25 Maj

"Państwo Środka. Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś" - kompendium wiedzy o Chinach

"Państwo Środka. Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś" - to tytuł książki, która ukazała się niedawno na polskim rynku. Jest to pozycja niezwykle ważna, gdy nie słabnie zainteresowanie Chinami, drugą potęgą gospodarczą świata, a z drugiej strony niewiele wiemy o obecnym tam od ponad 400 lat chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo jest fenomenem religijno-kulturowym, który obecnie zyskuje w Państwie Środka coraz większe znaczenie. Dziś Kościół obchodzi Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach.

"Państwo Środka. Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś" jest dokonanym przez ks. Andrzeja Koprowskiego SJ tłumaczeniem zbioru artykułów, które ukazały się na łamach dwutygodnika włoskich jezuitów "La Civiltà Cattolica", a które zostały ostatnio zebrane w dwóch wydanych we Włoszech pozycjach książkowych pt. "W duszy Chin" i "Chiny". Autorami artykułów są jezuici - Chińczycy mający także doświadczenie studiów i życia w Europie oraz Europejczycy z doświadczeniem wielu lat pracy w Państwie Środka.

"Znawcy problematyki współczesnych Chin są zgodni w opisie sytuacji duchowej kraju w kategoriach dwuznacznych, ambiwalentnych. Z jednej strony podkreślają skutki długiego okresu propagowania ideologii ateistycznej i antyreligijnej, która spowodowała rozbicie tradycyjnych wartości społecznych i moralnych, a dziś prowadzi do gonitwy za rozwojem ekonomicznym, której towarzyszy mentalność nie mniej materialistyczna jak poprzednio. Także tradycyjna więź rodzinna i równowaga demograficzna zostały mocno zakłócone przez politykę jednego dziecka. W rezultacie mówi się o przeraźliwej pustce duchowej i kryzysie moralnym, które drążą głęboko społeczeństwo współczesnych Chin. Z drugiej strony właśnie na tej pustyni wielu Chińczyków, zwłaszcza spośród młodego pokolenia, sygnalizuje głębokie pragnienie wiarygodnych odpowiedzi na ich głód wewnętrzny. Dlatego w Chinach można ówic też o „odrodzeniu religijnym”, wyrażającym się zainteresowaniem różnego rodzaju przejawami religijności obecnymi w kraju. Chrześcijaństwo w tym kontekście jawi się jako szczególnie atrakcyjne. Także władze są świadome, że trzeba uznać wymiar religijny jako stały czynnik rzeczywistości życia, jako istotny składnik harmonii i zwartości społeczeństwa" - czytamy w znajdującym się w książce artykule pt. "Ku Kościołowi w pełni chińskiemu i w pełni katolickiemu" autorstwa ks. Federico Lombardiego, b. wieloletniego dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej i dyrektora Radia Watykańskiego.

Książka ukazuje się w czasie, gdy stale jesteśmy świadkami wielkiego zainteresowania Chinami, drugą potęgą gospodarczą świata, na temat których ukazuje się wiele książek i artykułów związanych zwłaszcza z rozwojem gospodarczym, technicznym czy kulturalnym. Z drugiej strony książka przygotowana przez Andrzeja Koprowskiego wypełnia znaczącą lukę w naszej wiedzy, gdyż niewiele miejsca we wspomnianych opracowaniach poświęca się obecnemu od ponad 400 lat chrześcijaństwu w Chinach, fenomenowi religijno-kulturowemu, który obecnie zyskuje w Państwie Środka coraz większe znaczenie.

Równie istotne dla ukazania się książki dzisiaj jest to, że w 2018 r. podpisane zostało "Wstępne porozumienie między Stolicą Apostolską a Rządem ChRL" dotyczące ważnych aspektów dla życia katolików w Państwie Środka. Jak pisze we wstępie o. Andrzej Koprowski, b. wieloletni dyrektor programowy Radia Watykańskiego i tłumacz książki: "Wywołało ono komentarze w polskich mediach, ukazujące na ogół nie tylko brak znajomości rzeczy, ale ideologiczne patrzenie na wydarzenia o wiele głębszej, duchowej, kulturowej i społecznej natury. Wskazało też na trudność `wyjścia poza swoje podwórko`, by zobaczyć zmiany zachodzące w całym świecie. Trzej papieże, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek mówią, że przyszłość chrześcijaństwa rozegra się w Afryce i Azji".

Książka pt. "Państwo Środka. Chrześcijaństwo w Chinach wczoraj i dziś. Wyzwania epoki gwałtownego rozwoju kulturowego, ekonomicznego i społecznego" ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu.

tom / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.13259077072144