się 18 maja 2002 roku. Jak zrodził się pomysł pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę?

Ks. Marian Midura: W roku 2000, kiedy zakładaliśmy MIVA Polska byłem na Jasnej Górze, aby polecić to dzieło opiece naszej Matki i Królowej – Opiekunce Misjonarzy – spotkałem o. Nikodema Kilnara – Paulina, który był przez kilka lat misjonarzem w RPA, w krainie Zulusów w misji Centocow (to afrykańska Częstochowa). Właśnie ojciec Nikodem zachęcił nas, aby zorganizować Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę – mówił: „tu na Jasną Górę przybywają już pielgrzymki przeróżnych zawodów, ale kierowców jeszcze nie ma”. Po zatwierdzeniu działań i programu MIVA Polska w Komisji Episkopatu ds. Misji i po rozpoczęciu akcji pomocy misjonarzom w zakupie środków transportu – udało się w roku 2002 – dzięki wielkiej pomocy ojców Paulinów zorganizować pierwszą Pielgrzymkę Kierowców na Jasną Górę.

Ks. JK: Na Jasną Górę pielgrzymują co roku różne grupy zawodowe, branżowe, wiekowe. W pierwszych dniach maja przybywają przed Ołtarz Ojczyzny m.in. strażacy, bankowcy, krótkofalowcy, pszczelarze, rodziny osób powołanych i wiele innych grup. To są bardzo konkretne grupy ludzi. Kierowcy, użytkownicy pojazdów nie stanowią jednak jakiejś konkretnej grupy, bo w zasadzie większość ludzi jest kierowcami. Trudno też, by ogromne rzesze kierowców zgromadzić w Jasnogórskim Sanktuarium. Jaka więc idea przyświeca tej Pielgrzymce?

Ks. MM: Tak, w zasadzie każdy jest kierowcą lub korzysta z pracy kierowcy i widać było wielkie zainteresowanie wszystkich pielgrzymów, kiedy po Mszy św. przejeżdżał odkryty samochód i święcono wszystkie pojazdy. Idea tej pielgrzymki od samego początku to modlitwa za wszystkich kierowców i poruszających się po drogach, o bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót do domu oraz – co też bardzo ważne – propagowanie na Jasnej Górze hasła: „podziękuj Panu Bogu przez ręce naszej Matki Jasnogórskiej za bezpiecznie przejechane kilometry i wspomóż zakup środków transportu dla misjonarzy”. Dzięki tej wspólnej modlitwie udało się ten apel z Jasnej Góry przekazać do wszystkich zakątków kraju. Bowiem tysiące kierowców przyłączyło się do tej modlitwy i dziękuje za bezpiecznie przejechane kilometry i wspiera naszych misjonarzy w zakupie tak bardzo potrzebnych środków transportu.

Ks. JK: Jakie grupy ludzi przybywali i przybywają na Pielgrzymkę Kierowców i z jakimi najczęściej intencjami przybywają na Jasną Górę?

Ks. MM: Podstawowa intencja kierowców przybywających na Jasną Górę – to podziękować za bezpiecznie przejechane kilometry i prosić o opiekę Pani Jasnogórskiej i św. Krzysztofa o pomoc i opiekę w czasie każdej podróży – czy to służbowej w pracy, czy to na dużym tirze czy jadąc na urlop z rodziną… Dzięki MIVA Polska i przybywającym od początku tej pielgrzymki na Jasną Górę misjonarzom na cały kraj płynie modlitwa i zachęta do wszystkich, aby otoczyć modlitwą każdą naszą podróż, aby wspierać Policjantów i Służby, które dbają o bezpieczeństwo na drogach.

Ks. JK: Jana Góra, można powiedzieć, jest miejscem „omadlania” wszystkich ludzkich spraw, wśród nich tak ważnej sprawy jaką jest bezpieczne poruszanie się po drogach. Jak ważne jest to pielgrzymowanie i modlitwa za Kierowców i wszystkich użytkowników drogi na Jasnej Górę?

Ks. MM: Tak jest to ważne - modlitwa to siła, która daje nam Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej nad naszym życiem i naszymi podróżami, naszym poruszaniem się po drogach każdego dnia. Pięknie to pokazali nasi wielcy sportowcy – mistrzowie kierownicy – Krzysztof Hołowczyc, mistrz Europy w rajdach samochodowych, Jacek Czachor i Marek Dąbrowski mistrzowie świata w rajdach motocyklowych i potem wspaniali kierowcy samochodu w Rajdzie Dakar – oni bardzo często uczestniczyli w pielgrzymce kierowców – dziękując za tysiące bezpiecznie przejechanych kilometrów na rajdowych trasach i prosząc o opiekę nad ich rajdami, które sławiły Polskę i ich kierowców na całym świecie. W czasie Pielgrzymki złożyli też swoje wota Matce Bożej - najlepsze puchary ze słowami: „To co najlepszego na ziemi zdobywamy – Panu Bogu składamy”.

Ks. JK: Niektórzy uważają, że o sprawę bezpieczeństwa na drogach mają się troszczyć wyłącznie świeckie instytucje, że ta sprawa leży w ich kompetencjach. Jaką wartość ma wsparcie duszpasterskie od Kościoła?

Ks. MM: Jest bardzo ważne, aby przepisy ruchu drogowego obowiązywały nas chrześcijan w sumieniu, aby żyć i poruszać się po drogach jak na chrześcijan przystało.

W roku 2000 kiedy powstała MIVA Polska – razem ze studentami Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie przygotowaliśmy tzw. Dekalog Kierowcy MIVA Polska - właśnie po to, aby zasady i przepisy ruchu drogowego połączyć z Przykazaniami Bożymi. A dekalog Kierowcy MIVA Polska to:

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze.

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować.

4. Szanuj pieszych.

5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy.

6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.

7. Nie bądź brawurowy w prędkości.

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

9. Pomagaj potrzebującym na drodze.

10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Zasady te wyrażone w dekalogu Kierowcy, mogą również dla tych, którzy się nie utożsamiają z wiarą czy Kościołem mogą pomagać tworzyć kulturę na drogach.

ks. JK: Specyfiką Pielgrzymki Kierowców jest fakt, że zainicjowali ją misjonarze, że zrodziła się ona w sercach misjonarzy. Wymiar misyjny jest bardzo wyraźny poprzez obecność misjonarzy na pielgrzymce i fakt, że jednym z głównych organizatorów pielgrzymki jest MIVA Polska. Jak Ksiądz postrzega ten alians kierowców z misjonarzami?

Ks.MM: Tak właśnie, jest to pielgrzymka o zabarwieniu misyjnym. „Wymyślił” ją misjonarz z krainy Zulusów Paulin o. Nikodem Kilnar i od początku biorą w niej udział polscy misjonarze z całego świata. Dlatego udział misjonarzy w tej pielgrzymce każdego roku jest piękny, bo pokazuje jak ważną sprawą w pracy misjonarza jest środek transportu - „misjonarz i dobry pojazd to jakby dwóch misjonarzy więcej” – tak mawiał i wspierał nasze akcje zmarły niedawno 21 kwietnia 2021 śp. abp Wojciech Ziemba, który w czasie zakładania MIVA Polska był Przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Misji i też przewodniczył raz naszej pielgrzymce na Jasnej Górze.

Ten „alians” kierowców z misjonarzami to super dzieło, które wspomaga misjonarzy w środki transportu i ratuje życie wielu ludzi na naszych drogach! Dlatego właśnie dzięki akcjom MIVA Polska - Konferencja Episkopatu Polski w roku 2005 powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Kierowców.

ks. JK: Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę została wpisana przez KEP do kalendarza duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Jest po prostu wydarzeniem cyklicznym, którego organizatorami są MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Na jakie sprawy powinna kierować uwagę ta Pielgrzymka? Co powinna akcentować?

Ks. MM: Pielgrzymka na Jasną Górę to zawsze hołd i serdeczne podziękowanie Pani Jasnogórskiej – Matce Syna Bożego Jezusa Chrystusa za Jej opiekę i wstawiennictwo za nami przed Bogiem. To nasza modlitwa dziękczynna przy Ołtarzu Ojczyzny i przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski. To jak co roku idący z modlitwą Apel o poszanowanie życia i zdrowia – kierowany do kierowców i wszystkich użytkowników ruchu drogowego. To modlitwa dziękczynna misjonarzy za ich wielkich dobroczyńców – polskich kierowców – bardzo hojnie wspierających ich w zakupie środków transportu.

Niech nasza Matka Pani Jasnogórska i św. Krzysztof, Patron Kierowców wspierają nas na naszych drogach, a misjonarzom niech wypraszają dary Ducha Świętego w „niesieniu Chrystusa” innym ludziom!

ks. JK: Bardzo dziękuję Księdzu za rozmowę i za wieloletnią służbę i zaangażowanie w sprawę bezpieczeństwa na polskich drogach oraz za zainicjowane przedsięwzięcia duszpasterskie, które powstały i przynoszą owoce.

Rozmawiał ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska/MIVA.pl / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.12832903862