16 gru

Kolędnicy Misyjni 2021 - na rzecz dzieci z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu

Najuboższym, niepełnosprawnym i zaniedbanym dzieciom z krajów Azji Środkowej - Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu - poświęcona jest tegoroczna akcja polskich Kolędników Misyjnych. Od 26 grudnia do 6 stycznia w wielu parafiach będą oni kwestować na rzecz swoich rówieśników. Akcja pomocy dla dzieci w krajach misyjnych prowadzona jest od blisko 30 lat. Jej tegoroczne szczegóły przedstawiono na konferencji prasowej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Akcja Kolędników Misyjnych wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dodały do tej tradycji akcent misyjny. W 1989 r. zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych w kilku diecezjach, a od 1993 r. robią to dzieci we wszystkich diecezjach w Polsce.

Setki tysięcy dzieci wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach. Nie zważając na pogodę i zmęczenie, podejmują wysiłek kolędowania w swoich szkołach, parafiach i miejscowościach.

Grupy kolędnicze organizują nauczyciele i katecheci ze swoimi uczniami, emerytowani nauczyciele z dziećmi znajomych i sąsiadów, księża ze swoimi parafianami, rodzice ze swoimi dziećmi, ministranci i klerycy.

Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie - przypomniał podczas spotkania ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Ważne są również wymiary – formacyjny (formacja intelektualna i duchowa) i wychowawczy. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką i przesłaniem, modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację dzieci na świecie.

Dzieci uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty, poświęcają czas i siły, żeby pomóc innym, uczą się przyjmowania zarówno sukcesu, jak i porażki. Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na realizację projektów pomocy dzieciom w różnych częściach świata.

W tym roku Kolędnicy Misyjni realizują swoją akcję dla dzieci z krajów Azji Środkowej: Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. W tych byłych republikach ZSRR w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne, nie objęte opieką systemową przez państwo. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych placówek oświatowych tam nie ma. Najmłodsi siedzą najczęściej zamknięci w domach.

Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek pozaszkolnych lub wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Najczęściej spędzają oni wtedy czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego. Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci pozostawione są same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne. Lepsza sytuacja jest w Kazachstanie przeżywającym rozkwit z powodu złóż mineralnych niż w pozostałych dwóch krajach - pustynnym Uzbekistanie i górzystym Kirgistanie.

S. Ivana Cavallo, misjonarka Matki Bożej Pocieszenia, pracuje w miejscowości Dżalalabad w Kirgistanie. Stamtąd pozdrowiła kolędników misyjnych w Polsce i opowiedziała o aktualnej sytuacji dzieci w Kirgistanie. „Kirgistan to państwo w Azji Środkowej. Kraj z przepięknymi, nieskażonymi niczym pejzażami. Mieszkańcy pochodzą z wielu kultur i narodowości. To również kraj, który cierpi z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. Łatwo sobie wyobrazić, że w biednych rodzinach dzieciom brakuje jedzenia i podstawowej opieki medycznej. Żyją w biedzie edukacyjnej i społecznej. W najgorszej sytuacji są dzieci niepełnosprawne”.

To jest scheda po ZSRR - mówił w trakcie konferencji ks. Andrzej Marmurowicz, dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych i długoletni misjonarz w Kazachstanie. Kraje Azji Środkowej wciąż borykają się z potrzebą pomocy z zewnątrz, tak materialnej, jak też duchowej i moralnej. Posłani tam misjonarze są zatem ludźmi o podwójnej roli: idą głosić Chrystusa, ale także przynoszą Chrystusa miłosiernego, pochylającego się nad każdy, kto potrzebuje pomocy materialnej.

- Mogę tylko podziękować Panu Bogu i wszystkim pomagającym, że temat wsparcia dla tych krajów pojawił się w ramach akcji Kolędników Misyjnych i że dzięki niej wesprzemy ludzi z tych krajów - dodał ks. Marmurowicz.

W ubiegłym roku Kolędnicy Misyjni wsparli dzieci masajskie. W ramach akcji zebrano ponad 1,5 mln zł. Środki trafiły jednak aż do dziewięciu krajów, nie tylko w Afryce (Burundi, Madagaskar, Maroko, Nigeria, Tanzania, Kazachstan, Indie, Pakistan, Uzbekistan) i spożytkowano je na 54 projekty pomocowe: utrzymanie i codzienne funkcjonowanie parafii i grup dziecięcych, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, domy dziecka, ośrodki dziecięce, świetlice oraz ochronę zdrowia i życia, przychodnie, leki, dożywianie dzieci.

Jak przebiega akcja Kolędników Misyjnych? Od początku grudnia (a nawet wcześniej) kolędnicy misyjni wraz z animatorami i opiekunami poznają projekt danego roku, przygotowują stroje, scenkę i gwiazdę. Planują kolędowanie w porozumieniu z księdzem proboszczem i rodzicami dzieci.

26 grudnia lub w innym dogodnym dla parafii i kolędników terminie w kościele parafialnym ma miejsce uroczyste posłanie kolędników misyjnych. Misjonarz nigdy nie idzie sam, nigdy nie mówi o Jezusie sam od siebie. Misjonarz jest zawsze posłany przez Kościół. Znakiem tego jest specjalna modlitwa posłania i błogosławieństwo, które dzieci i animatorzy otrzymują od swoich pasterzy.

Na mocy tego posłania wyruszają do parafian, aby nieść radość Bożego Narodzenia i mówić o potrzebach dzieci w różnych częściach świata.

Do odwiedzanych rodzin kolędnicy misyjni przynoszą błogosławieństwo, którego zewnętrznym znakiem jest zostawiana w rodzinach pamiątka kolędowania nadająca się do powieszenia na choince. Nawiązuje zawsze do konkretnego projektu realizowanego w danym roku.

lk, PDM / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12605500221252