13 lut

Apel Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 

Eminencjo/Ekscelencjo,

Najczcigodniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie!

Czcigodni Wyżsi Przełożeni Zakonów i Zgromadzeń męskich                 i żeńskich w Polsce!

 

Dnia 5 lutego br., powstał przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zespół roboczy, którego zadaniem jest wspólne monitorowanie sytuacji polskich misjonarzy i misjonarek posługujących w Republice Środkowoafrykańskiej. W skład zespołu oprócz MSZ, wchodzi przedstawiciel Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w osobie sekretarza i delegata ds. misjonarzy, przedstawiciel przełożonych zakonnych i reprezentanci Ministerstwa Obrony Narodowej. Ustalono, że Zespół roboczy, działający przy Centrum Operacyjnym MSZ, będzie odtąd spotykał się regularnie, pozostając jedynym i kompetentnym źródłem informacji dla świata mediów ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przedstawicieli diecezji i przełożonych zakonnych, w sprawie sytuacji naszych misjonarzy i misjonarek w Republice Środkowoafrykańskiej.

Oczywiście, cała nasza ojczyzna podziwia oraz szanuje decyzję każdego i każdej z naszych polskich misjonarzy i misjonarek. Wiemy, że placówki misyjne i kościoły w RŚA wciąż są azylami zarówno dla chrześcijan jak i muzułmanów. Z misjonarzami ludzie czują się bezpieczniejsi i widzą w nich nadzieję.  Zwracam się do wszystkich wiernych Kościoła w Polsce o szczególną modlitwę i o pomoc materialną dla naszych polskich misjonarzy i misjonarek tam pracujących oraz dla tych, którym służą.

Jednakże, w związku z ciągle trwającym realnym niebezpieczeństwem w Republice Środkowoafrykańskiej, zwracam się z prośbą do Was o niewysyłanie w najbliższej przyszłości nowych misjonarzy i misjonarek do tego ogarniętego jeszcze wojną domową afrykańskiego kraju. Mamy nadzieję, że te trwające już dwa lata zawirowania polityczne w Republice Środkowoafrykańskiej znajdą pokojowe rozwiązanie.

            Z wyrazami szacunku i braterskim pozdrowieniem w Chrystusie Panu 

                                                           

                                                                                         + Jerzy Mazur SVD

                                                                                             Przewodniczący

                                                                               Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 13 lutego 2014 r.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.13716101646423