21 paź

Obchody 100-lecia Wspólnoty Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie

Wspólnota Domu Misyjnego św. Wojciecha Księży Werbistów w Pieniężnie obchodzi jubileusz 100-lecia. W Domu znajduje się też Misyjne Seminarium Duchowne (MSD). Z tej okazji 24 października zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna i odbędzie się sesja naukowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Msza św. z okazji jubileuszu pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zostanie odprawiona o godz. 9 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim.

Po niej odbędzie się okolicznościowa sesja popularno-naukowa. O biskupie warmińskim Maximilianie Kallerze będzie mówił ks. prof. Jerzy Skrabania z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej w Sankt Augustin w Niemczech. Historię Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie (1948-2008) przedstawi o. dr Janusz Brzozowski z MSD w Pieniężnie. O formacji intelektualnej w latach 70. w MSD opowie o. dr Michał Studnik, prowincjonalny dyrektor studiów MSD.

O absolwentach seminarium w misji Zgromadzenia będzie mówił prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich o. dr hab. Tomasz Szyszka z UKSW. "Formacja misyjna: międzykulturowy broker" - to tytuł referatu, który wygłosi o. dr hab. Andrzej Pietrzak, profesor KUL. Na temat ANTHROPOS w działalności naukowo-dydaktycznej z MSD w Pieniężnie będzie mówił o. prof. Jacek Jan Pawlik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na temat seminarium w służbie animacji misyjnej Kościołowi lokalnemu na przykładzie Muzeum Misyjno-Etnograficznego powie dyrektor muzeum o. Wiesław Dudar.

Sesję zwieńczy wykład o. prof. Piotra Nawrota z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Konserwatorium Muzycznego w La Paz w Boliwii pt. "Muzyka narzędziem ewangelizacji w redukcjach jezuickich w Ameryce Hiszpańskiej".

Uroczystości jubileuszowe zakończy występ indiańskiego chóru i orkiestry z Boliwii „Palmarito & Urubicha” złożonego z zespołów muzycznych pochodzących z dwóch wiosek misyjnych: Urubichá zamieszkałej przez Indian Guarayos oraz Palmarito/Santa Rosa zamieszkałej przez Indian Guarani. Zaprezentują one utwory baroku misyjnego oraz pieśni ludowe. Koncert poprowadzi o. prof. Piotr Nawrot.

Współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Misjologii Wydziału Teologii UKSW. Wpisuje się ono w październikowe obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Kościele ogłoszonego przez papieża Franciszka.

Św. Arnold Janssen, założyciel werbistów, poszukiwał młodych ludzi, którzy poszliby na krańce świata i głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa. Szczególnie mocno zależało mu na kandydatach ze środowisk katolickich. Do takich zaliczał tereny Warmii. W 1907 r. podjął starania o placówkę werbistowską na tym obszarze. Kuria we Fromborku wystąpiła w 1914 r. z ofertą odstąpienia Zgromadzeniu Słowa Bożego letniego pałacu biskupiego w Smolajnach. Transakcja nie doszła jednak do skutku. W 1916 r. Brat Zygmunt, kolporter czasopism werbistowskich, znalazł kilka ofert dotyczących przyszłego domu misyjnego na Warmii. Za najlepszą uznano posiadłość bezdzietnego małżeństwa Krugerów w miasteczku Mehlsack, obecnie Pieniężno.

Wkrótce zaczęto budować klasztor. Dom dzisiejszy budowano w ciągu 10 lat w czterech etapach: 1921 – skrzydło południowe, 1924/25 – skrzydło wschodnie z narożnikami skrzydeł południowego oraz północnego, 1927/28 - skrzydło północne, 1930/31 - kościół z przylegającymi częściami skrzydeł południowego i północnego. Na patrona domu wybrano św. Wojciecha, którego figura góruje nad domową furtą. Dom służy dwóm celom: niesieniu pomocy duchowieństwu diecezjalnemu i kształceniu młodych ludzi wyznania katolickiego na misjonarzy.

Po wojnie dom przejęli werbiści polscy. Jako pierwsi jesienią 1945 r. przybyli tu o. Bolesław Cisz i br. Jan Bruski. Na stałe osiadł w Pieniężnie w 1946 r. O. Paweł Kośnik. Dom był bardzo zniszczony i trzeba go było remontować. Oddawano go do użytku etapami. Do 1948 r. było tam nadal niższe seminarium duchowne. Decyzją przełożonych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego postanowiono, że od jesieni 1948 r. Dom św. Wojciecha będzie Wyższym Seminarium Duchownym Werbistów w Polsce.

Przez ponad 50 lat seminarium werbistowskie w Pieniężnie dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy – kapłanów i braci zakonnych – którzy pracowali i pracują w ponad 60 krajach na wszystkich kontynentach. Kilku spośród nich zostało biskupami w różnych krajach świata. Werbiści poza zwykłą pracą misjonarską rozwijają apostolat biblijny, angażują się w środki przekazu, zajmują się prowadzeniem szkół, szpitali i ośrodków zdrowia. Włączają się także w problemy sprawiedliwości i pokoju na świecie, działania na rzecz ubogich oraz w sprawy integracji stworzenia. Ponadto prowadzą działalność redakcyjną i wydawniczą, są wykładowcami na uniwersytetach. Do tych wszystkich zadań i posług przyszli misjonarze werbiści przygotowują się w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie.

tom (KAI/SVD) / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.12274098396301