3 cze

Liturgiczne wspomnienie św. Karola Lwangi i towarzyszy

Dzisiaj, 3 czerwca Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Karola Lwangi i towarzyszy, męczenników z Ugandy.

Chrześcijaństwo do Ugandy dotarło w latach dziewięćdziesiątych XIX w. Od 1877r. pracowali w tym kraju misjonarze anglikańscy, a w 1879 r. przybyli tam Ojcowie Biali, którzy zostali wysłani przez algierskiego kardynała Lawigerie. Spotkali się oni z przychylnością mieszkańców i szybko pozyskali oni uznanie na dworze królewskim, nawracając wielu na wiarę katolicką.

Jednak w kilka lat później zostali oni zmuszeni przez króla Mutesa I do opuszczenia kraju. Mimo tego misjonarze nadal wspomagali młodych ugandyjskich chrześcijan. Gdy w 1884r. zmarł król Mutesa I, a rządy krajem objął jego syn Mwanga I rozpoczęły się krwawe prześladowania chrześcijan. Pierwsze prześladowanie dotknęło misję anglikańską – zginęło 40 misjonarzy oraz biskup Hannigton, który został zamordowany 29 października 1885r.

W tym czasie na katolicyzm nawróciła się grupa dworzan królewskich, którzy wkrótce również padli ofiarą nienawiści króla i w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 3 czerwca 1886 roku w Namugongo ponieśli śmierć męczeńską.

Wśród nich był Karol Lwanga, wódz plemienia Nagweya i przełożony królewskich paziów. Urodził się on ok. 1860r. w Buddu (Singo). Gdy miał 20 lat, dzięki wujowi dowiedział się o misjonarzach. Z czasem poznał ich i uczestniczył w katechezach, a 16 listopada 1885r. przyjął chrzest. Od tej pory podtrzymywał i ożywiał wiarę wszystkich królewskich paziów w chwilach niebezpieczeństwa. 

Kilka miesięcy po przyjęciu chrztu św. został pojmany i osadzony w więzieniu, gdzie zdołał nawrócić i ochrzcić kilku współwięźniów. Razem z towarzyszami wielokrotnie stawał przed królem, który usiłował nakłonić ich do wyrzeczenia się wiary. Oni jednak trwali mężnie przy Chrystusie, a Karol podtrzymywał ich na duchu. W końcu król skazał ich na śmierć.

Kiedy król zwołał swoich poddanych i zapytał, kto z nich jest chrześcijaninem, Karol Lwanga jako pierwszy wstał, mówiąc: „Niemożliwe jest nie wyznać tego, w co z całego serca się wierzy”. Wszyscy inni dołączyli wtedy do niego. Karol został pierwszy wrzucony do ognia. Tuż przed śmiercią zawołał w stronę swoich braci w wierze: „Za parę chwil spotkamy się w raju”.

Łącznie w latach 1885-1887 w Ugandzie poniosło śmierć męczeńską ok. 150 katolików i 40 anglikanów.

Karol Lwanga i jego 21 towarzyszy męczenników zostało beatyfikowanych 6 czerwca 1920r., a kanonizowanych 18 października 1964r. (w niedzielę misyjną). W 1934r. papież Pius XI ogłosił Karola Lwangę patronem młodzieży i Akcji Katolickiej w Afryce.

Więcej o ugandyjskich męczennikach tutaj

 

Litania do 22 Męczenników z Ugandy

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Męczenników, - Módl się za nami.
Święci Apostołowie, oddający życie dla głoszenia Dobrej Nowiny, - Módlcie się za nami.
Święty Szczepanie, pierwszy męczenniku Chrystusa, - Módl się za nami
Święty Karolu Lwanga, przywódco męczenników,-
Święty Andrzeju Kaggwa, patronie muzyków,-
Święty Dionizjuszu Sebuggwawo, przebity włócznią patronie nauczycieli,-
Święty Janie Mario Muzeyi, opiekunie chorych i cierpiących,-
Święty Mugagga, patronie włókienników,-
Święty Adolfie Mukasa Ludigo, patronie rolników,-
Święty Mukasa Kiriwawanvu, patronie gospodarzy,-
Święty Anatolu Kiriggwajjo, patronie krawców,-
Święty Ambroży Kibuuka,-
Święty Noe Mawaggali, patronie garncarzy i rzemieślników,-
Święty Gyavira, patronie posłańców i listonoszy,-
Święty Jakubie Buuzabalyawo, żołnierzu Chrystusa-
Święty Łukaszu Baanabakintu, patronie rybaków i żeglarzy,-
Święty Antanazy Bazekuketta, patronie kupców i biznesmenów,-
Święty Gonzaga Gonza, przykładzie bojaźni Bożej-
Święty Achillesie Kiwanuka, patronie urzędników,-
Święty Bruno Sserunkuuma, przebity włócznią dla Chrystusa-
Święty Kizito, patronie młodzieży,-
Święty Poncjnie Ngondwe, patronie żołnierzy,-
Święty Macieju Lumumba, patronie urzędników i przykładzie męstwa,-
Święty Mbago Tuzinde, patronie ludzi niezachwianej wiary,-
Józefie Mukasa Balikuddembe, obrońco moralności,-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami

Modlitwa do Męczenników

Pan Jezus powiedział: “Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” (Mateusz 5, 11-12) Dlatego wy, Męczennicy z Ugandy, módlcie się o mocną wiarę tam gdzie Chrześcijanie żyją w niebezpieczeństwie i muszą cierpieć z powodu Chrystusa. Niech prześladowani Chrześcijanie za waszym pośrednictwem otrzymają odwagę, zapał i radość, którą wy okazaliście. Pomóżcie, też nam, którzy żyjemy w kraju gdzie Kościół swobodnie może wzrastać być bardziej świadomym i solidarnym z Kościołami w innych częściach świata, które są prześladowane. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana naszego.


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.11176300048828