10 sty

Ks. Jan Piotrowski mianowany biskupem

            Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski, misjonarz i misjolog, niemal całe kapłańskie życie poświęcił działalności misyjnej Kościoła. W dniu 14 grudnia 2013 r., Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

            Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski urodził się 5 stycznia 1953 r. w miejscowości Szczurowa. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r. Już w początkach kapłańskiej posługi poświęcił się służbie misji. W latach 1985-1991 pełnił posługę misyjną w Ludowej Republice Konga (obecnie Republika Konga). Po powrocie do Polski przez rok (1991-1992) pełnił funkcję sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu, uwieńczone licencjatem z teologii. Po powrocie do Warszawy w latach 1994-1997 został sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, a następnie od 1995 roku sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Doktorat z teologii uzyskał w 1997 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, na podstawie rozprawy „Zakładanie i dojrzewanie Kościoła w Kongijskiej Krainie Grand Niari (druga ewangelizacja 1883-1991)”.

            W latach 1997-1999 sprawował posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru.  

            Od listopada 2000 roku przez dwie pięcioletnie kadencje pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Był również redaktorem naczelnym trzech czasopism: „Misje Dzisiaj”, „Światło Narodów”    i „Świat Misyjny”, wydawanych przez Wydawnictwo PDM „Missio-Polonia”.

            W tym czasie otrzymał drugą nominację Stolicy Apostolskiej na członka Kongregacji Ewangelizacji Narodów (2003–2009). Był również konsultorem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji (2001–2011 oraz ponownie od 2012), a także sekretarzem Krajowej Rady Misyjnej (2005–2010). W dowód uznania za gorliwą posługę kapłańską Jan Paweł II obdarzył ks. Jana 26 stycznia 2004 r. godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

            Współpracował z Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie wygłaszał referaty, prowadził nabożeństwa i dni skupienia, wykładał zagadnienia: "Obrzędy i wierzenia afrykańskich na przykładzie ludu Bakongo" i "Kult przodków". W latach 2006–2010 był również wykładowcą misjologii z zakresu historii misji i PDM na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjolgów Katolickich (IACM), Stowarzyszenia Misjologów Polskich (SMP). Był również członkiem komitetu naukowego Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.

            Ostatnie 4 lata jest proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie rozwija dzieło misyjne, m.in. Dzieło Misyjne Dzieci. Dziekan dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Ks. Piotrowski włada pięcioma językami: francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim oraz monokutuba (język używany na południu Republiki Konga).

Święcenia biskupie ks. Jana Piotrowskiego odbędą się w sobotę 25 stycznia 2014 roku. Sakry udzieli mu biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Współkonsekratorami będą: Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i bp senior Władysław Bobowski. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.00 w bazylice katedralnej   w Tarnowie.

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.11795997619629