7 mar

Bp Jerzy Mazur odwiedził polskich misjonarzy w Zambii i Zimbabwe

Polscy misjonarze i misjonarki posługujący w Zambii i w Zimbabwe mieli okazję do wspólnych spotkań i świętowania, ponieważ w dniach od 24 lutego do 4 marca br. odwiedzili ich Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, biskup Jerzy Mazur SVD i sekretarz tejże Komisji oraz Delegat ds. Misjonarzy o. Kazimierz Szymczycha SVD. 

Zambia jest krajem gdzie posługuje 73 polskich świadków Jezusa Chrystusa. Pracuje tutaj 17 księży diecezjalnych (Księża Fidei Donum), natomiast pozostałą liczbę osób uzupełniają księża i bracia zakonni, siostry zakonne i osoby świeckie.

W ciągu tych kilkunastu dni, zaproszeni Goście odwiedzili w Zambii archidiecezję Lusaka, diecezje Kabwe, Monze i Livingstone. Spotkali się z Nuncjuszem Apostolskim w Zambii, Abpem Julio Murat; Arcybiskupem Lusaki, George Telesphore Mpundu oraz Biskupem Diecezji Kabwe, Clement Mulenga SDB. Ks. Bp Jerzy Mazur i O. Kazimierz Szymczycha wraz z organizatorami wizyty odwiedzili misje prowadzone przez fideidonistów (Chilumba, Likumbi, Makeni, Mpunde, Mukonchi, Namalundu); wspólnoty zakonne Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza i Sióstr Służebniczek Starowiejskich (Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) oraz Księży Werbistów i Księży Salezjanów. Zatrzymali się również na modlitwę przy grobie Śp. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, pierwszego arcybiskupa Lusaki.

Dnia 25 lutego br. w Domu Prowincjalnym Salezjanów na Chawamie w Lusace, odbyło się wspaniałe spotkanie 67 polskich misjonarzy (fideidonistów, zakonników, sióstr zakonnych, świeckich misjonarzy i wolontariuszy) z Bpem Mazurem i O. Szymczychą. Na tle biało-czerwonej flagi, w atmosferze serdeczności prowadzone były rozmowy i przekazywane pozdrowienia.

Głównym elementem tegoż spotkania była Msza Święta, której przewodniczył Ks. Bp Jerzy Mazur. W homilii powiedział: Misjonarz tak jak prorok musi być człowiekiem miłosiernym. Musi postrzegać świat tak, jak postrzega go sam Bóg. Nie może być obojętny na cierpienia ludzi. Nie może pozostać obojętny, kiedy sytuacja wypycha niektórych ludzi na margines społeczeństwa. Misyjny prorok żyje w prawdzie i widzi prawdę tak, jak widzi ją Bóg – dodał Bp Jerzy. Zgromadzeni podczas Eucharystii misjonarze modlili się za Polskę, swoją Ojczyznę i powierzali Bogu różne sprawy Kościoła misyjnego. Po Mszy Świętej wszyscy mogli ucałować relikwie błogosławionych misjonarzy męczenników, franciszkanów z Pariacoto, O. Michała Tomaszka i O. Zbigniewa Strzałkowskiego. Spotkanie zwieńczone było wspólnym obiadem.

Kolejnym miejscem spotkań z polskimi misjonarzami było Zimbabwe. W imieniu pracujących tutaj 5 misjonarzy Werbistów z Polski, gospodarzem spotkań był, posługujący w tym kraju przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, polski Nuncjusz Apostolski, Arcybiskup Marek Zalewski. Kulminacyjnym punktem spotkań była Eucharystia w parafii Świętego Krzyża w Harare, gdzie posługuje wspólnota Księża Werbistów.

Podczas wszystkich Spotkań, w obu odwiedzanych krajach, Bp Jerzy każdego dnia przewodniczył Eucharystii wspólnotowej lub prywatnej i w szczerych rozmowach przekazywał informacje o Kościele w Polsce uwzględniając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 1050 rocznicę chrztu Polski i przygotowania do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Relacjonując działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Przewodniczący dziękował misjonarkom i misjonarzom z ich udział w ubiegłorocznym IV Krajowym Kongresie Misyjnym, natomiast misjonarki i misjonarze chętnie dzieli się swoimi radościami, problemami i wyzwaniami. Oczywiście, przy każdej takiej okazji, dziękują oni przede wszystkim za każdy gest sympatii, pamięci i pomocy duchowej oraz materialnej otrzymywanej od rodaków w ojczyźnie. Cieszy ich każda modlitwa, każde ofiarowane cierpienie i każdy nawet najmniejszy grosz ofiarowany na ich utrzymanie, wyżywienie i na realizację różnorodnych projektów rozwojowych.

Misjonarze dziękują Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za wszechstronną opiekę wyrażającą się poprzez nieustanną łączność korespondencyjną. Wielkie znaczenia ma dla nich pomoc otrzymywana od poszczególnych podmiotów Komisji Misyjnej. Wymieniają MIVĘ Polska, która pomaga im w zakupie środków transportu misyjnego. Otrzymane rowery, motocykle i samochody pozwalają im docierać do drugiego człowieka i świadczyć o Jezusie z Ewangelii.

Ważną dla misjonarzy jest również pomoc otrzymywana od Dzieła pomocy „Ad Gentes”. Radują się ich serca z tego powodu, że każdy projekt jest rozpatrywany pozytywnie i każda suma pieniędzy jest dla nich okazją realizacji choćby drobnej, ale jakże ważnej dla miejscowej ludności, pomocy w dziedzinie medycznej, charytatywnej, pastoralnej i formacyjnej.

Czas wizyty Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Sekretarza tejże Komisji i Delegata ds. Misjonarzy był dla Polaków pracujących w Zambii i Zimbabwe doświadczeniem jedności i braterstwa, owocnych spotkań i ożywienia ducha misyjnego.

O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Delegat ds. Misjonarzy


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.11106491088867