7 paź

Materiały na Tydzień Misyjny 2015

Od nawrócenia do misji

Powoli dobiega końca rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Swoistym jego zwieńczeniem staje się Tydzień Misyjny, który w swej istocie przypomina nam, że każdy, kto przeżył prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, chce również dzielić się swoją wiarą z innymi. 
W tym kontekście przekazujemy Wam materiały liturgiczne, które mogą pomóc Waszym wspólnotom głębiej przeżyć ten „misyjny czas” i odkryć na nowo miejsce w misyjnym dziele Kościoła. Proponujemy przy tym zwrócić uwagę na znaczenie sakramentów świętych w procesie nawracania i misji, ponieważ to one rodzą i pomnażają życie łaski, które jest drogą każdego ewangelizatora i tych, do których zostaje on posłany (por. DK 18). Chrzest daje przecież początek życiu duchowemu, bierzmowanie umacnia Jezusowych uczniów do wypełniania misji świadka i ewangelizatora Ewangelii, a Eucharystia zawiera całe duchowe dobro Kościoła – samego Zbawiciela (por. DK 5). W procesie nawracania się i misji nieodzowne są także sakramenty oczyszczenia, gdzie doświadczamy miłosierdzia w Kościele i przez Kościół oraz gdzie uświęcony zostaje dar cierpienia – jakże istotny w dziele misyjnym. Należy także zwrócić uwagę na sakramenty kapłaństwa i małżeństwa, sakramenty posługiwania. Wiemy bowiem, jak ściśle są powiązane powołanie kapłańskie i powołanie misyjne oraz że to właśnie rodzina zbudowana na sakramencie małżeństwa jest szczególnym miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentów, rozeznawania życiowego powołania i odkrywania roli jej członków w dziele ewangelizacji.
Mamy nadzieję, że opracowane przez nas materiały będą przydatne w liturgii i podczas spotkań formacyjnych oraz że pomogą Wam radośnie i owocnie przeżywać tegoroczny Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny.

Ks. Tomasz Atłas

Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce

 

 

Za: Papieskie Dzieła Misyjne


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.14173102378845