22 paź

Pieniężno: Sympozjum misjologiczne

W dniach 23-25 października, na zakończenie Tygodnia Misyjnego, w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie odbędzie się Sympozjum Misjologiczne zatytułowane „Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi, Redemptoris Missio – jubileusz nowego paradygmatu misji”.

Sympozjum poświęcone będzie misyjnym dokumentom Kościoła, które w tym roku obchodzą jubileusz ich promulgacji.

Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą nad zagadnieniami podejmowanymi przez wymienione dokumenty misyjne. Podejmą także takie tematy jak między innymi: pojęcie misji przed Soborem Watykańskim II, cele i horyznoty misji, dekret „Ad Gentes” a pokolonialny krysys misji, nowa ewangelizacja ludów pochrześcijańskich, czy duchowośc misyjna.

Dekret Soboru Watykańskiego II „Ad Gentes” promulgowany został 7 grudnia 1965 roku. 10 lat później, 8 grudnia 1975 roku, papież Paweł VI ogłosił Adhortację Apostolską „Evangelii Nuntiandi”. Z kolei encyklika misyjna papieża Jana Pawła II „Redemptoris Missio” ukazała się 7 grudnia 1990 roku.

Ponieważ wspomniane dokumenty ukonstytuowały nowy paradygmat misji, teologiczna i duszpasterska refleksja o ich roli w aggiornamento Kościoła jest ze wszech miar pożądana – mówi o. Adam Michałek SVD, redaktor naczelny półrocznika NURT SVD, jeden z organizatorów sympozjum. – Misyjna tożsamość Kościoła posoborowego ukształtowana została przez teologię trynitarną wyrażoną słowami dekretu „Ad Gentes”: Pielgrzymujący Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna i misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca (AG 2).

Podejmując lekturę jubileuszowych dokumentów misyjnych pragniemy w sposób bardziej dojrzały zrozumieć ich przesłanie – dodaje o. Adam. – Formalne zamknięcie obrad Vaticanum II otworzyło debatę w duchu Soboru. Włączając się w dynamikę tego nurtu żywimy nadzieję, że Pieniężnieńskie Sympozjum Misjologiczne utwierdzi w nas gotowość do głoszenia Słowa w świecie i wzbudzi refleksję nad nowymi areopagami misji w naszych Kościołach lokalnych.

W sympozjum wezmą udział wykładowcy z ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, w tym naukowcy z Warszawy (UKSW), Lublina (KUL), Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), St. Augustin w Niemczech oraz przestwawiciele Archiwum Generalnego SVD, Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie, Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, czy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

(AD/Pieniężno)

Za: www.werbisci.pl

Pełny program sympozjum


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.10540390014648