26 paź

Przygotowania do Kongresu Misyjnego


Przygotowaniom do IV Krajowego Kongresu Misyjnego zostało poświęcone spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Komisji Episkopatu ds. Misji, Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce oraz środowisk misyjnych w Polsce. Spotkanie, którego celem było wypracowanie teologicznych i organizacyjnych założeń Kongresu odbyło się 24 października w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

– Do tej pory odbyły się trzy Krajowe Kongresy Misyjne. Kontekstem tego, który przygotowujemy na rok 2015 jest 50. lecie ukazania się soborowego Dekretu o działalności misyjnej kościoła „Ad Gentes”, 25. lecie encykliki „Redemptoris Missio” oraz 1050 rocznica Chrztu Polski. Nasz Kongres wpisuje się również w przygotowania duchowe do Światowych Dni Młodzieży – powiedział przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Jerzy Mazur. – Mam nadzieję, że refleksja i modlitwa, które towarzyszyć będą nam podczas Kongresu, odnowią świadomości misyjnej natury Kościoła, zjednoczą środowiska misyjne w duchu odpowiedzialności za misje. Chcemy, pełni wdzięczności Bogu i ludziom podsumować nasz dorobek misyjny, by śmielej spojrzeć ku przyszłości i dostrzec to, co dla misji mogą zrobić nasze diecezje, parafie, rodziny, zgromadzenia zakonne ruchy i wspólnoty religijne – powiedział ks. biskup.
    Kongres będzie miał charakter naukowy i pastoralny. Pomysłodawcy Kongresu mają nadzieję, że pomoże wszystkim odkryć piękno misyjnego trudu na krańcach świata, ożywi animację misyjną oraz przyczyni się do wzrostu powołań misyjnych, zarówno wśród duchownych, jak i świeckich.
Na trzy kongresowe dni w Warszawie planowane są zarówno konferencje naukowe, spotkania modlitewne, wystawy jak i wydarzenia ewangelizacyjne. Kongresowi będzie towarzyszył krzyż Światowych Dni Młodzieży. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Poprzedzą go przygotowania w diecezjach i parafiach. Organizatorzy przygotowują materiały dla różnych grup, które pozwolą lepiej poznać misyjną naturę Kościoła.

Sekretariat Komisji Episkopatu Polski ds. Misji


Znajdź nas


Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji


ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel. +48 22 679 32 35
[email protected]

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
123 0.088936805725098