6 lis

Polacy są coraz bardziej odpowiedzialni za misje

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ożywił w Polsce świadomość tego, że za głoszenie Ewangelii odpowiedzialny jest każdy ochrzczony – powiedział KAI bp Jerzy Mazur. Zapowiedział też, że w najbliższych latach odbędą się w Polsce ważne inicjatywy naukowe i duszpasterskie, w tym V Kongres Misyjny.

Zdaniem przewodniczącego Komisji KEP ds. Misji, obchodzony w październiku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ustanowiony przez Franciszka był czasem łaski w Kościele powszechnym i wpłynął na ożywienie świadomości także w Polsce.

„Zwiększyła się świadomość, że z chrztu świętego jesteśmy uczniami i misjonarzami” – ocenił bp Mazur przyznając, że ta terminologia, przed papieżem Franciszkiem była w Kościele nie dość mocno zakorzeniona. Działo się tak pomimo tego, iż Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” wskazywał, że z chrztu świętego jesteśmy misjonarzami. „Zwiększył się zapał misyjny, świadomość modlitwy za misje oraz tego, że sercem misji Kościoła jest modlitwa” – powiedział KAI biskup ełcki.

Wyraził też radość, że dzięki obecności tematyki misyjnej w kościołach, na katechezie i w mediach zwiększyła się także ofiarność ludzi. Każdego roku przybywa bowiem środków materialnych na wsparcie pracy głoszących Ewangelię na różnych kontynentach. Kościół w Polsce podejmował zaś różne inicjatywy pomocowe, m.in. wpierające misjonarzy pochodzących z danej diecezji.

Biskup zwrócił uwagę, że pieniądze ofiarowywane przez wiernych podczas październikowych zbiórek płyną nie tylko do polskich misjonarzu. Papieskie Dzieła Misyjne działające w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, zbierają bowiem fundusze na Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, z których papież wspomaga młode, biedne i rozwijające się Kościoły.

Bp Mazur poinformował, że w 2021 odbędzie się V Krajowy Kongres Misyjny, natomiast 23 czerwca przyszłego roku zorganizowane zostanie sympozjum misyjne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z kolei Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce planują Synod Misyjny dla dzieci. Te wydarzenia mają stanowić kontynuację inicjatyw z Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, do czego zachęcał Kościół w Polsce abp Giovanni Dal Toso. W październiku br. przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych był gościem zebrania plenarnego Episkopatu.

Bp Jerzy Mazur, obecny biskup ełcki, jest werbistą, ukończył misjologię na rzymskim uniwersytecie Gregorianum. Pracował jako misjonarz w Ghanie, a następnie był duszpasterzem na Białorusi a następnie, w latach 1998-2003 r. na Syberii, m.in. jako administrator apostolski w Irkucku, a następnie biskup diecezji św. Józefa w Irkucku.

Ogłoszony przez papieże Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny obchodzony był w październiku br. pod hasłem „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Zamiarem papieża było rozbudzenie świadomości misyjnej i podjęcie z nową mocą nawrócenia misyjnego i reformy struktur duszpasterskich w duchu misyjnym.

Wskazując na sposoby właściwego przeżycia tego czasu Franciszek wskazywał na cztery elementy: osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową; czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach; pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes oraz pomoc duchową i materialną na rzecz młodych Kościołów misyjnych.

tk / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.13171601295471