10 paź

Kraków: piknik misyjny z okazji 150-lecia kombonianów

KAI

150-lecie powstania oraz działalności misyjnej świętuje w tym roku Zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego. Z tej okazji 8 października w Krakowie odbył się piknik misyjny, podczas którego najmłodsi mogli wysłuchać świadectw misjonarzy oraz wolontariuszy oraz dowiedzieć się jak wygląda praca na misjach. Kombonianie aktualnie pracują w prawie 40 krajach Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Europy, niosąc pomoc i ewangeliczne świadectwo życia najbardziej potrzebującym.

W trakcie wydarzenia najmłodsi mogli brać udział w wielu zabawach i konkursach, które ukazywały im na czym polega praca misjonarzy. W trakcie pikniku rozegrany został także mecz o puchar abp. Grzegorza Rysia. Uczestnicy mogli również skosztować afrykańskich potraw, nauczyć się grać na bębnach, przymierzyć strój afrykański i zobaczyć pamiątki z misji. Najmłodsi wysłuchali też świadectw misjonarzy i wolontariuszy oraz dowiedzieli się jak przeciwdziałać marnowaniu żywności.

- Misjonarze kombonianie to jedno ze zgromadzeń, które jest określane mianem wyłącznie misyjnym. Narodziliśmy się do pracy misyjnej w Afryce, a teraz nasza praca rozciąga się również na Amerykę Łacińską, jesteśmy też obecni w Azji i wszystkie nasze działania są podporządkowane pracy misyjnej - powiedział KAI o. Maciej Miąsik, formator postulatu, odpowiedzialny za powołania i spotkania młodzieżowe.

- Jesteśmy głównie wśród tych ludów, które jeszcze w ogóle nie słyszały Dobrej Nowiny o Chrystusie, albo zostały ewangelizowane w bardzo niewielkim stopniu. Drugim takim charakterystycznym rysem naszego zgromadzenia jest to, że wybieramy te miejsca, w których są najbardziej opuszczeni i potrzebujący. To taki rys charyzmatu naszego założyciela św. Daniela Comboniego, od którego czerpiemy tę inspirację oraz duchowość – podkreślił. Jak dodał, kombonianie prowadzą w Polsce animację powołaniową i formację przygotowującą do wyjazdu na misje również osoby świeckie.

Założycielem i patronem Zgromadzenia Kombonianów jest św. Daniel Comboni, który odznaczał się całkowitym oddaniem sprawie misji. Obecnie świadectwo jego życia obecne jest w sercach prawie 1,5 tys. misjonarzy na całym świecie, którzy swym stylem życia i działalnością całkowicie poświęcają się służbie misyjnej wśród narodów i grup etnicznych, które nie znają jeszcze Dobrej Nowiny.

Misjonarze kombonianie żyją i pracują we wspólnotach międzynarodowych, poprzez które dają świadectwo przyjaźni, solidarności, braterstwa i powszechności Kościoła. Ewangelizują i ukazują jak iść za Chrystusem, żyjąc radami ewangelicznymi czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Kombonianie w swoim zaangażowaniu misyjnym współpracują z Kościołami lokalnymi, z innymi zgromadzeniami zakonnymi, z organizacjami społecznymi i ludźmi świeckimi. Ważną formą ich działalności jest animacja misyjna, czyli uwrażliwianie Kościołów i społeczności na problemy misji i Trzeciego Świata. Ich praca polega głównie na ewangelizowaniu ludów i narodów, do których są posłani, na rozwoju lokalnych wspólnot chrześcijańskich, aby stając się dorosłymi w wierze, mogły same ewangelizować swoich braci oraz szerzyć Ewangelię także wśród innych narodów.

Misjonarze kombonianie podkreślają, że wierność Chrystusowi oraz charyzmatowi Comboniego wymaga od nich zaangażowania się we wszystkie dziedziny życia ludzkiego. Dlatego też ich praca na misjach wykonywana jest rzecz sprawiedliwości i pokoju, obrony praw człowieka, wyzwolenia człowieka z lęku, głodu, chorób, przemocy, niesprawiedliwości. A także na rzecz popierania rozwoju ludzkiego poprzez działalność edukacyjną i naukową, pracę w szpitalach i organizacjach społecznych.

Kombonianie aktualnie pracują w prawie 40 krajach Afryki, Ameryki Północnej i Łacińskiej, Azji i Europy, niosąc pomoc i swoje ewangeliczne świadectwo życia najbardziej potrzebującym.

Piknik misyjny organizowany był przez misjonarzy kombonianów razem ze wspólnotami misyjnymi, którymi koordynują. Wydarzenie odbyło się przy ul. Skośnej 4 w Krakowie.

led / Kraków


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.099517107009888