29 mar

Doroczne spotkanie Krajowej Rady Misyjnej

Przygotowania do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zdominowały obrady Krajowej Rady Misyjnej. Podczas dorocznego spotkania Rady zastanawiano się nad tym, jak najowocniej wykorzystać inicjatywę misyjną papieża Franciszka, aby odnowić świadomość powołania misyjnego w Kościele w Polsce oraz ożywić jego zapał misyjny.

W dniu 29 marca br., w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, obradowała Krajowa Rada Misyjna. Rozpoczynając spotkanie, bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zachęcił do wykorzystania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jako szansy ożywienia animacji i formacji misyjnej w Polsce. Hasło tego Miesiąca: Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie. – Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały bogatą propozycję działań, mających na celu ożywienie zapału misyjnego. W jaki sposób Kościół w Polsce będzie przeżywał ten Miesiąc? Co zaproponujemy diecezjom, parafiom oraz wszystkim wspólnotom kościelnym? Jak wykorzystać ten czas do pogłębienia świadomości misyjnej wśród duchownych i świeckich? – pytał bp Jerzy Mazur SVD.

Gościem specjalnym Krajowej Rady Misyjnej był ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, który podzielił się refleksją na temat: „Młodzi a misje w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Panamie”. Papież Franciszek spotykając się z młodymi, często ukazywał piękno powołania misyjnego i wzywał do „zejścia z kanapy”, aktywności ewangelizacyjnej i dzielenia się wiarą. Wiele razy też podkreślał misyjny wymiar życia chrześcijańskiego, posługując się kategorią „uczniowie-misjonarze”.

Członkowie Krajowej Rady Misyjnej zastanawiali się nad tym, czy i w jaki sposób młodzi, obecni w Kościele, w parafiach, ruchach i wspólnotach kościelnych realizują swe zaangażowanie misyjne? Co można im jeszcze zaproponować? Jak do nich dotrzeć, by odkryli radość dzielenia się Ewangelią?

Ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych przypomniał założenia i cele Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Mówił, że miesiąc ten ma skłonić do tego, aby każdy wierny odkrył swoje powołanie i możliwości swojego misyjnego zaangażowania, aby każdemu leżało na sercu głoszenie Ewangelii.

Ojciec św. Franciszek, ogłaszając ten miesiąc, wskazał cztery obszary, na których każdy Kościół lokalny winien to zadanie zrealizować: 1. Osobiste spotkanie z Chrystusem w Kościele, w Eucharystii, w Bożym Słowie, w modlitwie osobistej i wspólnotowej; 2. Zachwyt nad świadectwem świętych, męczenników na misjach i wyznawców wiary; 3. Formacja biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna dotycząca misji ad gentes; 4. Miłość misyjna, jako materialne wsparcie ogromnego dzieła ewangelizacji missio ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów i Sekretariaty Międzynarodowe Papieskich Dzieł Misyjnych, opracowały tzw. Przewodnik , który składa się z trzech działów: 1. Refleksje i medytacje z duchowości misyjnej, odnoszące się do czytań mszalnych na każdy dzień tego misyjnego października; 2. Biogramy świadków wiary i osób szczególnie zaangażowanych w dzieło misyjne; 3. Teksty odnoszące się do podstawowej formacji i współpracy misyjnej.

Następnie ks. prał. Tomasz Atłas przedstawił propozycje działań w diecezjach i parafiach. – Przygotowaliśmy już materiały liturgiczne na nabożeństwa różańcowe na tenże miesiąc. W tych materiałach znajdują się rozważania różańcowe oraz czytanki zbudowane na dwóch filarach: krótkie wskazania dotyczące misji ad gentes z nauczania Ojca św. Franciszka i fragmenty listów polskich misjonarzy – mówił ks. Tomasz Atłas. – Jeżeli którakolwiek diecezja czy wspólnota zakonna będzie je chciała wykorzystywać, są do dyspozycji.

- Przygotowaliśmy również comiesięczne nabożeństwa misyjne oparte o papieską intencję misyjną. Gotowe są komentarze misyjne w pomocach liturgicznych, np. „Od Słowa do życia”. Dostępne są już pomoce homiletyczne, które będzie można wykorzystywać w przygotowaniu kazań dla dzieci, bo tutaj jest pewien deficyt informacji, które można by w tych kazaniach wykorzystywać – wyjaśniał ks. dyrektor krajowy PDM. 

Komisja Misyjna oraz Papieskie Dzieła Misyjne podjęły współpracę z mediami katolickimi celem rozpropagowania idei miesiąca misyjnego. Do modlitwy i wspierania misji będą zachęcały portale internetowe, Radio Maryja i Telewizja Trwam, transmisje niedzielnych celebracji Mszy świętych z Łagiewnik w TVP 1, tygodniki katolickie oraz miesięczniki. Przygotowano krótkie filmy, które prezentują w skondensowanej formie różne możliwości zaangażowania się na polu misyjnym – te filmy są do pobrania w Dyrekcji Krajowej PDM.

Przewodniczący Krajowej Rady Misyjnej zapowiedział również zwołanie V Krajowego Kongresu Misyjnego w czerwcu 2012 r. Ostatni Kongres miał miejsce w 2015 r. i był radosnym świętem środowisk misyjnych w Polsce. Przyczynił się do integracji i ożywienia animacji misyjnej. – Chcemy, aby Kongres był wysłuchaniem misjonarek i misjonarzy. Niech świat misyjny przyjdzie do nas i podzieli się z nami swą codziennością, radościami, problemami i potrzebami. Będziemy uważnie słuchać, by podjąć wyzwania współczesnych misji – wyjaśnił bp Jerzy Mazur SVD.

Krajowa Rada Misyjna została powołana w 2005 r. Jej zadaniem jest wspieranie Komisji Episkopatu Polski ds. Misji w posłudze na rzecz misyjnego dzieła Kościoła, inicjowanie nowych działań na rzecz misji, koordynacja animacji i formacji misyjnej oraz wymiana doświadczeń i integracja środowisk misyjnych w Polsce.

W skład 40-osobowej Rady wchodzą przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych, agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, zgromadzeń zakonnych, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, które angażują się w animację misyjną oraz wspierają misjonarzy. W ostatnim czasie w skład Krajowej Rady Misyjnej weszli: Pani Urszula Furtak, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej; Ks. Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży; Pan Piotr Giertych, Przewodniczący Rady Fundacji „Trzech Króli”; Pani Justyna Janiec-Palczewska, Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”; Ks. Zenon Hanas SAC, Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla – Pallotyni – Warszawa; O. Sylwester Grabowski SVD, Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego; Ks. Marek Sędek, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

o. Kazimierz Szymczycha SVD


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.12321305274963