19 paź

Jasna Góra: uroczystość wręczenia Medalu „Benemerenti” za rok 2021 (zapowiedź)

Uroczystość wręczenia Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odbędzie się 21 października 2021 r. w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Medale zostały przyznane 15 osobom i instytucjom.

Uroczystościom będzie przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Misyjnej i inicjator Medalu. Wezmą w niej udział także biskupi Jan Piotrowski i Andrzej Jeż z Kapituły Medalu.

Kapitula obradująca pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego miała do wyboru 78 kandydatur, zgłoszonych przez diecezje oraz organizację misyjne. Najwięcej kandydatów (37) zgłoszono w kategorii „Za zasługi w misyjnym dziele Kościoła”.

Kapitula postanowiła, że w 2021 r. Medal dla najbardziej zasłużonych na polu misyjnym przypadnie nestorom misji: ojcu Tadeuszowi Grucy, werbiście, s. Judycie Janinie Bożek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz s. Leokadii Krystynie Popławskiej ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

O. Tadeusz Gruca od 1965 r. jest misjonarzem w Indonezji. Wybudował ponad 150 obiektów misyjnych. Jest twórcą firmy budowlanej. Dzięki niemu powstał m. in. internat dla chłopców oraz szkoła zawodowa, seminarium duchowne w Ledalero i dom wypoczynkowo-rekolekcyjnego w Bai.

S. Judyta Janina Bożek od 1979 r. jest misjonarką w Zambii. Zbudowała Dom Bożej Opieki w Lusace. Przez 40 - lat pełniła posługę na misjach wśród dziewcząt, kobiet, sierot, bezdomnych, osób niepełnosprawnych i ubogich rodzin.

S. Leokadia Krystyna Popławska pracuje na misjach od 1981 r. Jest związana z Burundi, Rwandą i Kamerunem. Siostra bardzo angażowała się w powstanie i rozwój licznych dzieł prowadzonych na misjach: szkół, ośrodka zdrowia i wspólnot zakonnych. Troszczyła się o miejscowe powołania misyjne, ich formację duchową i przygotowanie zawodowe. Dała wspaniałe świadectwo wiary i miłości do Chrystusa.

Kapituła Medalu „Benemerenti” nagrodziła w kategorii I „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” misjonarkę świecką Ewę Gawin, o. Mieczysława Tlagę oraz ks. kan. Stanisława Hoinkę.

Ewa Gawin, pochodząca z diecezji tarnowskiej, od lat pracuje w Bertoua w Kamerunie. Założyła Szkołę im. Św. Jana Chrzciciela dla dzieci głuchoniemych. Pomaga nie tylko dzieciom, ale angażuje się w działania charytatywne na rzecz chorych, niepełnosprawnych, ubogich rodzin i więźniów, dając ewangeliczne świadectwo miłości bliźniego.

O. Mieczysław Tlaga ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Konwentualnych jest misjonarzem w Brazylii, budowniczym licznych ośrodków duszpasterskich, kaplic i kościołów wokół Dystryktu Federalnego stolicy. Głosi Ewangelię już ponad 45 lat. Komisja nagrodziła jego zaangażowanie w rozwój misji, powstanie Niepokalanowa brazylijskiego, działalność wydawniczą i dydaktyczno-naukową, a nade wszystko wspaniałą postawę ucznia-misjonarza.

Ks. kan. Stanisław Hoinka jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, misjonarzem w Oziornoje w Kazachstanie. Został nagrodzony Medalem za wybitne zasługi na rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego oraz gorliwą posługę misyjną.

Wyrażając serdeczną wdzięczność i uznanie za pomoc modlitewną i duchowa dla misji (kategoria II), Kapitula nagrodziła Medalem Wiktora Grychnika, Annę Czarnotę oraz siostrę Samuelę Prajsnar.

Wiktor Grychnik, świecki animator misyjny w diec. gliwickiej zasłużył na podziękowania za wieloletnie, ofiarne i systematyczne zaangażowanie w animację i formację misyjną we wspólnotach parafialnych w Zabrzu oraz wśród dzieci i młodzieży w szkołach. Nie tylko sam angażuje się w akcje misyjne, ale mobilizuje innych.

Elżbieta Anna Czarnota jest katechetką i świecką animatorką misyjną z archidiecezji lubelskiej. Prowadzi od ponad 30 lat Ognisko Misyjne „Kanaan” Przez lata angażuje się w animację i formację misyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie idei misyjnej w środowisku lokalnym.

S. Samuela Prajsnar ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej – Serafitek od 20 lat gorliwie angażuje się w animację misyjną i pomoc dla misjonarzy. Daje wspaniałe świadectwo wierności Chrystusowemu mandatowi misyjnemu, poprzez pracę, modlitwę, posty i umartwienia w intencji misji.

W kategorii III „pomoc finansowa i materialna misjom” Kapituła nagrodziła Medalem ks. kan. Mariana Szostaka, ks. Adama Kalinę oraz Fundację Salvatti.pl.

Wyrażając uznanie Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl od 2008 r. zaangażowanej w animację misyjną, promocję misji w mediach oraz pomoc misjom ad gentes w 18 krajach, Kapituła doceniła jej niezwykłą skuteczność, kreatywność i przedsiębiorczość w zdobywaniu funduszy na misje, pomoc dzieciom, budowę i remonty szkół oraz organizowanie pracy wolontariuszy na misjach.

Ks. kan. Marianowi Szostakowi, kapłanowi arch. szczecińsko-kamieńskiej, koordynatorowi zarządu gospodarstwami rolnymi archidiecezji Kapituła wyraziła wdzięczność za wydatne wpieranie polskich misjonarzy w 15 krajach misyjnych oraz osobistą hojność i ofiarność, dzięki której powstało wiele domów dla Pigmejów w Burundi i studnia na Madagaskarze.

Ks. Adam Kalina, proboszcz par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie wyróżniony został za systematyczną troskę o potrzeby materialne Kościoła misyjnego, w szczególności o powołania misyjne oraz osobistą ofiarność. Parafia księdza Adama przoduje, gdy chodzi o wspieranie misji ad gentes.

W kategorii IV „promocja medialna misji” Medal Benemerenti otrzymali: O. Feliks Poćwiardowski, Sekcja Polska Radia Watykańskiego oraz Radio Jasna Góra.

O. Feliks Poćwiardowski ze Zgromadzenia Słowa Bożego, jest prowincjalnym koordynatorem ds. środków społecznego przekazu, autorem licznych filmów dokumentalnych o pracy polskich misjonarzy. Został doceniony za propagowanie idei misyjnej i pracy polskich misjonarzy poprzez liczne filmy, artykuły oraz prelekcje.

Sekcja Polska Radia Watykańskiego i Radio Jasna Góra zostały nagrodzone za propagowanie idei misyjnej, wywiady z misjonarzami, informowanie na temat najważniejszych wydarzeń misyjnych w Kościele w Polsce i na świecie oraz zachęcanie słuchaczy do pomocy misjom.

Ks. Zbigniew Sobolewski / Jasna Góra


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.12112593650818