5 Maj

Papieskie Intencje Misyjne: Maj 2014

Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła misję Kościoła, gdy głosi on Chrystusa wszystkim narodom.

(Papieska Intencja Misyjna na maj 2014 r.)

Majowa intencja wzywa do modlitwy wstawienniczej w formie prawie identycznej jak w 2008 i 2012 roku. Także i w niej pojawia się tytuł nadany Maryi: „Gwiazda Ewangelizacji”. Użył go po raz pierwszy ojciec święty Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi (1975), gdy pisał: W poranek Pięćdziesiątnicyprzewodziła modlitwie u początku życia wiary, rozpoczętego mocą Ducha Świętego. Niech Maryja, Gwiazda Ewangelizacji odnawia nieustannie Kościół, aby – posłuszny nakazowi Zbawiciela i wypełniony nadzieją – dzieło to prowadził i wykonał w trudnych dla wiary czasach (82).

Właściwy sposób ewangelizowania pokazuje więź Maryi z Jezusem, Słowem Wcielonym. Całe Jej życie było częścią Dobrej Nowiny. Nawet gdyby nie było innej racji do nazywania Maryi „Gwiazdą Ewangelizacji”, to Jej zjednoczenie z Synem i pełnienie woli Boga jest powodem bardziej niż wystarczającym. Ona ewangelizuje, promieniejąc tymi samymi cnotami, które głosi Syn na Górze Błogosławieństw. On jest ich źródłem, bo jest Bogiem, Ona – ponieważ jest Jego Matką. Ochrzczeni od wieków idą do Jezusa przez Maryję, a Jej Syn jest drogą do Ojca (por. J 14, 6).

Przed rokiem (31 V 2013) na zakończenie rozważań różańcowych papież Franciszek mówił: Maryjo, Niewiasto słuchająca, otwieraj nasze uszy. Spraw, byśmyumieli odróżnić słowa Twojego Syna od lawiny słów tego świata. Spraw, byśmy umieli dobrze rozeznawać rzeczywistość, w której żyjemy, i potrzeby spotkanych osób, zwłaszcza potrzebujących. Maryjo, Niewiasto podejmująca właściwe decyzje, oświeć naszego ducha i serce, byśmy umieli bez ociągania okazać posłuszeństwo Twojemu Synowi; daj odwagę, by to nie inni za nas podejmowali decyzje. Maryjo, Niewiasto skora do działania, naucz nas nieść jak Ty czynną miłość Twego Syna, a wraz z nią światło Ewangelii.

ks. Ryszard Machnik SJ


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.098966121673584