30 kwi

Małżeństwo na misyjnych szlakach

Raport z pracy misyjnej świeckich misjonarzy kombonianów diecezji poznańskiej Adeli i Tobiasza Lemańskich

8 stycznia 2017 roku, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie pod Poznaniem, zostaliśmy uroczyście posłani na misje przez biskupa Damiana Bryla.

17 stycznia wylecieliśmy z Warszawy, przez Wiedeń, do Addis Abeby. Po przylocie zamieszkaliśmy w domu prowincjalnym ojców kombonianów w Addis Abebie, ciesząc się niezwykłą życzliwością prowincjała kombonianów w Etiopii, ojca Sixtusa Augustini.

Pod koniec maja 2017 r., po zakończeniu kurs językowego, przeprowadziliśmy się do naszego docelowego miejsca misji – Awassy, miasta położonego 250 km na południe od stolicy Etiopii. Dołączyliśmy tu do wspólnoty świeckich misjonarzy kombonianów: Magdy Plekan, świeckiej również z diecezji poznańskiej oraz Magdy Fiec, świeckiej z diecezji katowickiej.

Adela, Tobiasz, Magda i Madzia - Świeccy Misjonarze Kombonianie w Etiopii

 

1. KURS JĘZYKOWY, KURS KULTUROWY I PRACA W WIĘZIENIU DLA NIELETNICH W ADDIS ABEBIE

1.1 Kurs języka amharskiego

Po kilku dniach od przylotu, pod koniec stycznia 2018 r., rozpoczęliśmy kurs języka amharskiego w CMRS, ośrodku Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Addis Abebie. Kurs ten trwał do końca maja i umożliwił nam komunikację w języku amharskim na podstawowym poziomie.

1.2 Kurs kulturowy

W pierwszych dniach maja, wraz z kilkudziesięcioma innymi misjonarzami rozpoczynającymi swoją pracę w Etiopii, wzięliśmy udział w trzydniowym kursie dotyczącym historii, kultury, religii, polityki i problemów społecznych w Etiopii.

1.3 Praca w więzieniu dla nieletnich

Podczas pobytu w stolicy Etiopii, od połowy lutego do końca maja, podjęliśmy się wolontariatu w więzieniu dla nieletnich Lideta Prison, położonym nieopodal domu ojców kombonianów. Dwa razy w tygodniu prowadziliśmy dla grupy nastoletnich chłopców i dziewczyn przebywających w więzieniu zajęcia z angielskiego, matematyki oraz arteterapii.

Adela i Tobiasz opowiadają o swoim małżeństwie

 

2. PRACA SOCJALNA W AWASSIE

Po przyjeździe do Awassy rozpoczęliśmy pracę: Tobiasz w centrum zdrowia Bushulo prowadzonym na obrzeżach Awassy przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi; Adela w biurze Wikariatu Awassy. Oprócz tego, w ramach pracy socjalnej, zarówno Tobiasz jak i Adela pracują w Comboni College dla kobiet prowadzonym przez siostry kombonianki. Dodatkowo, Tobiasz prowadzi zajęcia komputerowe w więzieniu dla kobiet.

2.1. Praca Tobiasza w centrum zdrowia Bushulo

W swojej pracy Tobiasz zajmuje się częścią administracji centrum zdrowia, które jest w trakcie przekształcania w specjalistyczny ośrodek Matki i Dziecka, najlepszy w całej południowej Etiopii. Tobiasz odpowiedzialny jest też za magazyn apteki ośrodka.

Dodatkowo, Tobiasz zainicjował program promocji zdrowia, higieny i pierwszej pomocy dla dwustu dzieci z pobliskiej szkoły. Zajęcia w ramach projektu prowadzone są przez personel medyczny ośrodka. Projekt finansowany jest przez świeckich misjonarzy kombonianów w Polsce.

2.2. Praca Adeli w sekretariacie Wikariatu Awassy

W ramach swojej pracy w sekretariacie Wikariatu Awassy, Adela zajmuje się poszukiwaniem funduszy na działalność duszpasterską diecezji, oraz w pewnym zakresie także na działalność socjalną - zwłaszcza w obszarze zdrowia, oraz planowaniem działań wchodzących w skład projektów. Przykładowymi projektami, którymi zajmuje się Adela jest budowa kaplicy, odbudowa diecezjalnego centrum katechetycznego, formacja katechistów, wsparcie przedszkola prowadzonego przez siostry oraz transformacja 3 katolickich centrów zdrowia z poziomu „primary clinic” do poziomu „medium clinic”.

2.3. Praca Adeli i Tobiasza w Comboni College

Comboni College to szkoła prowadzona przez siostry kombonianki, pozwalająca kobietom nabyć konkretne zawodowe wykształcenie, głównie umiejętność gotowania, szycia i obsługi hotelowej. Tobiasz prowadził do tej pory zajęcia z obsługi komputera, a obecnie naucza angielskiego. Adela uczy francuskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (komputer, angielski) lub dwa razy w tygodniu (francuski).

2.4. Praca Tobiasza w więzieniu dla kobiet

Dwa razy w tygodniu Tobiasz prowadzi zajęcia z obsługi komputera dla kobiet przebywających w więzieniu. Jako że wiele z kobiet ma wieloletnie wyroki, pobyt w więzieniu jest dla nich szansą nabycia konkretnych umiejętności, które pozwolą im zdobyć pracę po wyjściu z więzienia.

Adela uczy jęz.francuskiego w Centrum Promocji Kobiet

Tobiasz uczy obsługi komputera w Centrum Promocji Kobiet

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRACA DUSZPASTERSKA W AWASSIE I ADDIS ABEBIE

Oprócz pracy socjalnej, bardzo ważnym wymiarem naszej pracy misyjnej jest praca duszpasterska. Prowadzimy katechezy dla dzieci w parafii i w domu Matki Teresy z Kalkuty, spotykamy się z katolickimi studentami i prowadzimy grupę Comboni Friends, Przyjaciół Comboniego w Awassie i Addis Abebie. Oprócz codziennego świadectwa życia chrześcijańskiego, korzystamy z różnych okazji by mówić o naszym doświadczeniu Boga.

3.1 Grupa Comboni Friends, Przyjaciół Comboniego

Przyjaciele Comboniego to misyjny ruch w charyzmacie św. Daniela Comboniego. W ramach ruchu, który animujemy wraz z dwoma świeckimi misjonarkami komboniankami z naszej wspólnoty, organizujemy comiesięczne spotkania formacyjne w dwóch miastach: Awassie i Addis Abebie. Poza spotkaniami formacyjnymi motywujemy też członków grupy do zaangażowania się w wolontariat, organizując jedno wspólne wyjście na wolontariat na miesiąc – w domu Misjonarek Miłości lub w Narodowym Stowarzyszeniu Osób Niewidomych. Oprócz tego, dwa razy w roku organizujemy weekendowe rekolekcje wyjazdowe dla członków ruchu: w zeszłym roku zorganizowaliśmy rekolekcje w Addis Abebie pod hasłem „Podziel się radością Ewangelii”; w tym roku rekolekcje odbyły się w Mojo pod hasłem „Mów Panie, sługa Twój słucha”. Oprócz tego, w lutym br. udało nam się zorganizować wspólnie z Przyjaciółmi Comboniego Dzień Młodzieży – jednodniowy program rekolekcyjno-warsztatowy - w jednej z parafii diecezji Awassy. W maju br. planujemy kolejny taki dzień w innej parafii. Tego lata planujemy też tygodniowy wyjazd ewangelizacyjny do ludu Borana na południu Etiopii.

3.2 Spotkania z katolickimi studentami Awassy

Raz na miesiąc, lub zależnie od programu liderów studentów katolickich w Awassie, Tobiasz głosi katechezę na tematy dotyczące wiary, które szczególnie nurtują studentów. Pytania dotyczą katolickiej tożsamości, dialogu z protestantami i Etiopskim Kościołem Ortodoksyjnym, czytania Biblii itp. Oprócz tego, mniej więcej raz w miesiącu, zapraszamy katolickich studentów do naszego domu na pokaz filmu związanego z kwestiami wiary i dyskusję po projekcji.

Adela i Tobiasz goszczą u siebie studentów

3.3 Katechezy dla dzieci z ośrodka Misjonarek Miłości

Raz w tygodniu Adela prowadzi katechezę dla dzieci przebywających w ośrodku Misjonarek Miłości. Są to dzieci chore, lub takie, które mają chorych ciężko rodziców, z bardzo biednych lub wręcz bezdomnych rodzin. Dzieci przychodzące na zajęcia nie są w większości katolikami, a zdarza się też, że uczestniczą w nich, z własnej woli, muzułmanie. Na zajęciach Adela stara się przedstawiać podstawowe prawdy wiary i przekazać, kim jest miłujący Bóg.

3.4 Katechezy dla dzieci w parafii Awassa

Raz na dwa tygodnie, w sobotę rano, Adela prowadzi katechezę dla katolickich dzieci z katedry w Awassie. Spotkania dotyczą zazwyczaj bieżących czytań z niedzieli.

3.5 Świadectwa

Staramy się wykorzystywać różne okazje by głosić dobrą nowinę o Bogu, który jest Miłością. Podczas świąt Wielkanocy w kwietniu 2017 r. mieliśmy okazję dzielić się naszym świadectwem małżeńskim z wiernymi z plemienia Gumuz w dwóch parafiach. O swoim powołaniu misyjnym opowiadaliśmy w marcu 2017 r. na spotkaniu przedstawicieli duszpasterstw studenckich oraz w październiku 2017 r. podczas Niedzieli Misyjnej. Podczas Dnia Młodzieży w parafii Dongora Adela dzieliła się swoim świadectwem w kontekście przypowieści o talentach. W trakcie obchodów Bożego Narodzenia w katedrze Awassy Adela podzieliła się również refleksją na temat listu papieża Franciszka na Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia świętowaliśmy również z kobietami w więzieniu mówiąc im o naszej motywacji do pracy misyjnej.

Adela i Tobiasz w katedrze w Niedzielę Misyjną

ZAKOŃCZENIE

Jesteśmy wdzięczni Bogu i Kościołowi, że zostaliśmy posłani do pracy misyjnej. Wiemy, że najważniejsze, czy to na misjach czy w ogóle w życiu chrześcijańskim, są relacje z innymi ludźmi i osobista więź z Bogiem. Staramy się dbać o obie relacje. Próbujemy nawiązywać przyjaźnie z Etiopczykami: studentami, członkami grupy Comboni Friends i współpracownikami, bo wiemy, że tylko głęboka relacja może przemienić człowieka.

Czujemy też często, że to my sami powinniśmy się nawracać, zwłaszcza widząc wielkie zaangażowanie wyznawców Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego w post i jałmużnę (kiedy codziennie w Wielki Post nie jedzą, ani nie piją nic, aż do zakończenia Mszy św. ok. godziny 15), hojność nastolatek przebywających w więzieniu, które chcą się podzielić indżerą - etiopskim kwaśnym naleśnikiem, czy doświadczając gościnności ludzi, którzy zapraszając na kawę, nie pozwalają nam wyjść bez zjedzenia pełnego obiadu.

Serdecznie dziękujemy arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za pomoc w realizowaniu naszego powołania misyjnego. Bóg zapłać!

Adela i Tobiasz Lemańscy

Awassa, kwiecień 2018

 

I Ty możesz włączyć się w pracę misyjną Adeli i Tobiasza!

Jeśli chcesz otrzymywać listy od Adeli i Tobiasza, a jednocześnie wesprzeć finansowo ich misję, możesz zaprenumerować ich raporty misyjne. Wystarczy, że prześlesz swój adres pocztowy (tradycyjny, nie mailowy) na adres: [email protected] , a co 3 miesiące będziesz otrzymywać tradycyjną pocztą relację z ich pracy misyjnej w Afryce opatrzoną zdjęciami. Przykładowy list tutaj:  Adela i Tobiasz Lemańscy - raport misyjny

Wpłat w dowolnej wysokości prosimy dokonywać na konto:

84 1050 1445 1000 0090 8005 9893

Misjonarze Kombonianie, ul. Skośna 4, 30-383 KRAKÓW

KONIECZNIE z dopiskiem: RAPORTY - ADELA I TOBIASZ

Zobacz również:

facebook.com/SwieccyMisjonarzeKombonianie

facebook.com/clm.ethiopia


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.11113715171814