2 cze

Papieskie Intencje Misyjne: Czerwiec 2014

Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary ludzi wierzących.

(Papieska Intencja Misyjna na czerwiec 2014 r.) 

Wydarzenie, jakim była niedawna kanonizacja Jana Pawła II, jest wyśmienitą okazją, by przypomnieć sobie, co nasz wielki rodak mówił na temat korzeni wiary. Prawie wszystkie jego pielgrzymki apostolskie nawiązywały do powrotu do korzeni wiary i do jej odnowienia. Jest w wypowiedziach naszego świętego papieża myśl, która uważana jest za fundamentalną w omawianej kwestii. Jest zawarta w przekonaniu, że odchodzenie od wiary związane jest ściśle z odchodzeniem od szacunku do życia. Czasem wprost, a czasem pośrednio Jan Paweł II dawał do zrozumienia, że powrót do autentycznej wiary wiąże się z powrotem do szanowania życia. W jego wypowiedziach przewijała się myśl, że kto atakuje życie, atakuje Boga, który jest i dawcą życia, i dawcą wiary. Wynika z tego prosty wniosek – wiara i życie mają źródło w Bogu, mają wspólne korzenie.

Papież Jan Paweł II mówiąc o cywilizacji życia czy też o cywilizacji miłości, chciał nam przekazać, że tajemnica człowieka znajduje się w tajemnicy Boga oraz że odkrywanie Boga przez wiarę jest też odkrywaniem człowieka. Oto fragment papieskiej wypowiedzi: „Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową i obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia w innych dziedzinach” (Kalisz, 4 czerwca 1997).


Módlmy się więc w czerwcu, aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary ludzi wierzących.

Ks. Henryk Kowalski


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.11676597595215