16 wrz

Częstochowa: jesienne zebranie PDM i innych środowisk misyjnych

Przygotowania do ważnych jubileuszy 2022 roku były głównym tematem jesiennego zebrania Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych, które odbyło się w dniach 15-16 września 2021 r. w seminarium duchownym w Częstochowie. W 2022 r. przypada 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, setna rocznica uznania za papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci oraz 150 rocznica urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.

Gościem specjalnym spotkania był o. Tadeusz Nowak OMI, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Otwarcia spotkania dokonał nowy dyrektor krajowy PDM ks. Maciej Będziński, który zaprosił zebranych do podjęcia refleksji nad zaangażowaniem misyjnym Kościoła w czasie pandemii i przedstawił temat przygotowania do świętowania jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Następnie głos zabrał przewodniczący Konferencji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur, który podsumował dziesięć lat swojej posługi przewodniczącego Komisji Misyjnej KEP, podkreślając inicjatywy misyjne, które przyczyniły się do jeszcze większej aktywności wiernych Kościoła w Polsce na rzecz misji. Podziękował także środowiskom misyjnym w naszym kraju za owocną współpracę i zachęcił wszystkich do jej rozwijania z nowym przewodniczącym, który zostanie wybrany w listopadzie br.

W kolejnych wystąpieniach swoją działalność zreferowali przedstawiciele agend KEP ds. Misji: Centrum Formacji Misyjnej, MIVA Polska i Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

Pierwszy dzień zebrania zakończył się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa Mazura. W homilii przewodniczący KEP ds. Misji wezwał środowiska misyjne do niestrudzonej modlitwy za misje i misjonarzy przez orędownictwo Maryi, pierwszej Misjonarki Kościoła.

Wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego ks. Maciej Będziński dziękował za powołania misyjne w naszej Ojczyźnie. Powierzył opiece Pani Jasnogórskiej działalność Papieskich Dzieł Misyjnych i Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i wszystkie referaty zakonne oraz wolontariuszy misyjnych, prosząc o ducha misyjnego dla całego Kościoła. „Białe plamy na mapie ewangelizacji ciągle wołają do naszych sumień o otwarcie na potrzeby misji” – modlił się dyrektor krajowy PDM.

W drugim dniu zebrania sekretarze krajowi poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych przedstawili sprawozdania i plany na rok 2021/2022.

Sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka RMI przedstawiła program i stan przygotowań do Misyjnego Synodu Dzieci. „W ramach świętowania jubileuszy Papieskich Dzieł Misyjnych w 2022 r. szczególnym wydarzeniem będzie Misyjny Synod Dzieci, zaplanowany na 17 września 2022 r. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie. Gośćmi specjalnymi Synodu będą abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, oraz s. Roberta Tremarelli AMSS, sekretarz generalny PDMD” – poinformowała s. Monika.

Następnie sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła ks. Michał Kacprzyk omówił wydarzenia związane z obchodami jubileuszy tych dwóch Dzieł – Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę (uczczenie 100-lecia papieskości i 200-lecia istnienia Dzieła Rozkrzewiania Wiary) oraz Spotkanie Młodych na polach Lednicy (stulecie papieskości Dzieła św. Piotra Apostoła). Zachęcił również do świętowania w parafiach i diecezjach Niedzieli Misyjnej, która w tym roku wypada 24 października.

Sekretarz krajowy Papieskiej Unii Misyjnej o. Luca Bovio IMC ogłosił wznowienie spotkań misyjnych w seminariach duchownych, podczas których klerycy mają okazję do poznania Papieskich Dzieł Misyjnych i włączenia się w działalność na rzecz misji. Sekretarz krajowy PUM na obchody 400-lecia istnienia Kongregacji Ewangelizacji Narodów zaproponował materiały formacyjne zawierające misyjne rozważania modlitewne na każdy miesiąc. Na koniec o. Bovio zaprosił na grudniową Sesję Misjologiczną i Czuwanie Modlitewne na Jasnej Górze. Hasło spotkania brzmi „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Po sprawozdaniach zebrani wysłuchali wykładu sekretarza generalnego PDRW o. Tadeusza Nowaka OMI. Gość z Rzymu przedstawił wykład pt. „Perspektywy rozwoju i wyzwania dla PDRW w kontekście jubileuszu 200-lecia powstania Dzieła”. Prelegent podkreślił rolę i fenomen modlitwy Żywego Różańca w działalności misyjnej Kościoła. „Ta forma modlitwy wspólnotowej, tak jak za czasów jej pomysłodawczyni sł. Bożej Pauliny Jaricot przynosi nieocenione owoce w rozwoju i umocnieniu Kościoła w krajach misyjnych. Bliskie jest wyniesienie tej sługi Bożej na ołtarze, przyczynił się do tego cud za jej wstawiennictwem” – poinformował o. Nowak. Sekretarz generalny PDRW zaznaczył, że Papieskie Dzieła Misyjne, mimo charakteru centralnego, papieskiego, są zakorzenionych w Kościele lokalnym, bo stamtąd płynie wsparcie dla młodych wspólnot kościelnych na różnych kontynentach. Na zakończenie wystąpienia podziękował w imieniu Kongregacji Ewangelizacji Narodów Papieskim Dziełom Misyjnym w Polsce za gorliwą i nieustającą nawet w czasie pandemii pomoc Kościołowi misyjnemu.

Gość z Rzymu przewodniczył Mszy św. na zakończenie zebrania. W homilii podkreślił wartość i potrzebę ciągłego budzenia ducha misyjnego w Kościele, czego przykład dała założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary Paulina Jaricot. Wezwał do modlitwy o jej beatyfikację.

W spotkaniu uczestniczyły 84 osoby: dyrektorzy diecezjalni PDM, referenci misyjni zakonów żeńskich i męskich oraz świeccy animatorzy misyjni.

mk/pdm / Częstochowa 

fot.: Papieskie Dzieła Misyjne

Homilia bpa Jerzego Mazura wygłoszona podczas Mszy św. w Częstochowie, w dniu 15 września br.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.14386677742004