7 sty

Pomóżmy misjonarzom prowadzić innych do Chrystusa

6 stycznia 2015 r. - dzień solidarności z polskimi misjonarzami

W uroczystość Objawienia Pańskiego w całym kraju odbyła się zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymuje się przede wszystkim Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do posługi w krajach misyjnych i przekazywana jest pomoc misjonarkom i misjonarzom w formie różnorakich dotacji finansowych.

6 stycznia jest Dniem solidarności Kościoła w Polsce z misjonarzami. W tym dniu przypada również Święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W tym roku kolędują one, aby wesprzeć swoich rówieśników z Indii.

Uroczystą Mszę św. odprawił w bazylice Św. Krzyża w Warszawie ks. biskup Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W homilii ks. bp powiedział miedzy innymi: „Wpatrując się dzisiaj w Mędrców ze Wschodu poznajemy ich drogę prowadzącą do Betlejem, na spotkanie z Panem. Uświadamiamy sobie, że nasze życie także jest wędrowaniem. Naszą wędrówkę na spotkanie z Jezusem oświetla gwiazda, którą jest Słowo Boże. Wpatrujmy się w światło tej gwiazdy i podążajmy wytrwale za pragnieniami naszego serca. Mędrcy ze Wschodu uczą nas, że nawet wtedy, kiedy stracimy światło gwiazdy, nie możemy się załamywać, nie możemy wątpić. Oni również stracili swoją gwiazdę w pałacu Heroda. Stracili światło w miejscu gdzie panowały ciemność, zakłamanie, nieufność, lęk i terror. Tylko wiara Pismom i słowom proroków, pomogła im przezwyciężyć chwile ciemności u Heroda. Nie poddali się przeciwnościom, ale podjęli na nowo trud szukania drogi do Betlejem i ponownie ujrzeli gwiazdę, która zaprowadziła ich do Nowonarodzonego Chrystusa.

Naśladujmy Mędrców w wędrowaniu do Betlejem szukając Światła, którym jest Chrystus Pan. Naśladujmy ich wiarę, w pokonywaniu wszelkich trudności. Nie dajmy się zwieść pozorom i półprawdom a fascynujmy się tym, co jest dobre, prawdziwe, piękne. Naśladujmy ich także w stawaniu się świadkami Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie. Bądźmy tą gwiazdą, która prowadzi innych na spotkanie z Chrystusem”

Ks. bp Jerzy Mazur przypomniał, że współczesną Gwiazdą Betlejemską dla ludzi szukających Boga są misjonarki i misjonarze. Mówił: „Rozważając tę tajemnicę, nie możemy zapomnieć o współczesnych nam ludziach, którzy nie słyszeli o Chrystusie i do których nie dotarła Dobra Nowina o zbawieniu. Zawsze winniśmy pamiętać, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Świat współczesny potrzebuje misjonarzy i misjonarek, którzy poniosą Dobrą Nowinę o zbawieniu aż po krańce ziemi, na współczesne peryferie. Prawie 5 miliardów ludzi nie poznało jeszcze Ewangelii i nie doświadczyło radości, jaką daje wiara. Św. Jan Paweł II z  przekonaniem głosił, że Kościół Trzeciego Tysiąclecia musi odzyskać swój misyjny zapał i umieścić nakaz misyjny Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” w centrum swego działania duszpasterskiego. W duchu nowej ewangelizacji wołał przez lata pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Wiara zobowiązuje nas do zaangażowania misyjnego. Mamy obowiązek dzielenia się wiarą, tym największym skarbem, który ubogaca życie człowieka i nadaje mu perspektywę wieczności. Czyńmy wszystko, aby ożywić nasz zapał misyjny. Czyńmy wszystko, by Chrystus zajaśniał tam, gdzie jest nieznany”.

Mówca nawiązał także do hasła dzisiejszego Święta: „Misjonarze w służbie pojednania i pokoju”. Zwrócił uwagę na to, że misjonarze bardzo często stają wobec konfliktów lokalnych, plemiennych a niekiedy i religijnych, które przeradzają się w rzezie, a nawet otwartą wojnę. Trwają z ubogą społecznością lokalną niosąc pomoc i pociechę poszkodowanym w wyniku tych konfliktów. „Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. Troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, by trwać w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi. Otoczmy ich naszą modlitwą, by mogli stać się skutecznym narzędziem Bożego pokoju, który zwiastowali aniołowie przy Narodzeniu Pańskim. Wypraszajmy moc ich przepowiadaniu Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska prowadzali do Niego tych, wśród których posługują”.

Podczas Orszaku Trzech króli Dzieło Pomocy „Ad Gentes” rozprowadziło 300 tys. egzemplarzy gazety „Pomagamy misjom”. Informuje ona o pracy 2065 polskich misjonarzy w 97 krajach świata i promuje ideę IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. w Warszawie.

o. Kazimierz Szymczycha SVD

 


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.10745310783386