14 lip

Pożegnaliśmy o. Antoniego Kurka OMI

6 lipca 2014 r. we wczesnych godzinach porannych w szpitalu w Lublińcu zmarł o. Antoni Kurek OMI, nestor misjologów oblackich.

Urodził się 22 czerwca 1931 r. w Wodzisławiu Śląskim. Nowicjat rozpoczął 7 września 1949 r. w Markowicach k. Inowrocławia, gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze k. Poznania, gdzie 8 września 1953 r. złożył śluby wieczyste oraz gdzie przyjął święcenia kapłańskie 26 czerwca 1955 r. W latach 1965-1967 studiował socjologię na Université de Lille (Francja), a w latach 1969-1973 – misjologię na ATK. W 1973 r. obronił magisterium: "Cel działalności misyjnej kościołów prawosławnych", w 1975 r. – doktorat "Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej". Od 10 lutego 1976 do 7 czerwca 1977 r. realizował badania terenowe w Kamerunie. Pracując wśród rodzimej ludności, gromadził materiały, które posłużyły później do napisania rozprawy habilitacyjnej. Drugą, trzymiesięczną wyprawę do Afryki odbył wraz z o. Feliksem Zapłatą SVD latem 1980 r. W latach 1987-1988 przebywał we Francji na stypendium rządowym. W 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: "Wierzenia i obrzędy Gidarów, ludu północnokameruńskiego. Studium historyczno-hermeneutyczne".

W 1977 r. o. Antoni Kurek rozpoczął pracę na ATK w ramach godzin zleconych. W 1978 r. otrzymał etat adiunkta przy Katedrze Homiletyki, a w 1982 r. – przy nowo powstałej Katedrze Historii Misji i Religii. W 1994 r. objął kierownictwo Katedry Historii Misji. W 1995 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Funkcję kierownika Katedry Historii Misji pełnił także po przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aż do przejścia na emeryturę 30 września 2003 r.

O. Antoni Kurek OMI jest autorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów popularnonaukowych. Wypromował 8 doktorów oraz 54 magistrów. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych oraz 72 haseł w Encyklopedii Katolickiej KUL. Problematyka pracy naukowo-badawczej o. Antoniego Kurka dotyczyła głównie misjologii (katolickiej i pozakatolickiej) w rozwoju historycznym oraz etnografii Afryki. Przyczynił się do powstania oblackiego czasopisma misyjnego „Misyjne Drogi”. Jako zakonnik najwięcej czasu spędził w domu w Warszawie.

Zostanie zapamiętany jako dobry współbrat, zakonnik, pod koniec życia schorowany, który nieustannie namawiał wszystkich do rozwoju intelektualnego. Do końca był oddany sprawie misji.

Wspólnotowa Msza św. pogrzebowa za o. Antoniego Kurka OMI, została odprawiona 9 lipca 2014 r. w oblackiej parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu.

www.oblaci.pl  


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.12715196609497