22 cze

O. prof. Szyszka: działalność misyjna jest istotą Kościoła

O tym, że praca misyjna Kościoła nie jest działalnością uboczną lecz stanowi jego istotę przypomniał dziś za Soborem Watykańskim II o. prof. Tomasz Szyszka SVD, misjolog, wykładowca UKSW. Podczas sympozjum „Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego” przywołał wskazanie Soboru, że misjonarze muszą być wolni od presji jakichkolwiek przejawów kolonializmu.

Organizatorem trzydniowego sympozjum, które odbywa się w formule on-line jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, katedra Misjologii UKSW w Warszawie oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.

O. prof. dr hab. Tomasz Szyszka przypomniał, że w ciągu 20 wieków zadanie misyjne Kościoła realizowane było w różnych warunkach kulturowych, społecznych, politycznych. Rozszerzanie się chrześcijaństwa zawsze wiązało się zaś z trudnymi wyzwaniami, związanymi z ciągłymi przemianami na płaszczyźnie religijnej, ale też społeczno-kulturowej.

Prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich przywołał słynny cytat z nauczania soborowego, iż Kościół z natury swej jest misyjny. Ojcowie soborowi zgodzili się, iż działalność misyjna nie jest ubocznym zadaniem Kościoła lecz jego istotą, związaną z zadaniem głoszenia Ewangelii, przepowiadania Dobrej Nowinę i nawracania ludzi na krańcach świata.

Werbista wskazywał, że to właśnie Sobór uświadomił całemu Kościołowi, że zaangażowanie w dzieło misyjne nie jest zadaniem małej grupy specjalistów, to znaczy misjonarzy i misjonarek lecz jest obowiązkiem wszystkich chrześcijan wynikającym z mocy Chrztu świętego.

O. Szyszka przypomniał wskazanie Soboru, że konieczne jest całkowite uwolnienie działalności misyjnej z presji jakichkolwiek przejawów kolonializmu.

Duchowny mówił też o pojawiającej się wśród niektórych misjonarzy, zwłaszcza w przeszłości, “neurotycznej” tendencji do ochrzczenia jak największej liczby ludzi i braku brak refleksji nad dalszych procesem ich wzrastania w wierze i towarzyszenia im w codziennym życiu. Taka postawa to przejaw dążenia do samorealizacji oraz forma egotyzmu, formalizmu i powierzchowności - wskazywał misjonarz. Dodał, że i to niebezpieczeństwo zauważył Sobór.

O. Szyszka zwrócił uwagę, że po Soborze nastąpił w Kościele wielki rozkwit refleksji na temat misji: zaczęły powstawać katedry misjologii, instytuty misjologiczne, krajowe i międzynarodowego stowarzyszenia zajmujące się ewangelizacją w świecie. Sobór zaowocował też zwiększoną świadomością misyjną wśród świeckich, czego owocem był m.in. rozwój wolontariatu misyjnego.

Powstały także bardzo liczne organizacje pomocowe o charakterze międzynarodowym, setki fundacji dla wspomagania dzieła misyjnego, praktykujące współodpowiedzialność za Kościoły lokalne wsparcie osobowe i finansowe.

Odnosząc się do słów o. Szyszki, moderator spotkania, bp Jan Piotrowski, wieloletni misjonarz w Ameryce Południowej wskazywał, że współczesny człowiek nie lubi dziś czekać i chciałby widzieć owoce i skuteczność swoich działań natychmiast. Tymczasem, jak przypomniał, sam Pan Jezus mówił o zasiewie, wzroście, potrzebie pracy.

Zaznaczył, że w wielu miejscach w Polsce pojawiły się diecezjalne czy zakonne dzieła misyjne, które wykazują w ten sposób odpowiedzialnością za “swoich” misjonarzy.

Rozpoczęte dziś sympozjum stanowi przygotowanie do V Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w przyszłym roku. Będą w nim uczestniczyły środowiska misyjne w Polsce, zwłaszcza osoby zaangażowane w animację i formację misyjną wiernych.

Sympozjum potrwa trzy dni. Wśród prelegentów, prezentujących nowe realia misyjne na wszystkich kontynentach, znajdą się m.in. bp Jan Piotrowski, abp Tadeusz Wojda SAC, ks. prof. Tomasz Szyszka SVD, o. dr Ryszard Szmydki OMI, ks. dr Maciej Będziński, ks. prof. Wojciech Kluj OMI oraz ks. prof. Jarosław Różański OMI.

W sympozjum można uczestniczyć po zalogowaniu się. Transmisja będzie dostępna na Platformie Zoom oraz na YouTube. Szczegóły: www.misje.pl

tk / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.12687683105469