11 Maj

Kard. Filoni dziękuje polskim misjonarzom za służbę w Zambii

Polscy misjonarze diecezjalni byli skutecznymi świadkami miłosiernej miłości Boga, szczególnie w ewangelizowaniu ubogich, w głoszeniu Ewangelii i udzielaniu sakramentów - przypomniał prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni. Wystosował on specjalne przesłanie na ręce ks. Christophera Mroza, przełożonego misjonarzy fideidonistów (diecezjalnych) w Zambii, z okazji 50. rocznicy ich obecności w tym afrykańskim kraju.

"Kierując się apelem Piusa XII z jego encykliki «Fidei donum», dwadzieścia diecezji w Polsce od 1968 roku wysłało do Zambii prawie stu kapłanów, którzy znacząco przyczynili się do zaszczepienia i wzrastania tam Kościoła lokalnego" - napisał kardynał-prefekt. Zwrócił uwagę, że księża polscy diecezjalni "byli skutecznymi świadkami miłosiernej miłości Boga, szczególnie w ewangelizowaniu ubogich, w głoszeniu Ewangelii i udzielaniu sakramentów". Wielu z nich było i nadal jest "czynnie zaangażowanych w budowanie nowych misji, w nauczanie w szkołach, w służenie administracji diecezjalnej i w zarządzanie programami humanitarnymi” - zaznaczył autor listu. Zachęcił ich do "kontynuowania ich szlachetnej pracy duszpasterskiej i misyjnej” oraz przyłączył się do dziękczynienia Bogu "za obfite łaski i błogosławieństwa, jakie spłynęły na Zambię” dzięki ich gorliwej działalności misyjnej. Życzył, aby ta "cudowna wymiana darów między diecezjami w Polsce i Zambii mogła trwać nadal". Na zakończenie swego przesłania kard. Filoni zachęcał, aby "te uroczystości jubileuszowe mogły być czasem wielkiej łaski dla kapłanów polskich «fideidonistów» i dla diecezji ich pochodzenia, dla Kościołów lokalnych, którym służą i dla całego ludu Bożego w Zambii".

Pierwszym polskim misjonarzem "fideidonistą" w Zambii był ks. January Liberski z dzisiejszej archidiecezji katowickiej, który przybył do tego kraju w Afryce Wschodniej 24 marca 1968. Od tamtego czasu jego śladami podążyło łącznie 91 kapłanów z 20 diecezji. Dwunastu z nich do dzisiaj tam przebywa, pochodzą oni z diecezji: katowickiej - 6, pelplińskiej - 3 oraz płockiej, radomskie i toruńskiej - po 1.

Pierwszym polem ich posługi była bezpośrednia działalność misyjna, a więc głoszenie Ewangelii, zaszczepianie Kościoła, udzielanie sakramentów, organizowanie katechezy, prowadzenie Małych Wspólnot Chrześcijańskich, opieka nade chorymi. Polscy "fideidoniści" angażowali się też na innych płaszczyznach, jak nauczanie w szkołach i seminariach duchownych, kierownictwo duchowe seminarzystów, budowanie obiektów dla nowych stacji misyjnych czy prowadzenie programów społecznych. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują tłumaczenie Biblii na miejscowy język cimambwe, a następnie ułożenie słownika angielsko-cimambwe. Ponadto niektórzy nasi księża stoją na czele lub są członkami różnych instytucji diecezjalnych. Wielu polskich misjonarzy poświęciło ewangelizacji Zambii większą część swego życia, pozostając tam aż do śmierci.

Najdłuższe doświadczenie misyjne w tym kraju miał prał. Marcel Prawica z diecezji radomskiej, który przybył tam w 1972 i po spędzeniu 41 lat w najbardziej odciętej od świata parafii wiejskiej diecezji Kabwe wrócił w 2017 do Polski tylko dlatego, że był ciężko chory, na kilka miesięcy przed śmiercią (17 września 2017).

Według Rocznika Statystycznego Kościoła w Zambii żyje ok. 5,3 mln katolików wśród niespełna 15,5 mln mieszkańców. Pracuje wśród nich 518 kapłanów diecezjalnych i 394 zakonnych oraz 100 braci i 1037 sióstr zakonnych. W 2016 Kościół w tym kraju obchodził 125. rocznicę ewangelizacji, rozpoczętej przez ojców białych i jezuitów.

kg (KAI/Fides) / Lusaka


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.1405029296875