23 paź

Nagrodzeni medalem "Benemerenti in Opere Evangelizationis" 2019

Komisja Episkopatu Polski od 2017 r. honoruje Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Medal jest przyznawany w 4 kategoriach:

 1. Za zasługi w dziele misyjnym (głównie nagrodzonymi są misjonarki i misjonarze z wieloletnim stażem misyjnym i wybitnymi osiągnięciami pracy na misjach lub dla misji);
 2. Pomoc modlitewna i duchowa (nagradzane są osoby, wspólnoty i organizacje promujące modlitwę za misje, ofiarowanie cierpienia w intencji misjonarzy oraz osoby, które przez lata animują akcje modlitewne za misjonarzy);
 3. Pomoc materialna i finansowa misjom (nagradzani są ci, którzy wnoszą istotny finansowy lub rzeczowy wkład w rozwój placówek misyjnych, organizują zbiórki na misje i wspierają konkretnych misjonarzy);
 4. Informacja medialna (Medal trafia do dziennikarzy, redakcji radiowych, telewizyjnych, mediów świeckich i katolickich, które w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania misji w świecie).

23 X br. medal za zasługi w dziele misyjnym kościoła został przyznany po raz trzeci. Zgłoszono 172 kandydatury z całej Polski (najwięcej w kategorii I – 96 ; II – 16 kandydatur; III – 38 kandydatur; IV – 23 kandydatur. 

Kapituła Medalu pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego, w dniu 12 września postanowiła o przyznaniu Medalu także 3 laureatom poza wspomnianymi kategoriami. Chciano w ten sposób docenić wyjątkowy wkład tych osób i wspólnot w dzieło ewangelizacji.  Nagrodzeni Medalem to:

 • O. prof. Piotr Nawrot SVD, wybitny misjonarz i muzykolog; 38 lat na misjach.

W latach 1981–1985 podjął pracę misyjną w Paragwaju. Od 1995 r. był dyrektorem muzycznym w kościele katedralnym w La Paz (Boliwia). Organizuje festiwale Muzyki Renesansu i Baroku oraz projekty badawcze z zakresu muzykologii. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród uniwersyteckich za ocalenie i propagowanie muzyki Indian w Ameryce Łacińskiej. W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej. Obecnie wykłada na kilku Uniwersytetach (Polska, Boliwia, Stanu Zjednoczone). Prowadzi seminaria oraz szkolenia w zakresie konserwacji, inwentaryzacji oraz katalogizacji manuskryptów dla studentów studium doktoranckiego The University of Western Ontario, London, Canada.

 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalane Poczętej (starowiejskie), zasłużone dla ewangelizacji Afryki.

Od ponad 90-ciu lat ewangelizują w Zambii i Republice Południowej Afryki. Dla przykładu: s. Anna Garwol Na misjach pracuje od 1979 r. Początkowo w Johannesburgu (1979-1985), następnie w Zambii (1985-1991). Pracowała w Mumbwa i Lusace jako nauczyciel w szkole gospodarczej dla kobiet. 

W latach 1994-1996 była pracownikiem nuncjatury w Harare w Zimbabwe. Od 1996 ponownie pracuje na misji w Zambii. Od 1998 r. jest dyrektorem szkoły gospodarczej dla kobiet i dziewcząt. Prowadzi kursy gospodarstwa domowego dla dziewcząt oraz zajmuje się praca w kuchni. Organizuje pomoc materialną dla ubogich uczniów. Dzięki jej staraniom odnowiono studnię, zbiornik wodny oraz pompę wodną na terenie misji.

S. Krystyna Kazimiera Kochman, Pracuje w Zambii od 1982 r. Pracowała 25 lat w nuncjaturze w Lusace. Prowadziła kursy dla kobiet w misji Matero. Od 2007 r. pracuje w Kasisi gdzie wybudowała i prowadzi misyjny dom rekolekcyjny dla grup
i indywidualnych rekolektantów. Obecnie go powiększa. Organizuje pomoc materialną dla ubogich uczniów, by mogli uczęszczać do szkoły. 37 lat na misjach.

S. Marta Maria Ewa Górska, Pracuje w Zambii od 1985 r. Pracowała również na Filipinach i na Jamajce. Prowadziła kliniki w Zambii, wiejski ośrodek zdrowia ze szpitalem w Chalabesa oraz obsługiwała 12 punktów dojazdowych. Wybudowała przedszkole dla 75 dzieci. Organizowała pomoc materialna i opiekę medyczną dla dzieci ubogich. We wrześniu 2014 wyjechała na Jamajkę i zaczęła pracę pielęgniarską i pastoralną na nowo otwartej palcówce w Reading.

 • Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

Nieustannie trwające od 1990 r. w Nysie na modlitwie za misje. Siostry żyjąc w ścisłej klauzurze pełnią swe apostolstwo poprzez posługę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą, codzienne obowiązki i ofiarę z życia. Główną intencją ich modlitwy i ofiary jest niesienie pomocy misjonarzom.

 

 NAGRODZENI MEDALEM „BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS” 2019

Kategoria I

 • O. Andrzej Madej OMI, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie.

W latach 1994-1997 pracował na Ukrainie, gdzie przyczynił się w pierwszych latach działania Kościoła do jego odrodzenia w Kijowie. Od 1997 r. pracuje w Turkmenistanie jako przełożony wspólnoty oblackiej oraz przedstawiciel watykańskiej dyplomacji. Prawie 22 lata pracuje w kraju muzułmańskim. Kościół tu wzrasta mimo, że nie ma własnego budynku. Obecnie wspólnota liczy ok. 350 osób. Są pierwsi zakonnicy i kapłani miejscowi. Ojciec Andrzej sprawuje swą posługę w duchu ewangelicznej wrażliwości, roztropności, dyplomacji i dialogu międzyreligijnego. Jest autorem licznych książek i tomów wierszy.

 • Pani Elżbieta Wryk, misjonarka świecka.

W latach 1997-2003 pracowała w Bouar, Bohong i Baboua jako nauczycielka. Uczyła kroju i szycia w Centrum Promocji Kobiet. Pracowała w buszu z grupą najmłodszych dzieci (nauczanie początkowe). Prowadziła przedszkola w 4 wioskach, zajęcia krawieckie dla kobiet, formowała dzieci i prowadziła działalność charytatywną. Musiała opuścić kraj, gdyż było zbyt niebezpiecznie i udała się do Kamerunu, gdzie pracowała w przedszkolu, uczyła katechezy w liceum, pomagała w sesjach dla katechistów oraz prowadziła animację pastoralną w wioskach. W 2008 r. uruchomiła szpital w Bagandou. Zadbała o rozbudowę szpitala i stworzenie kadry. Sprowadziła z Europy personel i kształciła miejscowych pracowników. Przeżyła rebelię. Ze szpitala w 2016 r. skorzystało 4700 pacjentów, a 1854 było hospitalizowanych.

 • Dr Helena Pyz, Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Posługuje w Jeevodaya w Indiach od 17 II 1989 r. Objęła opieką tysiące trędowatych. Jest lekarzem, internistą, pediatrą, chirurgiem, a nade wszystko matka dla trędowatych. W ciągu 30 lat pracy wyleczyła wraz z zespołem medycznym 5170 trędowatych. Mieszkańcy Jeevodaja nazywają ją „Mami” (Mama).

 

Kategoria II

 • Pani Renata Przewoźnik, animatorka misyjna.

Świecka moderatorka Żywego Różańca w diec. drohiczyńskiej, od wielu lat popularyzuje osobę Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Przygotowuje pomoc modlitewną i materialną dla misjonarzy (duchowa adopcja dzieci oraz wspiera inicjatywy PDM). Zaproponowała modlitwę w intencji beatyfikacji Pauliny Jaricot każdego 9 dnia miesiąca. Odpowiada za Apostolat Margaretka i tworzy „Margaretki” za misjonarzy. W wielkim Poście podjęła post o chlebie i wodzie w intencji świętości kapłanów. Włączyło się w jej inicjatywę 400 osób. Kontaktuje się z siostrami zakonnymi, misjonarkami pochodzącymi z diecezji drohiczyńskiej i organizuje dla nich pomoc. Współorganizuje diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca, w czasie której jest zawsze akcent misyjnej modlitwy i wsparcia misjonarzy.

 • Kampania Społeczna „Misjonarz na Post”

Inicjatywa powstała w 2014 r. Jej pomysłodawcą był o. Marcin Wrzos OMI, misyjne media oblackie Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi” oraz Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Ta inicjatywa zachęca do szczególnego wsparcia duchowego misjonarzy w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy modlą się i poszczą w intencji konkretnych misjonarzy. Akcja prowadzi stronę internetową i jest obecna w mediach społecznościowych. W 2019 r. w 6. edycji wzięło udział prawie 20 tys. ludzi młodych. Akcję wspierają aktorzy i sportowcy.

 • Pani Wanda Socha, na stale mieszkająca w Dębicy.

Jest osobą niepełnosprawną. Od ponad 16 lat otacza modlitwą misje oraz wspiera misje sióstr służebniczek starowiejskich. Osoba niezwykle oddana misjom.

 

Kategoria III

 • Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Organizacja powstała w 1992 r. w Poznaniu. Jej działalność statutowa skupia się na udzielaniu pomocy medycznej na rzecz ośrodków misyjnych za granicą. Uwrażliwia również studentów na ludzkie cierpienie i konieczność pomagania. Przez ponad 27 lat działalności Fundacja objęła swą pomocą 47 państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Oceanii i w Europie. Zorganizowała 576 dużych transportów pomocy materialnej, pomogła 202 ośrodkom i placówkom, kierując do pracy na misjach 216 wolontariuszy, w tym: 68 lekarzy, 27 dentystów, 93 studentów medycyny, 11 pielęgniarek, 8 położnych, 2 ratowników i 7 osób innych specjalności.

 • S. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Jest katechetką i animatorką misyjną. Pracuje w par. św. Barbary w Łęcznej, a obecnie w Zakopanem. Jest inicjatorką i moderatorką Kolędników misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej (Okuniew) i arch. lubelskiej (Łęczna). Zasłużona dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, znana z ofiarności materialnej (Kolędnicy misyjni, dzieci komunijne dzieciom misji, kiermasze i inne przedsięwzięcia). Angażuje się w redakcję materiałów PDMD, spotkania formacyjne, prelekcje, kongresy i konkursy. Od 2005 r. współpracuje z sekretariatem krajowym PDMD poprzez działalność w animacji misyjnej w parafii i szkole, na szczeblu diecezjalnym i krajowym oraz poprzez działalność literacką i medialną. Jest autorką scenariuszy katechez, inscenizacji, programów szkoleniowych dla katechetów oraz współautorką materiałów formacyjnych PDMD. Publikuje artykuły poświęcone misjom w prasie lokalnej i krajowej. Z jej udziałem i dzieci przygotowanych przez nią zrealizowano wiele audycji radiowych oraz spot filmowy promujący akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”.

 • Państwo Grażyna i Jacek Broniewscy z Łodzi.

Małżeństwo od 1991 r. prowadzi w par. MB jasnogórskiej w łodzi-Widzewie Koło Przyjaciół Misji. Zaprosili już do parafii 87 misjonarzy i misjonarki, którym udzielili pomocy finansowej i materialnej. Założyli Muzeum Misyjne w gmachu kościoła M Bożej. Organizują od 25 lat zbiórki pieniężne dla misjonarzy. Ich Koło Misyjne odwiedza chorych, zachęcając do modlitwy za misje. Państwo Broniewscy zajmują się edukacją misyjną dzieci i młodzieży w Muzeum.

 

Kategoria IV

 • Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”

Reprezentuje Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Informuje o misjach prowadzonych przez wszystkich misjonarzy. Prowadzi animację i formację misyjną wiernych w Polsce.

 • Katolicka Agencja Informacyjna

Od wielu lat KAI przekazuje informacje o wydarzeniach misyjnych, pracy misjonarzy oraz aktywnie wspiera animację misyjną w parafiach współpracując z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji i jej agendami. Bardzo często pisze o wydarzeniach misyjnych w diecezjach. Drukuje wywiady z misjonarzami. Promuje sms-a „Misje” oraz ofiarność na misje.

 • Pani Magdalena Gronek dziennikarz „Radia Warszawa”

Od 1997 r. Radio emituje cotygodniową audycję „Wybrani-posłani”, prowadzoną przez red. Magdalenę Gronek, poświęconą misjom. Na antenę zapraszani są polscy misjonarze, którzy opowiadają o realiach pracy na misjach, przybliżają związane z nią problemy i promują idee misyjne. W ciągu 22 lat wyemitowano ok. 1000 audycji. Radio Warszawa przygotowuje także bogate bloki tematyczne w tygodnikach misyjnych. Promuje na swych falach Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6 stycznia), Niedzielę „Ad Gentes”, Akcję św. Krzysztof oraz Tydzień Misyjny. Włącza się w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz misji. Między innymi organizuje bal karnawałowy i licytację.

Komisja Episkopatu Polski od 2017 r. honoruje Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Medal jest przyznawany w 4 kategoriach: 1. za zasługi w dziele misyjnym (głównie nagrodzonymi są misjonarki i misjonarze z wieloletnim stażem misyjnym i wybitnymi osiągnięciami pracy na misjach lub dla misji); 2. Pomoc modlitewna i duchowa (nagradzane są osoby, wspólnoty i organizacje promujące modlitwę za misje, ofiarowanie cierpienia w intencji misjonarzy oraz osoby, które przez lata animują akcje modlitewne za misjonarzy); 3. Pomoc materialna i finansowa misjom (nagradzani są ci, którzy wnoszą istotny finansowy lub rzeczowy wkład w rozwój placówek misyjnych, organizują zbiórki na misje i wspierają konkretnych misjonarzy); 4. Informacja medialna (Medal trafia do dziennikarzy, redakcji radiowych, telewizyjnych, mediów świeckich i katolickich, które w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania misji w świecie).

23 X br. medal za zasługi w dziele misyjnym kościoła zostanie przyznany po raz trzeci. Zgłoszono 172 kandydatury z całej Polski (najwięcej w kategorii I – 96 ; II – 16 kandydatur; III – 38 kandydatur; IV – 23 kandydatur.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego, w dniu 12 września postanowiła o przyznaniu Medalu także 3 laureatom poza wspomnianymi kategoriami. Chciano w ten sposób docenić wyjątkowy wkład tych osób i wspólnot w dzieło ewangelizacji. Nagrodzeni Medalem to:

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.1272759437561