25 paź

Medale "Benemerenti" dla wybitnych misjonarzy

Medale "Benemerenti in opere evangelizationis" zostały 25 października wręczone 15 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji. Przewodniczący kapituły bp Jan Piotrowski podkreślił, że „wielkość naszych braci misjonarzy jest naszym honorem i zaszczytem”, a misjonarze nagradzani są przede wszystkim za miłość, jaką niosą najbardziej potrzebującym. Obecnie na wszystkich kontynentach pracuje 2004 polskich misjonarzy: kapłanów, zakonników, sióstr i ludzi świeckich oraz ponad tysiąc kapłanów i sióstr na terenach b. ZSRR.

Uroczystość odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. abp Wilhelm Kurtz, werbista pracujący od ponad 50 lat w Papui Nowej Gwinei, świecka misjonarka Dominika Szkatuła, od 36 lat zaangażowana w duszpasterstwo Indian w Peru. Nagrodzeni zostali nie tylko sami misjonarze ale i lekarze pracujący w placówkach misyjnych, osoby wspomagające dzieła misyjne oraz media propagujące tę tematykę.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowisk misyjnych w Polsce: przede wszystkim samych misjonarzy i misjonarki, członków Komisji Episkopatu ds. Misji, osoby odpowiedzialne za formację misyjną w zgromadzeniach zakonnych, diecezjach i parafiach oraz delegację Papieskich Dzieł Misyjnych.

Bp Jerzy Mazur, stojący na czele Komisji Episkopatu ds. Misji podkreślił, że medal "Benemerenti in opere evangelizationis" wyraża wdzięczność osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła. Przyznał, że powołanie misyjne realizuje się mocą Ducha Świętego, rodząc gotowość dzielenia się Ewangelią ze wszystkimi. Dodał, że jako misjonarze, wszyscy posłani jesteśmy dziś na peryferie świata i Kościoła - peryferie nie tylko w sensie geograficznym, ale wszędzie tam, gdzie wiara zanika oraz do najbardziej potrzebujących.

Przewodniczący Komisji Misyjnej przypomniał, że obecnie pracuje na misjach „ad gentes” 2004 polskich misjonarzy w 99 krajach świata. Są to zarówno kapłani, zakonnicy, siostry zakonne jak i świeccy. Wśród nich jest 938 kapłanów i braci zakonnych, 321 księży diecezjalnych, 696 sióstr zakonnych i 49 osób świeckich. Do tego należy dodać ponad 1000 polskich kapłanów i sióstr pracujących na olbrzymich terenach b. Związku Radzieckiego.

Bp Jan Piotrowski stojący na czele kapituły medalu "Benemerenti in opere evangelizationis" podkreślił, że w tym roku wpłynęły do kapituły 112 kandydatury do nagrody, co sprawiło, że wybór spośród tylu znakomitych kandydatów nie był łatwy. Bo przecież każdy misjonarz, realizujący przykazanie Jezusa Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” i oddający swe życie w dziele misji, zasługuje w pełni na tę nagrodę. Dodał, że medale przyznawane są nie tylko za odwagę w pracy misyjnej czy za szczególne zdolności i osiągnięcia, ale przede wszystkim za miłość jaką misjonarze niosą ludziom. Zacytował św. Jana Pawła II, który w dokumencie „Novo millennio ineunte”, napisał że „każdy kto spotkał Chrystusa nie może go zatrzymać dla siebie, ale winien Go głosić”.

Na zakończenie dodał, że „wielkość naszych braci misjonarzy jest naszym honorem i zaszczytem” a wyrazem tego są właśnie medale "Benemerenti in opere evangelizationis".

Nawiązując do tych sów min. Beata Kempa, odpowiedzialna w rządzie za a sprawy dotyczące pomocy humanitarnej, zaznaczyła, że to dla niej „honorem i zaszczytem” jest możliwość współpracy z misjonarzami, którzy – jak podkreśliła – są najlepszymi ambasadorami Rzeczypospolitej na całym świecie i przyczyniają się do kształtowania dobrego jej wizerunku. Podkreśliła następnie – w nawiązaniu do słów św. Jana Pawła II - że dziś potrzebna jest „nowa wyobraźnia miłosierdzia, a misjonarze w najlepszy sposób dają jej świadectwo".

Zapewniła też o gotowości rządu do wspierania dobrych dzieł i projektów: medycznych oraz edukacyjnych, realizowanych przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach.

ODZNACZENI

FOTORELACJA

ks. Zbigniew Sobolewski, lk, mp / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12046694755554