26 lis

Ponad 2,3 mln zł. przekazano w 2018 roku ramach pomocy Kościołowi na Wschodzie

Podczas ubiegłorocznej zbiórki organizowanej 10 grudnia 2017 roku w II Niedzielę Adwentu zebrano ponad 2, 4 mln złotych. Pomoc przekazana Kościołowi na Wschodzie w 2018 roku wyniosła 2, 33 mln zł. Do Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie w 2018 roku nadesłano 533 projekty i prośby, które były potwierdzone podpisem Ordynariusza diecezjalnego z czego zrealizowano 302.

Do najważniejszych wydatków należały pomoc dzieciom i młodzieży (spotkania i wyjazdy formacyjne). Na II Kongres Młodzieży Polonijnej wydano prawie 345 tys. zł., a na pomoc stypendialną 70 850 zł.

Pieniądze ze zbiórki przeznaczono również na pomoc liturgiczną. Prawie 400 tys. zł wydano na zakup dla konkretnych parafii tabernakulów, kielichów mszalnych i puszek, monstrancji, dzwonków nagłośnień do świątyń i kaplic, a także ornatów, stuł, alb, kap, komży, bielizny kielichowej oraz mszałów i lekcjonarzy, figur i obrazów.

Zespół wspiera finansowo wydawanie pomocy katechetycznych, podręczników, modlitewników, czasopism oraz rozwój ewangelizacji medialnej. Organizuje również wysyłkę prasy katolickiej na Wschód min. prenumeraty Wiadomości KAI, czasopisma „Miłujcie się” w języku rosyjskim, Pisma Świętego, modlitewników w języku polskim i rosyjskim. Na te dzieła została przeznaczona kwota w wysokości prawie 175 tys. zł.

Na pomoc remontowo - budowlaną wydano ponad 610 tys. zł. W tej sumie zawarte są kwoty przyznane na budujące się kościoły, kaplice, domy parafialne i zakonne i wszelkiego rodzaju remonty starych kościołów, plebanii, domów katechetycznych i zakonnych. Często to są odbudowywane kościoły zabytkowe odzyskiwane po reżimie komunistycznym.

Pomoc w wyposażeniu i pokrywaniu kosztów funkcjonowania ośrodków duszpasterskich i klasztorów, świetlic środowiskowych, przedszkoli i domów opieki, leczenie, pomoc uchodźcom, biednym i potrzebującym – wyniosła ponad 510 tys. zł.

Dodatkowo pieniądze przekazano na pomoc dla Ordynariuszy Diecezji Kościoła Katolickiego na Wschodzie - 180 tys. zł., a także na wydatki związane z projektem Wolontariat Syberyjski – 33, 5 tys. zł. oraz przygotowaniem Leksykonu – 15, 5 tys. zł.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie w 2018 roku wspierał finansowo przede wszystkim: duszpasterzy, braci i siostry zakonne pracujących po wschodniej granicy, otrzymane przez nich wsparcie wykorzystane zostało na domy, schroniska samotnej matki, posługę w szpitalach (leki, środki higieny i czystości, wyżywienie), stołówki dla ubogich, sierocińce, wsparcie osób starszych i potrzebujących oraz na rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, organizowane wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży.

W 2018 roku Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie realizował dodatkowo kilka projektów: II Kongres Młodzieży Polonijnej, Wolontariat Syberyjski, Zbiórka Strojów Komunijnych na Wschód oraz prace związane z wydaniem Leksykonu o osobach duchownych pracujących na Wschodzie.

ZPKNW, pgo / Warszawa


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
124 0.11642289161682