29 Maj

Logo IV Krajowego Kongresu Misyjnego

Logo IV Krajowego Kongresu Misyjnego nawiązuje do drzwi kościoła, który jest otwarty dla wszystkich. Logo wieńczy krzyż Chrystusa; Tego, który jest zawsze głoszony jako Zbawiciel świata. Na środku logo napis: „IV Krajowy Kongres Misyjny” oraz data Kongresu. W centrum znajdują się zarysy kontynentów, na jakie zostają posłani polscy misjonarze. Po bokach, niczym skrzydła drzwi znajdują się karty Ewangelii. U dołu hasło Kongresu.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce organizują w dn. 12-14 czerwca 2015 r. IV Krajowy Kongres Misyjny. Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązuje do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”. Wiara jest źródłem radości, pobudzającej do trudu misyjnego. Kongres zaprasza do refleksji nad posoborowym zaangażowaniem misyjnym Kościoła. Służy umocnieniu jedności środowisk misyjnych oraz ich zgodnej współpracy na rzecz misji.

Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy ze współczesnych misjonarzy. Poprzez podróże apostolskie Papież docierał do niezliczonych rzesz ludzi, ucząc o Chrystusie i zapraszając do wspólnoty wiary. Jest autorem encykliki „Redemptoris missio”, potwierdzającej aktualność misyjnego zaangażowania Kościoła. Papież uczył, że wszyscy w Kościele są misjonarzami.

Na 2014 r. zostały zaplanowane działania przygotowawcze w diecezjach i parafiach. Odbędą się sympozja oraz liczne spotkania modlitewne i formacyjne. 16 X 2014 r. oraz 12 VI 2015 r. odbędą się konferencje naukowe na UKSW. Na 13 VI 2015 r. zaplanowano spotkania kongresowe dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech warszawskich parafiach. 14 VI zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie oraz w kościołach parafialnych w całej Polsce.

ks. Zbigniew Sobolewski

więcej informacji o IV Kongresie Misyjnym tutaj


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.10556197166443