22 kwi

Finał konkursu „Mój Szkolny Kolega z Misji”

21 kwietnia 2016 r. odbyła się jubileuszowa Gala konkursu "Mój szkolny kolega z Misji". Uroczystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur SVD i Szef Gabinetu Prezydenta RP, Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, Poseł Małgorzata Wypych, Marcin Duszek, Sekretarz Episkopatu Polski ds. Misji o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej ks. kan. Jan Fecko i Dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki oraz zaproszeni goście.

Nagrody w kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej i literackiej odebrało ponad 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele, którzy zostali nagrodzeni w kategorii: scenariusz lekcji promującej dzieła misyjne. Po zakończonej gali 220 dzieci i młodzież spotkało się z Panią Agatą Kornhauser-Dudą, żoną Prezydenta RP. Była to okazja do rozmów i wspólnych fotografii.  

W trakcie podniosłej uroczystości przemawiał ks. bp Jerzy Mazur SVD, który zaapelował o pomoc dla misji, zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za misjonarzy. W swojej wypowiedzi odniósł się do własnych doświadczeń misyjnych. To dla nas radość, gdy ktoś pisał listy, a w nich - Misjonarzu modlę się za Ciebie - to dodaje skrzydeł, to jest ten wiatr w żagle Misjonarza. Nie wystarczy, że znamy Chrystusa, czyńmy wszystko, żeby inni Go poznali. Niech ten pobyt także tu, wspólnie, niech doda nam jeszcze bardziej entuzjazmu misyjnego, żeby być razem z tymi, którzy jeszcze bardziej potrzebują Ewangelii - powiedział bp Mazur.

Dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, ks dr Zbigniew Sobolewski przypomniał jak wielu misjonarzy pracuje na całym świecie: Obecnie na misjach przebywa 2040 osób w 97 krajach świata, którzy są nie tylko świadkami Chrystusa, ale są także ambasadorami naszego kraju. Polscy misjonarze prowadzą nie tylko działalność ewangelizacyjną, ale pomagają starym i chorym, opiekują się dziećmi, pomagają w zdobyciu wykształcenia. Są też często jedynymi, którzy upominają się o godność, prawa człowieka i szacunek dla miejscowej ludności. Walczą z głodem i chorobami. Cieszę się, że tu jesteśmy razem, że pomagacie misjonarzom. Cieszę się, że stajecie ramię w ramię z misjonarzami poprzez modlitwę, drobne wyrzeczenia, swoje ofiary. Za to w imieniu misjonarzy bardzo Wam dziękuję.

Świat misyjny został przedstawiony poprzez bezpośrednie świadectwo misjonarzy świeckich: Aleksandry i Zbigniewa Styrułów, którzy pracowali w Republice Środkowej Afryki oraz przez Zofię Sokołowską, która przez 5 lat pracowała w Peru.

Ola Styruła zaznaczyła, że każda pomoc z Polski, która jest za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” czy MIVA Polska przekazywana na misje dociera i jest bardzo potrzebna. Zbigniew Styruła zauważył, że chciałby jeszcze wrócić do Afryki, wraz z żoną i ich małym synem Szymonem. To młode małżeństwo wyjechało na misje w dwa tygodnie po swoim ślubie.

Zofia Sokołowska podkreśliła, jak ważna jest sama choćby obecność wśród ludzi, do których jest się posłanym. Misje to był czas błogosławieństwa od Pana Boga. Dla mnie był to najpiękniejszy czas w życiu – dodała Zosia Sokołowska.

W trakcie Gali przemawiała s. Krystiana ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek, reprezentująca pracujące Siostry Benedyktynki w Ekwadorze, które prowadzą tam Żłobek na peryferiach w Santo Domingo. Pod opieką tej placówki jest 40 dzieci w wieku od 11 miesięcy do 3 lat, z rodzin najuboższych, z patologicznych. Siostra Krystiana wyraziła swoją wdzięczność dla wszystkich uczestników konkursu.

Minister Edukacji Anna Zalewska podkreśliła w swojej wypowiedzi: Jesteście wyróżnieni, bo potraficie patrzeć na drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy. Dowiadujecie się jak żyje inny człowiek. Robicie to bezinteresownie. Jestem dumna, że jestem wśród was, bo wiem, ze rozumiecie słowo misja, jako szczególne zadanie, któremu czasem trzeba podporządkować swój wolny czas. Misjonarze podporządkowują całe swoje życie. Rezygnując z przyjemności, mają ten szczególny cel, by służyć drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję na współpracę z Wami i na to, że będę mogła uczy się od Was.

Serdecznie dziękujemy Gościom, uczestnikom konkursu, organizatorom i wolontariuszom za pomoc  w organizacji tej, jakże sympatycznej uroczystości.  

Zapraszamy do galerii: tutaj  


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.13740491867065