31 gru

Kalendarium Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 2016 r.

KOMISJA EPISKOPATU POLSKI DS. MISJI

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2016

W tym dniu Kościół w Polsce obchodzi Dzień modlitw i pomocy misjom. Tegoroczne hasło tego dnia: „Jesteśmy misjonarzami miłosierdzia” nawiązywało do Roku Miłosierdzia, który z woli Ojca Świętego Franciszka obchodziliśmy w całym Kościele, i który zwraca uwagę na powszechny wymiar wezwania: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).

Wpatrzeni w Trzech Mędrców, przedstawicieli narodów pogańskich, pamiętaliśmy o ponad 5 miliardach ludzi współcześnie żyjących, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia Chrystusa. Modliliśmy się za dzieło misyjne Kościoła, prosząc o liczne i święte powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy pójdą na „krańce świata”, by zgodnie z wolą Chrystusa nauczać i świadczyć o Nim własnym życiem. Swą modlitwą ogarnialiśmy misjonarki i misjonarzy z Polski, którzy na wszystkie kontynentyzanoszą Ewangelię i tworzą młode Kościoły. Dają oni codzienne świadectwo miłosiernej miłości Boga poprzez dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne. Misjonarze poprzez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała ukazują miłosierne oblicze Ojca. Dzięki nim tak wielu ludzi może doświadczyć czułości i delikatności Bożego miłosierdzia.

Tradycyjnie już w tym dniu, poprzez ofiary na tacę we wszystkich kościołach i kaplicach naszej ojczyzny, składano dary serca wspierające ogólnopolski fundusz misyjny, z którego utrzymuje się Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do pracy w krajach misyjnych oraz misjonarzy z Polski.

Mszy Świętej radiowej, transmitowanej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur SVD wraz z ks. prał. dr. Zbigniewem Sobolewskim, dyrektorem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” i ks. kan. Janem Fecko, dyrektorem Centrum Formacji Misyjnej. Liturgię przygotowali przyszli misjonarze i misjonarki, uczestnicy kursu formacyjnego 2015/16 w CFM. Śpiewała Schola „Benedicamus Domino”, ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek z Otwocka. W homilii ks. bp powiedział między innymi: Usłyszeliśmy, że Mędrcy ze Wschodu wiernie podążali za gwiazdą, za jej światłem i spotkali wielkie Światło Chrystusa, Nowonarodzonego Syna Bożego. Byli to ludzie głębokiej wiary. Wchodząc do groty z wiarą „upadli na twarz i oddali Jezusowi pokłon, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. Rozpoznali w Dziecięciu Mesjasza. Tak spełniła się «tajemnica, o której mówi św. Paweł: poganie już są (...) współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię» (Ef 3, 6). Dziś Kościół zaprasza nas, abyśmy wraz z Mędrcami przebyli drogę do Betlejem, oddali pokłon Dziecięciu, w którym Bóg objawił światu swą nieskończoną miłość i miłosierdzie. Idąc za światłem Gwiazdy, która przewodzi naszym szczerym poszukiwaniom Zbawcy, docieramy do Betlejem – „Domu Chleba”, gdzie Bóg karmi nasze serca radością ze spotkania z Chrystusem, Jego prawdą, miłością i miłosierdziem.

Podczas orszaku Trzech Króli Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozprowadziło 300 tys. egzemplarzy gazety „Pomagamy misjom”. Informowała ona o pracy 2040 polskich misjonarzy w 97 krajach świata i promowała ideę IV Krajowego Kongresu Misyjnego, przeżywanego w dniach 12–14 czerwca 2015 r. w Warszawie.

O. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przewodniczył Mszy Świętej transmitowanej przez TVP1 z Łagiewnik. Tematyka misyjna pojawiła się na łamach prasy katolickiej: „Niedziela”, „Idziemy”, „Gość Niedzielny”, „Nasz Dziennik”, jak również w programach Radia Warszawa i I Programu Polskiego Radia oraz w Telewizji Polonia 24 i Telewizji internetowej www.razem.tv

 

Spotkanie z przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń promujących wolontariat misyjny

3 lutego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Episkopatu Polski ds. Misji z członkami 25 ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych, zajmujących się promocją wolontariatu misyjnego. Celem spotkania była integracja środowisk, które odpowiadają za przygotowanie do wyjazdów na misje wolontariuszy świeckich oraz wymiana doświadczeń. Było to pierwsze spotkanie, podczas którego zgromadzili się odpowiedzialni za zaangażowanie misyjne, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych (m. innymi klawerianek, salezjanów, pallotynów, kombonianów, werbistów, orionistów), a także organizacji i misyjnych wspólnot świeckich. Dzielili się oni doświadczeniem związanym z poszukiwaniem kandydatów na wyjazdy, ich przygotowaniem językowym, duchowym i zawodowym.

– Usłyszeliśmy jak wiele dobra dzieje się we wspólnotach pracujących dla misji. To barwna mozaika inicjatyw, młodzieńczego entuzjazmu, odpowiedzialności za misje i przede wszystkim szczodrego serca – powiedział ks. bp Jerzy Mazur. – Komisja misyjna niczego nie pragnie narzucać, ani też nikogo ograniczać w posłudze misjom. Cieszy nas różnorodność posługi misjom, wielość charyzmatów i wypracowanych sposobów działań. Chcemy jedynie koordynować te działania, pomóc w stworzeniu forum wymiany doświadczeń oraz informacji, które ubogacą nas wszystkich – dodał.

Bp Jerzy Mazur zauważył, że chociaż od kilku lat wzrasta zainteresowanie misjami wśród młodych i dynamicznie rozwija się wolontariat misyjny, wciąż brakuje koordynacji przygotowań do wyjazdów oraz formacji, która pozwoliłaby wykorzystać w pełni potencjał tkwiący w młodych ludziach. Poinformował, że trwają intensywne prace nad reaktywacją Instytutu Misyjnego Laikatu oraz poszukiwania nowych form wspierania wolontariatu misyjnego.

Na spotkaniu wiele miejsca poświęcono przygotowaniom do sympozjum naukowego, które odbędzie się na UKSW, 22 czerwca br., i będzie poświęcone miejscu świeckich na misjach. – Już dziś zapraszam na to sympozjum w nadziei, że pomoże nam ono lepiej zrozumieć naturę powołania misyjnego ludzi świeckich: animatorów misyjnych, misjonarzy i wolontariuszy – powiedział tam przewodniczący komisji misyjnej.

 

Spotkanie delegatów biskupich ds. misji

Spotkanie odbyło się 22 II 2016 r. w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej w Turno. Przewodniczący komisji misyjnej zachęcił wszystkich odpowiedzialnych za misyjne dzieło Kościoła w Polsce do wykorzystania roku duszpasterskiego 2016/17, który będzie obchodzony pod hasłem „Idźcie i głoście”. Zachęcił do organizowania sympozjów naukowych i kongresów w metropoliach i diecezjach, by pobudzić i ożywić świadomość misyjną wśród kapłanów, osób życia konsekrowanego, kleryków i wiernych świeckich. – Chodzi o to, abyśmy wszyscy uświadomili sobie, że jesteśmy uczniami-misjonarzami należącymi do Kościoła, który ze swej natury jest misyjny. Nakaz misyjny Jezusa „Idźcie i głoście” jest nadal aktualny i obowiązuje wszystkich ochrzczonych – powiedział ks. bp Jerzy Mazur.

Szczególną zachętę do formacji misyjnej kapłanów stanowi fakt, iż 2016 r. Papieska Unia Misyjna będzie obchodzić 100-lecie istnienia. Można wykorzystać tę rocznicę do propagowania jej idei w seminariach duchownych, wśród kapłanów i wiernych świeckich, zwłaszcza katechetów.

Bp Jerzy Mazur prosił, aby wykorzystać istniejące już formy pracy duszpasterskiej, wzbogacając je o animację misyjną zachęcił, by lepiej wykorzystać Niedzielę Misyjną i Tydzień Misyjny, obchodzone w październiku. Jest to okazja, by upowszechniać misyjne orędzie Ojca Świętego oraz modlić się za misje. By ożywić ducha misyjnego w parafiach, warto zapraszać do wspólnot parafialnych i szkół misjonarzy przebywających podczas urlopu w kraju lub tych, którzy z misji powrócili.

– W tym roku duszpasterskim chcielibyśmy zaproponować księżom proboszczom prenumeratę czasopism misyjnych. Są one źródłem informacji o misjach oraz formacji misyjnej wiernych. Trzeba zachęcać do czytania prasy katolickiej i korzystania z portali internetowych specjalizujących się w tematyce misyjnej – powiedział biskup.

Kolejnym tematem poruszanym podczas spotkania roboczego była kwestia finansowego wspierania misji. Ks. biskup podziękował wszystkim, którzy swymi ofiarami pomagają misjonarzom. Dzięki funduszom pozyskiwanym przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, Papieskie Dzieła Misyjne i MIVA Polska misjonarze mogą realizować projekty ewangelizacyjne, edukacyjne, medyczne i charytatywne. – To bardzo ważne świadectwo w Roku Miłosierdzia. Dziękuję za troskę, hojność i ofiarność – powiedział ks. bp Jerzy Mazur.

Szef komisji poinformował również o pracach nad scenariuszami katechez misyjnych dla wszystkich typów szkół i zaprosił do współpracy wszystkich katechetów i nauczycieli. Zachęcił również do tworzenia dziecięcych i młodzieżowych kół misyjnych w szkołach. – Wśród młodzieży, przede wszystkim bierzmowanej, możemy promować inicjatywę AdoMis: jest to wydatna pomoc duchowa i materialna dla seminarzystów z terenów misyjnych, a kształtowanie świadomości misyjnej wśród naszej młodzieży – dodał.

W zebraniu wzięli też udział dyrektorzy agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, którzy zaznajomili dyrektorów z działaniami podejmowanymi w ciągu ubiegłego roku. Był on zdominowany IV Krajowym Kongresem Misyjnym.

 

Wizyta u polskich misjonarek i misjonarek w Zambii i Zimbabwe

Polscy misjonarze i misjonarki posługujący w Zambii i w Zimbabwe mieli niecodzienną okazję do wspólnych spotkań i świętowania, ponieważ od 24 lutego do 4 marca br. odwiedzili ich bp Jerzy Mazur i o. Kazimierz Szymczycha SVD.

W Zambii pracuje 73 polskich świadków Jezusa Chrystusa. Pracuje tutaj 17 księży diecezjalnych (księża Fidei Donum) oraz księża i bracia zakonni, siostry zakonne i osoby świeckie.

W ciągu tych kilkunastu dni, goście odwiedzili w Zambii archidiecezję Lusaka, diecezje Kabwe, Monze i Livingstone. Spotkali się z nuncjuszem apostolskim w Zambii, abpem Julio Muratem; abpem Lusaki, George'm Telesphore'm Mpundu oraz biskupem diecezji Kabwe, Clementem Mulenga'em SDB. Ks. bp Jerzy Mazur i o. Kazimierz Szymczycha wraz z organizatorami wizyty odwiedzili misje prowadzone przez fideidonistów (Chilumba, Likumbi, Makeni, Mpunde, Mukonchi, Namalundu); wspólnoty zakonne Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza i Sióstr Służebniczek Starowiejskich (Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) oraz księży werbistów i księży salezjanów. Zatrzymali się również na modlitwę przy grobie śp. kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, pierwszego arcybiskupa Lusaki.

5 lutego br. w Domu Prowincjalnym salezjanów na Chawamie w Lusace, odbyło się wspaniałe spotkanie 67 polskich misjonarzy (fideidonistów, zakonników, sióstr zakonnych, świeckich misjonarzy i wolontariuszy) z bpem Mazurem i o. Szymczychą. Na tle biało-czerwonej flagi, w serdecznej atmosferze prowadzone były rozmowy i przekazywane pozdrowienia. Głównym elementem tegoż spotkania była Msza Święta, której przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur. W homilii powiedział: Misjonarz, tak jak prorok, musi być człowiekiem miłosiernym. Musi postrzegać świat tak, jak postrzega go sam Bóg. Nie może być obojętny na cierpienia ludzi. Nie może pozostać obojętny, kiedy sytuacja wypycha niektórych ludzi na margines społeczeństwa. Misyjny prorok żyje w prawdzie i widzi prawdę tak, jak widzi ją Bóg. Zgromadzeni podczas Eucharystii misjonarze modlili się za Polskę i powierzali Bogu różne sprawy Kościoła misyjnego. Po Mszy Świętej wszyscy mogli ucałować relikwie błogosławionych misjonarzy męczenników, franciszkanów z Pariacoto, o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

Kolejnym miejscem spotkań z polskimi misjonarzami było Zimbabwe. W imieniu pracujących tutaj 5 werbistów z Polski gospodarzem spotkań był, posługujący w tym kraju przedstawiciel Ojca Świętego Franciszka, polski nuncjusz apostolski, abp Marek Zalewski. Kulminacyjnym punktem spotkań była Eucharystia w parafii Świętego Krzyża w Harare, którą prowadzą księża werbiści.

Podczas wszystkich spotkań w obu odwiedzanych krajach, bp Jerzy Mazur każdego dnia przewodniczył Eucharystii wspólnotowej lub prywatnej i w szczerych rozmowach przekazywał informacje o Kościele w Polsce uwzględniając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 1050. rocznicę chrztu Polski i przygotowania do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Relacjonując działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, przewodniczący dziękował misjonarkom i misjonarzom za ich udział w ubiegłorocznym IV Krajowym Kongresie Misyjnym, natomiast misjonarki i misjonarze chętnie dzieli się swoimi radościami, problemami i wyzwaniami. Oczywiście, przy każdej takiej okazji, dziękują oni przede wszystkim za każdy gest sympatii, pamięci i pomocy duchowej oraz materialnej otrzymywanej od rodaków w ojczyźnie. Cieszy ich każda modlitwa, każde ofiarowane cierpienie i każdy nawet najmniejszy grosz ofiarowany na ich utrzymanie, wyżywienie i na realizację różnorodnych projektów rozwojowych.

Misjonarze dziękują Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za wszechstronną opiekę wyrażającą się poprzez nieustanną łączność korespondencyjną. Wielkie znaczenia ma dla nich pomoc otrzymywana od poszczególnych podmiotów komisji misyjnej. Wymieniają MIVĘ Polska, która pomaga im w zakupie środków transportu misyjnego. Otrzymane rowery, motocykle i samochody pozwalają im docierać do drugiego człowieka i głosić Ewangelię.

Ważna dla misjonarzy jest również pomoc otrzymywana od „Ad Gentes”. Cieszą się i są wdzięczni za to, że każdy projekt jest rozpatrywany pozytywnie i nawet niewielka kwota pozwala im pomagać miejscowej ludności, czy to w dziedzinie medycznej, charytatywnej czy pastoralnej i formacyjnej.

 

Wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek

W dniach 20-23 czerwca odbyło się Wakacyjne Spotkanie Misjonarzy i Misjonarek. Przybyli oni licznie ze wszystkich kontynentów, by podzielić się swoim doświadczeniem pracy misyjnej. Około 100 osób, księży, zakonników, sióstr zakonnych i świeckich misjonarzy spędziło czas w domowej atmosferze w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Jak podkreślał często ks. kan Jan Fecko, dyrektor Centrum: To miejsce jest Waszym domem, tu zawsze znajdziecie miejsce dla siebie; tu wszyscy jesteście u siebie. W istocie, Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje osoby gotowe do wyjazdu do pracy misyjnej od ponad 30 lat. Wielu obecnych na zjeździe misjonarzy podkreślało, że ważne są dla nich te spotkania z przyjaciółmi; z tymi, z którymi przygotowywali się do pracy misyjnej.

Bp Piotr Wojciech Turzyński, bp pomocniczy diecezji radomskiej, koncelebrując Eucharystię podkreślił, że w Roku Miłosierdzia naszym zadaniem jest głosić miłosierdzie Boże. Był czas kiedy Koronka do miłosierdzia była zakazana, a obraz Pana Jezusa przeznaczony tylko do prywatnego kultu. Dziś mnóstwo ludzi zna "Dzienniczek" s. Faustyny, który jest tłumaczony na wszystkie języki świata. My tęsknimy za miłosierdziem, bo to nas ogarnia, daje siłę. A miłosierdzie, to zetknięcie się z ludzką biedą, nie tylko z grzechem, ludzie doświadczają chorób, cierpienia duszy, braku rodziców, domu, pracy, nałóg, ludzką nędzę. A odpowiedzią na to jest zawsze Boże miłosierdzie – mówił ks. biskup.

Pierwszego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali m.in. wykładu prof. Krzysztofa Ożoga na temat: „Chrzest Polski w 966 roku i jego dziejowe skutki”. Od Marcina Przeciszewskiego, prezesa KAI-u usłyszeli o aktualnych wyzwaniach Kościoła w Polsce. Zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie ataku terrorystycznego na placówkę misyjną. Zostali poinformowani o tym, w jaki sposób komunikować się w razie zagrożenia życia, jak wtopić się w miejscową społeczność, tak by nie zwracać na siebie uwagi terrorystów czy bandytów. Nasi misjonarze często posługują w krajach muzułmańskich, gdzie nie ma sprzyjającej atmosfery wobec chrześcijan, szczególnie katolików. Jak opowiadał o. Mirosław Wołodko SVD, pewnego dnia został zatrzymany w jednym z krajów afrykańskich na granicy i przetrzymywany przez cały dzień, gdyż przewoził 16 kartonów Biblii. Inny przyznał, że także zaatakowano go w trakcie misji i oddano kilkadziesiąt strzałów w jego kierunku. O częstych kradzieżach w domach misyjnych nie wspominając.

Misjonarzy odwiedził również Jan Dziedziczak, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który podkreślał, że każdy polski misjonarz i misjonarka, to ambasador Polski w świecie. Misjonarze pytali go między innymi o wizy na Światowe Dni Młodzieży dla ich podopiecznych, trudności paszportowe czy możliwości odbioru TVP Polonia i Polskiego Radia, co jest dla nich istotne w utrzymywaniu kontaktu z krajem i pozwala śledzić bieżące wydarzenia.

Drugiego dnia spotkania, podczas mszy św. porannej, bp Jerzy Mazur, także wieloletni misjonarz, w sposób szczególny docenił tych, którzy przeżywali w tym roku jubileusze – kapłańskie, zakonne czy pracy misyjnej. Polskich misjonarzy odwiedził także abp Henryk Hoser SAC, który przybliżał misjonarzom treści adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Współczesne wyzwania, wobec których staje rodzina, dotyczą także, a może w sposób szczególny rodzin, np. afrykańskich. Abp Henryk Hoser, odwołując się do własnych doświadczeń misyjnych przypomniał, że „rodzina afrykańska nie ma granic, właściwie sięga po horyzont. Każdy z każdym jest rodziną, czasem trudno dojść jak to właściwie jest”. S. Grażyna Wojnowska SAC, pracująca 10 lat na misjach w Kamerunie mówiła: „Czasem rodzice zmieniając partnera, zabierają dziecko 
i zmieniają mu nawet imię i nazwisko. Wtedy nawet samo dziecko nie wie, jak się nazywa i jakie ma imiona, czasem też nie wie, kiedy się urodziło. A kiedy umiera ojciec, brat ojca lub wujek przyjmuje dziecko jak swoje".

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się konferencja „Świeccy a misje – wyzwania i szanse posługi świeckich na misjach”, którą prowadził o. prof. Jarosław Różański OMI. Był to istotny punkt tegorocznego spotkania. W Kościele nadal jest mało powołań misyjnych wśród świeckich, szczególnie wśród mężczyzn. Obecnie na misjach pracuje zaledwie 60 osób świeckich na ponad 2000 misjonarzy. Świeccy misjonarze stanowią ogromne bogactwo Kościoła, trzeba ich wspierać, by ten zasiew rósł w siłę i ilość. W dyskusji nt. świeckich uczestniczyli między innymi: misyjna rodzina z neokatechumenatu, bezżenni świeccy, czynne misjonarki świeckie pracujące między innymi w Peru.

Ostatniego dnia uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Jan Piotrowski, biskup kielecki i członek Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W homilii biskup zaznaczył, za Janem Pawłem II, że każdy, kto prawdziwie spotkał Jezusa w swoim życiu, nie może Go zatrzymać dla siebie. Bp Piotrowski nawiązał także do historii centrum misyjnego. – Historię tego domu piszą przede wszystkim ludzie. Uprzywilejowanymi świadkami Jezusa Chrystusa są męczennicy, bo oni dotarli do źródła prawdy, nie cofają się nigdy – mówił biskup i życzył misjonarzom nowego zapału, który rodzi się z wiary w Jezusa Chrystusa. – Bo tylko wiara zakorzeniona w Jezusie Chrystusie nadaje sens naszej misjonarskiej pracy – podsumował.

 

Spotkanie delegatów biskupich ds. misji

27 października w CFM odbyło się spotkanie delegatów, które poprowadził ks. bp Jerzy Mazur. Mówił on o misyjnych szansach roku duszpasterskiego, którego hasło „Idźcie i głoście” akcentuje misyjny wymiar Kościoła. Mówca zwrócił uwagę na konieczność ożywienia i skoordynowania animacji i formacji misyjnej wiernych Kościoła w Polsce. Uczestnicy spotkania roboczego zgodzili się, że należy ożywić ducha misyjnego w kapłanach i osobach konsekrowanych, w seminariach duchownych oraz ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach katolickich. – Trzeba organizować dzieci i młodzież w kołach misyjnych – powiedział ks. biskup. – W Polsce coraz popularniejszy staje się wolontariat młodzieżowy. Młodzi chcą się angażować w konkretne działania w parafiach i diecezjach. To pokazały Światowe Dni Młodzieży. Dlatego winniśmy, nie tworząc nowych projektów i struktur, wykorzystać entuzjazm i zapał młodych i zaprosić ich do współpracy misyjnej – mówił przewodniczący komisji misyjnej.

Podczas spotkania zaprezentowano działania CFM, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska. – Chociaż w tym roku spadła liczba przygotowujących się na wyjazd do krajów misyjnych (w Centrum obecnie 20 osób), to chyba nie ma powodu do narzekania czy niepokoju – mówił ks. Jan Fecko, dyrektor Centrum. Nasi misjonarze są młodzi, dynamiczni, dobrze przygotowani do trudnych warunków pracy i bardzo zmotywowani, by służyć Chrystusowi na misjach – dodał. – Trzeba jednak nieustannie modlić się o powołania misyjne, zakonne, kapłańskie i świeckie.

Dyrektorzy MIVA Polska oraz Dzieła Pomocy „Ad Gentes” omówili podejmowane prace w tym roku. Cieszy duża liczba projektów misyjnych dofinansowywanych przez obie agendy komisji misyjnej. Dzięki darczyńcom udaje się skutecznie i konkretnie wspierać działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną misjonarzy.

 

Krajowa Rada Misyjna

Spotkanie 27 października. Kwestia przygotowania i posłania świeckich misjonarzy i wolontariuszy jest tematem, którym zajmują się różne gremia misyjne w Polsce w tym roku. IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w 2015 r. rozpoczął dyskusję na temat miejsca i roli wiernych świeckich jako misjonarzy lub wolontariuszy na placówkach misyjnych. W dyskusji o świeckich misjonarzach zwrócono uwagę na problemy teologiczne, prawne i ekonomiczne związane z posługą świeckich misjonarzy. Zaproponowano utworzenie kilku komisji, które w czasie poprzedzającym sympozjum na temat świeckich, jakie zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r., mają zająć się wyjaśnieniem statusu świeckich misjonarzy i licznych kwestii prawnych i organizacyjnych, związanych z ich pracą na misjach.

Ks. biskup prowadzący obrady zwrócił uwagę na to, że zbliżający się rok duszpasterski jest wielką szansą, by rozbudzić zapał misyjny, zarówno wśród duchownych, jak i wiernych świeckich. Uczestnicy spotkania przedstawili propozycje działań animacyjnych i formacyjnych, które warto zainicjować w tym roku.

Ks. prał. Zbigniew Sobolewski omówił prace związane z wydaniem na ten rok „Modlitewnika ucznia-misjonarza”, który posłuży ubogaceniu naszej modlitwy o elementy duchowości misyjnej. Modlitewnik ten przygotowało Dzieło Pomocy „Ad Gentes” na prośbę przewodniczącego komisji misyjnej, by ożywić ducha modlitwy za misje. – Wiemy, że misje są sprawą wiary, a pierwszym misjonarzem jest Duch Święty – podkreślił bp Jerzy Mazur. – Chcemy prosić chorych, starszych, osoby konsekrowane, rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież o modlitwę za misjonarzy i misjonarki. Szczególnie teraz jest ona im szczególnie potrzebna i o nią proszą – stwierdził biskup.

Podsumowując obrady, ks. bp Jerzy Mazur, wyraził członkom Rady szczerą wdzięczność za pracę i zaangażowanie misyjne. Wyraził nadzieję, że będzie ono procentowało i powoli dokona się „reforma misyjna” w Kościele, której tak bardzo pragnie Ojciec Święty Franciszek.

 

CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ

 Wręczenie krzyży misyjnych

Wręczenie krzyży misyjnych zazwyczaj ma miejsce w uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski, przypadającą 23 kwietnia lub w najbliższą niedzielę. Jednak rok 2016 w Kościele polskim był rokiem wyjątkowym, ponieważ 14 kwietnia obchodziliśmy uroczyście 1050. rocznicę Chrztu Polski w katedrze gnieźnieńskiej. To podczas tych uroczystości 37 misjonarzy otrzymało krzyże misyjne z rąk legata papieskiego Jego Eminencji ks. Kardynała Pietro Parolina. 31 spośród nich w tym roku ukończyło przygotowanie do posługi misyjnej w CFM w Warszawie. Ponadto w uroczystości brali udział prymas Polski ks. arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak, który wygłosił homilię, podkreślając wielką wagę decyzji przyjęcia chrztu przez Mieszka I, oraz m. in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło, abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, przedstawiciele Kościołów z kilkunastu krajów świata: m.in. kard. Péter Erdő, metropolita Esztergomu, prymas Węgier; kard. Seán Brady, metropolita Armagh, prymas Irlandii; abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego; abp Gintaras Grušas, metropolita Wilna; abp Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski Na zakończenie liturgii zabrał głos prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, co wniósł chrzest w dusze ludzi, oraz to, że mieszkające tu pokolenia nigdy nie dały sobie wyprzeć polskości, nie pozwoliły sobie odebrać tego, dzięki czemu budowana była tradycja, kultura, wspólnota (KAI).

Krzyże misyjne otrzymało: 15 kapłanów diecezjalnych, kapłan zakonny, diakon zakonny, 19 sióstr zakonnych i osoba świecka. Zostali oni posłani do następujących krajów: Argentyna (1), Boliwia (7), Brazylia (1), Ekwador (2), Filipiny (1), Kamerun (1), Zambia (2), Korea Południowa (1), Paragwaj (4), Peru (4), Senegal (1), Sierra Leone (1), Syberia (1), Tanzania (3), Rosja (2), RŚA (1), Afryka (4).

25 diecezji podzieliło się misyjnym darem wiary: białostocka 1, bielsko-żywiecka 1, elbląska 1, ełcka 2, gliwicka 1, gnieźnieńska 1, katowicka 2, kielecka 1, kijowsko-żytomierska 1, krakowska 1, legnicka 1, lubelska 1, łódzka 1, płocka 1, poznańska 1, przemyska 5, rzeszowska 1, sandomierska 1, siedlecka 2, szczecińsko-kamieńska 1, tarnowska 4, toruńska 1, warszawska 1, wrocławska 2, zielonogórsko-gorzowska 1.

Posłani misjonarze zakonni należą do następujących zgromadzeń: Siostry św. Dominika -1, Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego -2, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo -2, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Michała Archanioła -3, Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus -3, Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza -1, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi -1, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety -2, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego -1, Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza -1, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny -1, Zgromadzenie Słowa Bożego -1.

Od 8.04 do14.04. misjonarze przygotowywali się do przyjęcia krzyży misyjnych i do posłania przez rekolekcje, które odbyły się w Domu Misyjnym w Jastrzębiej Górze. Uczestniczyło w nich 38 osób. Prowadzili je OO Franciszkanie Konwentualni - o. dr Józef Makarczyk i br. Robert Kozielski.

 

Zakończenie roku formacyjnego

31 maja został zamknięty rok formacji 2015/2016 w CFM. W kaplicy Centrum pw. Św. Cyryla i Metodego, celebrowana była dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jerzego Mazura. Koncelebransami byli misjonarze – uczestnicy formacji, kapłani agend misyjnych i zaproszeni kapłani z zaprzyjaźnionych z CFM parafii. Formację ukończyło 30 osób: 14 kapłanów diecezjalnych z 9 diecezji: tarnowska -4, siedlecka -2, przemyska -2, bielsko-żywiecka -1, ełcka -1, gliwicka -1, katowicka -1, lubelska -1, jeden zakonny, 14 sióstr zakonnych z 7 zgromadzeń: S. Św. Michała Archanioła -3, Zgromadzenia. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - 3, dominikanka -1, s. elżbietanki -2, S. Jezusa Miłosiernego -1, S. Misjonarki Św. Rodziny -1, S. Miłosierdzia św. Karola Boromeusza -1, jedna świecka z diecezji łódzkiej. Większość misjonarzy udała się jeszcze na staż praktycznego doskonalenia języka do Anglii, Irlandii, Francji i Hiszpanii, a potem do krajów przeznaczenia.

 

Rozpoczęcie roku formacji 2016/2017

Tematem przewodnim roku duszpasterskiego od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 jest „Miłosierdzie” z racji nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego. Do głoszenia tegoż Miłosierdzia Bożego zachęcił ks. biskup Jerzy Mazur podczas Mszy św. inauguracyjnej 3 września. Przed Mszą św. ks. prałat dr Zbigniew Sobolewski wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Idźcie i głoście” – temat nowego roku duszpasterskiego.

Formację rozpoczęło 1 września 2016 r. 17 osób. Kilka dni później została przyjęta jedna siostra, a następnie jeszcze dwie siostry zakonne na 3 miesiące, gdyż w grudniu są już one oczekiwane w swoich placówkach misyjnych. Do tego czasu korzysta z formacji 20 osób. Jest wśród nich 7 kapłanów diecezjalnych: tarnowska -3, częstochowska -1, ełcka -1, opolska -1 i kamieniecko-podolska (Ukraina) -1. Trzech kapłanów zakonnych: OFM -1, OFMConv. -1, pallotyn -1; Jeden kleryk pochodzący z diec. poznańskiej; 8 sióstr zakonnych ze zgromadzeń: S. Franciszkanki Rodziny Maryi -2, Córki Bożej Miłości -1, Służki NMP Niepokalanej -1, S. Miłosierdzia Św. Wincentego à Paulo -1, Służebnice Matki Dobrego Pasterza -1, S. Św. Michała Archanioła -1, pallotynka -1, i jedna świecka z diec. warszawsko-praskiej.

W zakresie wyboru kontynentów, jest równy podział: 10 do Afryki: Kamerun -4, Republika Południowej Afryki -2, Republika Środkowej Afryki -1, Republika Demokratyczna Kongo -1, Uganda -1; i 10 do Ameryki Łacińskiej (kraj jeszcze nie określony) -5, Boliwia -2, Peru – 2, Wenezuela -1.

Przed Tygodniem Misyjnym (23-29.10) rekolekcyjne rozważania na temat: „Misjonarz zwiastunem i świadkiem miłosierdzia” prowadził o. Konrad Keler SVD. Nastąpiła również zmiana na stanowiskach ojców duchownych posługujących w CFM. Serdecznie dziękujemy za wierną posługę duchową o. Damianowi Cichemu SVD i ks. Bogdanowi Michalskiemu, diec. legnicka. Obaj objęli nowe funkcje w zgromadzeniu i w diecezji. Na ich miejsce przyszli o. Krzysztof Łukoszczyk SVD i ks. dr hab. prof. Zdzisław Struzik.

 

DZIEŁO POMOCY „AD GENTES”

 Niedziela Ad Gentes

„Miłosierni aż po krańce świata”– pod takim hasłem odbyła się II Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą Ad Gentes (21.02.2016 r.). Została przeprowadzona szeroko rozwinięta akcja reklamowa w telewizji publicznej, Polskim Radiu i katolickich rozgłośniach radiowych. W akcję włączyły się czasopisma katolickie takie jak: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, „Idziemy”, „Przewodnik Katolicki”, „Nasz Dziennik”, „Różaniec”, „List do chorych”, „Tak Rodzinie”, „List do Pani”. Pojawiła się również informacja o akcji esemesowej: Pomóż polskim misjonarzom.

Z ofiar zebranych do puszek na konto Dzieła wpłynęło 1 442 532,80 zł.

 

Projekty

Z ofiar zebranych w ub. r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało już 184 projekty dotyczące zakupu lekarstw oraz żywności i odzieży dla najuboższych podopiecznych misji, remonty kościołów i kaplic, wsparcie finansowe placówek opiekuńczo-wychowawczych dla sierot i dzieci ulicy, zakup materiałów szkoleniowych dla katechistów, zakup podręczników szkolnych i katechizmów dla dzieci i młodzieży. Kilka projektów dotyczyło organizacji wypoczynku letniego połączonego z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla liderów grup parafialnych i katechistów. Na realizację tych projektów przeznaczono 160 000,00 €.

Podobnie jak w latach ubiegłych Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przyznało roczne dotacje księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 3 500 zł na sumę 990 500,00 zł.

W ramach akcji Pomóż polskim misjonarzom (SMS o treści „Misje” na numer 72032) Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zebrał odo tej pory 122 592,22 zł. W tym roku realizujemy następujące projekty: pomoc medyczna wspólnocie etnicznej Yuracare (Boliwia), dożywianie dzieci w diecezji Oruro (Boliwia), budowa studni głębinowej dla misji w Bayanga (Republika Środkowoafrykańska), przygotowanie zawodowe dziewcząt w Burhinyi-Mulambi (Republika Demokratyczna Kongo), projekt „Szkoła moją jedyną przyszłością” Bangui (Republika Środkowoafrykańska), prowadzenie świetlicy środowiskowej Św. Rity w Iquitos (Peru).

 

Konkurs  "Mój szkolny kolega z misji"

1 kwietnia 2016 r. odbyła się jubileuszowa Gala konkursu "Mój szkolny kolega z misji". Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli bp Jerzy Mazur SVD i sekretarz stanu Adam Kwiatkowski, szef gabinetu Prezydenta RP, Anna Zalewska, szefowa MEN, sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak, poseł Małgorzata Wypych, Marcin Duszek, o. dr Kazimierz Szymczycha SVD, ks. kan. Jan Fecko i dyrektor MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki oraz zaproszeni goście. Nagrody w kategoriach: literackiej, plastycznej, muzycznej i literackiej odebrało ponad 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele, którzy zostali nagrodzeni w kategorii: scenariusz lekcji promującej dzieła misyjne. Po zakończonej gali 220 dzieci i młodzieży spotkało się z Agatą Kornhauser-Dudą, żoną Prezydenta RP.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/17 ruszyła XVI edycja ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”, który jest przeżywany pod hasłem: „Gdzie misjonarze, tam nadzieja”. W bieżącym roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zaproponowało pięć kategorii konkursowych: literacką, plastyczną, charytatywną, scenariusz lekcji oraz muzyka. Dochód z kategorii charytatywnej, tzn. z podjętych przez uczestników działań, zostanie przeznaczony na realizację projektu edukacyjnego.

 

Jubileusz X- lecia Dzieła Pomocy "Ad gentes"

W 2016 roku DP „Ad Gentes” obchodzi dziesięciolecie istnienia. Centralne obchody uroczystości odbyły się 18 września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku, gdzie pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura została odprawiona uroczysta Msza Św. dziękczynna, która była transmitowana przez Telewizję Polonia. Odbył się również festyn misyjny wraz z loterią fantową. Do późnych godzin popołudniowych uczestnicy świętowali jubileusz w alejach misyjnych, gdzie była prowadzona animacja misyjna. Podczas festynu zagrał meksykański zespół Los Amigos, a przedstawienia o treści misyjnej wystawiały dzieci z grupy misyjnej "Promyki nadziei" z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Olecku, a także z grupy misyjnej "Młodzi dla misji" z parafii Matki Bożej Ostrobramskiej z Pisza.

 

MIVA POLSKA

MIVA Polska - Mission Vehicle Association istnieje i działa w Polsce od roku Wielkiego Jubileuszu 2000 przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Dyrektorem MIVA Polska jest ks. Jerzy Kraśnicki, misjonarz Fidei Donum z RPA, pochodzący z archidiecezji białostockiej. W biurze MIVA Polska ponadto pracują dwie osoby: Zofia Sokołowska – referent, wcześniej misjonarka świecka w Peru; Mateusz Sigiel – asystent. Biuro MIVA Polska zajmuje się: organizowaniem akcji na rzecz pomocy misjonarzom w zakupie środków transportu; współpracą z indywidualnymi ofiarodawcami oraz z wieloma instytucjami i podmiotami misyjnymi, a także z podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem w ruchu drogowym; bezpośrednią realizacją projektów na pojazdy misyjne; promocją etyki chrześcijańskiej wśród kierowców poprzez Dekalog Kierowcy oraz akcje duszpasterskie i profilaktyczne służące poprawie bezpieczeństwa na drodze;

Pomoc MIVA Polska jest realizowana w formie projektów. A te rozpatrywane są przez komisję ds. projektów trzy razy w roku. Wypełnione formularze projektu z rekomendacjami biskupa misyjnego i przełożonych (zakony), z kosztorysem pojazdów i planem finansowania projektu powinny wpłynąć do biura MIVA do końca poprzedniego miesiąca przed planowaną sesją komisji ds. projektów, a więc odpowiednio do końca stycznia, kwietnia i września. Projekty dotyczące rowerów do katechistów powinny być złożone przed końcem lutego. Termin podyktowany jest planowaniem akcji „uCZYNek Wiary”

 

Sposób realizacji projektów MIVA

Misjonarze kierują do biura MIVA Polska swoje prośby w formie listu, maila lub osobiście odwiedzając Biuro MIVA; przygotowywany jest plan finansowania projektu na bazie przedstawionego kosztorysu pojazdu i poszukuje się partnerów projektów (szczególnie dotyczy do samochodów). Ważna jest otwarta współpraca z referatami misyjnymi i wydziałami misyjnym diecezji. Zweryfikowane i opisane wnioski skierowane do MIVA z rekomendacją biskupów misyjnych (i Przełożonych w przypadku zgromadzeń zakonnych) przedkładane są trzy razy w roku (w lutym, maju i październiku) komisji ds. projektów i przyznawane są fundusze, a następnie przedstawiane do akceptacji Przewodniczącego KEP ds. Misji. Misjonarze otrzymując pomoc przyjmują na siebie zobowiązanie do rozliczenia się z projektu w ciągu trzech miesięcy od otrzymania dotacji. Rozliczenie projektu odbywa się na zasadach podanych przez MIVA (proste finansowe sprawozdanie, kopie faktur zakupu i dokumentów rejestracji pojazdu, list-podziękowanie do dobroczyńców, zdjęcia pojazdu w akcji oraz przyjęcie zobowiązania odprawienia Mszy św. przez rok w intencjach ofiarodawców w 1. soboty miesiąca). W czasie urlopów w Polsce misjonarze, którzy otrzymali pomoc od MIVA Polska, są proszeni o promocję dzieła MIVA w ramach akcji animacyjnych, poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, które można otrzymać w biurze.

 

Projekty

W roku 2016 odbyły się trzy spotkania komisji ds. projektów MIVA: Podczas marcowego rozpatrzono 22 projekty na różnego rodzaju pojazdy misyjne: 19 samochodów, 1 motocykl i 19 wózków inwalidzkich (2 projekty); W czerwcu było to 29 projektów: 11 – na samochody, 5 projektów na 66 rowerów, 8 projektów na wózki dla niepełnosprawnych na misjach w ramach akcji „Promienie Miłosierdzia” w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia: 93 wózki zwykłe, 1 akumulatorowy oraz 1 tricimoto, 3 projekty na 3 motocykle i 1 skuter. Natomiast w październiku rozpatrzono 39 nowych projektów dotyczących następujących pojazdów: 20 samochodów; 10 motocykli, 108 rowerów, 47 wózków inwalidzkich, 1 łodzi motorowej i 2 silników do łodzi oraz 2 inne.

Wcześniej w 2015 r. dzięki zebranym funduszom z Akcji św. Krzysztof - 1 gr za 1 km oraz pozostałych akcji zostało zrealizowanych 77 próśb polskich misjonarzy i misjonarek z 32 krajów świata. Przekazane fundusze – 1.776 269 zł na: 38 samochodów terenowych i osobowych; 1 ambulans, 11 motocykli i skuterów; 1motorower, 438 rowerów. Trzeba pamiętać, że MIVA Polska nie realizuje projektów dotyczących naprawy i eksploatacji pojazdów.

Do 25.10. 2016 MIVA Polska przekazała pomoc na realizację 54 projektów 1.450 450 zł. Dotyczyły one 33 samochodów, 4 motocykli i 1 trici-moto do przewozu starszych osób i niepełnosprawnych w Ekwadorze. 57 rowerów i 93 wózki inwalidzkie. Finalizowana jest realizacja 40 nowych projektów. Całkowita wartość tych projektów to 2 743 000 zł. Wnioskowana suma od MIVA Polska na ich realizację to ok. 1 200 000 zł.

Tyle dla misjonarzy zagranicą. Niemało robi też MIVA Polska w kraju - Akcja św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km to apel do kierowców, aby złożyli 1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku na środki transportu dla misjonarzy. W parafiach odbywa się wtedy coroczne błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów ze zbiórką ofiar na pojazdy misyjne.

 

XVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 2016

W dniach 17-25 lipca 2016 r. był obchodzony XVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. Odbywał się on w cieniu ŚDM w Krakowie.

Główne uroczystości inaugurujące Tydzień wraz z Festynem św. Krzysztofa odbyły się 17 lipca w Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Przewodniczył im bp Jerzy Mazur SVD. Uczestniczył w nich ambasador Akcji św. Krzysztofa 2016 — Jacek Czachor, mistrz motocyklowy z rajdu Dakar, obecnie pilot rajdowy.

Po Mszy św. na festynie były to m.in.: stoiska misyjne z loterią, stoisko św. Krzysztofa; namiot pierwszej pomocy, foto-ścianka MIVA, żywe maskotki, misyjna kuchnia. Były też dwie wystawy: fotograficzna „Z Ewangelią w drogę na krańce świata” oraz zabawek motoryzacyjnych z misji. Ogłoszono laureatów „Złotej kierownicy św. Krzysztofa”. Został nim m.in. o. Nikodem Kilnar, paulin z Jasnej Góry, pomysłodawca pielgrzymki kierowców na Janą Górę i promotor akcji św. Krzysztof. Oprawę muzyczną przygotował meksykański zespół: „Los Amigos”.

Uroczystości Tygodnia św. Krzysztofa odbywały się też na Kurpiowszczyźnie w parafii Rozogi, gdzie 24 lipca br. została poświęcona nowo ufundowana kapliczka św. Krzysztofa. Mszę św. w intencji kierowców i dobroczyńców MIVA Polska poprzedziła procesja, której uczestnicy wystąpili w regionalnych strojach kurpiowskich. Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rozogach, ks. prał. Józef Midura został wyróżniony „Złotą Kierownicą św. Krzysztofa” za wieloletnią współpracę z MIVA i promocję akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr” .

W Dzień św. Krzysztofa obchodzono Dzień bezpiecznego kierowcy z akcją profilaktyczną z udziałem policji „Dzień bez mandatu”. Po Mszy św. w intencji kierowców odbyło się poświęcenie pojazdów ze zbiórką ofiar na środki transportu dla misjonarzy oraz kiermasz misyjny. W obchodach uczestniczył mistrz kierownicy, Krzysztof Hołowczyc – jeden z ambasadorów tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Obchody zostały zorganizowane przez MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców.

MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży zaprosiły parafie, których patronem jest św. Krzysztof, do włączenia się w inicjatywę w ramach 17 ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa - 9-dniowy rajd modlitewny. Została zaproponowana specjalna modlitwa na tę okazję, którą podajemy poniżej:

 

Modlitwa o bezpieczne Światowe Dni Młodzieży

Boże, pełen Miłosierdzia, który gromadzisz ludzi młodych z całego świata wyznających wiarę w Twojego Syna Jezusa Chrystusa na spotkanie z Papieżem Franciszkiem, prosimy Cię, niech Twoje miłosierdzie i Twoje przykazanie miłości króluje w sercach ludzi, w słowach, gestach i zachowaniach kierowców oraz podróżujących. Za wstawiennictwem św. Krzysztofa uchroń od wszelkich niebezpieczeństw zasiadających za kierownicę i podejmujących podróże w tym szczególnym czasie. Niech Twoja wszechmocna ręka wszystkich chroni, aby żadne zło nie mogło zepsuć piękna spotkania z Tobą i naszymi braćmi i siostrami z całego świata. Tobie ufamy, Tobie się polecamy, w Twoje ręce się oddajemy. Amen.

 

Akcja „uCZYNek WIARY” – rowery dla katechistów w Afryce

To akcja pomocy katechistom na misjach, którzy są najbliższymi współpracownikami misjonarzy. Biorą w niej udział katecheci z uczniami, rowerzyści i grupy rowerowe, indywidualni ofiarodawcy, parafie grupy parafialne etc. Odbywa się zbiórka pod nazwą: (majowa) złotówka na rowery dla katechistów na misjach. Biuro MIVA przygotowało plakaty akcji do szkół, zakładki z modlitwą oraz skarbonki tekturowe.

 

Z Ewangelią na motorze – MOTOkilometry na misje

W szczególny sposób motocykliści zaproszeni są do solidarności z misjonarzami. Każdy motocyklista, grupy i kluby motocyklowe mogą się włączyć do akcji. Polega ona na zbieraniu moto-kilometrów, aby pomóc misjonarzom w zdobyciu motocykla do pracy misyjnej. 2 maja 2016 odbył się 1. Zlot motocyklowy w Pozezdrzu. Wokół parafialnego kościoła zgromadziło się ok. 100 miłośników jazdy na motocyklu z całego regionu, którzy z Bogiem chcieli rozpocząć nowy sezon motorowy. Przybyli z okolic Łomży, Grajewa, Suwałk, Węgorzewa, Giżycka i Ełku. Wśród nich obecni byli również kapłani z kapłańskiego klubu motocyklowego Sacerdos Group God’s Guards razem ze swoim prezesem ks. prał. mjr Piotrem Łuńskim. Organizatorem i pomysłodawcą zlotu był ks. Krzysztof Karbowski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu i zarazem pasjonat motocykla. Proboszcz zachęcił motocyklistów do braterstwa z misjonarzami, a w czasie Mszy św. podczas kolekty składali ofiary na motocykl dla misjonarza.

 

Promienie Miłosierdzia - wózki dla chorych i niepełnosprawnych na misjach w Roku Miłosierdzia

Akcja ta została zainicjowana w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, aby wesprzeć misjonarzy zaangażowanych w posługę najsłabszym i chorym oraz pomóc niepełnosprawnym w misyjnych ośrodkach zdrowia, szpitalach, hospicjach, domach pomocy i opieki prowadzonych przez misjonarzy oraz indywidualnym osobom w domach.

Międzynarodowa wystawa budownictwa i wyposażenia kościołów, sztuki sakralnej i dewocjonaliów Sacroexpo w dniach 20-22 czerwca 2016 w Kielcach zgromadziła 280 wystawców z 11 krajów świata. To najważniejsza wystawa branży sakralnej w Europie Środkowo-Wschodniej i jedna z dwóch najważniejszych na Starym Kontynencie. Na stoisku z dewocjonaliami uwagę przykuwał Słoń-pluszak na wózku inwalidzkim do udziału w misyjnej akcji MIVA w Roku Miłosierdzia: „Promienie Miłosierdzia – wózki dla niepełnosprawnych na misjach”.

 

Inne wydarzenia zorganizowane przez MIVA Polska w 2016 roku

Ostatnia niedziela kwietnia w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Modlitw za Kierowców. Jest to początek sezonu motoryzacyjnego. Tegoroczne obchody wypadły w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia stąd hasłem niedzieli były słowa: Bądźmy miłosierni na drogach. Z tej okazji ks. Jerzy Kraśnicki – dyrektor MIVA Polska, który pełni również funkcję zastępcy Krajowego Duszpasterza Kierowców odprawił w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie Mszę Św. w intencji polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zorganizowało także w Sanktuarium Gietrzwałdzkim „Bramę Miłosierdzia bezpiecznych kierowców”, którą przejeżdżali kierowcy.

Z kolei pod hasłem „Miłosierni na drogach” przebiegała tegoroczna 15. Pielgrzymka kierowców na Jasnej Górze. Przed wizerunek MB Królowej Polski przybyli pielgrzymi-kierowcy, dobrodzieje MIVA Polska, misjonarze, policjanci, mobilne służby celne, instruktorzy jazdy, aby zawierzyć wszystkie swoje podróże Najświętszej Maryi, otoczyć modlitwą kierowców, modlić się za ofiary wypadków na drogach oraz duchowo wspierać misjonarzy i misjonarki. Głównym punktem była Msza św. w kaplicy Jasnogórskiego Obrazu w sobotę 14 maja, poprzedzona krótkim czuwaniem. W imieniu misjonarzy ks. Dariusz Flak z Peru, podziękował kierowcom za ich pomoc w zakupie środków transportu na misje. Kierowcy jako dar ołtarza w Roku Jubileuszu Miłosierdzia przekazali pomoc na zakup 10 wózków inwalidzkich do Czadu

Od kilkunastu lat MIVA Polska we współpracy z Akademią Jazdy Opel i Automobilklubem Polski organizuje kursy mające na celu podniesienie umiejętności technicznych w prowadzeniu pojazdów, a także profilaktykę w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Co roku organizowane są dwa takie kursy: jeden dla kierowców biskupów, drugi zaś dla misjonarzy z CFM.W tym roku na warszawskim Bemowie uczestniczyło w nim 13 studentów z CFM wraz ze swoim dyrektorem ks. Janem Fecko. Z kolei kierowcy biskupów ćwiczyli na warszawskim Bemowie 7 czerwca. W tym czasie biskupi obradowali na sesji plenarnej KEP w Warszawie. Sesję teoretyczną na temat bezpiecznych zachowań na drodze przeprowadził insp. Wojciech Pasieczny z Komendy Stołecznej Policji.

 

Listopadowa akcja Ratujemy życie - Misyjny Ambulans

Przez cały listopad MIVA wraz z misjonarzami modli się za zmarłych ofiarodawców i ofiary wypadków drogowych. W Godzinie Miłosierdzia w kaplicy CFM odczytywane są Wypominki. Codziennie w ich intencji w listopadzie sprawowana jest Msza Św. Szczególnym dniem jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w III niedzielę listopada. W ramach akcji prowadzona jest m.in. kampania Odblaski życia, służąca poprawie bezpieczeństwa pieszych. Mogą to być odblaskowe kamizelki, broszki, paski, naklejki etc. Wsparcie z kampanii przeznaczone jest na zakup ambulansów do ośrodków zdrowia i szpitali prowadzonych przez polskich misjonarzy. Tegoroczna pomoc przeznaczona jest na ambulans do Centrum Medycznego sióstr Orionistek w Anyama na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Inne działania promocyjne MIVA

Zostały zorganizowane dwie wystawy, jedna pt. „Z Ewangelią w drogę na krańce świata” ukazująca trud pracy polskich misjonarzy i różne pojazdy zakupione z pomocą MIVA Polska. Wystawa prezentowana jest m.in. w kościołach, szkołach, uczelniach. A druga to „Na krańce świata z MIVA Polska – Brazylia”. Jak sama nazwa wskazuje ukazuje piękno Brazylii. Można się też dowiedzieć o brazylijskim Sanktuarium Matki Bożej w Aperecida, o pracy polskich misjonarzy na Amazonii i w całej Brazylii. W Polsce ukazuje się też Biuletyn Informacyjny. Kwartalnik redagowany i wydawany jest przez Biuro MIVA Polska od 2009 r. Dotychczas ukazało się 30 kolejnych wydań. Oprócz bieżących informacji o działalności MIVA, posiada on stale rubryki takie jak: Pod znakiem św. Krzysztofa czyli o bezpieczeństwie na drogach. Misyjne smaki, Święci z misji, wywiady z misjonarzami. Redakcja zaprasza misjonarzy do współpracy. Interesują ją m.in. historie i przygody związane z podróżowaniem po misyjnych ścieżkach, ciekawostki związane z podróżowaniem w krajach misyjnych.

 

ZMARLI MISJONARZE 2016

Ks. Bogusz Jan

F.D. Drohiczyn

Brazylia

Ks. Bujalski Jan

Salezjanie

Meksyk

S. Chrząstek Zofia

Siostry Służebniczki Starowiejskie

Zambia

Ks. Ciupa Łukasz

Pallotyni

Belize

Ks. Fornal Wilhelm Kazimierz

Franciszkanie

Izrael

Ks. Klimczak Stanisław Eleuteriusz

Franciszkanie

Brazylia

Ks. Kostrzyński Stanisław

F.D. Warszawa

Brazylia

O. Łagocki Bronisław

Werbiści

Argentyna

Ks. Maszkowski Marek

CM Misjonarze – Kraków

Madagaskar

Ks. Mazur Gustaw Andrzej

Franciszkanie

Boliwia

Ks. Moskwa Michał

Salezjanie

Japonia

S. Nałęcz Urszula Rafaela

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża

Rwanda

S. Pawłowska Alicja Miriam

Siostry Sercanki

Boliwia

Ks. Pikusa Andrzej Bogumił

Paulini

Kamerun

Ks. Warzecha Piotr

F.D. Opole

Togo

 

AKTUALNA LICZBA POLSKICH MISJONARZY

Stan na 01.10.2016 r. wg. danych zgłaszanych do archiwum Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Kontynent

Razem

Kapłani

Fidei donum

Osoby świeckie

Siostry zakonne

Zakonnicy

Afryka

810

76

25

360

349

Ameryka Południowa i Środkowa

784

159

20

172

433

Ameryka Północna

19

5

1

1

12

Azja i Azja Mniejsza

327

39

9

136

143

Oceania

67

12

1

8

46

Status - liczba wszystkich

2007

291

56

677

983

 

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.13095998764038