3 kwi

O. Ryszard Szmydki OMI Dyrektorem Generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary

fot. oblaci.pl

o.Ryszard Szmydki OMI

W dniu 2 kwietnia 2014 r., Nuncjatura Apostolska w Warszawie poinformowała o. Prowincjała Ryszarda Szmydkiego OMI, że został  mianowany Dyrektorem Generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary (PDRW) w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie, odpowiedzialnym za jego działanie w 150 krajach. PDRW jest jednym z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Głównymi celami PDRW są: kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc misjom (zbiórki na rzecz misji na całym świecie i przekazywanie tej pomocy), informowanie o potrzebach misji, kształtowanie animatorów i współpracowników misji.  Funkcję tę obejmie 1 maja bieżącego roku.

__________________________________

O. Ryszard Szmydki OMI urodził się 26 kwietnia 1951 r. w Terebiskach k/Białej Podlaskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jabłecznej. W 1965 roku rozpoczął naukę w oblackim Niższym Seminarium Duchownym w Markowicach na Kujawach. Bezpośrednio po maturze w 1969 roku rozpoczął roczny nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzu Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze i 8 września 1970 roku złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Filozofię studiował w oblackim Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze po czym kontynuował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po zakończeniu studiów odbył dwuletni staż na misjach w Kamerunie, gdzie 21 stycznia 1977 roku złożył wieczyste śluby zakonne w Figuil. Tam też otrzymał święcenia diakonatu.

Po powrocie do kraju przyjął święcenia kapłańskie 2 lipca 1978 roku w Jabłecznej z rąk biskupa siedleckiego Jana Mazura. Po świeceniach rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pełniąc w tym czasie m.in. funkcję przełożonego miejscowej wspólnoty. W roku 1984 obronił doktorat z teologii dogmatycznej. W latach 1983-91 był adiunktem w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL-u. W roku 1988 odbył roczne stypendium we Francji w Paryżu. Po powrocie kontynuował obowiązki przełożonego domu zakonnego w Lublinie wykładając jednocześnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze i kontynuując prace naukową na KUL-u. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii dogmatycznej i ekumenizmu.
 
W latach 1991-92 był katechistą wędrownym w ramach drogi neokatechumenalnej, z którą jest związany do dnia dzisiejszego. W 1992 roku został delegatem na Kapitułę Generalną do Rzymu, gdzie został wybrany asystentem Generała do spraw misji (na 12 lat). Po zakończeniu tej posługi przebywał na rocznym stażu w Jerozolimie w Ecole Biblique. W 2005 roku powrócił do Polski i został mianowany Wikariuszem Prowincjalnym do spraw Misji. W 2010 roku został Prowincjałem Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów M. N. 2 kwietnia 2014 r. został mianowany Dyrektorem Generalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie. Mówi biegle w językach: włoskim, angielskim, francuskim i polskim, a w stopniu komunikatywnym po hiszpańsku i rosyjsku.

 

źródło: oblaci.pl


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.12223696708679