7 lut

Konferencja polskich środowisk misyjnych w 400. rocznicę powołania Kongregacji Rozkrzewiania Wiary

fot. Papieskie Dzieła Misyjne

O historii i obecnych wyzwania misyjnych Kościoła dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji upamiętniającej 400. rocznicę powołania watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Spotkanie, które odbywa się w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym, zorganizowano w ramach trzydniowego zebrania Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.

Rozpoczynając spotkanie bp Jan Piotrowski wskazywał, że mimo upływu lat główne zadania Kongregacji - dziś noszącej Nazwę Ewangelizacji Narodów - pozostają niezmienne. Są nimi: kierowanie i koordynowanie działalności misyjnej Kościoła na całym świecie i troska o personel misyjny.

Kongregacji Ewangelizacji Narodów podlega dziś ok. 1100 jednostek administracji kościelnej na całym świecie - W Afryce, Azji i Ameryce Południowej ale i Północnej - zaznaczył przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

O kontekście religijnym i politycznym powołania w 1622 roku Kongregacji Rozkrzewiania Wiary mówił ks. prof. Wojciech Kluj. Zwrócił uwagę, że Grzegorz XV uważał utworzenie Kongregacji za swoje największe dokonanie. Wśród 13 kardynałów, których powołał w skład tego gremium był kard. Maffeo Barberni, późniejszy papież, który jako Urban VIII był następcą Grzegorza XV.

Członkom nowej Kongregacji bardzo zależało na zapewnieniu finansowania jej działalności w krajach misyjnych. Wśród propozycji było zobligowanie rodzin purpuratów do płacenia podatku z tytułu przejęcia “pierścieni kardynalskich”, w więc dóbr należących do hierarchów, a przejmowanych po ich śmierci przez rodziny. Przeprowadzono też zbiórkę na cele Kongregacji wśród wszystkich biskupów, przekazywano na ten cel różne dobra spadkowe oraz inne fundusze.

Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich zaznaczył też, że Kongregacja rozesłała informację o papieskiej bulli powołującej nowe gremium do nuncjuszy na całym świecie (trafiła ona także do Polski). Miało to znaczenie wobec krótkiego żywota wcześniejszych kongregacji i komisji, czego przyczynę upatrywano właśnie w braku uroczystego dokumentu papieskiego

Inicjatywa powołania misyjnej Kongregacji wzbudziła żywe zainteresowanie protestantów. Fakt ten przyjęli oni z szacunkiem ale też ze zdziwieniem i niepokojem - wskazał ks. prof. Kluj przypominając, że były to czasy ostrych napięć katolicko-protestanckich. Ewangelicy dziwili się: dlaczego katolicy coś takiego zorganizowali a my nie - mówił misjolog.

Przywołał przy tym słowa niemieckiego barona Justyniana von Weltsa: “My, ewangelicy, powinniśmy być poruszeni, aby szerzyć naszą czystą naukę widząc, że papiści są gotowi z tak wielką gorliwością i zapałem rozpowszechniać swą fałszywa naukę”.

Odbywająca się dziś konferencja poświęcona 400. rocznicy powołania Kongregacji Rozkrzewiania Wiary odbywa się ramach Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Obrady będą dotyczyły podsumowania całorocznej działalności poszczególnych Papieskich Dzieł Misyjnych, przedstawiony zostanie raport finansowy i komunikaty Sekretariatów Dzieł.

W spotkaniu uczestniczy bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, misjonarze i misjonarki oraz naukowcy specjalizujący się w problematyce ewangelizacji na różnych kontynentach.

Jak podkreśla ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM, spotkanie ma służyć m.in. wymianie doświadczeń z diecezji i ich zaangażowania misyjnego a także dyskusji o wpływie pandemii na działalność Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

„Omówimy przygotowania do majowej beatyfikacji Pauliny Jaricot i czerwcową Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Tematem obrad będzie też planowany na wrzesień Misyjny Synod Dzieci na UKSW oraz listopadowe spotkanie środowisk misyjnych na Jasnej Górze” – zapowiada ks. Maciej Będziński.

Papieskie Dzieła Misyjne w 2022 r. świętują liczne jubileusze. Są to: 400-lecie powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecie powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 100. rocznica podniesienia Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła św. Piotra Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci do rangi papieskich oraz 150. rocznica urodzin bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej.

Papieskie Dzieła Misyjne są narzędziem ewangelizacji pozostającym do dyspozycji papieża. Podlegają Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Jej prefektem jest obecnie kard. Luis Antonio Tagle.

Celem Papieskich Dzieł Misyjnych jest kształtowanie współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła i zachęcanie wszystkich wierzących w Chrystusa do zaangażowania w ewangelizację świata. Jednym z zadań jest wspieranie formacji lokalnego duchowieństwa w krajach misyjnych.

Do Rady Wyższej PDM należą sekretarze generalni Dzieł, prowadzący sekretariaty generalne w Rzymie. W poszczególnych krajach istnieją struktury krajowe Dzieł. W Polsce jest to Dyrekcja Krajowa PDM, Sekretariaty Krajowe Dzieł i dyrektorzy diecezjalni PDM.

tk / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.10017704963684