26 lut

DWA PRACOWITE SPOTKANIA

25 lutego br. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyły się w godzinach przedpołudniowych dwa ważne spotkania robocze. Od godz. 10.00 obradowali członkowie Prezydium Krajowej Rady Misyjnej. O 11.30 rozpoczęło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Obu obradom przewodniczył bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Rozpoczynając posiedzenie robocze Prezydium KRM ks. biskup podzielił się swoimi wrażeniami z wizyty ad limina oraz ze spotkań z Ojcem Świętym Franciszkiem. Biskup powiedział, że papież wielokrotnie dziękował Kościołowi w Polsce za misjonarzy i troskę o dzieła misyjne. Ojciec Święty pobłogosławił też tym, którzy zaangażowali się w przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Uczestnicy spotkania ustalili hasło Kongresu, które nawiązuje do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Ewangelii gaudium”: „Radość Ewangelii źródłem zapału misyjnego”. Wyznacza ono cel drogi do Kongresu, jaką w 2014 roku przebędą diecezje, parafie, zgromadzenia zakonne, ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty kościelne. – Chodzi o odnowienie w nas ducha misyjnego i tego zapału, który rodzi radość bycia uczniami-misjonarzami. Pragniemy poprzez prace kongresowe umocnić ducha współpracy wszystkich środowisk misyjnych, zwłaszcza zachęcić do aktywnego pomagania misjom dzieci i młodzież. Pragniemy, by zapleczem duchowym dla misji stali się chorzy i cierpiący – powiedział ks. biskup.

Także członkowie Komitetu organizacyjnego podczas drugiego spotkania roboczego zastanawiali się nad tym, w jaki sposób ożywić animację misyjną i rozbudzić świadomość obowiązku bycia uczniami-misjonarzami wśród duchownych i świeckich. Zaprezentowano wyniki ankiet ukazujących diecezjalne działania w roku 2014. Przeważają w nich konferencje naukowe i sympozja na temat misyjnej natury Kościoła, działania ewangelizacyjne, animacja różnych środowisk, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Dla tych ostatnich przygotowano katechezy ukazujące piękno zaangażowania misyjnego oraz radość, jaką daje bycie pomocnikami misjonarzy.

Uczestnicy spotkania roboczego zastanawiali się w jaki sposób wykorzystać trzy dni kongresowe. 12 czerwca na UKSW odbędzie się sesja naukowa. W sobotę zaś spotkania w 5 parafiach warszawskich (symbolizujących 5 kontynentów). Swą stację misyjną będą miały dzieci, młodzież, rodziny i bliscy współpracownicy misjonarzy, członkowie ruchów, stowarzyszeń i wspólnot działających na rzecz misji oraz środowiska akademickie.

- Ucieszyłem się niezmiernie, gdy dowiedziałem się, że już teraz wiele zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza żeńskich, podjęło adorację eucharystyczną oraz systematyczną modlitwę w intencji Kongresu i jego owoców. Mam nadzieję, że Kongres przyniesie spodziewane owoce, a cały Kościół poczuje się wielką rodziną misyjną. Oby radość dzielenia się Ewangelią zapaliła nas wszystkich do większego zaangażowania na rzecz misji – powiedział ks. bp Jerzy Mazur.

ks. Zbigniew Sobolewski


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.12195992469788