21 cze

Obrady Krajowej Rady Misyjnej

W dniu 20 czerwca 2013 roku w Warszawie, w Centrum Formacji Misyjnej, obradowała Krajowa Rada Misyjna, której działalność reaktywował biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Celem jej działania jest „osiągnięcia większej jedności i skuteczności podejmowanych inicjatyw w dziedzinie animacji i współpracy misyjnej” (CM 12).
Biskup Mazur, który będzie także przewodniczył posiedzeniom Rady, wręczył nominacje członkowskie jej pozostałym 37 członkom.

 

 

Oto skład Krajowej Rady Misyjnej:

Ks. Bp Jerzy MAZUR SVD Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Ks. Prał. dr Tomasz Atłas Dyrektor Krajowy PDM, Sekretarz KRM
Pani Anna Sobiech Sekretarz Krajowy PDMD
Ks. Bogdan Michalski Sekretarz Krajowy PDRW i PDPA
O. Luca Bovio IMC Sekretarz Krajowy PUM
O. dr Kazimierz Szymczycha Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Ks. dr Janusz Paciorek Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej
Ks. mgr lic. Jarosław Buchowiecki Dyrektor Dzieła Pomocy "Ad Gentes"
Ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki Dyrektor MIVA Polska
Ks. Kan. dr Franciszek Jabłoński Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
Ks. Kan. dr Wojciech Paweł Rebeta Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Lubelskiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
Ks. Prał. mgr Tadeusz Dziedzic Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Krakowskiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
Ks. mgr lic. Jacek Gancarek Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Częstochowskiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
Ks. dr Grzegorz Wita Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Katowickiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
Ks. mgr lic. Jarosław Foltyniewicz Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Poznańskiej
Ks. Prał. dr Krzysztof Czermak Delegat Biskupa ds. Misji Diecezji Tarnowskiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
Ks. Prał. Zbigniew Pruchnicki Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Warszawskiej, Dyrektor Diecezjalny PDM
O. Eryk Koppa SVD Przewodniczący Komisji Misyjnej KWPZM
Ks. mgr lic. Józef Lasak SAC Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla - Pallotyni – Warszawa
O. Zbigniew Świerczek OFMConv. Przewodniczący Franciszkańskiej Konsulty Misyjnej
O. Prof. dr hab. Jarosław Różański OMI Przedstawiciel Stowarzyszenia Misjologów Polskich
Ks. Adam Parszywka SDB Prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” - Kraków
S. Elżbieta Sołtysik Przedstawicielka Zgromadzenia Klawerianek
S. Dominika Jasińska SSpS Przedstawicielka Sióstr Służebnic Ducha Świętego SSpS
S. Anna Miśkowiec FMM Przedstawicielka Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi FMM
S. Teresa Głuchowska Przedstawicielka Sióstr Służebniczek Starowiejskich
Pan Maciej Marchewicz Prezes Fundacji „Orszak Trzech Króli”
Pani Anna Tarajkowska Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"
Pan dr Kazimierz Szałata Założyciel i Prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau
Pani Barbara Uszko-Dudzińska Reprezentantka osób świeckich
Ks. Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
S. Wioletta Ostrowska Przedstawicielka Sióstr Loretanek
Ks. dr Waldemar Cisło Dyrektor Sekcji Polskiej Pomocy Kościółowi w Potrzebie
Ks. Leszek Kryża TChr Dyrektor Zesołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
Ks. Hubert Matusiewicz Przedstawiciel Caritas Polska
Pani Halina Szydełko Prezes Akcji Katolickiej w Polsce
Ks. Pedro Guzman Przedstawiciel Drogi Neokatechumenalnej
Ks. lic. mgr Zbigniew Kucharski Asystent Krajowy KSM

Spośród członków KRM powołano również 9-osobowy zespół koordynujący, który na bieżąco będzie kierował jej działaniami, ponieważ cała Rada będzie zbierała się raz w roku.
Na wczorajszym posiedzeniu członkowie Rady omawiali zadania jakie stoją przed całą wspólnotą Kościoła, a szczególnie przed środowiskami związanymi z misjami, przed mającym się odbyć w 2015 roku IV Krajowym Kongresem Misyjnym z okazji 50 rocznicy ogłoszenia Dekretu o Działalności Misyjnej Kościoła i 25 rocznicy encykliki bł. Jana Pawła II Redemptoris Missio. 

Zgromadzeni pragnęliby, aby rok 2014 został potraktowany jako rok przygotowań do kongresu, aby – jak powiedział jeden z dyskutantów – w trosce o nowe powołania misyjne, o wzmocnienie współpracy misyjnej i o zapewnienie misjonarzom pracującym na całym świecie duchowej i materialnej pomocy, „z promocją świadomości misyjnej” dotrzeć poprzez diecezje do wszystkich parafii. Miałoby w tym pomóc organizowanie różnych przedsięwzięć o tematyce misyjnej – spotkań z misjonarzami, konkursów, sympozjów, konferencji, tak aby rok 2014 stał się rokiem i pogłębionej refleksji na temat obecnej sytuacji polskiego kościoła misyjnego, ale też rokiem najprostszego przybliżania tematyki misyjnej członkom Kościoła.
Obecni na posiedzeniu zgodzili się z wypowiedzią jednego z dyskutantów, który przestrzegał, aby przygotowania i sam kongres nie stały się jedynie pretekstem do spotkania niewielkiego w gruncie rzeczy grona entuzjastów misji i środowisk zaangażowanych w taką działalność, ale żeby zastanowić się jakie cele do osiągnięcia powinny zostać postawione przed kongresem, aby jego efekty były odczuwalne dla całej wspólnoty Kościoła. Zaproponował, aby misyjność kościoła potraktować przede wszystkim jako cel wewnętrzny każdego członka wspólnoty Kościoła, a sam kongres i przygotowania do niego przeprowadzić w duchu nowej ewangelizacji. Aby kongres spróbował dać odpowiedź na pytanie w jakim miejscu dzisiaj znajduje się misyjny kościół w Polsce.
Opracowaniem kalendarium wydarzeń diecezjalnych związanych z przygotowaniami do kongresu i koordynacją tych działań zajmie się zespół koordynujący. Zespół ma też pracować nad przygotowaniem ostatecznego projektu statutu Rady.
Krajowa Rada Misyjna została powołana do życia 18 czerwca 2005 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z postanowieniami II Polskiego Synodu Plenarnego. (MŁ)


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.091588973999023