14 wrz

Papieskie Intencje Misyjne: wrzesień 2015

Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, którą głoszą.

(Papieska Intencja Misyjna na wrzesień 2015 r.)

 

O silnych wiarą katechistów

KIM SĄ?
     Katechiści to katecheci działający na terenach misyjnych, pochodzący z miejscowych rodzin, wcześniej nawróconych na chrześcijaństwo. Pod kierunkiem misjonarza głoszą oni Ewangelię, organizują życie liturgiczne, a także prowadzą posługę dobroczynną. 

NIEZŁOMNI
     Daudi Okelo i Jildo Irwa pochodzili z plemienia Acholi w Ugandzie. Daudi wywodził się z rodziny pogańskiej. 1 VI 1916 r., po przejściu odpowiedniego przygotowania, przyjął sakramenty chrztu i Eucharystii, a po kilku miesiącach sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Niespełna rok później zgłosił przełożonemu misji pragnienie zostania katechistą. Po otrzymaniu zgody, udał się do oddalonej o 80 km wioski Paimol. Były to początki ewangelizacji w tym regionie. Do pomocy przydzielono mu młodszego katechistę Jildo Irwa. Razem uczyli dzieci modlitwy oraz podstawowych prawd wiary. Każdego dnia wieczorem wzywali mieszkańców wioski na spotkanie modlitewne, podczas którego odmawiali różaniec i śpiewali pieśni maryjne. Odwiedzali też pobliskie wioski. Bywało, że miejscowa ludność odnosiła się do nich wrogo. Rozmawiając o tych trudnościach z przełożonym tamtejszej misji, Daudi powiedział: „Nie boję się śmierci. Jezus też umarł za nas!”. W kraju panowało wówczas napięcie między władzami angielskimi a miejscową ludnością. Młodzi katechiści byli niesłusznie postrzegani jako rzecznicy interesów obcokrajowców. 18 X 1918 r. do wioski przybyło pięciu ludzi, którzy zażądali od katechistów zaniechania działalności. Gdy Daudi i Jildo odmówili, ponieśli śmierć męczeńską. Zostali beatyfikowani 20 X 2002 r.

Módlmy się we wrześniu, aby katechiści dawali świadectwo wiary, którą głoszą.

Katarzyna Welner

Za: Papieskie Dzieła Misyjne


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.1149001121521