14 lis

Jubileusz Komisji Episkopatu Polski na Jasnej Górze

Rozważanie bp Jerzego Mazura SVD podczas Apelu Jasnogórskiego

13 listopada br. Komisja Episkopatu Polski ds. Misji obchodziła uroczyście 50 – lecie swej działalności. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono 16 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla dzieła misyjnego Kościoła Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. W uroczystości wziął udział Nuncjusz Apostolski Salvatore Pennacchio, kard. Kazimierz Nycz oraz arcybiskupi i biskupi związani z Komisją. Wśród 330 zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele wszystkich środowisk misyjnych Kościoła w Polsce.

Wieczorem, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyło się czuwanie nocne, podczas którego dziękowano Bogu za dorobek Komisji misyjnej oraz misjonarzy i misjonarki. Czuwanie przygotowało Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy treść rozważania apelowego, które przeprowadził bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Maryjo, Królowo Apostołów i Matko nasza, stajemy dziś przed Tobą, wspominając pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna, którzy u zarania chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie oddali swe życie za Chrystusa.

Stajemy w duchu wdzięczności za tych misjonarzy, którzy przynieśli na nasze ziemie ewangeliczne orędzie miłości Bożej. Dziękujemy za biskupa Wojciecha, Brunona z Kwerfurtu i wielu innych, którzy siali ziarno Bożej prawdy i otwierali serca na przyjęcie Chrystusa, Twojego Syna.

Tego wieczoru, ze szczególną radością dziękujemy Ci, Matko Kościoła misyjnego, podążającego z Ewangelią na krańce świata, za 50 lat działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Obchodząc ten piękny Jubileusz, przynosimy Ci w darze, o Maryjo, zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła wszystkich arcybiskupów, biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich a przede wszystkim ofiarowujemy Ci zatroskanie o misje przewodniczących, członków oraz konsultorów Komisji o animację, formację i współpracę misyjną wspólnot diecezjalnych, parafialnych i zakonnych oraz Papieskich Dzieł Misyjnych.

Z wdzięcznością wspominamy powołanie do życia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ciągu tych 50 – ciu lat, dzięki oddaniu sprawie misji tak wielu biskupów i kapłanów, powstały struktury pomocy misjom oraz prowadzona jest animacja i formacja misyjna. Zostały utworzone agendy Komisji misyjnej, które ofiarnie służą misjonarzom: Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie do posłania misyjnego przygotowują się misjonarze i misjonarki; MIVA Polska, która pomaga misjonarzom przekazując im środki transportu oraz Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, wspierające finansowo działalność placówek misyjnych.

Dziękujemy Bogu za światło i radość życia Ewangelią płynące z Krajowych Kongresów Misyjnych, zorganizowanych przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji wspólnie z Papieskimi Dziełami Misyjnymi. Zwołując je, Komisja wypełniła swój mandat animacji, formacji oraz integracji środowisk misyjnych w Kościele w Polsce.

Maryjo, Wspaniała Misjonarko, składamy dziś u Twoich stóp modlitwę, pracę, cierpienie, oddanie sprawie Ewangelii ponad 5 tysięcy polskich misjonarek i misjonarzy, tak duchownych jak i świeckich, którzy w ostatnim 50-cio leciu z oddaniem i miłością głosili Chrystusa w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, a także w Azji i Oceanii. Niektórzy z nich, jak błogosławiony ojciec Zbigniew i ojciec Michał, franciszkanie pełniąc posługę misjonarską oddali swe życie za Chrystusa.

Twej macierzyńskiej pieczy zawierzamy 2032 misjonarki i misjonarzy z Polski, posługujących dziś w 97 krajach świata. A także polecamy Ci tych kapłanów i siostry zakonne, którzy pracują duszpastersko na Wschodzie i Zachodzie Europy. Ufnie prosimy o światło i moce Ducha Świętego dla nich. Oby jak najwięcej ludzi pociągnęli do Twego Syna. Chroń ich przed niebezpieczeństwami. Umacniaj i prowadź w trudach apostolskich. Bądź z nimi, w chwilach osamotnienia, rozczarowań i niepowodzeń.

Zmarłym misjonarkom i misjonarzom wyproś radość i pokój w królestwie Twego Syna. Niech otrzymają obfitą nagrodę za swe misjonarskie trudy.

Maryjo, czczona przez tak liczne ludy i narody, wypraszaj liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niech nie zabraknie misjonarek i misjonarzy, którzy będą gorliwymi świadkami prawdy i miłości Twego Syna. Spójrz, o litościwa Pani, na miliardy ludzi, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa i przyjdź im z pomocą. Spójrz na chrześcijan w Afryce i Azji, którzy cierpią prześladowania z powodu swej przynależności do Chrystusa. Umacniaj ich w godzinie prób i świadectwa wierności.

Królowo Apostołów rozpal na nowo w Kościele w Polsce zapał misyjny i ożyw ducha odpowiedzialności za misje. Niech każdy z nas, odnowi w sobie świadomość, że na mocy chrztu św. i bierzmowania wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami. Będziemy Cię o to gorąco upraszać, podczas dzisiejszego czuwania nocnego, w którym biorą udział przygotowujący się do posłania na placówki misyjne misjonarze i misjonarki z Centrum Formacji Misyjnej oraz przedstawiciele innych środowisk misyjnych w Polsce.

Otwórz szeroko nasze serca na potrzeby misjonarzy i misjonarek. Wspieraj swym wstawiennictwem prace animacyjne i formacyjne, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wyproś błogosławieństwo i potrzebne łaski wszystkim Darczyńcom misji, zwłaszcza chorym i seniorom, którzy swe niedogodności życiowe i cierpienia ofiarują w intencji misji.

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź Kościół w Polsce drogami misyjnymi. Niech troska o misje umocni w nas ducha wiary i miłości i pomoże wszystkim wzrastać w świętości, która nie jest niczym innym jak komunią z Twoim Synem, jedynym Zbawicielem świata i człowieka.

I razem z papieżem Franciszkiem prosimy:

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji,

pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,

służby, żarliwej i ofiarnej wiary,

sprawiedliwości i miłości do ubogich,

aby radość Ewangelii

dotarła aż po krańce ziemi,

i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.

Matko żywej Ewangelii,

źródło radości dla maluczkich,

módl się za nami. Amen 

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12473607063293