22 lip

Pożegnania: M. Łukasza Helena Sobieralska CDSP

W Świętym Roku Miłosierdzia w czwartek, dnia 14 lipca 2016 r. o godzinie 21,35 zasnęła w Panu – w szpitalu we Wrocławiu – Brochowie przygotowana duchowo na drogę do Wieczności nasza Droga Współsiostra – była Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. W maju br. dostąpiła łaski Złotego Jubileuszu Profesji Zakonnej.

Matka Łukasza urodziła się 8 maja 1939 roku w Sokołowie k. Gniezna w głęboko wierzącej rodzinie. Po tygodniu życia została ochrzczona w parafii Ostrowite Prymasowskie i otrzymała imię Helena. Tę świętą Patronkę bardzo czciła przez całe życie, szczególnie od Ślubów wieczystych, kiedy jako swoją tajemnicę zakonną obrała Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

10 sierpnia 1963 roku udała się do domu nowicjatu w Topolnie, gdzie rozpoczęła postulat w Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, a następnie 2 lata nowicjatu. W dniu 1 maja 1966 roku, złożyła I Profesję zakonną, po czym podjęła posługę jako:

  • pomoc wychowawcza w Jabłonowie Pomorskim
  • zakrystianka w kościele Św. Barbary w Częstochowie,

W tym czasie zrodziła się wielka miłość Siostry do Matki Bożej Jasnogórskiej i Jej ogromne zaufanie do Królowej Polski, które było niejako pieczęcią wszystkich czynów Siostry. Wyrażała je też wytrwałym wielokrotnym pieszym pielgrzymowaniem – również jako przełożona generalna do Częstochowy i umiłowaniem modlitwy różańcowej. Pan Bóg to przyjął i wynagrodził – powołując Ją do Siebie w godzinie Apelu Jasnogórskiego, który bardzo kochała.

  • Po śmierci dotychczasowej ekonomki generalne, na wniosek ówczesnej Matki Generalnej Lucyny Łakomiec Ks. Kardynał Prymas Stefan Wyszyński dekretem mianował Siostrę Łukaszę – ekonomką generalną Zgromadzenia, pomimo, że brakowało Jej jeszcze rok do ślubów wieczystych
  • 1 maja 1972 r. wraz ze swą grupą nowicjacką złożyła Profesję wieczystą w kościele p.w. Św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku. Śluby Sióstr w imieniu Kościoła św. przyjął Ks. Biskup Chełmiński Kazimierz Józef Kowalski, który wprost z Jabłonowa pojechał do Częstochowy i tam zmarł. Przedziwnym zrządzeniem Opatrzności Bożej, w tym czasie dojechała też do Częstochowy S. Łukasza i Jej przypadło w udziale przygotowanie ciała Arcypasterza na ostatnią drogę. Siostra spełniła to – jak często wspominała – w duchu wdzięczności za przyjęcie Jej Ślubów zakonnych. Trzeba tu dodać, że konsekrację zakonną bardzo sobie ceniła jak niezwykły Boży dar.
  • 12 czerwca 1974 r. to Kapituła Generalna wybrała S. Łukaszę na ekonomkę generalną Zgromadzenia.
  • Jednak pod koniec Jej 6-cio letniej kadencji zaistniała potrzeba dosłania kapłanów do apostolstwa wśród Polaków pracujących w Libii, ale żeby to mogło zostać zrealizowane, musiały tam równocześnie wyjechać siostry zakonne. Na apel Episkopatu Polski Siostra Łukasza, zawsze pełna zapału misyjnego, zgłosiła się jako ochotniczka i zaraz rozpoczęła w Warszawie przygotowania do pracy pielęgniarskiej, a w 1979 r. wyjechała do Anglii na przygotowanie do pracy misyjnej z nauką języka angielskiego, po czym wraz z innymi Siostrami udała się do Libii, gdzie od 12.10.1980 pracowała w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Suani, a następnie w Przychodni Lekarskiej – w charakterze pielęgniarki dyplomowanej. Natomiast od listopada 1985 r. siostry przeniosły się do pracy w szpitalu w Trypolisie. Siostra Łukasza była przełożoną tamtejszej Wspólnoty.
  • W 1993 roku zakończyła pracę misyjną, wróciła do Polski i objęła zastępstwo przełożonej w Domu Samotnej Matki w Żarach,
  • od 1994 r. – pracowała jako pielęgniarka w Zakładzie Opieki w Św. Katarzynie k. Wrocławia. Bardzo dbała o chorych, miała dobry kontakt z pensjonariuszkami i z personelem świeckim. Była w tej pracy sumienna, skromna i dyskretna.
  • Po przejściu na emeryturę w 1998 roku powierzono Siostrze Łukaszy odpowiedzialność przełożeńską za Wspólnotę w Św. Katarzynie.
  • Decyzją Kapituły Generalnej 06 czerwca 2001 r. została wybrana jako przełożona generalna zgromadzenia.

Cały czas żyła duchem misyjnym i to z Jej inicjatywy założono placówki misyjne Zgromadzenia w Kazachstanie.

Matka Łukasza współpracowała również z władzami samorządowymi Jabłonowa w kilkuletnich przygotowaniach do nadania miastu Jabłonowo Patronatu Bł. Marii Karłowskiej, czego dokonano ostatecznie w dniu 6 czerwca 2009 roku.

Po zakończeniu kadencji przełożonej generalnej, Matka Łukasza została radną generalną i po odpoczynku w Częstochowie, wyjechała ponownie do Św. Katarzyny, gdzie od 22 grudnia 2007 r. znów pełniła posługę przełożonej.

Po zakończeniu przełożeństwa pozostała w tej Wspólnocie aż do końca życia, służąc siostrom swą dobrą radą i praktycznym doświadczeniem, szczególnie w kuchni i ogrodzie – gdzie potrafiła cieszyć się każdą wyhodowaną roślinką, pokierować roztropnie pracą i w razie potrzeby usłużyć siostrzaną pomocą, a przede wszystkim modlitwą.

Wspominając Matkę Łukaszę jako Przełożoną Generalną czy Przełożoną Wspólnoty domowej, mamy szczególnie w pamięci wytrwałą modlitwę Matki przed tabernakulum, już od bardzo wczesnych godzin porannych. Często widziano Ją na adoracji eucharystycznej. Tu załatwiała wszystkie, zwłaszcza trudne sprawy, zanim poszła z nimi do odpowiednich osób. Tak samo czyniła w każdym pełnionym obowiązku – czy to w sprawach duchowych, czy w materialnych, gospodarczych – i to pozostało Matce do końca życia, szczególnie gdy Pan obdarzył Ją chorobą i siły słabły. Ale do modlitwy zawsze sił starczyło. Matkę Łukaszę zapamiętano też we Wspólnotach odprawiającą często Drogę Krzyżową w kaplicy oraz w Św. Katarzynie – na cmentarzu zakonnym.

W siostrzanej pamięci Matka Łukasza pozostanie jako Współsiostra i Przełożona dobra, życzliwa, oddana swej Wspólnocie i Zgromadzeniu, które bardzo kochała. Dbała o Siostry starsze, spracowane i chore. Była jednak zarówno dobra i wyrozumiała, jak równocześnie stanowcza i konsekwentna. Nie znosiła np. mówienia negatywnie o innych. Sama była bardzo pokorna i skromna.

W dniu 7 maja br. Matka Łukasza dostąpiła łaski przeżycia Złotego Jubileuszu Konsekracji Zakonnej, którym bardzo się cieszyła jako niezwykłym darem Bożym. I tak, ubogacona łaską odpustu jubileuszowego, w ciszy swego serca przygotowywała się na spotkanie z Boskim Oblubieńcem w Domu Ojca, gdzie – jak wierzyła – przygotował Jej miejsce

W święto Matki Bożej Szkaplerznej, w sobotę 16 lipca 2016 r. Matka Łukasza wróciła do Domu Generalnego, aby – jako była Przełożona Generalna – spocząć obok swych Poprzedniczek Matek Generalnych, z którymi razem troszczyła się o dobro i rozwój umiłowanego Zgromadzenia.

Wyprowadzenie śp. Matki Łukaszy w kondukcie żałobnym z Domu Generalnego do kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha odbyło się w poniedziałek 18 lipca 2016 roku o godzinie 11,00.

Mszę św. pogrzebową sprawowało 12 kapłanów pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Józefa Szamockiego w obecności blisko 100 Współsióstr oraz bardzo licznie zgromadzonej Rodziny i znajomych. Po Mszy św. naszą Drogą Zmarłą złożono na cmentarzu jabłonowskim.

NIECH MIŁOSIERNY BOSKI DOBRY PASTERZ DA JEJ RADOSNĄ NAGRODĘ W NIEBIE!

Siostry Pasterki


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.12465405464172