15 lut

Odwiedziny misjonarzy w Tanzanii i Madagaskarze

W dniach od 18 do 30 stycznia br. bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji wraz z delegacją odwiedzał polskich misjonarzy i misjonarki w Tanzanii i Madagaskarze. Spotkał się także z biskupami diecezji, w których pracują oraz dokonał poświęcenia szkoły im. Maksymiliana Kolbego. 

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji zwrócił uwagę, że celem takiego wyjazdu jest bycie z misjonarzami i misjonarkami, wsłuchiwanie się w ich radości, problemy. W tym czasie oni oraz wolontariusze misyjni przybywają ze swoich palcówek misyjnych na wspólne spotkanie, w czasie  którego jest  wspólna modlitwa, Eucharystia, dzielenie się świadectwem wiary oraz  wzajemne poznawanie się i umacnianie w posłudze misyjnej. 

Jest to czas odwiedzania misjonarzy na placówkach misyjnych w celu poznania ich potrzeb, spotkania z wiernymi, wśród których prowadzą działalność misyjną szczególnie na Mszach świętych, z dziećmi i młodzieżą w szkołach, z chorymi w ośrodkach zdrowia prowadzonych przez misjonarzy a przede wszystkim podkreślenie łączności Kościoła, który ich posłał. „Przywozimy im również zapewnienie, że Kościół w Polsce pamięta o nich w modlitwach, a także wspiera ofiarnie ich dzieła misyjne, dzięki którym mogą nieść pomoc najbiedniejszym” – dodaje biskup.

WŚRÓD POLSKICH MISJONARZY W TANZANII

Bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.  Misji odwiedził w dniach 18-24 stycznia polskich misjonarzy w Tanzanii. Okazją do wizyty było poświęcenie gmachu szkoły podstawowej w Centrum Edukacyjnym im. św. Maksymiliana Kolbego w Segerea, jednej z dzielnic Dar es Salaam. Przewodniczący Komisji misyjnej spotkał się z misjonarkami i misjonarzami w Mwanza oraz Dar es Salaam. 

Pierwsze dwa dni wizyty zdominowały spotkania z siostrami zakonnymi, fideistami oraz wolontariuszami świeckimi w ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie Misji Afrykańskich w Mwanza. 19 stycznia wieczorem ks. bp odprawił  Mszę św. o miłosierdziu Bożym dla misjonarzy z tego rejonu. W homilii zwrócił uwagę na treść objawień św. Faustyny Kowalskiej i wezwał do nieograniczonej ufności wobec Bożego miłosierdzia. Wyraził wdzięczność misjonarzom za ofiarne posługiwanie na misjach, za to, że są świadkami miłosierdzia Kościoła. następnego dnia odbyło się spotkanie robocze, podczas którego ks. bp omówił sytuację Kościoła w Polsce, przybliżył wydarzenia ubiegłego roku oraz rozmawiał z misjonarzami na temat roli i miejsca świeckich misjonarzy i wolontariuszy w Kościele misyjnym. Wieczorem, podczas Mszy św. przewodniczący Komisji misyjnej mówił o powołaniu misyjnym. Biskup przypomniał wspaniałe postaci polskich misjonarzy, męczenników franciszkańskich z Pariacoto oraz bł. Władysława Bukowińskiego. Zachęcał do wierności i wytrwania w powołaniu i misji, ukazując modlitwę i adorację jako źródłu duchowej mocy każdego misjonarza. Po Mszy św. wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i spożyli wieczerzę wigilijną. Kolędy i pastorałki sprawiły, że wszyscy poczuli się jak w Polsce.

Goście z Polski spotkali się z arcybiskupem Mwanzy abp Juda Thaddeusem Ruwa'ickim O.F.M. Cap. Arcybiskup serdecznie dziękował za pracę misjonarzy i apelował, aby Polska nadal okazywała się hojna posyłając dobrze przygotowane siostry i kapłanów do posługi misyjnej w Tanzanii.

Po powrocie do Dar es Salam, do wspólnoty franciszkańskiej ks. bp Jerzy Mazur przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele parafialnym w Segerea, gdzie od lat posługują ojcowie franciszkanie. prowadzą oni jeszcze dwie parafie w mieście. We Mszy św. wzięło udział 2000 wiernych. W homilii bp Jerzy ukazywał im Chrystusa jako jedynego Zbawiciela i wzywał do zawierzenia się Jemu. - On jest Zbawicielem. we wszystkich okolicznościach możemy zdać się na niego. Idźmy do Chrystusa z ufnością i powtarzajmy "Jezu ufam Tobie"!, a nie zostaniemy nigdy zawiedzeni - zapewniał kaznodzieja. Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z wiernymi i przekazał im 2000 medalików z Matką Bożą.

Po południu ks. biskup spotkał się z polskimi misjonarkami i misjonarzami, którzy posługują w stolicy i okolicach. Misjonarze opowiadali o swej pracy, ukazywali realia Kościoła w Tanzanii, któremu zagrażają fundamentaliści islamscy oraz rozmaite sekty. Goście z Polski dzielili się pracą Dzieła Pomocy "Ad Gentes" oraz MIVA Polska, mówili o problemach polskiego Kościoła i o sytuacji społecznej i politycznej w Polsce.

Poświęcenie szkoły

Tłumy dzieci ze szkoły podstawowej wraz z nauczycielami i rodzicami oczekiwały od wczesnego rana 23 stycznia 2017 r. na uroczystość poświęcenia nowego gmachu szkoły. Została ona zbudowana i wyposażona dzięki  środkom finansowym przekazanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu polskiej pomocy rozwojowej 2016. Dwupiętrowy gmach szkoły powstał dzięki zaangażowaniu ojców franciszkanów konwentualnych, którzy od 1998 r. prowadzą w Segerea Centrum Edukacyjne im. św.Maksymiliana Kolbego oraz Dzieła Pomocy "Ad Gentes". Prace wykończeniowe trwały cały rok. Dzięki wysiłkowi budowniczych powstało 18 nowych, jasnych i przestronnych sal lekcyjnych.  Budynek wygląda imponująco. Ojcowie franciszkanie mogli przyjąć dodatkowo grupę 200 dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zatrudnić nauczycieli i personel szkolony.

Bp. Jerzego Mazura, o. Kazimierza Szymczychę SVD, ks. Zbigniewa Sobolewskiego oraz licznych kapłanów przywitał chórek dziecięcy, żywiołowym śpiewem dając upust radości z przybycia dostojnego gościa z Polski. Msza św. pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zgromadziła ponad 1000 dzieci. Byli obecni również wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, siostry zakonne oraz rodzice i przedstawiciele władz i wspólnoty lokalnej. Ponieważ dzieci posługują się w Centrum Edukacyjnym wyłącznie językiem angielskim, zarówno Msza św. jak i homilia i wszystkie wystąpienia były w tym języku.

Ks. bp. Jerzy przekazał dzieciom i dorosłym serdeczne pozdrowienia z Polski i wyraził radość z tego spotkania. W homilii zwrócił uwagę na powszechne powołanie do świętości, do wzrastania w miłości Boga i ludzi. Zachęcił młodych słuchaczy, aby zawierzyli miłosierdziu Bożemu i często modlili się słowami "Jezu, ufam Tobie".

Kaznodzieja podziękował ojcom franciszkanom i siostrom misjonarkom ze zgromadzeń pracujących w szkole za ich pracę i apostolstwo, a dzieci i młodzież zachęcił do rozeznania swego życiowego powołania. - Potrzeba wspaniałych ludzi, którzy rzetelnie podejmą swe obowiązki rodzinne i zawodowe. Miejcie odwagę pójść za głosem waszego powołania. Nie lękajcie się iść za Chrystusem, dając Mu świadectwo życia wypełnionego miłością czy to w małżeństwie, czy też w kapłaństwie lub życiu zakonnym - mówił.  Biskup zachęcał wszystkich do czerpania z łaski, jaką otrzymujemy w sakramentach świętych, zwłaszcza sakramencie pokuty i Eucharystii. Przypomniał również, że na mocy chrztu świętego wszyscy jesteśmy głosicielami Ewangelii i jako uczniowie Chrystusa winniśmy dzielić się nią z innymi. - Także będąc dziećmi i mając niewiele lat możemy wypełnić nasz obowiązek misyjny - zapewniał.

Przed zakończeniem Mszy św. ks. biskup podziękował serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i wyposażenia nowego gmachu szkolnego. Słowa wdzięczności skierował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dziękując za przyznanie środków finansowych na dokończenie budowy i wyposażenie klas w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Pomoc ta została upamiętniona tablicą pamiątkową na frontonie gmachu. - Niegdyś władze Tanzanii udzieliły schronienia 5000 polskim sierotom wojennym w Tengeru,  a teraz polski rząd wspiera budowę szkoły dla dzieci w Tanzanii.W ten sposób Polska jest bardziej obecna, bardziej znana w Afryce - zauważył mówca. Bp Jerzy Mazur zapytał dzieci, czy znają jakiś sławnych Polaków? W odpowiedzi usłyszał nazwisko Roberta Lewandowskiego oraz papieża Jana Pawła II.

Po Mszy św. ks. biskup poświęcił grotę z figurą Matki Bożej, znajdującą się nieopodal miejsca celebry oraz internat dla dziewcząt. Następnie przeszedł wraz z uczniami do gmachu szkoły podstawowej. Tutaj, wraz z o. Krzysztofem Cieślikiewiczem, przedstawicielami rodziców, nauczycieli i dzieci szkolnych przeciął wstęgę, a następnie poświęcił gmach szkolny odwiedzając wszystkie sale lekcyjne. W  tym czasie grupa dzieci i młodzieży wykonywała żywiołowo pieśni. Następnym punktem programu było poświęcenie nowej stołówki szkolnej oraz placu pod budowę szkoły zawodowej. Biskup modlił się, aby udało się zbudować szkołę zawodową dla dziewcząt i chłopców. W Dar es Salaam istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych stolarzy, mechaników, informatyków i  pracowników biurowych. szkoła będzie kształcić 200 osób w czterech zawodach.

Po zakończeniu ceremonii poświęcenia i otwarcia szkoły goście powrócili do hali sportowej, gdzie dzieci przedstawiły krótki program artystyczny. Głos zabrał przedstawiciel rady rodziców szkoły, który serdecznie podziękował bp. Jerzemu i pozostałym gościom za radość, jaką sprawili swym uczestnictwem w tym ważnym wydarzeniu z życia szkoły. Zapewnił o wdzięczności dla darczyńców  z Polski, o których społeczność szkolna codziennie pamięta w swych modlitwach. W odpowiedzi ks. bp Jerzy Mazur SVD życzył dalszego rozwoju szkoły i przekazał jako swój dar trzy komputery do nowej sali komputerowej oraz kilka piłek. 

Wieczorem goście z Polski odwiedzili kard. Polikarpa Pengo, arcybiskupa Dar es Salaam. Bp Jerzy Mazur wraz z pozdrowieniami z Polski przekazał kardynałowi stułę z obrazem Chrystusa miłosiernego. Kardynał nakreślił sytuację Kościoła w Tanzanii, zwracając uwagę na liczne niebezpieczeństwa, jakie grożą chrześcijaństwu ze strony fanatyzmu islamskiego oraz sekt. Werbują one wyznawców wykorzystując trudną sytuację materialną wielu rodzin. Kard. Pengo dziękował za pracę polskich misjonarzy i prosił, aby nasz Kościół kontynuował pomoc dla Kościołów misyjnych. - Posyłajcie do nas misjonarzy, mówił, gdyż oni uczą nas uniwersalności Kościoła. Otwierają nas na innych, chroniąc przed trybalizmem - apelował. 

WIZYTA NA MADAGASKARZE

Z Tanzanii ks. bp Jerzy Mazur oraz o. Kazimierz Szymczycha i ks. Zbigniew Sobolewski udali się na Madagaskar. Pobyt od 24 do 31 stycznia obfitował w spotkania z wiernymi, wspólną modlitwę oraz rozmowy z misjonarzami. 

Goście z Polski zamieszkali w Domu Episkopatu Madagaskaru, gdzie mieli możliwość spotkać przewodniczącego Konferencji Episkopatu Madagaskaru oraz kilku innych biskupów, którzy przybyli na spotkanie z kard. Parolinem. Jednym z pierwszych spotkanych był bp Zenon Robaszkiewicz ordynariusz diecezji Morombe. 

W Ambatote, parafii prowadzonej przez Księży Werbistów, ks. bp Jerzy Mazur odprawił Mszę św. dla licznej rzeszy wiernych. Po Mszy św. odbyła się prezentacja tańców i pieśni malgaskich, którą przygotowały grupy parafialne. 

W środę, wczesnym przedpołudniem, ks. bp Jerzy Mazur odwiedził Nuncjaturę Apostolską i spotkał się z abp Paolo Rocco Gualtieri. Nuncjusz wspominał Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz wspaniałe wspomnienia, jakie pozostawiły w sercach młodych z Madagaskaru. Dużo uwagi poświęcono formacji duchowieństwa oraz trosce o powołania zakonne i kapłańskie. - Madagaskar cieszy się licznymi powołaniami, ale trzeba starannie ej kształtować - mówił nuncjusz. - Jest to Kościół młody, dynamiczny, otwarty na działanie Ducha Świętego, stąd jest wiele pracy dla duszpasterzy. Madagaskar ma ducha misyjnego, posyła już swych misjonarzy - dodał abp Gualtieri.

Tego samego dnia ks. bp Jerzy odprawił Mszę św. i spotkał się w Itaosy z misjonarzami. Na spotkanie przybyli oblaci, werbiści, saletyni, ojciec jezuita, siostry franciszkanki, siostra orionistka i duchacze.

Następnego dnia goście z Polski udali się Antsirabe, gdzie odwiedzili szpital prowadzony przez siostry franciszkanki, misję saletynów, a wieczorem spotkali z kolejną grupą misjonarzy.

W piątek, 27 stycznia ks. bp Jerzy Mazur dotarł do Fianarantsoa, a następnie spotkał się z kamilianami w Fianar. Tutaj odbyło się spotkanie z misjonarzami pracującymi w regionie. Przewodniczący Komisji misyjnej odprawił mszę św. i spotkał się z trędowatymi i ich rodzinami w kaplicy, w której posługują ojcowie kamilianie.

W sobotę goście z Polski odwiedzili szpital kamilianów, a następnie udali się do leprozorium i modlili się w Maranie, w szpitalu dla 200 chorych stworzonym przez bł. Jana Beyzyma SJ. Pielgrzymi z Polski modlili się na grobie o. Beyzyma, ciesząc się, że mogą tu być w Światowym Dniu Chorych na Trąd.

Kolejne dni pobytu na Madagaskarze wypełniły spotkania z seminarzystami ojców oblatów, orionistów, kamilianów i werbistów. Odwiedzając miejsca formacji młodych zakonników, ks. bp mówił o wierności powołaniu. Zachęcał do tego, by zatroszczyć się o silną więź z Chrystusem, by uczyć się na uniwersytecie jakim jest klęcznik. - Będziecie wtedy mogli, jak św. Jan Vianey dawać ludziom właściwe odpowiedzi na ich pytania i wątpliwości. Będziecie wspaniałymi kapłanami - mówił ks. bp Jerzy.

- Spotkaliśmy wspaniałych, życzliwych i bardzo przyjaznych ludzi. Malgasze są niezwykle uprzejmi i uczynni. Cieszy nas to, że Kościół tu jest młody, spragniony Boga, bogaty w modlitwę. Dowiedzieliśmy się, że mimo, iż na Madagaskarze brakuje jeszcze kapłanów, Kościół ten już wysyła swoich misjonarzy. To piękny i budujący znak ducha misyjnego - stwierdza bp. Jerzy Mazur.

Wedle stanu na dzień 1 X 2016 r., na misjach posługuje obecnie 2007 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy i misjonarek, tak jak w latach ubiegłych, pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.12894511222839